I nummerordning visas nedan samtliga vykort i Pressbyråns serie 60 (14x9 cm gamla formatet) som jag har i min samling. Jag har ingen ambition på att samla en komplett serie utan det är framförallt kort som på något sätt "fastnat" pga av motivet.

Status 2011-04-24:

1 eget av 673 kända numrerade.

604
LYCKSELE Hällforsen med Järnvägsbron

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: 604)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget