L. Sandströms förlag, Kramfors

Nedan så kan du titta på mina kort från L. Sandströms förlag i Kramfors.

Antalet kort är just nu:
22

Sidan senast uppdaterad: 2010-01-04

Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 499)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1911

Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 500)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1912

Parti från Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 1552)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1908

Öd, Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 1618)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1910

Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 1885)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Fabrikssamhälle. Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 7313)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti af Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 8667)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Gudmundrå kyrka

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 9118)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Parti af Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 9119)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1913

Hamnen. Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 9120)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KRAMFORS. APOTEKET OCH DOKTORSBOSTÄLLET

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 190(9)

GUDMUNDRÅ PRÄSTGÅRD

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1902

KRAMFORS

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903

KRAMFORS SÅGVERK

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1909

KRAMFORS SÅGVERK

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Kladdat på baksidan

Parti af Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1913

Kramfors. Skolhuset och Telegrafstationen.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

KRAMFORS VID ÖD

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1905

GUDMUNDRÅ KYRKA

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1916

KRAMFORS. DJUPDALEN VID ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Ångermanelfven vid Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903

Parti af Ångermanelfven

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1908