A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad. Vykort i färg.

Nedan visas vykort i färg från A/B Alrik Hedlund & Co i Karlstad i 14x9 formatet.

Antalet kort är just nu:
6

Sidan senast uppdaterad: 2011-11-19

KARLSTAD: STORA TORGET MED RÅDHUSET.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 101)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KARLSTAD: RESIDENSTORGET OCH TEATERN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 103)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

KARLSTAD: STADSHOTELLET OCH KLARABRON.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 104)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KARLSTAD: TEATERN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 106)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

KARLSTAD: GAMLA STENBRON.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 107)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA: SELMA LAGERLÖFS HEM.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 151)

Fotograf: Okänd

Obegagnat