Barbros farmors mormors morfars farmors far
IX:122m

HENRIK GRAU
1667-17xx
Gördelmakarhustru i Stockholm, Tyska församlingen

Sidan senast uppdaterad den 8 juli 2019

Henriks anor 3 generationer bakåt

Henriks far och mor kom förmodligen från Tyskland under 1600-talets mitt.
Familjen är belagd i Stockholm från 1655.

Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

IX:122m
Barbros
farmors mormors morfars farmors far

Gördelmakaren
HENRIK GRAU
1667-17xx

Stockholm
Tyska församlingen

X:243m
Barbros
fm mm mf fm ff

Gördelmakaren
HENRIK GRAU
16xx-1671

Stockholm
Tyska församlingen

X:243h
Barbros
fm mm mf fm fm

Gördelmakarhustrun
URSILLA NN

16xx-1713

Stockholm
Tyska församlingen

XI:485m
Barbros
fm mm mf fm ff f

Okänd

XI:485h
Barbros
fm mm mf fm ff m

Okänd

XI:486m
Barbros
fm mm mf fm fm f

Okänd

XI:486h
Barbros
fm mm mf fm fm m

Okänd

XII:969m
Barbros
fm mm mf fm
ff ff

Okänd

XII:969h
Barbros
fm mm mf fm
ff fm

Okänd

XII:970m
Barbros
fm mm mf fm
ff mf

Okänd

XII:970h
Barbros
fm mm mf fm
ff mm

Okänd

XII:971m
Barbros
fm mm mf fm
fm ff

Okänd

XII:971h
Barbros
fm mm mf fm
fm fm

Okänd

XII:972m
Barbros
fm mm mf fm
fm mf

Okänd

XII:972h
Barbros
fm mm mf fm
fm mm

Okänd

Familj X:243
Henrik Grau & Ursilla NN

Biografi

Barbros farmors mormors morfars farmors farfar
HENRIK GRAU

Födelsedatum okänt. Död 1671 i Stockholm [6].
Ursprung okänt, född i Braunsweig i Tyskland enligt den burskapsansökan som skrevs 1666.

Gördelmakare i Stockholm. Mästare 1666. Startade samma år sin verkstad på Helgeandsholmen i egen ägd stuga.
Denna verkstadsrörelse kom 176 år senare att tas över av släkten Sporrong.
I Stockholm åtminstone från 1655 (första barnets födelse).

Den 2 februari 1666 ansökte Henrik Grau tillsammans med Jürgen Öbler, Mathias Haas och Christian Tellner om burskap i Stockholm för att kunna
"bruka Gördelmakar Embetet". Alla fyra var gördelmakarmästare och av tyskt ursprung.
Förmodligen var Henrik Grau ålderman fram till sin död 1671 [7].

Från Sporrongs hemsida [https://sporrongs.wordpress.com/about/ --- läst: 15 oktober 2018].
Sporrong är ett av Sveriges äldsta företag. Verksamheten startade i Stockholm 1666. Grundaren var gördelmakaren, mäster Henrik Grau.
Efter flera ägar- och namnskiften övertogs rörelsen 1842 av Carl Claes Sporrong, som också gav företaget sitt namn.

Gift med

Barbros farmors mormors morfars farmors farmor
URSILLA NN

Födelsedatum okänt. Död 5 februari 1713 i Stockholm, Tyska församlingen [6a], [6b].
Ursprung okänt, troligen född i Tyskland.

Efter första maken Henrik Grau's död omgift med

JOHAN ÖLLER

Födelsedatum okänt. Död i april 1710 i Stockholm [6].
Ursprung okänt.

Gördelmakarmästare.
Ålderman i gördelmakarämbetet.

Barn

#1 - Dotter 1
ELISABET GRAU

Född (döpt) 30 augusti 1655 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Död 1686 i Stockholm [6].
Nämns i moderns bouppteckning år 1717 som avliden.

Gift 1675 [7] med

DAVID GLÜCK

Födelsedatum okänt. Död 14 juni 1712 i Stockholm [6].
Ursprung okänt.

Gördelmakare i Stockholm.
Bisittare i Gördelmakarämbetet.

BARN
Henrik och Ursillas barnbarn

#1 - Son 1
Hans Kristoffer Glück
c1681-17xx
Nämns i faderns bouppteckning 1712. Anges "som för 15 åhr sedan är bortrest och man intet sedan den tijden hördt och förnummit om han är lefvandes eller död".
Nämns även i mormoderns bouppteckning år 1717. Anges "bortrest sedan 10 åhr".
Vidare öden okända.

#2 - Son 2
David Glück
c1683-17xx
Nämns ej i faderns bouppteckning 1712!
Nämns i mormoderns bouppteckning år 1717. Anges "bortrest sedan 10 år".
Vidare öden okända.

Efter första hustrun Elisabet Grau's död gifte David Glück om sig med Magdalena Hein (16xx-1710). Med henne fick David åtminstone tre barn till.

#2 - Son 1
JOHAN GRAU

Född (döpt) 1 november 1657 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i moderns bouppteckning 1717 som "bortrest för 30 åhr sedan".
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 2
SOFIA GRAU

Född (döpt) 16 september 1660 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död i unga år då hon ej nämns i faderns bouppteckning år 1671.
Vidare öden okända.

#4 - Son 2
JÖRGEN GRAU

Född (döpt) 19 november 1662 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i moderns bouppteckning 1717 som "jämwähl bortrest".
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 3
MARGARETA GRAU

Född (döpt) 28 januari 1665 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Nämns i moderns bouppteckning år 1717 som avliden. Lever dock 1710 då hon nämns i sin styvfars bouppteckning.
Vidare öden okända.

Gift med

NN REISNER

Födelse- och dödsdatum okända.

BARN
Henrik och Ursillas barnbarn

#1 - Dotter 1
Rosina Reisner
16xx-17xx
Nämnd i mormoderns bouppteckning 1717 som gift med mönsterskrivaren S. Thelin.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 2
Anna Katarina Reisner
1708-17xx
Nämnd i mormoderns bouppteckning 1717 som 9 år gammal och bosatt hos morbrodern Henrik Grau.
Vidare öden okända.

#3 - Son 1
Alexander Reisner
17xx-17xx
Nämnd i mormoderns bouppteckning 1717 som tillsammans med sina bröder "till fremmande land bortresta".
Vidare okända.

#4 - Son 2
David Reisner
17xx-17xx
Nämnd i mormoderns bouppteckning 1717 som tillsammans med sina bröder "till fremmande land bortresta".
Vidare okända.

#5 - Son 3
Johan Reisner
17xx-17xx
Nämnd i mormoderns bouppteckning 1717 som tillsammans med sina bröder "till fremmande land bortresta".
Vidare okända.

#6 - Son 3
Barbros farmors mormors morfars farmors far
HENRIK GRAU

Född (döpt) 14 mars 1667 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Död 1721 [7].
Gördelmakarmästare samt ålderman i Gördelmakarämbetet.
Gift 1703 med Anna Katarina Muth.
Se Familj IX:122.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
(saknas för denna tidsperiod)

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] Simonsson, Ivar: Från Mäster Henrik Gördelmakare till Metallfabriksaktiebolaget C. C. Sporrong & Co. Stockholm 1942.
Läst 2018-10-18 på Kungliga Biblioteket i Stockholm.
[Bild 1]; [Bild 2].