Barbros farfars mormors mormors farfars far
IX:61m

JÖNS OLOFSSON
1654-1724
Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland

Sidan senast uppdaterad den 9 oktober 2017

Jöns Olofssons anor 3 generationer bakåt
Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

IX:61m
Barbros
farfars mormors mormors farfars far

Bonden
JÖNS OLOFSSON
1654-1724

Lund
Brunflo sn
Jämtland

X:121m
Barbros ff mm mm ff ff

Bonden och hejdridaren
OLOF ERIKSSON (BÅNG)
16xx-16xx

Ånge
Borgsjö sn
Jämtland

X:121h
Barbros ff mm mm ff fm

Bondehustrun
MÄRTA LARSDR

16xx-16xx

Ånge
Borgsjö sn
Jämtland

XI:241m
Barbros ff mm mm ff ff f

Bonden och dragonen
ERIK ERIKSSON (BÅNG)
1610-16xx

xxx
xxx sn
xxx

XI:241h
Barbros ff mm mm ff ff m

Okänd

XI:242m
Barbros ff mm mm ff fm f

Okänd

XI:242h
Barbros ff mm mm ff fm m

Okänd

XII:481m
Barbros
ff mm mm
ff ff ff

Komministern
ERICUS ERICI
BÅNG

c1590-c1650


Norrby sn
Hälsingland

XII:481h
Barbros
ff mm mm
ff ff fm

Komministerh.
KATARINA
NILSDR

15xx-16xx


Norrby sn
Hälsingland

XII:482m
Barbros
ff mm mm
ff ff mf

Okänd

XII:482h
Barbros
ff mm mm
ff ff mm

Okänd

XII:483m
Barbros
ff mm mm
ff fm ff

Okänd

XII:483h
Barbros
ff mm mm
ff fm fm

Okänd

XII:484m
Barbros
ff mm mm
ff fm mf

Okänd

XII:484h
Barbros
ff mm mm
ff fm mm

Okänd

Familj X:121
Olof Eriksson (Bång) & Märta Larsdotter

Biografi

Barbros farfars mormors mormors farfars farfar
OLOF ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till bonden Erik Eriksson (Bång) och hans hustru NN.
Se Familj XI:241 nedan.

Bonde och gästgivare i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad.
Betalar mantalspenningar bosatt i Ånge åtminstone 1642-1663.
1667 står hustru Märet änka i hans ställe.
Gästgivare enligt jordebok 1679 (gästgivarfrihet är noterat) [Jb 1679].

Gift med

Barbros farfars mormors mormors farfars farmor
MÄRTA LARSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
ERIK OLOFSSON BÅNG

Född ca 1639 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Bonde, nämndeman i Ånge 3, Borgsjö sn, Medelpad.
Betalar mantalspenningar bosatt i Ånge åtminstone 1683-1698.
Hejderidare för kronoskyttarna i Medelpad. Åtta gånger riksdagsman för bondeståndet och en gång dess talesman [13].

Gift med

MAGDALENA PERSDOTTER LIND

Född ca 1651 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Dotter till mönsterskrivaren Petter Lind och hans hustru Elisabet Bröms (dotter till kyrkoherden Abraham Martinus i Torp).
Lever 1735 då hon är fadder till sonen Abrahams son Abraham. Kallas "Fru Magdalena Bång".

BARN
Olof och Märtas barnbarn

#1 - Son 1
Olof Eriksson
c1681-1751
Borgare, handelsman i Stockholm.
Fadder 1738 åt brodern Abrahams son Erik. Kallas "Herr handelsman Olof Bång".
Gift med Beata Trundman (c1682-1735). 4 barn kända via Beatas bouppteckning.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 1
Elisabet Eriksdotter
c1683-17xx
Fadder 1727 åt brodern Abrahams dotter Elisabet. Kallas "hustru Elisabeth Bång i Ångie".
Vidare öden okända

#3 - Dotter 2
Märta Eriksdotter
c1685-17xx
Fadder 1731 åt brodern Abrahams dotter Märta Elisabet. Kallas "xxx Märta Bång".
Fadder 1741 åt brodern Abrahams dotter Elisabet Margareta. Kallas "Madame Märta Bång".
Vidare öden okända

#4 - Dotter 3
Margareta Eriksdotter
c1688-17xx
Vidare öden okända

#5 - Son 2
Abraham Olofsson Bång
1693-1755 [3]
Rektor för Frösö skola 1726-1737. Rektor för Härnösands gymnasium 1737-1741.
Kyrkoherde i Torp sn, Medelpad, 1741-1755.
Prost över Torp, Ljustorp, Indal och Haverö församlingar 1744-1755 [13].
Gift 1726 med Anna Margareta Thelaus (1707-1761).
12 barn kända, endast 3 söner och 1 dotter efterlever modern.
Vidare öden okända.

#2 - Son 2
Barbros farfars mormors mormors farfars far
JÖNS OLOFSSON BÅNG

Född 1654 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död (begravd) 29 november 1724 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Bonde och rusthållare i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Cecilia Jönsdotter.
Se Familj IX:61.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Sonen Erik Olofsson Bång
1706-10: Torp (Y) AI:1 Ångie (Borgsjö sn) Bild 121 (AID: v122677.b121.s115 Öppna, NAD: SE/HLA/1010207)

Familj XI:241
Erik Eriksson (Bång) & NN

Biografi

Barbros farfars mormors mormors farfars farfars far
ERIK ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till komministern i Norrby, Hälsingland, Erici Ericus Bång och hans hustru Katarina Nilsdotter.
Se Familj XII:482 nedan.

Gift med

Barbros farfars mormors mormors farfars farfars mor
NN

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
Barbros farfars mormors mormors farfars farfar
OLOF ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.
Gift med Märta Larsdotter.
Se Familj X:121 ovan.

#2 - Son 2
ERIK ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.

Länsman i Alsen åtminstone från 1661-1670.
Även förmodligen gästgivare [enda källa hittills: dottern Britas nekrolog].
Tar ca 1660 över Kristian Kristianssons gård i Kösta, Alsen sn, enligt domb 15 oktober 1666 [10].
Står i jordeboken 1663 för Kösta, men ej 1660 (då Kristian Kristianssons änka står). Är skrivet "Länsmansfrihet Crone" i marginalen.

Gift med

SIGRID PERSDOTTER

Född 1630 i Sundsvall [enligt nekrologen i dödboken]. Död 25 juni 1715 i Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till Per Olofsson Maijman och hans hustru Brita Olofsdotter.

BARN
Eriks och NNs barnbarn

#1 - Son 1
(denne son har jag inget eget belägg för - förekommer på diverse internetsidor ...)
Per Eriksson
c1655-1713 [3]
Död i Hallen sn, Jämtland.
Bonde i Våge, Hallen sn, Jämtland. Länsman efter fadern enligt internet sidor.
På tinget i Alsen 23 februari 1678 nämns en länsman Per Eriksson [10].
Vidare öden okända.

#2 - Son 2
Erik Eriksson
c1654-1730 [3]
Föräldrarna nämnda i nekrologen (Erik Eriksson Bång och Segrid Persdr).
Även födelseorten Sundsvall nämns i nekrologen. Död i Alsen sn, Jämtland.
Bonde i Kogsta, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Märta Andersdr/Persdr. 4 barn kända.
Nämnd 1691 tillsammans med modern, länsmansänkan Sigrid, brodern Lars och systern Karin i domb 1691 rörandr ev. stöld av björnfäll (långt stycke; anklagelser och motanklagelser) [12].

Det finns en Erik Eriksson i Kogsta som får en dotter Anna den 18 juli 1691 med hustru Anna Nilsdr. Vem är det?

#3 - Dotter 1
Brita Eriksdr
c1664-1754 [3]
Föräldrarna nämnda i nekrologen (Erik Eriksson Bång och Segrid Persdr). Namnet på modern sägs felaktigt vara Ingrid.
Död i Alsen sn, Jämtland.
Gift 1683 [nekrologen] med bonden i Berge, Alsen sn, Jämtland, Per Karlsson (c1655-1727). 6 barn kända, ska ha haft 7 ...
Vidare öden okända.

#4 - Son 3
Lars Eriksson
1664-1731 [3]
Föräldrarna nämnda i nekrologen (Erik Eriksson Bång och Segrid Persdr).
Död i Alsen sn, Jämtland.
Nämnd 1691 tillsammans med modern, länsmansänkan Sigrid, brodern Lars och systern Karin i domb 1691 rörandr ev. stöld av björnfäll (långt stycke; anklagelser och motanklagelser) [12].
Vidare öden okända.

#5 - Son 4
Anders Eriksson Bång
16xx-17xx
Länsman i Alsen sn, Jämtland.
Nämnd i Offerdals domböcker som länsman från december 1683 [11].
Möjligen sockenskrivare innan han blev länsman, då det nämns en Anders Ersson som sockneskrivare i domboken 1682 [11].
Gift med Brita Mosesdr Lund. 7 döttrar kända.
Vidare öden okända.

#6 - Dotter 2
Karin Eriksdr Bång
1669-1760 [3]
Föräldrarna nämnda i nekrologen (Erik Eriksson Bång och Segrid Persdr).
Död i Alsen sn, Jämtland.
Gift 1686 [nekrologen] med bonden och rusthållaren i Kösta 1, Alsen sn, Jämtland, Nils Andersson Kiöstadius (c1661-1735). 9 barn kända.
Nils kallas "kronolänsman Kiöstadius" i dottern Karins nekrolog från 1772.
Två söner som blir länsmän tar även Kiöstadius som namn.
Nämnd 1691 tillsammans med modern, länsmansänkan Sigrid, brodern Lars och systern Karin i domb 1691 rörandr ev. stöld av björnfäll (långt stycke; anklagelser och motanklagelser) [12].
Vidare öden okända.

#7 - Dotter 3
Berta Eriksdr
1673-1723 [3]
Föräldrarna nämnda i nekrologen (Erik Eriksson Bång och Segrid Persdr).
Död i Alsen sn, Jämtland.
Gift 1703 [2] med blivande bonden i Landverk, Alsen sn, Jämtland, Jon Persson. Inga barn kända ännu.
[NB: Berta kallas felaktigt för Brita i vigselboken ...].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Finns inga för denna tid.

Familj XII:482
Ericus Erici Bång & Katarina Nilsdotter

Biografi

Barbros farfars mormors mormors farfars farfars farfar
ERICUS ERICI BÅNG

Födelsedatum okänt. Död 1643 i Norrbo sn, Hälsingland [7].
Ursprung okänt.

Student 1611. Ordn. 1620. Komminister 1629 i Norrbo sn, Hälsingland [7].

Gift med

Barbros farfars mormors mormors farfars farfars farmor
KATARINA NILSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
farfars mormors mormors farfars farfars far
ERIK ERIKSSON BÅNG

Födelse- och dödsdatum okända.
Gift med NN.
Se Familj XI:241 ovan.

#2 - Son 2
OLAUS ERICI BÅNG

Född 1620 [7]. Död 1651 [7].

Student 1645. Con. Rector i Uppsala 1649.
Vidare öden okända.

#3 - Son 3
NICOLAUS ERICI BÅNG

Födelsedatum okänt. Död 1677 [7].

Student 1648. Collega Sch. i Hudiksvall 1659. Komminister i Hudiksvall 1668. Kyrhoherde i Färila 1671 [7].

Gift 1:a gången [7] med

GÖLIN LARSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Gift 2:a gången [7] med

BRITA KNOGE

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Gift 3:e gången 1659 [7] med

KARIN LARSDOTTER SALTHENIA

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.
Änka efter komminister Wallenius i Bollnäs.

#4 - Son 4
PETRUS ERICI BÅNG

Baserat på artiklar i Svenkt och Finst Biografiskt lexikon, se ref [8] och [9].

Född 18 september 1633 i Norrbo sn, Hälsingland [8]. Död 25 juni 1696 i Viborg, Karelen, Finland [8].
Biskop i Viborg 1681 till sin död 1696. Även riksdagsman och teologie doktor [8].

Gift 1:a gången 3 september 1668 [8] med

KATARINA JAKOBSDOTTER LEIJEL

Född 1651 [adelsvapen.com]. Död 28 april 1675 [adelsvapen.com].
Dotter till handlesmannen och brukspatronen i Stockholm, Jakob Leijel och hans hustru Margareta Klasdotter Edel.

BARN
Eriks och Katarinas barnbarn

#1 - Dotter 1
Katarina Bång
1670-1719
Född i Åbo, död i Stockholm.
Gift 1688 med assessorn vid kommerskollegium Carl Banck adlad Adlerstedt. 11 barn kända.
[adelsvapen.com]

Petrus omgift 2 oktober 1681 [adelsvapen.com] med

MARGARETA ERIKSDOTTER

Dödelsedatum okänt. Död 2 maj 1705 [adelsvapen.com].
Dotter till handelsmannen i Stockholm Erik Hansson [8].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Finns inga för denna tid.

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] Bjuråker (X) C:4 Series Comministrorum.

[8] Petrus Erici Bång, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16241, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Holm.), hämtad 2017-09-13.
[urn:sbl:16241]

[9] Petrus Bång. http://www.blf.fi/artikel.php?id=483, Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden (2008), hämtad 2017-09-13.
[URN:NBN:fi:sls-4083-1416928956689]

[10] Alsens tingslags domboksprotokoll 1649–1679. Red. av Curt Malting. Pdf-dokument. (Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utg. digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap.) www.fornskrift.se. Publicerat 2017.

[11] Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649–1690. Red. av Curt Malting. Pdf-dokument. (Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utg. digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap.) www.fornskrift.se. Publicerat 2014.

[12] Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691–1700. Red. av Curt Malting. Pdf-dokument. (Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utg. digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap.) www.fornskrift.se. Publicerat 2016.

[13] Leonard Bygdén. Härnösands stifts herdaminne. www.solace.se.