Holger Bonderups förlag, Malmö

Nedan så kan du titta på mina kort från Holger Bonderups förlag i Malmö.

Antalet kort är just nu:
10

Sidan senast uppdaterad: 2010-01-01

Strömnäs och Svanö

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 393)

Fotograf: Okänd

Skrivet 1913 men ej postgånget

Sandviken

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 421)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1912

Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 437)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Lunde

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 625)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1920

Ångermanelfven vid Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 632)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kramfors sågverk och herrgård.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 643)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Ångermanelfven vid Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 646)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kramfors. Ångermanland.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 961)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1918

Frånö. Ångermanland.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 971)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kramfors. Ångermanland.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 989)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1916