Nedan så kan du titta på mina kort av Mia Green i Haparanda.

Antalet kort är just nu:
8

Sidan senast uppdaterad: 2011-06-19

Haparanda

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Mia Green Haparanda.
(Onumrerat)

Fotograf: Mia Green

Obegagnat

Gränsstenen mellan Sverige och Finland

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Ej angivet.
(Nr: K 1939)

Fotograf: Mia Green

Postgånget 1907

Gränsstenen mellan Sverige och Finland

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Mia Green

Obegagnat

HAPARANDA. STADSHOTELLET.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Mia Greens Fotografiatelier, Haparanda.
(Onumrerat)

Fotograf: Mia Green

Obegagnat

Karungi 1915

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Mia Green

Obegagnat

Invalidmonumentet, Haparanda

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Mia Green

Postgånget 1921

Midnattssolen sedd från Haparanda

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Mia Green

Postgånget 1922

Islossning Torneälv

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Leonar.
(Nr: 6923)

Fotograf: Mia Green?

Obegagnat

Bläckstämpel på baksidan: Mia Green, Haparanda.