Gepe och S.P.C. Malmö

Nedan så kan du titta på mina vykort i färg från Gepe och S.P.C. i Malmö.

Antalet kort är just nu:
7

Sidan senast uppdaterad: 2011-11-19

Hälsingborg. Utsikt från Kärnan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gepe och S.P.C. Malmö.
(Nr: 402)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1963

Hälsingborg. Rådhuset och Drottninggatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gepe och S.P.C. Malmö.
(Nr: 403)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1961

Hälsingborg. Hamnparti med Sjöfartsmonumentet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gepe och S.P.C. Malmö.
(Nr: 404)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hälsingborg. Hamnparti

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gepe och S.P.C. Malmö.
(Nr: 405)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hälsingborg. Rosengården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gepe och S.P.C. Malmö.
(Nr: 406)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hälsingborg. Magnus Stenbocksstatyn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gepe och S.P.C. Malmö.
(Nr: 407)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Hälsingborg. Strandvägen vid Pålsjö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gepe och S.P.C. Malmö.
(Nr: 409)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1994