Barbros farfars mormors morfar farmors far
IX:58f

KRISTOFFER PILFELT
1659-1731
Kornett i Lit sn, Jämtland

Sidan senast uppdaterad den 11 oktober 2015

LEVNADSBESKRIVNING

KRISTOFFER PILFELT
Född ca 1659. Död 1731-05-28 i Smedsta, Ås sn, Jämtland.
Tjänstgjorde som adjutant vid Östgöta kavalleriregemente 1678-1679. Korpral vid Jämtlands kavallerikampani 1682-02-27.
Kvartermästare 1695-05-30. Kornett 1704-09-02. Avsked 1718-08-27.

Bosatt från 1704 till 1718 i Åsmundgården, Lit sn. Bosatt 1719 i Åskott, Ås sn.
Åsmundgårdens kornettboställe tillhörde Jämtlands kavallerikompani. Graden kornett motsvarar vid infanteriet fänrik.
Testamente; 2 Smt till kyrkan.

Fick i februari 1685 en utomäktenskaplig son Samsom Pilfelt (sedermera Pil) med Ingrid Jönsdotter [7]

Fick 1690 en utomäktenskaplig dotter Ingegärd (Ingjel) med Sigrid Persdotter [7]

Gift 2 maj 1692 med [7]
MARGARETA KANICK
Okänt födelseår men död 1649 i Lit sn, begraven 6 april.

BARN [7]

1. Dottern Kerstin Pilfelt 1693-16xx. Död ung.
2. Dottern Brita Pilfelt 1694-17xx
3. Sonen Lars Pilfelt 1696-1696
4. Sonen Johan Pilfelt 1699-1746. Korpral.
5. Dottern Kristina Pilfelt 1700-1780
6. Dottern Margareta Pilfelt 1703-1742
7. Dottern Helena Pilfelt 1705-1767
8. Dottern Katarina Pilfelt 1708-17xx

Kristoffers anor 3 generationer bakåt
Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

IX:58f
Barbros
farfars mormors morfars farmors far

Kornetten
KRISTOFFER PILFELT
1659-1731

xxx
Lit sn
Jämtland

X:115f
Barbros
ff mm mf fm f

Löjtnanten
LARS OLOFSSON PILFELT
1620-1679

xxx
xxx
xxx

X:115m
Barbros
ff mm mf fm m

Dragonhustrun
INGRID HÖKEFLYCHT

16xx-1665

xxx
xxx
xxx

XI:229f
Barbros
ff mm mf fm ff

xxx
OLOF PILFELT
16xx-16xx

xxx
xxx
xxx

X:229m
Barbros
ff mm mf fm fm

xxx
MÄRTA JOHANSDR POSSE
1690-1757

xxx
xxx
xxx

X:230f
Barbros
ff mm mf fm mf

Ryttmästare
TUVE TUVESSON HÖKEFLYCHT

16xx-1644

xxx
xxx
xxx

X:230m
Barbros
ff mm mf fm mm

Ryttmästarhustrun
KRISTINA VÄDURHORN

16xx-1665

xxx
xxx
xxx

XII:457f
Barbros
ff mm mf fm
ff f

xxx

BENGT
HÅKANSSON

1656-1737

xxx
xxx
xxx

STOPP!

XII:457m
Barbros
ff mm mf ff
m

Okänd

XII:458f
Barbros
ff mm mf fm
fm f

Fänriken
JOHAN
AXELSSON
POSSE

16xx-16xx

xxx
xxx
xxx

Fler rötter!

XII:458m
Barbros
ff mm mf fm
fm m

Hustrun
ANNA
ERIKSDR
STING

16xx-16xx

xxx
xxx
xxx

Fler rötter

XII:459f
Barbros
ff mm mf fm
mf f

xxx

TUVE
BJÖRNSSON

1656-1737

xxx
xxx
xxx

Fler rötter!

XII:459m
Barbros
ff mm mf fm
mf m

Hustrun

MARGARETA

1669-1739

xxx
xxx
xxx

STOPP!

XII:460f
Barbros
ff mm mf fm
mm f

xxx

SVEN
ERIKSSON

1656-1737

xxx
xxx
xxx

STOPP!

XII:460m
Barbros
ff mm mf fm
mm m

Okänd

Lars Olofsson Pilfelt & Ingrid Hökeflycht
Vapensköld
Adliga ätten PILFELT
Nr 230
Biografi

xxx

Vapensköld
Adliga ätten HÖKEFLYCHT
Nr 208

Barn

Sonen
Barbros ff mm mf fm f
KRISTOFFER PILFELT
Född ca 1659. Se ovan.

Olof Pilfelt & Märta Johansdotter Posse
Vapensköld
Adliga ätten PILFELT
Nr 230
Biografi

xxx

Vapensköld
Adliga ätten POSSE
Nr 14

Barn

Sonen
Barbros ff mm mf fm ff
LARS OLOFSSON PILFELT
Född ca 1620. Se ovan.

Tuve Tuvesson Hökeflycht & Kristina Vädurhorn
Vapensköld
Adliga ätten HÖKEFLYCHT
Nr 208
Biografi

Tuve Tuvesson Hökeflycht, till Kvarnstad i Nävelsjö socken Jönköpings län.
Kom i tjänst 1623. Löjtnant vid livregementet till häst 1628–1629. Ryttmästare därst. 1630.

Anmälde sig 1634 till introduktion på riddarhuset och berättade då, att hans farfader varit adel, men att breven därom genom vådeld förkommit. Blev då först (s. å. 3/2) ålagd att bevisa sin adliga härkomst, men senare vid samma års riksdag och sedan han enligt riksens råds förklaring s. å. 14/7 blivit såsom adelsman gillad, introd. under nr 208 med namnet Hökeflycht efter vapnet.
Ingav 1638 bevis från kammararkivet att hans farfars broder Göran Olofsson varit adelsman, å vilket Hans Kyle antecknat att Tuve Tuvesson var av samma familj på fädernet.

Deltog i trettioåriga kriget 1635–1640.
Stupade utanför Malmö 1644-08-22 och är begraven i Gillberga socken Södermanlands län. [7]

Barn

Dottern
Barbros ff mm mf fm fm
INGRID HÖKEFLYCHT
Se ovan.

Bengt Håkansson

Biografi

xxx

Barn

Sonen
Barbros ff mm mf fm ff
OLOF PILFELT
Se ovan.

Johan Axelsson Posse & Anna Eriksdotter Sting
Vapensköld
Adliga ätten POSSE
Nr 14
Biografi

Johan var fänrik vid Västgöta regemente [7].
Gift 1619 med [7]
Anna Eriksdotter Sting.

Vapensköld
Adliga ätten STING
Nr 124

Barn

Dottern
Barbros ff mm mf fm fm
MÄRTA JOHANSDOTTER POSSE
Se ovan.

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] www.adelsvapen.com.