ELSEWHERE
Landskapet Uppland
The province of Uppland

Uppdaterad/Updated: April 28, 2022

Uppland

Det är här vi bor sedan 2014, i Sundbyberg.
Detta är alltså vår hemmaplan, vilket kanske också visas av mängden områden vi besökt. Alla besök är ju sjävklart inte dokumenterade.
Kanske blir materialet lite svårt att greppa, vi får väl fundera över dispositionen.
Idag är det grupperat kommunvis, per län. För varje kommun börjar vi först med spelade golfbanor och besökta naturområden, visat genom egna fotografier. Vi avslutar sedan med besök på olika platser.
Har vi inget för en viss kommun så visar detta bara på en framtida potential!

The province of Uppland

xxx

PLEASE READ THIS!

All these pictures are taken by us and can not be used without our written OK.
If you want to use a picture in any way, we do want that you contact us. This includes use on social medias, own web pages, publication and in any kind of commercial use. Please respect this!

Alla bilder på denna sida är tagna av oss och kan inte användas utan vårt skriftliga bifall.
Om du vill använda en bild på något sätt, vill vi att du kontaktar oss. Exempel på användning är social medier, egna websidor, publikation eller alla former av kommersiell användning. Var vänlig och respektera detta!

Leif and/och Barbro Gustafsson

***

Please click on the miniatyre pictures and they will appear in larger format.
You can also chose to remain in large format and see the pictures as a slide show.

Om du klickar på minatyrbilderna så visas de i större format.
Du kan då också välja att stanna kvar i det större formatet och se bilderna i en följd.

ENJOY!

Kommuner / Counties

I UPPLANDS LÄN:
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar

I VÄSTMANLANDS LÄN:
Sala (del av/part of)

I STOCKHOLMS LÄN:
Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka (del av), Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm (del av/part of), Sundbyberg,
Täby, Upplands-Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö (del av/part of), Österåker

Uppländska vykort i färg från tiden ca 1940-1960 hittar du här.

Famgus Vykort - Uppland

Postcards in colour from the province of Uppland can be found using the link above. Time period is roughly 1940-1960.
Note: In SWEDISH only!

KOMMUNER I UPPSALA LÄN
Kommunen/County ENKÖPING
Enköping indelas i 35 distrikt: Altuna, Biskopskulla, Boglösa, Bred, Enköping, Enköpings-Näs, Fittja, Fröslunda, Frösthult, Giresta, Gryta, Hacksta, Hjälsta, Holm, Husby-Sjutolft, Härkeberga, Härnevi, Kulla, Kungs-Husby, Lillkyrka, Litslena, Långtora, Löt, Nysätra, Simtuna, Sparrsätra, Svinnegarn, Teda, Tillinge, Torstuna, Torsvi, Valby, Veckholm, Villberga och Österunda.
Besökta naturområden i Enköpings kommun

Besökta naturreservat (Sverige)/Visited nature reserves (Sweden)

HEMSTAS NATURRESERVAT
Besök/Visit(s)
Årligen sedan 2017/Yearly since 2017

Observationer/Observations

INGA BILDER/NO PHOTOS

HJÄLSTAVIKENS NATURRESERVAT
Besök/Visit(s)
Årligen sedan 2015/Yearly since 2015

Jag (Leif) har varit här redan på 1960-talet tillsammans med min mamma och pappa.

Observationer/Observations

INGA BILDER/NO PHOTOS

HÄRJARÖ NATURRESERVAT
Besök/Visit(s)
2021

Vi har endast varit här en gång och då gick vi en runda med barnbarnen Irma och Alma.

Härjarö naturreservat
Härjarö Nature Reserve
Maj/May 15, 2021
Härjarö naturreservat
Härjarö Nature Reserve
Maj/May 15, 2021
Härjarö naturreservat
Härjarö Nature Reserve
Maj/May 15, 2021
Härjarö naturreservat
Härjarö Nature Reserve
Maj/May 15, 2021

TORSLUNDAGROPENS NATURRESERVAT
Besök/Visit(s)
2017, 2018, 2019, 2020

Observationer/Observations

För oss framförallt ett trollslände- och fjärilsställe. Har dock hört Ortolansparven sjunga på håll här.
This is a place for us to see dragonflies and butterflies. Once I have heard an Ortolan Bunting (Ortolansparv) sing in the distant.
INGA BILDER/NO PHOTOS
Spelade golfklubbar i Enköpings kommun

Spelade golfbanor (livslista)/Played golf courses (life list)
ENKÖPINGS GOLFKLUBB
Besök/Visit: 2021, 2020, 2001, 1994, 1992
Vi har spelat banan 6 gånger mellan åren
1992-2021.
We have played this golf course 6 times between 1992-2021
INGA BILDER/NO PHOTOS
Kommunen/County TIERP
Tierp indelas i 8 distrikt: Hållnäs, Söderfors, Tegelsmora, Tierp, Tolfta, Vendel, Västland och Österlövsta.
Spelade golfklubbar i Tierps kommun

Spelade golfbanor (livslista)/Played golf courses (life list)
ÖRBYHUS GOLFKLUBB
Besök/Visit: 2019, 1998

Vi har spelat banan 2 gånger. 1998 och 2019.

Första gången 1998 (endast Leif) som en del av Anguli Tour. Andra gången 2019 som en del av BULB (Leif och Barbro).

We have played this golf course twice, 1998 and 2019
INGA BILDER/NO PHOTOS
DISTRIKTET TEGELSMORA (TIERPS KOMMUN)

TEGELSMORA

Tegelsmora är en ort, tillika kyrkort i Tegelsmora socken i Tierps kommun, norra Uppland.
Tegelsmora ligger längs länsväg C 717 cirka 4 kilometer norr om Örbyhus. Länsväg C 726 går från Tegelsmora västerut till Tobo.

Tegelsmora is a small village, with a church in the parish with the same name, Tegelsmora.
It's situated the the county of Tierp in the northern parts of Uppland.

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi ett flertal vallonbruk och kyrkor i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited several mills and churches in northern Uppland.

Tegelsmora kyrka
Tegelsmora Church
Februari/February 13, 2017
Prosten Lars Gillberg med fru
The vicar Lars Gillberg and wife
Februari/February 13, 2017
Tegelsmora kyrka
Tegelsmora Church
Februari/February 13, 2017
Genealogical information in Swedish
Prosten Lars Gillberg finns i mitt genealogiska arbete "Ättlingarna till slottsfogden Albrekt Stare".
Läs mer här.

TOBO

Tobo är ett f. d. brukssamhälle i Tegelsmora socken. Bruket är förmodligen grundat av familjen de Geer, eftersom en Emanuel de Geer anges ha köpt Tobo hemman år 1675. Tobo bruk var redan vid slutet av 1600-talet ett av Upplands mer betydande genom en omfattande tackjärnstillverkning.

Tobo was a village that had an iron mill already in the late 17th centuary. Most likely founded by the de Geer family.

***

Genealogical information in Swedish ...
Vår koppling hit är att Daniel Pousette var bruksbokhållare här mellan åren 1735 (åtminstone) och 1778 (året han dog).
I mantalslängderna nämns han redan från 1728 vid Toboborgs Masugn.
Daniel Pousette var Barbros
farmors mormors mormors morfar

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi ett flertal vallonbruk och kyrkor i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited several mills and churches in northern Uppland.

Sök dina röttter ...
In search of your roots ...
Februari/February 13, 2017
Gammal fabriksbyggnad
Old factory building
Februari/February 13, 2017
Bruksgata
Worker homes
Februari/February 13, 2017
L de Geer
1883
Februari/February 13, 2017
DISTRIKTET TOLFTA (TIERPS KOMMUN)

STRÖMBERGS BRUK

Strömbergs bruk, eller det vita bruket som det också kallas, är ett av de bäst bevarade vallonbrusmiljöerna.
Bruket grundades redan på 1640-talet och fortlevde, om än i mindre omfattning, fram till 1920.

Strömberg's Iron Mill, or the White Mill, as it sometimes is called, was founded already during the 1640s. It is one of the best preserved mills areas in Uppland. The mill (or at least parts of it) was active until 1920.

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi ett flertal vallonbruk och kyrkor i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited several mills and churches in northern Uppland.

Från informationsskylt på platsen:
Varje kolhus rymde 7000 kvm träkol. På platsen fanns mot slsutet av 1800-talet 5 kolhus, 2 är bevarade.
Kolhusen skyddade mot väder och vind. De uppfördes antingen i slaggsten eller som öppna genomluftade stolplador. Kolet var lättantändligt - slaggstenen gav då bra skydd.
From an information text on the site:
The storage houses could hold 7000 sqm of charcoal. On this site at the end of the 19th centuary there were 5 houses, of which 2 remains today.
Kolhusinteriör
Interior of storage house for coal
Februari/February 13, 2017
Strömsbergs bruk
Strömsberg's Iron Mill
Februari/February 13, 2017
Strömsbergs bruk
Strömsberg's Iron Mill
Februari/February 13, 2017
Strömsbergs bruk
Strömsberg's Iron Mill
Februari/February 13, 2017
Strömsbergs bruk
Strömsberg's Iron Mill
Februari/February 13, 2017
DISTRIKTET VENDEL (TIERPS KOMMUN)

VENDELS KYRKA / VENDEL'S CHURCH

Vendels kyrka är en kyrkobyggnad i Vendels socken i Tierps kommun. Den är församlingskyrka i Vendel-Tegelsmora församling.
Den ligger knappt 40 km norr om Uppsala, 18 km norr om Björklinge och 10 km söder om Örbyhus.

Vendel's Church is situated in the old parish of Vendel. Today it's the church of Vendel-Tegelsmora congregation.
The chiurch is some 40 kilometres north of Uppsala, 18 kilometres north of Björklinge and 10 kilometres south of Örbyhus.

***

Genealogical information in Swedish ...
Vår koppling till Vendel är genom slottsfogden Albrekt Stares dotter Katarina som gifter sig med lantmätaren Jakob Braun.
Paret är bosatta i Åkra under tidigt 1700-tal.
Albrekt Stare är Barbros
farmors mormors mormors mormors morfar
[Mer om Albrekt Stare]

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi ett flertal vallonbruk och kyrkor i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited several mills and churches in northern Uppland.

Vendels kyrka
Vendel Church
Februari/February 13, 2017
Vendels kyrka
Vendel Church
Februari/February 13, 2017
Vendels kyrka
Vendel Church
Februari/February 13, 2017
DISTRIKTET VÄSTLAND (TIERPS KOMMUN)

KARLHOLMSBRUK

Karlholmsbruk, ligger cirka 25 kilometer norr om Tierp, är beläget invid Karlholmsfjärden (Lövstabukten, Bottenhavet).
Namnet kommer från brukets grundare Charles de Geer som lät anlägga bruket på 1720-talet. Karlholmsbruk har en väl bevarad bruksmiljö.
Åren 1735-1931 fanns här masugn och hammarsmedja.

Karlholmsbruk is situated approximately 25 kilometres north of Tierp, at Karlholmsfjärden (Lövstabukten, Bottenhavet).
The name comes from Charles de Geer (Carl de Geer), who founded an iron mill here during the 1720ies.
The environment of the iron mill is well preserved.

Karlholmsbruk
Februari/February 13, 2017
Karlholmsbruk
Februari/February 13, 2017
DISTRIKTET ÖSTERLÖVSTA (TIERPS KOMMUN)

LÖVSTA BRUK

Lövstabruk är ett internationellt känt vallonbruk. Här finns bland annat Leufsta herrgård. I Lövstabruks kyrka finns en berömd orgel, den så kallade Cahmanorgeln. Lövstabruk är i dag ett byggnadsminne.

Lövstabruk is internationally known for its iron mill. Here you also find Herrgården (The Mansion). The church has a famous organ, the Cahman organ. Lövstabruk is declared a Swedish Governmental Listed Building (Byggnadsminne).

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi ett flertal vallonbruk och kyrkor i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited several mills and churches in northern Uppland.

Lövsta bruk
Februari/February 13, 2017
Lövsta bruk
Februari/February 13, 2017
Lövsta bruk
Februari/February 13, 2017
Lövsta bruk
Februari/February 13, 2017
Lövsta bruk
Februari/February 13, 2017
Lövsta bruk
Februari/February 13, 2017
Lövsta bruk
Februari/February 13, 2017
Kommunen/County ÖSTHAMMAR
Östhammar indelas i följande 14 distrikt: Alunda, Börstil, Dannemora, Ekeby, Film, Forsmark, Gräsö, Harg, Hökhuvud, Morkarla, Skäfthammar, Valö, Öregrund och Östhammar.
DISTRIKTET FILM (ÖSTHAMMARS KOMMUN)

ÖSTERBYBRUK

Österbybruk är ett av vallonbruken och är känt för sin bevarade vallonsmedja, världens enda helt bevarade, och de båda brännstålugnarna i unikt välbevarat skick. Bruksverksamheten lades ner 1983.

Österbybruk is one of the mills in Uppland founded in the 17th centuary by dutch investors like the de Geer family.
It is known for its preserved forge (smithy), a worlds only fully preserved.
The last work was stopped 1983.

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi ett flertal vallonbruk och kyrkor i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited several mills and churches in northern Uppland.

Österbybruk
Februari/February 13, 2017
Herrgården, Österbybruk
Februari/February 13, 2017
Vallonsmedjan, Österbybruk
Februari/February 13, 2017
Herrgården, Österbybruk
Februari/February 13, 2017
Österbybruk
Februari/February 13, 2017
Österbybruk
Februari/February 13, 2017
Vallonsmedjan, Österbybruk
Februari/February 13, 2017
DISTRIKTET FORSMARK (ÖSTHAMMARS KOMMUN)

FORSMARKS BRUK

xxx

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi platser i Östhammars kommun i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited places in the county of Östhammar in northern Uppland.

Forsmark
Februari/February 21, 2017
Forsmark
Februari/February 21, 2017
Forsmark
Februari/February 21, 2017
Forsmark
Februari/February 21, 2017
Forsmark
Februari/February 21, 2017
Forsmark
Februari/February 21, 2017
Forsmark
Februari/February 21, 2017
DISTRIKTET SKÄFTHAMMAR (ÖSTHAMMARS KOMMUN)

GIMO BRUK och HERRGÅRD

xxx

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi platser i Östhammars kommun i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited places in the county of Östhammar in northern Uppland.

Gimo Herrgård
Februari/February 21, 2017
Gimo
Februari/February 21, 2017
Gimo
Februari/February 21, 2017
Gimo
Februari/February 21, 2017
Vällingklockan. Gimo
Februari/February 21, 2017
DISTRIKTET ÖREGRUND (ÖSTHAMMARS KOMMUN)

ÖREGRUND

Öregrund är en liten gammal stad som grundades 1491.
Öregrund ligger cirka 16 kilometer (bilvägen) nordost om Östhammar. Staden ligger huvudsakligen runt en naturligt djup vik vid Öregrundsgrepen, på halvön Sunnanö. Den gamla stadsgränsen innefattade förutom hela Sunnanö, med området Kavaröbro, även några mindre öar och holmar strax sydost om Sunnanö.

Öregrund is an old, smaller town, founded already 1491.
Öregrund is approximately 16 kilometres north of Östhammer. It is situated around a deep bay at the peninsula of Sunnanö.

***

Genealogical information in Swedish ...
Borgmästare i Öregrund på 1730-talet var Jacob Albrekt Stare, halvbror till Barbros ana Katarina Stare.
[Mer om Jacob Albrekt Stare]

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi platser i Östhammars kommun i norra Uppland.

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited places in the county of Östhammar in northern Uppland.

Öregrund
Februari/February 21, 2017

Hamnen i Öregrund där man kan ta färjan till Gräsö.

Här finns också delar av fyrskeppet "Västra Banken", fyrskepp nr 23 Kopparstenarna, i tjänst 1924-1970 vid den västra banken i grundområdet Finngrunden.

Läs mer på Fyr Wiki.

The harbour of Öregrund. Here you can take a car ferry to Gräsö.

You can also see parts of the Lighthouse vessel "Västra Banken", in service 1924-1970.

Öregrund
Februari/February 21, 2017
DISTRIKTET ÖSTHAMMAR (ÖSTHAMMARS KOMMUN)

ÖSTHAMMAR

Östhammar är tätort i norra Uppland, dessutom centralort i Östhammars kommun.

Östhammar is a village in northern Uppland, and as well the main village in the county of Östhammar.

Besök/Visit: 2017
På dagsutflykt med kompisen Björn.
Under denna februaridag besökte vi platser i Östhammars kommun i norra Uppland.
Och det var just i Östhammar vi fikade ...

On a day trip together with my friend Björn.
During this day in february we visited places in the county of Östhammar in northern Uppland.
And it was here we found the appealing coffea and cake ...

Rådhuset. Östhammar
Februari/February 21, 2017
Fika med tillbehör!!!
Coffea and cakes!!!
Februari/February 21, 2017
KOMMUNER I STOCKHOLMS LÄN
Kommunen/County NACKA
Nacka indelas i följande 3 distrikt: Boo, Nacka och Saltsjöbaden.
Spelade golfklubbar i Nacka kommun

Spelade golfbanor (livslista)/Played golf courses (life list)
NACKA GOLFKLUBB
Besök/Visit: 2020
Vi har spelat banan en gång år 2020 med våra kompisar Björn och Ulla.
We have played this golf course once 2020 with our friends Björn and Ulla.
INGA BILDER/NO PHOTOS
Kommunen/County SIGTUNA
Sigtuna indelas i följande 8 distrikt: Haga, Husby-Ärlinghundra och Odensala, Norrsunda-Skånela, Sigtuna, Sigtuna Sankt Olof, Sigtuna Sankt Per, Skepptuna och Valsta.
Besökta naturområden i Sigtuna kommun

Besökta naturreservat (Sverige)/Visited nature reserves (Sweden)

FYSINGENS NATURRESERVAT
Besök/Visit(s)
2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Observationer/Observations

Fysingens naturreservat
Fysingen Nature Reserve
Maj/May 4, 2014
Fysingens naturreservat
Fysingen Nature Reserve
Februari/February 6, 2019
Fysingens naturreservat
Fysingen Nature Reserve
Februari/February 6, 2019
Fysingens naturreservat
Fysingen Nature Reserve
Juli/July 11, 2015
Fysingens naturreservat
Fysingen Nature Reserve
Februari/February 10, 2022
Spelade golfklubbar i Sigtuna kommun

Spelade golfbanor (livslista)/Played golf courses (life list)
BODAHOLMS GOLFKLUBB
Besök/Visit(s)
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Vi har spelat banan 10 gånger sedan 2015.
We have played this golf course 10 times since 2015.
INGA BILDER/NO PHOTOS
DISTRIKTET HUSBY-ÄRLINGHUNDRA (SIGTUNA KOMMUN)

STENINGE SLOTT

Det nuvarande slottet uppfördes på uppdrag av greve Karl Gyllenstierna i slutet av 1600-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin den yngre.
Även Axel von Fersen den yngre har varit ägare av slottet. Denne Axel som blev dödad i Stockholm år 1810 vid pöbelupploppet.
I parken finns är ett monument över honom rest.

I stenladan från 1873, idag kallat Steninge Slottsgalleria, inryms flera butiker, handelsträdgård samt ett café med restaurang.

[Wikipedia - läst 2022-01-30]

Besök/Visit: 2021
Här var vi två gånger 2021, dels med vännerna Göran och Susan, dels med Barbros mamma och syster.
Bägge gångerna fanns det en utställning med glaskonstverk av Kjell Engman.
Vi har även varit här tidigare, men kommer inte ihåg när ...

xxx

Steninge slott från parken
Steninge Castle, park view
July 9, 2021
Steninge slott, grinden
Steninge Castle, the entrance gate
July 16, 2021
Steninge slott från sjösidan
Steninge Castle, sea view
July 9, 2021
Steninge slott
Steninge Castle
July 9, 2021
Minnesmonumnet rest över/
In memory of:
Axel von Fersen d.y.
July 16, 2021
Steninge slott
Steninge Castle
July 9, 2021
Steninge slott
Steninge Castle
July 9, 2021
Steninge slott
Steninge Castle
July 9, 2021
Steninge slott: Vid Mälaren
Steninge Castle
July 9, 2021
Steninge slott
Steninge Castle
July 16, 2021
Steninge slott: Nässelfjäril
Steninge Castle
July 9, 2021
Steninge slott: Kålfjäril
Steninge Castle
July 9, 2021
Steninge slott: Mörk jordhumla
Steninge Castle
July 9, 2021
Kjell Engman exhibition
@Steninge Castle
July 9, 2021
Kjell Engman exhibition
@Steninge Castle
July 9, 2021
Kjell Engman exhibition
@Steninge Castle
July 9, 2021
Kjell Engman exhibition
@Steninge Castle
July 9, 2021
Kjell Engman exhibition
@Steninge Castle
July 9, 2021
Kjell Engman exhibition
@Steninge Castle
July 9, 2021
Kjell Engman exhibition
@Steninge Castle
July 16, 2021
Steninge slott: systrar
Steninge Castle: sisters
July 16, 2021
Kommunen/County SOLNA
Solna indelas i följande 8 stadsdelar: Bergshamra, Haga, Hagalund, Huvudsta, Järva, Råsunda, Skytteholm och Ulriksdal.
STADSDELEN HAGALUND (SOLNA KOMMUN)

HAGALUND

Hagalund grundades som förstad till Stockholm längs Norra stambanan och var municipalsamhälle under namnet (Nya) Hagalund i Solna landskommun från 29 september 1899 till nyåret 1943, då det gick upp i den nybildade Solna stad. Den gamla trähusbebyggelsen uppfattades av somliga som en kåkstad och revs nästan helt och hållet på 1960-talet, men är förevigad inte minst i konstnären Olle Olssons målningar.

[Wikipedia - läst 2022-01-27]

Besök/Visit: 2021
Vi (Leif+Barbro) gjorde en promenad hemifrån Sundbyberg till Hagalund i Solna. Jag (Leif) ville se vattentornet, det vi ser från vår balkong. Dessutom fanns i bakhuvudet att det någonstans skulle finnas ett Olle Olsson museum (Hagalunds konstnären alltså).
Hem tog vi tvärbanan från Solna station.

We (Leif and Barbro) took a walk from home in Sundbyberg to Hagalund in Solna. I (Leif) wanted to see the Water Tower we can see from home. Somewhere in the back of our minds we have heard of a Olle Olsson museum (The Hagalund artist).
To get back we used the tramway from Solna station.

Hagalunds vattentorn, invigt 1912, byggt efter ritningar av Ivar Tengbom och Ernst Torulf.
Hagalunds vattentorn
The Hagalund Water Tower
November 3, 2021
Hagalunds vattentorn
The Hagalund Water Tower
November 3, 2021
Hagalunds vattentorn
The Hagalund Water Tower
November 3, 2021
Olle Olsson Hagalund
"Flyg" till en liten oas i skuggan av dagens "Blåkulla"
Olle Olssons Konstmuseum
Olle Olsson Art Museum
November 3, 2021
Hagalunds vattentorn
The Hagalund Water Tower
November 3, 2021
Olle Olssons Konstmuseum
Olle Olsson Art Museum
November 3, 2021
Olle Olssons Konstmuseum
Olle Olsson Art Museum
November 3, 2021
Olle Olssons Konstmuseum
Olle Olsson Art Museum
November 3, 2021
Olle Olssons Konstmuseum
Olle Olsson Art Museum
November 3, 2021
Olle Olssons Konstmuseum
Olle Olsson Art Museum
November 3, 2021
BLÅKULLA
Åtta höghus i olika blå nyanser, inflyttningklara 1973.
Blåkullaområdet
November 3, 2021
Blåkullaområdet
November 3, 2021
Hagalunds Koloniträdgårdsförening
Hagalunds koloniträdgård
November 3, 2021
Hagalunds koloniträdgård
November 3, 2021
Hagalunds koloniträdgård
November 3, 2021
Hagalunds koloniträdgård
November 3, 2021
Hagalund Centrum
November 3, 2021
Kommunen/County STOCKHOLM (delvis)
Stockholm (Uppland) indelas i följande 17 distrikt: Bromma, Essinge, Hässelby, Kista, Kungsholmen, Spånga, Stockholms Adolf Fredrik, Stockholms Engelbrekt, Stockholms Gustav Vasa, Stockholms Hedvig Eleonora, Stockholms Oskar, Stockholms Sankt Göran, Stockholms Sankt Johannes, Stockholms Sankt Matteus, Stockholms Storkyrkodistrikt, Vällingby och Västerled.
DISTRIKTET BROMMA (STOCKHOLMS KOMMUN)
Kommunen/County VÄRMDÖ
Värmdö indelas i 6 distrikt: Djurö, Gustavsberg, Ingarö, Möja, Nämdö och Värmdö.
DISTRIKTET GUSTAVSBERG (VÄRMDÖ KOMMUN)

GUSTAVSBERG

xxx

Besök/Visit: 2021
Vi gjorde en utflykt till Gustavsberg för lunch med svärmor. Vi passade dessutom på att besöka Porslinsmuséet.

A small excursion together with my wife and her mother for lunch. We also visited the Porcelain Museum.

Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
Porslinsmuséet
The Porcelain Museum
Oktober/October 2, 2021
xxx
xxx
Oktober/October 2, 2021
Affisch på ångbåtsbryggan
Poster at the Steam Ship wharf
Oktober/October 2, 2021
Gustavsbergs kyrka
The Gustavsberg's Church
Oktober/October 2, 2021
Segelbåtshamnen
The Sailing Boat Harbour
Oktober/October 2, 2021
Segelbåtshamnen
The Sailing Boat Harbour
Oktober/October 2, 2021
Café Tornhuset
Coffea House Tornhuset
Oktober/October 2, 2021
Höstfärger
Autumn colours
Oktober/October 2, 2021
Spiraltrappan
The Spiral Staircase
Oktober/October 2, 2021
På väg ut
On their way out
Oktober/October 2, 2021