Nordisk Konst, vykort i färg
Serie 6008/x

Nedan visas vykort i färg från förlaget Nordisk Konst i 14x9 formatet.
Denna sammanställning innehåller Stockholms vykort i serie 6008.

Status 2008-04-06:

3 egna av 24 förmodat möjliga (dvs 6008/1-6008/24).

6008/9
Stockholm. Nordiska Museet.

Kommentar

Obegagnat

6008/13
Stockholm. Stadshuset.

Kommentar

Postgånget 1946 men plundrat

6008/24
Stockholm. Utsikt över Strömmen med Norrbro

Kommentar

Postgånget men plundrat