Sidan senast uppdaterad den 18 november 2017

Bröderna Bångs ättlingar

Med bröderna Bång syftar jag på Erik och Olof Erikssöner,
troligen söner till bonden i Fannbyn, Stöde socken, Medelpad,
Erik Eriksson.

Det hela började med att jag spårade min hustrus Jämtlandsanor. Jag hamnade då lite i en återvändsgränd med Jöns Olofsson i Lund, Brunflo socken. Han skrevs då och då med tillnamnet Bång.

Ett titt på internet, som alltid är en bra början, gav blandade budskap. Optimismen flödar där som alltid, och det fanns åtminstone en tråd som ledde tillbaka till kyrkoherden i Norrby (Hälsingland), Ericus Erici Bång. Om den är sann eller ej vet jag för stunden inte. Men jag började samla information.

Denna hemsida är mitt försök att hitta både anfäder samt ättlingar till de båda bröderna (?) Bång. Jag skriver med frågetecken för i ärlighetens namn har jag ännu inga hårda fakta som kopplar ihop dessa individer.

Jag är en forskare som använder internet för att få idéer om vad och var jag kan söka.
MEN, sedan vill jag skaffa mig så goda bevis som möjligt på det jag redovisar är sant.

Många individer är det som redovisas. Jag har säkert missat något, eller missförstått eller helt enkelt blivit för optimistisk. Jag tar gärna emot återkoppling och rättelser på materialet.

Använd web-läsarens sökfunktion eller titta i mitt namnregister.

Enjoy! --- Leif Gustafsson

PROBAND

ERIK ERIKSSON

Födelse- och dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Bonde i Fannbyn, Stöde sn, Medelpad.

Skriven i mantal för Fannbyn #x åren 16xx-16xx.

Gift med

NN

***

Barn

***

Barbros farfars mormors mormors farfars farfar
OLOF ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till bonden Erik Eriksson i Stöde sn, Medelpad.
Bonde i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad.
Gift med Märta (Larsdotter?)
Se Familj I:1

ERIK ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till bonden Erik Eriksson i Stöde sn, Medelpad.
Länsman i Alsen, Jämtland.
Gift med Sigrid Persdotter.
Se Familj I:2

***

Färgkodningar som används för de olika generationerna.

Gen 0

 

Generation 1

Familj I:1
Generation 1
Sonen Olof Eriksson (Bång)

Erik Eriksson var Olof Erikssons far

Barbros farfars mormors mormors farfars farfar
OLOF ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.

Son till Erik Eriksson och hans hustru NN.

Bonde och gästgivare i Ånge 3, Borgsjö sn, Medelpad.
Betalar mantalspenningar bosatt i Ånge åtminstone 1642-1663.
1667 står hustru Märet änka i hans ställe (åren 1664-66 saknas).
Nämnd i jordeboken för 1651.
Gästgivare enligt jordebok 1679 (gästgivarfrihet är noterat).
[Jb 1679]

Gift med

Barbros farfars mormors mormors farfars farmor
MÄRTA (LARSDOTTER)

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

Man kan ju roa sig med att jämföra bomärken. Se nedan.
Bilderna är tagna ur Valter Bergstens "Bomärken i Medelpad" (Det gamla Medelpad nr 10 - Skrifter utgivna av Medelpads Fornminnessällskap).
Jag har även sett bomärkena själv i mantalslängderna för åren 1694-1698.
Utan överdrift kan man säga att Eriks och Jöns bomärken är väldigt lika vilket tyder på släktskap.
OBS, inget bevis, men ett starkt indicium!

#1 - Son 1
ERIK OLOFSSON BÅNG

Född 15 augusti 1641. Död 1725.
[datum/år tagna från sonsonen Jonas Bångs likpredikan över sin moder Beata Trundman].
Bonde, nämndeman, riksdagsman, hejderidare i Ånge 3, Borgsjö sn, Medelpad.
Gift med Magdalena Persdotter Lind.
Se Familj II:1.

#2 - Son 2
Barbros farfars mormors mormors farfars far
JÖNS OLOFSSON BÅNG

Född 1654 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död (begravd) 29 november 1724 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Bonde och rusthållare i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Cecilia Jönsdotter.
Se Familj II:2.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Saknas för den aktuella tiden.

Familj I:2
Generation 1
Sonen Erik Eriksson (Bång)

Erik Eriksson var Erik Erikssons far

ERIK ERIKSSON (BÅNG)

Födelse- och dödsdatum okända.

Son till Erik Eriksson och hans hustru NN.

Länsman i Alsen åtminstone tiden 1661-1670.
Även förmodligen gästgivare [enda källa hittills: dottern Karins nekrolog].
Tar ca 1660 över Kristian Kristianssons gård i Kösta, Alsen sn, enligt domb 15 oktober 1666 [10].
Står i jordeboken 1663 för Kösta, men ej 1660 (då Kristian Kristianssons änka står). Är skrivet "Länsmansfrihet Crone" i marginalen.
Har ej hittat honom med tillnamnet Bång i de samtidiga källorna, det tillnamnet förekommer endast i barnens nekrologer i dödböckerna.

Gift med

SIGRID PERSDOTTER

Född 1630 i Sundsvall [enligt nekrologen i dödboken]. Död 25 juni 1715 i Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till Per Olofsson Maijman och hans hustru Brita Olofsdotter.

Barn

#1 - Son 1
PER ERIKSSON

Född ca 1655 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 19 juli 1713 i Våge, Hallen sn, Jämtland [3].
Länsman, senare bonde i Våge, Hallen sn, Jämtland.
Gift med Karin Karlsdotter.
Se Familj II:3.

[För Per har jag ingen egen forskning än så länge. Internet uppgifter säger honom efterträda fadern som länsman i Alsen, senare länsman i Hallens tingslag. Han sägs också vara den äldsta sonen].

#2 - Son 2
ERIK ERIKSSON

Född ca 1654 i Sundsvall [år uppskattat från ålder angiven i dödbok; ort från nekrologen]. Död 1 januari 1730 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [3].
Bonde i Kougsta, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Märta Andersdr/Persdr.
Se Familj II:4.

#3 - Son 3
LARS ERIKSSON

Född 1664 [år angivet i nekrologen]. Död 7 februari 1731 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [3].
Bonde i Kougsta, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Ursilla Nilsdotter.
Se Familj II:5.

#4 - Dotter 1
BRITA ERIKSDOTTER BÅNG

Född 1666 [år taget från hfl]. Död 9 oktober 1754 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Berge, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Per Karlsson.
Se Familj II:6.

#5 - Son 4
ANDERS ERIKSSON BÅNG

Födelse- och dödsdatum okända.
Länsman i Alsens tingslag, Jämtland.
Gift med Brita Mosesdotter Lund.
Se Familj II:7.

#6 - Dotter 2
KARIN ERIKSDOTTER BÅNG

Född 13 februari 1669 [datum angivet i nekrologen]. Död 24 januari 1760 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Kösta 1, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Nils Andersson.
Se Familj II:8.

#7 - Dotter 3
BERTA ERIKSDOTTER

Född 1673 [år angivet i nekrologen]. Död 25 augusti 1723 i Landverk, Alsen sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Landverk, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Jon Persson.
Se Familj II:9.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 2

Familj II:1
Generation 2
Sonsonen Erik Olofsson Bång

Erik Eriksson var Erik Olofsson Bångs farfar

ERIK OLOFSSON BÅNG

Född 15 augusti 1641. Död 1725.
[datum/år tagna från sonsonen Jonas Bångs likpredikan över sin moder Beata Trundman].

Son till Olof Eriksson och hans hustru Märta (Larsdotter).

Bonde, nämndeman i Ånge 3, Borgsjö sn, Medelpad.
Nämnd i mantalslängder bosatt i Ånge 1683-1717.
1679 står modern för hemmanet (hustru Märet änka; åren 1680-82 saknas). 1718 står svärsonen Mårten Olofsson på hemmanet.
Hejderidare för kronoskyttarna i Medelpad.
Åtta gånger riksdagsman för bondeståndet och en gång dess talesman säger Bygdén [13].
Bygdén skriver alltså om åtta riksdagar. Åtta gånger herredagsman står det i "Begravningsversen".
MEN, jag kan endast hitta honom som representant för bondeståndet i Medelpad vid riksdagarna 1689, 1693, 1713-14 samt 1719. Han är definitivt INTE talman vid någon av dessa riksdagar.
I perioden 1689-1719 är det ytterligare två riksdagar, nämligen 1693 och 1710. Bägge dessa gånger representeras Medelpad av andra män.
Källa för mina påståenden är: Ludvig Mårtensson "Företeckning över Bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697, samt 1710-1800".

Kallas Bång från 1694 i mantal. Men kallas Bång redan vid riksdagen 1689.

Gift med

MAGDALENA PERSDOTTER LIND

Född 1653 [LikPr]. Dödsdatum okänt.
Dotter till mönsterskrivaren Petter Lind och hans hustru Elisabet Bröms (dotter till kyrkoherden Abraham Martinus i Torp) [13].

Lever 1735 då hon är fadder till sonen Abrahams son Abraham. Kallas "Fru Magdalena Bång".
Nämns även 1735 i sonsonen Jonas Bångs likpredikan över sin moder Beata Trundman (på sitt 83 ålders år ...).

Barn

#1 - Son 1
OLOF ERIKSSON BÅNG

Född ca 1681 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Borgare, grosshandlare/handelsman i Stockholm.
Gift med Beata Trundman.
Se Familj III:1.

#2 - Dotter 1
ELISABET ERIKSDOTTER BÅNG

Född ca 1683 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död ca 1743 [mtl].
Bondehustru i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad.
Gift med Mårten Olofsson Edström.
Se Familj III:2.

#3 - Dotter 2
MÄRTA ERIKSDOTTER BÅNG

Född ca 1685 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Fadder 1731 åt brodern Abrahams dotter Märta Elisabet. Kallas "xxx Märta Bång".
Fadder igen 1741 åt brodern Abrahams dotter Elisabet Margareta. Kallas "Madame Märta Bång".
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 3
MARGARETA ERIKSDOTTER BÅNG

Född ca 1688 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Hökarhustru i Stockholm.
Gift med borgaren och hökaren i Stockholm, Jonas Nordberg.
Se Familj III:3.

#5 - Son 2
ABRAHAM ERIKSSON BÅNG

Född 2 maj 1693 i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad [nekrologen i dödboken]. Död 30 maj 1755 i Prästgården, Torp sn, Medelpad [3].
Prost och kyrkoherde i Torps församling, Medelpad.
Gift med Anna Margareta Thelaus.
Se Familj III:4.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1706-10: Torp (Y) AI:1 Ångie (Borgsjö sn) Bild 121 (AID: v122677.b121.s115 Öppna, NAD: SE/HLA/1010207)

Familj II:2
Generation 2
Sonsonen Jöns Olofsson Bång

Erik Eriksson var Jöns Olofsson Bångs farfar

Barbros farfars mormors mormors farfars far
JÖNS OLOFSSON BÅNG

Född 1654 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död (begravd) 29 november 1724 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Son till Olof Eriksson och hans hustru Märta (Larsdotter).

Först bonde och nämndeman i Ede, Borgsjö sn, Medelpad.
Bonde och rusthållare i Lund, Brunflo sn, Jämtland.

Att han kommer från Borgsjö sn visas av att dottern Märta anges född där [Brunflo C:3 hfl].

Skriven för Ede i mantal från 1683 till 1698.
1679 är Jöns Nilsson skriven för hemmanet (åren 1680-82 saknas). 1701 står Måns Jonsson för hemmanet (åren 1699-1700 saknas).

Skriven för Lund i mantal från 1699 (daterat 4 oktober 1699). År 1700 kallas han i mantal för Jöns Olofsson Bång.
Året innan (1698) är Anders Olofsson skriven för Lund. År 1694 skrivs Anders Olofsson även med familjenamnet Drake. Enligt jordeboken ägs marken av salig Herr Olofs änka, alltså bör Anders Olofsson Drake vara son till kyrkoherden Olof Pedersson Drake!
Sen kan man fråga hur det kommer sig att Jöns Olofsson flyttar hit ...

Gift med

Barbros farfars mormors mormors farfars mor
CECILIA JÖNSDOTTER

Född 1664 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 30 januari 1715 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Ursprung okänt.
Möjligen dotter till Jöns Nilsson i Ede, Borgsjö sn, Medelpad.

Barn

#1 - Son 1
Barbros farfars mormors mormors farfar
OLOF JÖNSSON BÅNG

Födelsedatum okänt. Död i slaget vid Selånger, 25 maj 1721 [GMR 1728].
Bonde och dragon för Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift 1716 med Brita Eriksdotter.
Se Familj III:5.

#2 - Dotter 1
MÄRTA JÖNSDOTTER

Född 1687 i Borgsjö sn, Medelpad [år angivet i dödboksnotisen; ort taget från hfl]. Död 8 juni 1765 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Klockarhustru i Lunde, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Abraham Abrahamsson Storm.
Se Familj III:6.

#3 - Dotter 2
KARIN JÖNSDOTTER BÅNG

Född (döpt) 18 augusti 1701 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Skräddarhustru i Lockne sn, Jämtland.
Gift med Elias Hammarin.
Se Familj III:7.

#4 - Dotter 3
CECILIA JÖNSDOTTER

Född (döpt) 19 mars 1705 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 8 maj 1766 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Per Nilsson.
Se Familj III:8.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:3
Generation 2
Sonsonen Per Eriksson

Erik Eriksson var Per Erikssons farfar

PER ERIKSSON

Född ca 1655 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 19 juli 1713 i Våge, Hallen sn, Jämtland [3].
Son till Erik Eriksson och hans hustru Sigrid Persdotter.

Länsman, senare bonde i Våge, Hallen sn, Jämtland.
På tinget i Alsen 23 februari 1678 nämns en länsman Per Eriksson [10].
I mantal för Hallen 1681 är en Per Eriksson upptagen i Trappnäs (länsmansgården?)

Skriven för Våge i mantal 1711-1713.
1710 står Jöns Larsson för Våge i mantal. 1714 står hustru Märet, 1715 Erik Persson.
Var han bor innan 1711 vet jag ej för stunden.

[För Per har jag ingen egen forskning än så länge. Internet uppgifter säger honom efterträda fadern som länsman i Alsen, senare länsman i Hallens tingslag. Han sägs också vara den äldsta sonen].

Gift med

KARIN KARLSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Förmodligen dotter till bonden i Berge, Alsen sn, Karl Olofsson.
[namnges i sonen Erik Perssons första vigselnotis; anges vara från Berge]

Barn

#1 - Son 1
ERIK PERSSON BÅNG

Född ca 1688 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död 13 februari 1763 i Hallen sn, Jämtland [3].
Bonde i Våge, Hallen sn, Jämtland.
Gift 1) 1707 med Brita Larsdotter.
Gift 2) 1711 med Märta Nilsdotter.
Se Familj III:9.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:4
Generation 2
Sonsonen Erik Eriksson

Erik Eriksson var Erik Erikssons farfar

ERIK ERIKSSON

Född ca 1654 i Sundsvall [år uppskattat från ålder angiven i dödbok; ort från nekrologen]. Död 1 januari 1730 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [3].
Son till Erik Eriksson och hans hustru Sigrid Persdotter.

Bonde i Kougsta 1, Alsen sn, Jämtland.
Skriven för Kougsta 1 i mantal 1683-1690 tillsammans med Olof Olofsson, från 1691-1708 tillsammans med brodern Lars.
1681 är hustru Ingebor skriven för hemmanet tillsammans med Olof (året 1682 saknas). 1709 står brodern Lars Eriksson ensam för den.

Gift med

MÄRTA ANDERSDOTTER (ev. PERSDOTTER)

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Dotter 1
ANNA ERIKSDOTTER

Född 17 augusti 1694 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Son 1
ERIK ERIKSSON

Född 16 juni 1697 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 2
BRITA ERIKSDOTTER

Född 9 juni 1701 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 3
GÖRLI ERIKSDOTTER

Född 26 januari 1704 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:5
Generation 2
Sonsonen Lars Eriksson

Erik Eriksson var Lars Erikssons farfar

LARS ERIKSSON

Född 1664 [år angivet i nekrologen]. Död 7 februari 1731 i Kougsta, Alsen sn, Jämtland [3].
Son till Erik Eriksson och hans hustru Sigrid Persdotter.

Bonde i Kougsta, Alsen sn, Jämtland.
Skriven för Kougsta 1 i mantal 1691-1708 tillsammans med brodern Erik Eriksson, ensam från 1709-1715 tillsammans med brodern Lars.
1690 står Olof Olofsson på hemmanet tillsammans med brodern Erik. 1716 står Per Håkansson för hemmanet.

Nämnd som nioåring 1675 i häxprocesserna som länsman Erik Erikssons son, domb 1675-06-02 #3 [10].
Nämnd som kyrkvärd i domb 1685-10-16 #12 [11].

Gift med

URSILLA NILSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Förmodligen barnlösa

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:6
Generation 2
Sondottern Brita Eriksdotter Bång

Erik Eriksson var Brita Eriksdotters farfar

BRITA ERIKSDOTTER BÅNG

Född 1666 [år taget från hfl]. Död 9 oktober 1754 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till Erik Eriksson och hans hustru Sigrid Persdotter.

Gift 1684 [år taget från hfl] med

PER KARLSSON

Född ca 1655 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 27 februari 1727 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].
Son till bonden Karl Olofsson och Anna Eriksdotter i Övre Kösta.

Bonde i Berge, Alsen sn, Jämtland.

Barn

2 söner och 2 döttrar ska ha överlevt fadern.

#1 - Son 1
ERIK PERSSON

Född 1688 [år taget från dödboken]. Död 12 februari 1746 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].
Bonde i Berge, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Kerstin Nilsdotter.
Se Familj III:10.

#2 - Dotter 1
ANNA PERSDOTTER

Född 18 mars 1693 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
KARL PERSSON

Född 19 mars 1696 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 23 mars 1698 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].

#4 - Son 3
KARL PERSSON

Född 25 februari 1699 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 2
SIGRID PERSDOTTER

Född 25 februari 1702 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#6 - Son 4
PER PERSSON

Född 14 maj 1705 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#7 - Dotter 3
INGEBORG PERSDOTTER

Född 27 augusti 1708 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:7
Generation 2
Sonsonen Anders Eriksson Bång

Erik Eriksson var Anders Eriksson Bångs farfar

ANDERS ERIKSSON BÅNG

Födelsedatum okänt. Död ca 1731/1732 [dombok, se nedan].
Son till Erik Eriksson och hans hustru Sigrid Persdotter.

Länman i Alsen sn, Jämtland.
Nämnd i domböckerna för Alsen och Offerdal mellan 1683-1689 som länsman [10-12].
Skriven i mantal för Kösta 2 1681-1723.
Hittar för stunden inga längder för Jämtland före 1681. 1725 skrivs länsman Erik Kiöstadius för Kösta 2 (år 1724 saknas).
Skriven som länsman för Skottgården, Oviken sn, 1727-1731.
1726 är Johan Sellin länsman på Skottgården. 1734 är det länsman Rörberg som står på länsmansgården.

Lever uppenbarligen när röklängden för 1731 görs upp,
men nämns i domboken för Offerdals tingslag 30 januari 1733 som avliden svärfader till länsman Jonas Berg [domb].

Gift med

BRITA MOSESDOTTER LUND

Födelse- och dödsdatum okända.
Dotter till länsmannen Moses Andersson Lund och hans hustru Sigrid Andersdotter Sundia.

Barn

#1 - Dotter 1
SIGRID ANDERSDOTTER BÅNG

Född 5 december 1697 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 30 augusti 1761 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Viken, Alsen sn, Jämtland.
Gift med nämndemannen Helge Jonsson.
Se Familj III:11.

#2 - Dotter 2
HELENA ANDERSDOTTER BÅNG

Född 11 december 1699 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 17 mars 1767 i Hallen sn, Jämtland [3].
Länsmanshustru i Hallen sn, Jämtland.
Gift 1725 med länsmannen i Hallens tingslag Johan Boman.
Se Familj III:12.

#3 - Dotter 3
BRITA ANDERSDOTTER BÅNG

Född 8 mars 1702 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 17 juni 1769 i Grytan, Brunflo sn, Jämtland [3].
Befallningsmanshustru i Brunflo sn, Jämtland.
Gift med befallningsmannen Jonas Berg.
Se Familj III:13.

#4 - Dotter 4
SARA ANDERSDOTTER

Född 18 juli 1704 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 2 januari 1707 i Alsen sn, Jämtland [3].

#5 - Dotter 5
MARGARETA ANDERSDOTTER BÅNG

Född 11 december 1706 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Komministerhustru i Brunflo sn, Jämtland.
Gift med komministern Laurentius Edvall.
Se Familj III:14.

#6 - Dotter 6
SARA ANDERSDOTTER

Född 6 augusti 1709 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 27 september 1710 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].

#7 - Dotter 7
KRISTINA ANDERSDOTTER

Född 16 december 1712 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 26 december 1712 i Alsen sn, Jämtland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:8
Generation 2
Sondottern Karin Eriksdotter Bång

Erik Eriksson var Karin Eriksdotter Bångs farfar

KARIN ERIKSDOTTER BÅNG

Född 13 februari 1669 [datum angivet i nekrologen]. Död 24 januari 1760 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till Erik Eriksson och hans hustru Sigrid Persdotter.

Gift ca 1687 med

NILS ANDERSSON

Född ca 1661 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 30 november 1735 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].
Son till Anders Jonsson och hans hustru Ursilla Månsdotter.

Bonde och nämndeman i Kösta 1, Alsen sn, Jämtland.
I dottern Karins nekrolog anges han också ha varit kronolänsman med tillnamnet Kiöstadius (har ej kunnat verifiera den uppgiften).
Även rusthållare för ryttare #6 i kavallerikompaniet i Jämtlands Dragonregemente.

Skriven för Kösta 1 i mantal 1688-1731.
1687 är svärmodern skriven för hemmanet. 1734 står sonen Anders Nilsson för den (åren 1732-33 saknas).

Nämndeman åtminstone 1705-1718 (undertecknar mantalslängden dessa år).

Barn

#1 - Dotter 1
URSILLA NILSDOTTER

Född 7 november 1690 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 6 mars 1691 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].

#2 - Dotter 2
SIGRID NILSDOTTER

Född 7 mars 1693 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 21 februari 1697 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].

#3 - Son 1
ANDERS NILSSON

Född 23 september 1695 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Dock död innan 1709 då en namne föds.

#4 - Son 2
ERIK NILSSON KIÖSTADIUS

Född 20 maj 1698 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 9 februari 1741 i Alsen sn, Jämtland [3].
Länsman i Offerdals tingslag.
Gift 1) med Margareta Dalin. 2) 1737 med Brita Svedvi.
Se Familj III:15.

#5 - Son 3
JONAS NILSSON KIÖSTADIUS

Född 15 februari 1701 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Länsman i Hammerdals tingslag.
Gift 1728 med Margareta Hallström.
Se Familj III:16.

#6 - Son 4
PER NILSSON

Född 27 april 1704 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 7 maj 1705 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].

#7 - Dotter 3
KARIN NILSDOTTER

Född 22 mars 1706 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 6 januari 1707 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].

#8 - Dotter 4
KARIN NILSDOTTER

Född 29 november 1707 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 30 mars 1772 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Ede, Offerdal sn, Jämtland.
Gift med bonden Lars Olofsson.
Se Familj III:17.

#9 - Son 5
ANDERS NILSSON

Född 9 juni 1711 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Kösta, Alsen sn, Jämtland.
Gift med Sara Jönsdotter.
Se Familj III:18.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:9
Generation 2
Sondottern Berta Eriksdotter

Erik Eriksson var Berta Eriksdotters farfar

BERTA ERIKSDOTTER

Född 1673 [år angivet i nekrologen]. Död 25 augusti 1723 i Landverk, Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till Erik Eriksson och hans hustru Sigrid Persdotter.

Gift ca 1687 med

JON PERSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Bonde i Landverk, Alsen sn, Jämtland.

Barn

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 3

Familj III:1
Generation 3
Olof (Eriksson) Bång

Erik Eriksson var Olof (Eriksson) Bångs farfars far

OLOF (ERIKSSON) BÅNG

Född ca 1681 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död 3 mars 1751 i Stockholms Sankt Olofs (Adolf Fredrik) församling [3].
Son till Erik Olofsson Bång och hans hustru Magdalena Persdotter Lind.

Borgare, grosshandlare/handelsman i Stockholm.

Äger bland annat "ett stenhus wid Hötorget, med gården den bredewid samt tilliggande trägårdstomt i hörnet." [6a].
Dessutom tre "korswärckshus uti staden".
Vidare en fabriksbyggnad, ägd tillsammans med handelsman Olof Sjöberg (hälften var).
Klicka för utsnitt av Stockholmskarta från år 1733.
[Ursprungskarta från Stockholmskällan].

Olof är också delägare i flera olika fartyg, upptagna i hustruns bouppteckning till 71.300 Riksdaler [6b].

Han har fortfarande kopplingar till Jämtland då jag finner hans namn i Brunflo kyrkoräkenskaper för året 1728. Kyrkan betalar tillbaka ett lån med ränta.

Kort och gott, en väldigt förmögen familj!
Bouppteckningen efter hustrun Beata slutar med en behållning på omkring 265.000 Riksdaler!

Gift 25 mars 1708 [LikPr] med

BEATA TRUNDMAN

Född 23 oktober 1682 i Torp sn, Medelpad [LikPr]. Död 7 juni 1735 i Stockholm [6].
Dotter till kyrkoherden i Sveg, Jonas Andreae Trundman och hans hustru Märta Johansdotter Huss [13].

Reser 1698 till Stockholm som 16-åring och bor först hos sin morbror prosten Johan Huss på Dalarö. Sedan hos "åtkillige förnäma hus i Stockholm där hon underrättade sig i de wettenskaper och xxx, som ett fruntimber anständiger äro". 1705 återvände hon till hemorten.

Sonen Jonas skrev en "lik predikan", eller ett tal skulle jag kalla det, till moderns begravning. Där finns en hel del genealogiska uppgifter om familjen, moderns föräldrar och syskon samt svärföräldrarna.
Bifogas här [LikPr].
Originalet förvaras hos Genealogiska Föreningen (GF) i Stockholm.

Barn

#1 - Dotter 1
MARGARETA KRISTINA BÅNG

Född 18 april 1708 i Stockholm, Katarina församling [1]. Död 1709 [LikPr].
Kallas "Margareta Juliana" i den av Jonas Bång skrivna likpredikan för modern.

#2 - Son 1
JONAS BÅNG

Född 1709 [LikPr]. Död 22 mars 1771 i Stockholm, Hevig Eleonoras församling [3].
Fil. Mag. Assessor.
Gift 1735 med Anna Margareta Wittenberg.
Se Familj IV:1.

#3 - Son 2
ERIK PETTER BÅNG

Född 1712 [LikPr]. Död 20 mars 1760 i Stockholm [C].
Sekreterare.
Gift med Maria Dorotea Liesen.
Se Familj IV:2.

#4 - Dotter 2
MÄRTA BEATA BÅNG

Född 1713 [LikPr]. Död 1713 [LikPr].

#5 - Son 3
JOHAN BÅNG

Född 1714 [LikPr]. Död 1714 [LikPr].

#6 - Dotter 3
MAGDALENA MARGARETA BÅNG

Född 17 juni 1715 i Stockholm [år från nekrologen]. Död 1 juni 1782 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3], [6].
Fältkamrershustru på Anderön, Sunne sn, Jämtland.
Gift med Johan Sundell.
Se Familj IV:3.

#7 - Dotter 4
MÄRTA BEATA BÅNG

Född 1717 i Stockholm [LikPr]. Död 20 mars 1769 i Stockholm, Jakobs församling [6].
Finns nämnd i Wikipedia som poet och översättare [wikipedia].
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:2
Generation 3
Elisabet Eriksdotter Bång

Erik Eriksson var Elisabet Eriksdotter Bångs farfars far

ELISABET ERIKSDOTTER BÅNG

Född ca 1683 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död ca 1743 [mtl, se nedan].
Dotter till Erik Olofsson Bång och hans hustru Magdalena Persdotter Lind.

Bondehustru i Ånge 3, Borgsjö sn, Medelpad.
Efter makens död skriven för Ånge 3 i mantal 1730-1743 (mestadels som hustru Elisabet Bång).
I mantal 1744 står hennes namn, men noterat "Död. Mågen tillträtt hemmanet". Per Jönsson står då för hemmanet.
Mantal 1744 är uppgjort 14 november 1743.

Gift med

MÅRTEN OLOFSSON EDSTRÖM

Födelsedatum okänt. Död ca 1729 [mtl, se nedan].
Ursprung okänt.

Bonde i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad.
Tar över svärfaderns hemman i Ånge 3. Skriven för Ånge i mantal 1719-1729. 1730 står Mårten Ols änka för hemmanet.
Mantal 1729 uppgjordes 7 januari 1729, mantal 1730 den 30 januari 1730. Med stor sannolikhet innebär detta att Mårten dog under året 1729.
Kallas omväxlande för Mårten Olofsson och Mårten Edström i mantal.

Barn

#1 - Dotter 1
MÄRTA MÅRTENSDOTTER EDSTRÖM

Födelsedatum okänt. Död 1778 i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad [7].
Testamentspenningar betalas den 8 juni 1778 efter hustru Märta Edström i Ånge.
Vidare öden okända.
[internet uppgifter säger född år 1713]

#2 - Son 1
ERIK MÅRTENSSON EDSTRÖM

Född 1714 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 30 augusti 1771 i Ytterlännäs sn, Ångermanland [3].
Brukspatron vid Nyede pappersbruk, Ytterlännäs sn, Ångermanland.
Gift med Gertrud Charlotta Pelt.
Se Familj IV:4.

#3 - Dotter 2
MAGDALENA MÅRTENSDOTTER EDSTRÖM

Födelse- och dödsdatum okända.
Vidare öden okända.
[internet uppgifter säger född år 1713]

#4 - Dotter 3
MARGARETA MÅRTENSDOTTER EDSTRÖM

Födelse- och dödsdatum okända.
Vidare öden okända.
[internet uppgifter säger född 1724, död 1786]

#5 - Son 2
PER MÅRTENSSON EDSTRÖM

Född 1729 [15]. Död 6 augusti 1770 i Uppsala, Uppland [15].
Är fadder 1754 åt brorsbarnet Karl vid dopet på Gimo bruk. Kallas "Stud: Hr. Per Edström" då.
Inskriven vid Härnösands Trivialskola 1740-47. Anges född på Ånge 3 i Borgsjö sn [15].
Notarie i Uppsala [15].
Vidare öden okända.

Vem var ...
MÅRTEN EDSTRÖM

Födelsedatum okänt. Död 1778 i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad [7].
Testamentspenningar betalas den 4 oktober 1778 efter Mårten Edström i Ede.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:3
Generation 3
Margareta Eriksdotter Bång

Erik Eriksson var Margareta Eriksdotter Bångs farfars far

MARGARETA ERIKSDOTTER BÅNG

Född ca 1688 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Erik Olofsson Bång och hans hustru Magdalena Persdotter Lind.

Hökarhustru i Stockholm.

Att hon är bror till handelsmannen i Stockholm Olof Bång visas av makens bouppteckning [6a].

Gift med

JONAS NORDBERG

Födelsedatum okänt. Död 3 augusti 1734 i Stockholm [6].
Son till bonden i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad, Jon Olofsson och hans hustru Karin Jönsdotter.

Borgare och hökare i Stockholm.

Inga barn nämns i Jonas bouppteckning.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:4
Generation 3
Abraham Bång

Erik Eriksson var Abraham Bångs farfars far

ABRAHAM BÅNG

Född 2 maj 1693 i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad [nekrologen i dödboken]. Död 30 maj 1755 i Prästgården, Torp sn, Medelpad [3].
Son till Erik Olofsson Bång och hans hustru Magdalena Persdotter Lind.

Rektor för Frösö trivialskola 1726-1737. Rektor för Härnösands gymnasium 1737-1741.
Kyrkoherde i Torp sn, Medelpad, 1741-1755.
Prost över Torp, Ljustorp, Indal och Haverö församlingar 1744-1755 [13].
Riksdagsman 1740-41 som representant för prästeståndet [16].

Gift 21 september 1726 i Torp sn, Medelpad [2], med

ANNA MARGARETA THELAI

Född 12 juli 1707 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 15 september 1761 i Torp sn, Medelpad [3].
Dotter till kyrkoherden i Torps församling, Clemens Thelaus och hans hustru Elisabet Kenzelia.

Hon erhöll dubbla nådår efter maken och flyttade våren 1758 med sitt hushåll till sin gård på Backen.

Barn

3 söner och 1 dotter efterlever modern. Även om jag inte hittat dödboksnoteringarna för alla är det tämligen klart att det gäller sönerna Klemens, Abraham och Erik samt dottern Anna Margareta.

#1 - Dotter 1
ELISABET BÅNG

Född 29 augusti 1727 i Torp sn, Medelpad [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet i marginalen på födelseboken indikerande en tidig död.
Hittar henne inte i Torps dödbok!
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 2
MAGDALENA BEATA BÅNG

Född 4 oktober 1728 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 6 december 1728 i Torp sn, Medelpad [3].

#3 - Son 1
ERIK BÅNG

Född 19 januari 1730 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 23 mars 1730 i Torp sn, Medelpad [3].

#4 - Dotter 3
MÄRTA ELISABET BÅNG

Född 8 november 1731 i Torp sn, Medelpad [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet i marginalen på födelseboken indikerande en tidig död.
Hittar henne inte i Torps dödbok!
Vidare öden okända.

#5 - Son 2
KLEMENS BÅNG

Född 7 februari 1733 i Torp sn, Medelpad [1]. Död (begravd) 12 mars 1801 i Boteå sn, Ångermanland [3].
Fil. kand.
Anges dock att ha varit svagsint. "Förstörd till sina sinnen" antecknat i Torp hfl.
Vidare öden okända.

#6 - Son 3
ABRAHAM BÅNG

Född 14 december 1735 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 1780 i Stockholm [13].
Vice häradshövding.
Vidare öden okända.

#7 - Son 4
ERIK BÅNGENSSON

Född 27 maj 1738 i Torp sn, Medelpad [1]. Dödsdatum okänt.
Ingenjör, lantmätare.
Vidare öden okända.

#8 - Dotter 4
ELISABET MARGARETA BÅNG

Född 31 maj 1741 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 12 juli 1743 i Torp sn, Medelpad [3].

#9 - Dotter 5
ANNA MARGARETA BÅNG

Född 9 september 1744 i Torp sn, Medelpad [1]. Dödsdatum okänt.
Vistas i Boteå 1763 enligt anteckning i hfl.
Vidare öden okända.

#10 - Dotter 6
ELISABET MARGARETA BÅNG

Född 7 augusti 1747 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 25 november 1747 i Torp sn, Medelpad [3].

#11 - Son 5
Johan OLOF BÅNG

Född 2 november 1749 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 17 maj 1750 i Torp sn, Medelpad [3].

#12 - Dotter 7
MAGDALENA MÄRTA BÅNG

Född 9 augusti 1752 i Torp sn, Medelpad [1]. Död 30 januari 1753 i Torp sn, Medelpad [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1759-61: Torp (Y) AI:4 (Backen) Bild 78 (AID: v122680.b78.s72 Öppna, NAD: SE/HLA/1010207)

Familj III:5
Generation 3
Olof Jönsson Bång

Erik Eriksson var Olof Jönsson Bångs farfars far

Barbros farfars mormors mormors farfar
OLOF JÖNSSON BÅNG

Födelsedatum okänt. Död i slaget vid Selånger, 25 maj 1721 [GMR 1728].
Son till Jöns Olofsson Bång och hans hustru Cecilia Jönsdotter.

Bonde och rusthållare i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Dessutom ryttare no 62 i Jämtlands Ryttarkompani.

Olof är ryttare för no 62 redan vid generalmönstringen i Vemdalen den 27 september 1711 då rusthållaren heter Jöns Olofsson [GMR 1711].

I april 1716 har Olof beslutat att dela rustningen för no 62 med sin svåger Abraham Abrahamsson [GMR 1717].

Slaget vid Selånger var det sista slaget under de rysshärjningar som drabbade den svenska östersjökusten 1719-1721, och under stora nordiska kriget 1700-1721. Slaget utspelade sig den 25 maj 1721 i och omkring Sundsvall och Selånger. Jämtlands kavallerikompani spelade huvudrollen på den svenska sidan och mot sig hade de en tio gånger så stor styrka kosacker och över 6 000 man ryskt infanteri. Resultatet blev en rysk seger, och staden Sundsvall med omkringliggande byar och bruksorter plundrades och brändes ned.
[Wikipedia]

Gift 15 januari 1716 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

Barbros farfars mormors mormors farmor
BRITA ERIKSDOTTER

Född 1669 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 30 januari 1749 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Åldersuppgiften i dödboken (80 år) är väl tveksam med tanke på när den siste sonen föds, 1721. Tidigare än ca 1676 är hon förmodligen inte född!
Ursprung okänt.
Från Lunne enligt vigselboken.

Barn

#1 - Dotter 1
KARIN OLOFSDOTTER

Född (döpt) 21 juli 1717 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 15 augusti 1743 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Kallas piga i dödboken, således ogift.

#2 - Son 1
Barbros farfars mormors mormors far

JÖNS OLOFSSON

Född (döpt) 3 maj 1719 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 7 juli 1777 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3], [6a], [6b].
Gift 1744 med Brita Eriksdotter.
Se Familj IV:5.

#3 - Son 2
OLOF OLOFSSON

Född (döpt) 17 september 1721 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 31 januari 1722 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:6
Generation 3
Märta Jönsdotter

Erik Eriksson var Märta Jönsdotters farfars far

MÄRTA JÖNSDOTTER

Född 1687 i Borgsjö sn, Medelpad [år angivet i dödboksnotisen; ort taget från hfl]. Död 8 juni 1765 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Dotter till Jöns Olofsson Bång och hans hustru Cecilia Jönsdotter.

Är född i Borgsjö sn enligt Brunflo C:3 hfl.

Gift 28 december 1710 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

ABRAHAM ABRAHAMSSON STORM

Född 1675 [år angivet i dödboksnotisen]. Död 1 september 1753 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Son till en sergeant i Jämtlands Dragonregemente som dog i Tyskland under en av regementets kampanjer där.

Klockare i Brunflo sn 1716-1753 (sin död).
Tidigare dragon i 12 år vid Jämtlands dragonregemente.

I april 1716 har svågern Olof Jönsson Bång beslutat att dela rustningen för no 62 med Abraham [GMR 1717].

Barn

Ska ha haft 11 barn, 6 söner och 5 döttrar. Vid faderns död 1753 lever endast 1 son och 1 dotter.
Saknar 1 son och 1 dotter nedan ...

#1 - Dotter 1
ANNA ABRAHAMSDOTTER

Född (döpt) 16 augusti 1713 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 29 oktober 1797 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Gift 1) med Abraham Nilsson.
Gift 2) med Johan Nilsson.
Se Familj IV:6.

#2 - Son 1
JÖNS ABRAHAMSSON

Född (döpt) 29 april 1716 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet bredvid namnet indikerande en tidig död.
Definitivt död innan 1726 då en namne föds.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
ABRAHAM ABRAHAMSSON LUNDELL

Född (döpt) 11 augusti 1717 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 2 juli 1738 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Student.
Död ogift och barnlös.

#4 - Son 3
JOHAN ABRAHAMSSON

Född (döpt) 2 juli 1720 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet bredvid namnet indikerande en tidig död.
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 2
CECILIA ABRAHAMSDOTTER

Född (döpt) 23 mars 1722 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet bredvid namnet indikerande en tidig död.
Vidare öden okända.

#6 - Son 4 (tvilling)
JÖNS ABRAHAMSSON

Född 6 april 1726 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet bredvid namnet indikerande en tidig död.
Vidare öden okända.

#7 - Dotter 3 (tvilling)
KARIN ABRAHAMSDOTTER

Född 6 april 1726 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet bredvid namnet indikerande en tidig död.
Definitivt död innan 1727 då en namne föds.
Vidare öden okända.

#8 - Dotter 4
KARIN ABRAHAMSDOTTER

Född (döpt) 4 juni 1727 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet bredvid namnet indikerande en tidig död.
Vidare öden okända.

#9 - Son 5
OLOF ABRAHAMSSON

Född (döpt) 13 december 1730 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 12 februari 1815 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Bonde och klockare i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift 1760 med Brita Olofsdotter.
Se Familj IV:7.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:7
Generation 3
Karin Jönsdotter Bång

Erik Eriksson var Karin Jönsdotter Bångs farfars far

KARIN JÖNSDOTTER BÅNG

Född (döpt) 18 augusti 1701 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Jöns Olofsson Bång och hans hustru Cecilia Jönsdotter.

Gift 26 xxx 1726 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

ELIAS HAMMARIN

Födelsedatum okänt. Död 1757-58 i Lockne sn, Jämtland [7].
Testamentspenningar betalas efter Elias Hammarin i Berge, Lockne sn, mellan 1 maj 1757 och 20 april 1758.
Son till komministern Daniel Jonsson Hammarin och hans hustru Brita Oldberg.
[NB: En Elias Danielsson föds i Prästgården i Lit sn den 27 juli 1696, men dör redan den 11 oktober samma år].

Skräddare och konstvävare (?) enligt vigselboken.

Skänker 1 daler till kyrkan 1728 i Brunflo. Anges då bo på Löftorpet!

Skriven i mantal för Berge 3, Lockne sn, Jämtland, 1730-1754.
1755 noteras i mantal "som oferdig för frödd krympling och oförmögenhet til hemmansbruk afstådt hemmanet til sonen". Jöns Eliasson nu skriven på hemmanet som ogift.
I mantal 1756 upprepas kommentaren i marginalen med ett tillägg "fadren förfödd krympling och modren siuk och mäst sängliggande".
Likaså i mantal 1757 "fadren Elias Danielsson förfrödd krympl. och modren siuklig begge mäst sängliggande".

Barn

#1 - Okänt kön
NN HAMMARIN

Född (döpt) 15 januari 1727 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
[ligger ett vitt parti över texten där barnets namn borde vara skrivet, ungefär som att det tagits bort med vitt korrigeringslack]
Vidare öden okända.

#2 - Son 1
JÖNS ELIASSON HAMMARIN

Född (döpt) 8 december 1728 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 15 maj 1783 i Västeråsen, Oviken sn, Jämtland [3].

Notera att en Jöns Eliasson tar över Berge 3 i Lockne sn efter fadern år 1755. Är det denne Jöns eller föds en namne senare i Lockne sn?
Jöns Eliasson står för Berge 3 i mantal 1755-1774 och är skriven som gift fr.o.m. mantal 1757.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
DANIEL ELIASSON

Födelsedatum okänt (möjligen densamme som #1 ovan). Död 11 augusti 1791 i Lockne sn, Jämtland [6].
Bonde i Berg 3, Lockne sn, Jämtland.
Gift 1) 1754 med Elisabet Andersdotter.
Gift 2) med Karin Persdotter.
Se Familj IV:8.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:8
Generation 3
Cecilia Jönsdotter

Erik Eriksson var Cecilia Jönsdotters farfars far

CECILIA JÖNSDOTTER

Född (döpt) 19 mars 1705 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 8 maj 1766 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
Dotter till Jöns Olofsson Bång och hans hustru Cecilia Jönsdotter.

Gift 8 oktober 1727 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

PER NILSSON ENBERG

Född (döpt) 30 april 1705 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 26 februari 1769 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
Son till Nils Persson och hans hustru Brita Eriksdotter.

Bonde och rusthållare i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Skriven i mantal för Svedje 1 1734-1768.
[NB: Inga röklängder för åren 1732-1733]

Antas den 27 mars 1729 som dragon #80 i Brunflo kompani, Jämtlands dragonregemente, för rusthållet Svedje med namnet Enberg [GMR 1735].
Är sedan själv dragon för hemmanet i 19 år (1729-1748). Hittar slutligen en karl till dragonposten. Vid GMR 6 september 1748 kan han ta avsked och ersätts av Anders Persson Svedbeck [GMR 1748].

I mantal 1750 står som kommentar om Per och Elsa, "siukliga och fattiga".

Barn

Ska ha haft 8 barn, 3 söner och 5 döttrar. Vid moderns död 1766 lever endast 3 döttrar.
Måste vara döttrarna Sigrid, Elsa och Cecilia.
Saknas således 2 söner nedan ...
NB: Födelse- och dödböcker saknas för perioden 1739-1741 (åtminstone stora delar av).

#1 - Dotter 1
BRITA PERSDOTTER

Född (döpt) 30 juli 1727 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 4 maj 1755 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
Enligt dödboken: "hade något fel på förståndet".

#2 - Dotter 2
CECILIA PERSDOTTER

Född 31 maj 1730 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Död senast 1743 då en namne föds.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 3
SIGRID PERSDOTTER

Född (döpt) mars/april 1733 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 22 oktober 1809 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
[står uppenbarligen fel namn i födelseboken där det står Brita ...]
Bondehustru i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Gift 1) med Lars Eriksson Ekström.
Gift 2) med Måns Karlsson.
Se Familj IV:10.

#4 - Son 1
NILS PERSSON

Född (döpt) 12 september 1736 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Död innan 1766.
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 4
ELSA PERSDOTTER

Född 3 juli 1739 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 8 juni 1797 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Jon Persson.
Se Familj IV:11.

#6 - Dotter 5
CECILIA PERSDOTTER

Född 9 september 1743 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1741-53: Brunflo (Z) AI:1 (Svedje) Bild 800 (AID: v114167.b800.s74 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
1754-65: Brunflo (Z) C:3 (Svedje) Bild 860 (AID: v114195.b860.s89 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)

Familj III:9
Generation 3
Erik Persson Bång

Erik Eriksson var Erik Persson Bångs farfars far

ERIK PERSSON BÅNG

Född ca 1688 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död 13 februari 1763 i Hallen sn, Jämtland [3].
Son till Erik Persson och hans hustru Karin Karlsdotter.

Bonde i Våge, Hallen sn, Jämtland.
Skriven för Våge i mantal 1715-1739.
1713 står Per Eriksson för hemmanet, 1714 hustru Märet (Eriks hustru?). 1741 står svärsonen Halvar Larsson på hemmanet (år 1740 saknas).

Tidigare skriven för halva Rönningsberg 1, Alsen sn, 1708-1714 (tillsammans med Olof Grelsson).
1706 står Lars Larsson för hemmanet (år 1707 saknas). 1715 står Lars Larsson i stället (är detta samma Lars som tidigare eller en son?).

Kallas "ryttare" i vigselboken 1707 samt vid barnafödslarna 1709. Har letat i GMR 1711 men hittar honom ej där!

Enda gången jag har honom noterad med tillnamnet Bång, är i vigselboken (bägge vigslarna).

Gift 1:a gången 20 oktober 1707 i Alsen sn, Jämtland [2], med

BRITA LARSDOTTER

Född 1677 [år taget från nekrologen]. Död 27 februari 1709 i Rönningsberg, Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till Lars Jönsson och hans hustru Brita Grelsdotter.
Förmodligen död i sviterna av förlossningen den 21 januari 1709.

Barn

#1 - Son 1 (tvilling)
PER ERIKSSON

Född 21 januari 1709 i Rönningsberg, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd hemma hos fadern och styvmodern i hfl 1731-41 (Våge, Hallen sn).
Vidare öden okända.

#2 - Dödfött barn

Dödfött 21 januari 1709 i Rönnigsberg, Alsen sn, Jämtland [1]. Begraven 24 januari 1709 i Rönnigsberg, Alsen sn, Jämtland [3].

***

Gift 2:a gången 26 februari 1711 i Alsen sn, Jämtland [2], med

MÄRTA NILSDOTTER

Född 1684 [år taget från hfl]. Död 6 februari 1762 i Hallen sn, Jämtland [3].
Dotter till Nils Månsson i Offne, Mattmar sn.

Barn

#2 - Dotter 1
KARIN ERIKSSON

Född 7 januari 1723 [datum taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Nämnd hemma hos föräldrarna i hfl 1731-41.
Gift med Halvar Larsson.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1731-41: Hallen (Z) AI:2 (Wåge) Bild 390 (AID: v114495.b390.s31 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11057)
1742-49: Hallen (Z) AI:2 (Wåge) Bild 990 (AID: v114495.b990.s91 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11057)
1760-63: Hallen (Z) AI:2 (Wåge) Bild 1440 (AID: v114495.b1440.s136 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11057)

Familj III:10
Generation 3
Erik Persson

Erik Eriksson var Erik Perssons morfars far

ERIK PERSSON

Född 1688 [år taget från dödboken]. Död 12 februari 1746 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].
Son till bonden Per Karlsson och hans hustru Brita Erksdotter Bång.

Bonde i Berge, Alsen sn, Jämtland.
Skriven för Berge 2 i mantal 1710-1743.
Tar över hemmanet 1710 efter fadern Per Karlsson. Lämnar över det till sonen Per Eriksson 1744.

Gift 1719 [år taget från hfl] med

KARIN NILSDOTTER

Född 11 oktober 1697 i Glösa, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 3 november 1780 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter Nils Torkelsson och hans hustru Kerstin Matsdotter.

Barn

#1 - Son 1
PER ERIKSSON

Född 23 mars 1721 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Berge, Alsen sn, Jämtland.
Gift 1763 med Kerstin Larsdotter.
Se Familj IV:xx.

#2 - Son 2
NILS ERIKSSON

Född 1724 [år taget från dödboken]. Död 13 juni 1773 i Berge, Alsen sn, Jämtland [3].
Bonde i Berge, Alsen sn, Jämtland.
Gift 1758 med Elisabet Bengtsdotter.
Se Familj IV:xx.

#3 - Dotter 1
BRITA ERIKSDOTTER

Född 20 januari 1727 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1755 med änklingen Olof Andersson.
Se Familj IV:xx.

#4 - Son 3
KARL ERIKSSON

Född 28 juni 1729 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#5 - Son 4
ANDERS ERIKSSON

Född 13 maj 1732 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#6 - Dotter 2
KERSTIN ERIKSDOTTER

Född 24 oktober 1734 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.

#7 - Dotter 3
KERSTIN ERIKSDOTTER

Född 15 februari 1737 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1758 med Hemming Hemmingsson.
Se Familj IV:xx.

#8 - Son 5
MATS ERIKSSON

Född 14 april 1740 i Berge, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1749-54: Alsen (Z) AI:1 (Berge) Bild 230 (AID: v114048.b230.s33 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1752-80: Alsen (Z) AI:2 (Berje N:o 1, 2dra Rotan) Bild 340 (AID: v114049.b340.s45 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1766-80: Alsen (Z) AI:3 (Berge) Bild 600 (AID: v114050.b600.s48 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)

Familj III:11
Generation 3
Sigrid Andersdotter Bång

Erik Eriksson var Sigrid Andersdotter Bångs farfars far

SIGRID ANDERSDOTTER BÅNG

Född 5 december 1697 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 30 augusti 1761 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till länsmannen Anders Eriksson Bång och hans hustru Brita Mosesdotter Lund.

Bondehustru i Viken, Alsen sn, Jämtland.

Gift 2 oktober 1720 i Alsen sn, Jämtland [2], med
[Sigrid kallas felaktigt för Ersdotter i vigselboken]

HELGE JONSSON

Född 1688 [år angivet i nekrologen]. Död 11 augusti 1751 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3].
Son till Jon Månsson och hans hustru Brita Larsdotter i Offerdals sn.

Bonde och nämndeman i Viken, Alsen sn, Jämtland.

Barn

#1 - Dotter 1
BRITA HELGESDOTTER

Född 13 september 1721 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 3 oktober 1721 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3].

#2 - Dotter 2
BRITA HELGESDOTTER

Född 16 maj 1723 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 3
KRISTINA HELGESDOTTER

Född 8 november 1725 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Son 1
ANDERS HELGESSON

Född 17 mars 1728 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#5 - Son 2
JONAS HELGESSON

Född 2 mars 1731 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#6 - Son 3
LARS HELGESSON

Född 3 juli 1733 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 3 februari 1736 i Alsen sn, Jämtland [3].

#7 - Dotter 4
SIGRID HELGESDOTTER

Född 10 oktober 1736 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#8 - Dotter 5
SARA HELGESDOTTER

Född 8 november 1740 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 21 november 1743 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1749-54: Alsen (Z) AI:1 (Wijken) Bild 310 (AID: v114048.b310.s49 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)

Familj III:12
Generation 3
Helena Andersdotter Bång

Erik Eriksson var Helena Andersdotter Bångs farfars far

HELENA ANDERSDOTTER BÅNG

Född 11 december 1699 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 17 mars 1767 i Hallen sn, Jämtland [3].
Dotter till länsmannen Anders Eriksson Bång och hans hustru Brita Mosesdotter Lund.

Länsmanshustru i Hallens tingslag.

Gift 30 november 1725 i Alsen sn, Jämtland [2], med

JOHAN BOMAN

Född ca 1700 [år uppskattat från ålder angiven i dödboken]. Död 26 september 1765 i Hallen sn, Jämtland [3].
Ursprung okänt.
Enligt dödboken född i Boteå sn, möjligen Törsta by (kladdigt skrivet).

Länsman i Hallens tingslag.
Först kronolänsman i Offerdals tingslag. Från 1727 vice länsman i Oviken och från 1737 länsman i Hallens tingslag.

Skriven som landbonde på xxxvigge 1, Berg sn, 1734.
Skriven på Orrgården, Oviken sn, i mantal 1736-1737 (länsman?).
Skriven som länsman på Trappnäs 1, Hallen sn, i mantal 1738-1750.

Barn

Paret har haft 8 barn, 5 söner och 3 döttrar enligt moderns nekrolog.
Saknar alltså en dotter nedan!

#1 - Dotter 1
BRITA JOHANSDOTTER BOMAN

Född 25 november 1726 i Oviken sn, Jämtland [1]. Död 6 augusti 1778 i Myckelåsen, Marby sn, Jämtland [3].
Piga.
Död ogift och barnlös.

#2 - Son 1
ANDERS JOHANSSON BOMAN

Född 5 maj 1729 i Skottgården, Oviken sn, Jämtland [1]. Död 26 juli 1812 på Andersön, Sunne sn, Jämtland [3].
Vice länsman.
Vidare öden okända.
http://mykil.org/Databas/pebdc80ef.html

#3 - Son 2
IVAR JOHANSSON BOMAN

Född 3 augusti 1731 i Skottgården, Oviken sn, Jämtland [1]. Död 24 januari 1771 i Bäck, Marby sn, Jämtland [3].
Torpare i Bäck, Marby sn, Jämtland.
Gift 1756 med Anna Larsdotter.
Se Familj IV:xx.

#4 - Son 3
JOHAN (JOHANSSON) BOMAN

Född 3 augusti 1733 i Skottgården, Oviken sn, Jämtland [internet]. Dödsdatum okänt.
Gift 1756 med Anna Eriksdotter.
Se Familj IV:xx.

#5 - Dotter 2
KRISTINA JOHANSDOTTER BOMAN

Född 24 september 1734 i Hallen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#6 - Son 4
MAGNUS JOHANSSON BOMAN

Född 6 april 1736 i Berg sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#7 - Son 5
KRISTIAN JOHANSSON BOMAN

Född 29 april 1739 i Hallen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skriven i marginalen indikerande en tidig död.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:13
Generation 3
Brita Andersdotter Bång

Erik Eriksson var Brita Andersdotter Bångs farfars far

BRITA ANDERSDOTTER BÅNG

Född 8 mars 1702 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 17 juni 1769 i Grytan, Brunflo sn, Jämtland [3].
Dotter till länsmannen Anders Eriksson Bång och hans hustru Brita Mosesdotter Lund.

Fogdehustru i Brunflo församling.

Gift 30 november 1721 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

JONAS BERG

Född 1704 [år taget från dödboken]. Död 5 juni 1782 i Näskott sn, Jämtland [3], [6].
Död hos dotter Kristina i Näldön.
Ursprung okänt.

Kronobefallningsman.

Bosatt i Västeråkre, Brunflo sn, Jämtland, 1723-1731 [mantal]. Kallas då "Länsman".
[Röklängder saknas för år 1732-33].
Bosatt i Svensta 1, Undersåker sn, Jämtland, 1734-1745 [mantal]. Kallas då "Länsman" (1734-1743), 1744 "Vaktmästare" och 1745 "Expeditionsfogde".
Bosatt i Högen, Sunne sn, Jämtland, 1746-1747 [mantal]. Kallas då "Expeditionsfogde".
Bosatt i Ånge 2, Lockne sn, Jämtland, 1748-1763 [mantal]. Kallas då "Expeditionsfogde" (1748) och "Häradsskrivare" (från 1749).
Bosatt i Grytan 2, Brunflo sn, Jämtland, 1764-1776 [mantal]. Kallas då "Befallningsman".
I 1777 års längs kallas han "avskedad befallningsman".

De arvingar som nämns i faderns bouppteckning 1782 är:
1) Sonen Jonas Berg, landskamrerare - ärver 2/9 delar [6a]
2) Sonen Anders Berg Jonasson, handelsman, ej närvarande, fullmakt till vice kronobefallningsmannen Jonas Granbom - ärver 2/9 delar [6b]
3) Avlidna sonen Olof Bergs dotter, Brita Kristina Berg, dess förmyndare Per Lidsten, mantalskommissarie - ärver 2/9 delar [6c]
4) Dottern Kristina Berg genom maken Karl Fromhold Gyllenberg, major ärver 1/9 del [6d]
5) Dottern Katarina Berg (för sina barn) genom maken Olof Granbom, kronobefallningsman - ärver 1/9 del [6e]
6) Dottern Brita (för sina barn) genom maken Anders Gösling, avsk. fältväbel - ärver 1/9 del [6f]
Arvet delades upp i 9 likvärdiga delar, med lottkastning avgjordes vem som fick vilken del.
En del var värd 291 Riksdaler specie, 46 skilling och 11 penningar - motsvarar ca 110.000 kr mätt med konsumentprisindex.

Barn

Haft 12 barn enligt Britas nekrolog i dödboken, 9 döttrar och 3 söner.
Jag har hittat 7 döttrar och 4 söner ... En av döttrarna är dessutom medtagen enbart pga "internet", hittar ingen info själv.

#1 - Son 1
OLOF BERG

Född 1722 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 3 december 1751 i Undersåker sn, Jämtland [3].
Omkom under isen i Undersåkers älven.
Länsman.
Gift med Armica Gropman.
Se Familj IV:xx.

#2 - Dotter 1
BRITA BERG

Född 30 oktober 1724 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 22 november 1777 i Ammer, Ragunda sn, Jämtland [3].
Gift med fältväbeln Anders Gösling.
Se Familj IV:xx.

#3 - Son 2
ANDERS BERG

Född 1726 i Brunflo sn, Jämtland [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 26 december 1726 i Åkre, Brunflo sn, Jämtland [3].

#4 - Dotter 2
KATARINA BERG

Födelse- och dödsdatum okända.
Internetuppgifter anger att Katarina är född 9 augusti 1728 i Undersåker sn och dör 1733 också i Undersåker sn.
Jonas Berg förekommer inte i mantal för Undersåker 1728, först 1733 ... Det finns förvisso en gråzon 1731-32 då röklängder saknas.
Hittar en begravningsuppgift i Brunflo dödbok från 2 juli 1729 "länsman Bergs barn". Kan detta var den eftersökta?
Hmmm ... Länsman Berg betalar 2 daler i testamentspenningar år 1728 för sitt barn. Hur stämmer det här?
Hittar ingenting i Brunflo födelsebok (vilket vore det naturliga) ...

#5 - Son 3
ANDERS (ANDREAS) BERG JONASSON

Född 15 januari 1732 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 21 december 1794 i Stockholm, Katarina församling [3], [6], [6a].
Handelsman och bryggare i Stockholm.
Gift 1760 med änkan Anna Margareta Björkman.
Se Familj IV:xx.

#6 - Dotter 3
KATARINA BERG

Född (döpt) 27 december 1733 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 1 februari 1782 i Grytan, Brunflo sn, Jämtland [3].
Gift med kronobefallningsmannen Olof Granbom.
Se Familj IV:xx.

#7 - Dotter 4
KRISTINA BERG

Född (döpt) 27 februari 1736 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 1738 [internet].

#8 - Dotter 5
KRISTINA BERG

Född 1738 [år taget från hfl]. Död 7 november 1799 i Näskott sn, Jämtland [3].
Gift 1768 med majoren Karl Fromhold Gyllenberg.
Se Familj IV:xx.

#9 - Dotter 6
MARGARETA BERG

Född 1 juli 1741 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med landsfiskalen Petter Lundman.
Se Familj IV:xx.

#10 - Dotter 7
SARA BRITA BERG

Född 4 juni 1743 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 15 juni 1743 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [3].

#11 - Son 4
JONAS BERG

Född 2 oktober 1746 i Högen, Sunne sn, Jämtland [1]. Död 21 juni 1823 i Lockne sn, Jämtland [3].
Räntmästare och landskamrer.
Gift med Hedvig Regina Forsberg.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1779-82: Näskott (Z) AI:2 (Näldön) Bild 380 (AID: v114983.b380.s62 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11084)

Familj III:14
Generation 3
Margareta Andersdotter Bång

Erik Eriksson var Margareta Andersdotter Bångs farfars far

MARGARETA ANDERSDOTTER BÅNG

Född 11 december 1706 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död innan september 1789 [6a], [6b].
Dotter till länsmannen Anders Eriksson Bång och hans hustru Brita Mosesdotter Lund.

Komministerhustru i Brunflo församling.

Gift 26 augusti 1733 i Alsen sn, Jämtland [2], med

LAURENTIUS EDVALL

Född 1699 i Sundsvall [13]. Död 14 september 1772 i Åsen, Näs sn, Jämtland [3], [6].
Son till rådmannen Hans Jönsson och hans hustru Johanna Wallander.

Komminister i Brunflo församling 1741-1772.

Prästvigd 1726. Tjänstgjorde först i Rödön 1726 och Alsen 1732.
Först efter två valomgångar, 1737 och 1741, fick Laurentius tjänsten i Brunflo [13].

Barn

#1 - Son 1
JOHAN EDVALL

Född 7 december 1733 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 3 februari 1818 i Uppsala [13].
Kallas "Hans" i födelseboken.
Andre lantmätare i Uppsala län.
Se Familj IV:xx.

#2 - Dotter 1
BRITA KRISTINA EDVALL

Född 1734 [13]. Död i februari 1814 Näs sn, Jämtland [6].
Ogift.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
KRISTIAN EDVALL

Född 1740 [13]. Död och begravd 1769 i Kanton, Kina [13].
Först adjutant hos sin far. Skeppspredikant på ett av Ostindiska Kompaniets fartyg 1768. Dog i Kina.
Vidare öden okända.

#4 - Son 3
LARS EDVALL

Född 7 oktober 1744 i Näs sn, Jämtland [1]. Död 2 oktober 1806 i Östhammar sn, Uppland [3].
Rådman och tullskrivare i Östhammar.
Gift med Maria Doubbe.
Se Familj IV:xx.

#5 - Son 4
KARL EDVALL

Född 26 september 1753 [13]. Dödsdatum okänt.
Guldsmed. Död hos sin son, prosten L. Edvall i Oviken.
Gift med Beata Persdotter.
Se Familj IV:xx.

#6 - Dotter 2
JOHANNA EDVALL

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i faderns bouppteckning 1772, men är död då arvsdelningen efter modern sker 1790.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:15
Generation 3
Erik Kiöstadius

Erik Eriksson var Erik Kiöstadius farfars far

ERIK KIÖSTADIUS

Född 20 maj 1698 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 9 februari 1741 i Alsen sn, Jämtland [3].
Son till bonden Nils Andersson och hans hustru Karin Eriksdotter Bång.

Länsman i Offerdals tingslag.
Skriven i mantal för Kösta 2 (länsmansgården) 1725-1739. År 1740 saknas och 1741 står länsman Kiöstadii änka för hemmanet.
Han är ej skriven där alla år. År 1730 står Enar Slåttberg där, åren 1734-1736 står Kristian Wåghals för hemmanet. Varför?
Efterträder uppenbarligen Anders Eriksson Bång som länsman.

Gift 1:a gången med

MARGARETA DALIN

Född 22 juli 1703 i Härnösand [datum från nekrologen]. Död 6 januari 1737 i Alsen sn, Jämtland [3].
Dotter till Henrik Dalin och hans hustru NN.

Barn

#1 - Dotter 1
KATARINA ERIKSDOTTER KIÖSTADIA

Född 29 februari 1724 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 2
KRISTINA ERIKSDOTTER KIÖSTADIA

Född 14 oktober 1725 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 8 november 1725 i Alsen sn, Jämtland [3].

#3 - Son 1
NILS ERIKSSON KIÖSTADIUS

Född 24 oktober 1726 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Son 2
HENRIK ERIKSSON KIÖSTADIUS

Född 8 oktober 1728 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 24 maj 1729 i Alsen sn, Jämtland [3].

#5 - Son 3
ERIK ERIKSSON KIÖSTADIUS

Född 9 maj 1730 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 12 juni 1730 i Alsen sn, Jämtland [3].

#6 - Dotter 3
KRISTINA ERIKSDOTTER KIÖSTADIA

Född 3 augusti 1731 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#7 - Son 4
ERIK ERIKSSON KIÖSTADIUS

Född 8 maj 1733 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#8 - Dotter 4
MARGARETA ERIKSDOTTER KIÖSTADIA

Född 4 juni 1735 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#9 - Dotter 5
BRITA KRISTINA ERIKSDOTTER KIÖSTADIA

Född 6 januari 1737 i Alsen sn, Jämtland [se dödboken]. Död 12 januari 1737 i Alsen sn, Jämtland [3].

***

Gift 2:a gången 18 september 1737 i Alsen sn, Jämtland [3], med

BRITA SVEDIN

Födelse- och dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

#10 - Dotter 6
BRITA ERIKSDOTTER KIÖSTADIA

Född 6 november 1738 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:16
Generation 3
Jonas Kiöstadius

Erik Eriksson var Jonas Kiöstadius farfars far

JONAS KIÖSTADIUS

Född 15 februari 1701 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död innan 24 november 1764 [mtl].
Son till bonden Nils Andersson och hans hustru Karin Eriksdotter Bång.

Vice länsman i Lits tingslag 1734-1741.
Bosatt i Söre 3, Lit sn, Jämtland.
Skriven i mantal för Söre 3 1734-1741.
Ej i mantal 1731 (åren 1732-33 saknas).
Hos Jonas och Margareta är även Jonas svärfader Elias Hallström noterad [hfl 1739-1743]. Sista nattvardsgång 15 feb 1743.
I mantal 1741 i Lit står Elias som länsman.

Förmodligen vice länsman i Hammerdals tingslag 1742-1747.
Bosatt i Fyrås 2, Hammerdal sn, Jämtland från 1741-64.
1741 står skrivet i mantal "brukas med samma folk som Söre N:o 3 i Lit sn". Jonas kallas då "Länsman Kiöstadius".
Skriven i mantal för Fyrås 2 1741-1747. 1748-1750 står en landbonde för hemmanet. 1751 är Jonas tillbaka igen, kallas då avskedad länsman.
Skriven som avskedad länsman för Fyrås 2 1751-1764.
1765 brukas hemmanet under länsman Njures ansvar med samma folk som är skrivna under Söre N:o 3 i Lit sn.
Från 1755 är noterat "bebor 2/3 av hemmanet". Den återstående 1/3 delen är Per Andersson skriven för.
Kallas "länsman öfver lappmarken" i mantal 1759 och fram till sin död 1764.

Gift 22 september 1728 i Hammerdal sn, Jämtland [2], med

MARGARETA HALLSTRÖM

Född 24 juni 1704 i Hammerdal sn, Jämtland [1]. Död 6 april 1745 i Hammerdal sn, Jämtland [3].
Död i sviterna efter förlossningen av yngsta sonen Nils.
Dotter till länsmannen Elias Hallström.

Barn

#x - Son y
ANDERS KIÖSTADIUS

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i hfl i Lit sn.
Förmodligen död ung. Första barnet som dyker upp i mantal är en dotter!
Vidare öde okända.

#1 - Dotter 1
KATARINA KIÖSTADIA

Född 1733 [hfl]. Död 1815 [internet].
Gift 1749 med länsmannen för Lits tingslag Magnus Njure.
Se Familj IV:xx.

#2 - Dotter 2
MARIA KIÖSTADIA

Född 1735 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 18 september 1805 i Fyrås, Hammerdal sn, Jämtland [3].
Gift 1785 med bonden och f. d. dragonen Per Pålsson Bromin.
Se Familj IV:xx.

#3 - Dotter 3
MARGARETA KIÖSTADIA

Född 1738 [år uppskattat från ålder anigiven i dödbok]. Död (begravd) 18 februari 1770 i Mo, Lit sn, Jämtland [3], [6].
Gift med vice länsmannen för Lits tingslag Anders Höglin.
Se Familj IV:xx.

#4 - Son 1
NILS KJÖSTER

Född 4 april 1745 i Fyrås, Hammerdal sn, Jämtland [1]. Död 12 februari 1806 i Stockholm [6].
Avled på Kungl. Lasarettet i Stockholm.
Vice auditör i Stockholm.
Gift med Henrika Maria Enard.
Barnlösa.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1739-41: Lit (Z) AI:1 (Söre) Bild 400 (AID: v114757.b400.s69 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11072)

Familj III:17
Generation 3
Karin Nilsdotter

Erik Eriksson var Karin Nilsdotters farfars far

KARIN NILSDOTTER

Född 29 november 1707 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 30 mars 1772 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].
Dotter till bonden Nils Andersson och hans hustru Karin Eriksdotter Bång.

Gift 25 september 1726 i Alsen sn, Jämtland [2], med

LARS OLOFSSON

Född 1698 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [år och plats taget ur dödboken]. Död 11 juni 1778 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3], [6].
Son till Olof Larsson och hans hustru Brita Eriksdotter.

Bonde och rusthållare för Ede 1, Offerdal sn, Jämtland.
Gästgivare åtminstone 1727-1732 [barns födelse].

Har gått på Frösö skola [nekrologen i dödboken].

Barn

Paret har haft 15 barn, 7 söner och 8 döttrar.
Vid moderns död 1772 lever 5 söner och 1 dotter. Vid faderns död 1778 lever 4 söner och 1 dotter.

I bouppteckningen efter fadern 1778 nämns följande arvingar:
1) Avlidna sonen Olof Larssons i xxx barn. 2) Nils Larsson i Västerulvås. 3) Erik Larsson i Ede. 4) Lars Larsson i xxxåsen. 5) Jonas Larsson i Ede.
6) Erik Nilsson i Kaxås.

#1 - Dotter 1
BRITA LARSDOTTER

Född 11 juli 1727 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 27 juli 1727 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].

#2 - Dotter 2
BRITA LARSDOTTER

Född 6 december 1728 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Död ung, senast 1736 då en namne föds.

#3 - Son 1
OLOF LARSSON

Född 17 maj 1730 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med NN.
Se Familj IV:xx.

#4 - Son 2
NILS LARSSON

Född 15 augusti 1732 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1) 1765 med NN.
Gift 2) 1769 med änkan Brita Nilsdotter.
Se Familj IV:xx.

#5 - Dotter 3
KARIN LARSDOTTER

Född 18 juni 1734 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#6 - Dotter 4
BRITA LARSDOTTER

Född 23 september 1736 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Död (begravd) 26 december 1736 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].

#7 - Son 3
ERIK LARSSON

Född 2 augusti 1738 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med 1765 Kerstin Torbjörnsdotter.
Se Familj IV:xx.

#8 - Dotter 5 (tvilling)
MARIA MAGDALENA LARSDOTTER

Född 12 februari 1741 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 31 januari 1744 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].

#9 - Dotter 6 (tvilling)
BRITA LARSDOTTER

Född 12 februari 1741 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 29 mars 1741 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].

#10 - Son 4 (tvilling)
LARS LARSSON

Född 12 juli 1744 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med NN.
Se Familj IV:xx.

#11 - Dotter 7 (tvilling)
MARGARETA LARSDOTTER

Född 12 juli 1744 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#12 - Son 5
JONAS LARSSON

Född 12 maj 1746 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 19 maj 1746 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].

#13 - Son 6
JONAS LARSSON

Född 16 april 1747 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med NN.
Se Familj IV:xx.

#14 - Son 7
ANDERS LARSSON

Född 29 juni 1749 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 22 juli 1749 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].

#15 - Dotter 8
BRITA LARSDOTTER

Född 23 mars 1750 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 27 mars 1750 i Ede, Offerdal sn, Jämtland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1734-44: Offerdal (Z) AI:2 (Ede) Bild 260 (AID: v115008.b260.s22 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11085)
1745-56: Offerdal (Z) AI:3 (Ede) Bild 390 (AID: v115009.b390.s34 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11085)
1756-78: Offerdal (Z) AI:4 (Ede) Bild 660 (AID: v115010.b660.s107 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11085)
1777-78: Offerdal (Z) AI:5 (Ede) Bild 1260 (AID: v115011.b1260.s241 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11085)

Familj III:18
Generation 3
Anders Nilsson

Erik Eriksson var Anders Nilsson farfars far

ANDERS NILSSON

Född 9 juni 1711 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 13 december 1787 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3], [6].
Son till bonden Nils Andersson och hans hustru Karin Eriksdotter Bång.

Bonde och nämndeman i Kösta 1, Alsen sn, Jämtland.

Anders moder var bosatt hos honom till sin död 1760.

Gift 1:a gången 3 oktober 1736 i Rödön sn, Jämtland [2], med

SARA JÖNSDOTTER TRYGGDAHL

Född 1718 på Frösön, Jämtland [år och plats taget från dödboken]. Död 11 maj 1768 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till länsmannen i Rödöns tingslag, Jöns Tryggdahl och hans hustru Brita Hemmingsdotter.

Barn

Haft 11 barn. 7 söner och 4 döttrar. 7 barn lever då fadern dör 1787, 2 söner och 2 döttrar döda.
I bouppteckningen efter Sara från 1768 nämns 8 barn, sönerna Nils, Jöns och Erik som myndiga, Anders är 20 år, Jonas 12 år och Lars 8 år. Dessutom döttrarna Brita 17 år och Margareta 12 år.

Observera att prästen kastat om åldrarna på Nils och Jöns i Alsen AI:1.

#1 - Son 1
NILS ANDERSSON

Född 28 december 1737 i Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Döpt i Rödön, dvs förmodligen född hemma hos Saras föräldrar.
Vidare öden okända.

#2 - Son 2
JÖNS ANDERSSON

Född 30 december 1739 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 1782 [år taget från hfl].
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 1
KARIN ANDERSDOTTER

Född 15 juni 1742 i Köstad, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Död innan 1754 då en namne föds.

#4 - Son 3
ANDERS ANDERSSON

Född 7 april 1744 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 20 december 1744 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].

#5 - Son 4
ERIK ANDERSSON

Född 6 januari 1746 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Anna Olofsdotter.
Se Familj IV:xx.

#6 - Son 5
ANDERS ANDERSSON RÖDELL

Född 20 augusti 1748 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.

I 20 år dragon #86 i Överstelöjtnantens kompani, Jämtlands dragonregemente.
Antagen den 3 februari 1770 [GMR 1770].
Deltog i det svensk-ryska kriget 1788-1790. Bl. a. är han i mars 1789 är han stationerad på Carlstens fästning i Bohuslän.
Får avsked 49 år gammal vid generalmönstringen på Frösön 30 juni 1797 då han anses oförmögen till tjänst.
"Får afskjed. Bewistadt affairen wid Herwenkosky år 1790 och derunder fådt en swår constusion som gjör honom oförmögen til widare tjenst.
Anmeles til underhåll."
"Herwenkosky"=Hirvenkoski i Finland. Jämtländska dragonerna deltog i maj 1790 i ett anfall mot ryssarna vid denna ort som ligger vid Kymmene älv.

Anders vidare öden som "civil" efter 1797 ännu okända.

#7 - Dotter 2
BRITA ANDERSDOTTER

Född 18 februari 1751 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1769 med Erik Persson (Rise, Offerdal sn).
Se Familj IV:xx.

#8 - Dotter 3
KARIN ANDERSDOTTER

Född 4 juni 1754 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Död (begraven) i april 1760 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [3].
Begraven samma dag som sin farmor Karin Eriksdr Bång.

#9 - Son 6 (tvilling)
JONAS ANDERSSON

Född 15 februari 1757 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#10 - Dotter 4 (tvilling)
MARGARETA ANDERSDOTTER

Född 15 februari 1757 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#11 - Son 7
LARS ANDERSSON

Född 12 augusti 1759 i Kösta, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Anders omgift 1772 med änkan

KARIN ISAKSDOTTER

Född 1711 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Från Åflo, Offerdal sn, Jämtland, enligt makens nekrolog i dödboken.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1749-54: Alsen (Z) AI:1 (Kiösta) Bild 180 (AID: v114048.b180.s23 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1752-83: Alsen (Z) AI:2 (Kiösta) Bild 270 (AID: v114049.b270.s31 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1766-85: Alsen (Z) AI:3 (Kiösta N:o 1) Bild 430 (AID: v114050.b430.s32 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)

Generation 4

Familj IV:1
Generation 4
Jonas Bång

Erik Eriksson var Jonas Bång farfars farfar

JONAS BÅNG

Född 1709 [LikPr]. Död 22 mars 1771 i Stockholm, Hevig Eleonoras församling [C].
Son till borgaren och handelsmannen i Stockholm, Olof Bång och hans hustru Beata Trundman.

Fil. mag. Assessor.
Författade ett större antal ättartavlor för adeln. Ett exempel (den första utgivna) är för Ulfsparreätten, se kopia på försättsbladet.
Hans titel på på den första utgivna ättartavlan visar att han tagit sina akademiska betyg på universitetet i Rostock.
Man kan dock undra hur "tillrättalagda" dessa ättartavlor var, förmodligen ganska skräddarsydda utifrån beställarnas önskningar ...
Hans eftermäle ur ett genalogiskt perspektiv är inte det bästa.

Reste utomlands 1756 efter en tvivelaktig historia då han rätteligen(?) anklagades för stöld. Åter senast 1769 då han nämns i systern Märta Betas bouppteckning.

En längre beskrivning av Jonas och hans "genealogiska" arbeten finns i SoH 1968 nr 1 [C].

Se även hans likpredikan på moderns begravning.

Gift 11 september 1735 [xx] med

ANNA MARGARETA WITTENBERG

Födelsedatum okänt. Död 24 mars 1737 i Stockholm [6].
Ursprung okänt.

Vid bouppteckningen visste man inte om några arvingar efter Anna Margareta så Jonas ärvde hela kvarlåtenskapen inklusive den gård på Ladugårdslandet som fanns. Låg på Riddargatan kv. Styrmannen [6a].

Barnlösa

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:2
Generation 4
Erik Petter Bång

Erik Eriksson var Erik Petter Bångs farfars farfar

ERIK PETTER BÅNG

Född 1712 [Moderns likpredikan]. Död 3 februari 1763 i Stockholm, Maria Magdalena församling [3], [3a], [6].
Född "wid Hötorget". Död i lungsot.
Son till borgaren och handelsmannen i Stockholm, Olof Bång och hans hustru Beata Trundman.

Sekreterare i Kungliga kansliet.
Är ej på plats vid moderns begravning 1735. Enligt Jonas Bångs "likpredikan" är han ute och reser i Europa då.

Familjen är bosatt på Södermalm i Stockholm. De äger ett stenhus i kvarteret Draken n:o 8 och 9, i hörnet av Wollmar Ykullsgatan och Timmermansgatan med tillhörande trädgård [6a-makens bou], [6a-makans bou].

Gift med

MARIA DOROTEA NISCH (LIESSEN)

Född ca 1706 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 1 maj 1781 i Stockholm, Maria Magdalena församling [3], [3a], [6].
Ursprung okänt.

Hennes efternamn förvirrar lite. Hon står helt klart som NISCH i alla barnens födelsenotiser. Står dock som Liessen i både i makens och sin egen bouppteckning. Möjligen var hon gift en gång tidigare med en Nisch. Får luska lite ...

Barn

#1 - Son 1
NILS OLOF BÅNG

Född (döpt) 30 mars 1744 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung. Ej nämnd vare sig i faderns eller moderns bouppteckningar.

#2 - Son 2
JOHAN PETER BÅNG

Född (döpt) 2 augusti 1745 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung. Ej nämnd vare sig i faderns eller moderns bouppteckningar.

#3 - Dotter 1
ELISABET MARGARETA BÅNG

Född (döpt) 30 augusti 1746 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung. Ej nämnd vare sig i faderns eller moderns bouppteckningar.

#4- Son 3
KARL GUSTAF BÅNG

Född (döpt) 2 oktober 1748 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Åkte utomlands år 1765 "för att vidare förkofra sig i Studier, men har alt ifrån den tiden inte på minsta sätt låtit höra af sig,
så at det är ovisst, om han lefver eller är död" [moderns bouppteckning 1781].
Vidare öden okända.

#5 - Son 4
NILS PETTER BÅNG

Född (döpt) 23 september 1750 i Stockholm, Tyska församlingen [1]. Död (begraven) 17 juli 1763 i Stockholm, Maria Magdalena församling [3], [3a].
Dödsnotis både i den Tyska och Maria Magdalena församlingar.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1757-63: Maria Magdalena (AB, A) AIa:1 (Qvarteret Draken N:8, N:9) Bild 187 (AID: v88012.b187.s356 Öppna, NAD: SE/SSA/0012)

Familj IV:3
Generation 4
Magdalena Margareta Bång

Erik Eriksson var Magdalena Margareta Bång farfars farfar

MAGDALENA MARGARETA BÅNG

Född 17 juni 1715 i Stockholm [år från nekrologen]. Död 1 juni 1782 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till borgaren och handelsmannen i Stockholm, Olof Bång och hans hustru Beata Trundman.

Flyttar efter makens död till ett hemman i Viken, Alsen sn, Jämtland. Möjligen har sonen Olof Abraham köpt detta till sin mamma, eller åtminstone låter henne bo där. Se mer under honom.
Skrivs för Viken första gången i mantal 1766 (daterat 9 december 1765).

Gift 17 januari 1734 [datum ur nekrologen] med

JOHAN SUNDELL

Född ca 1710 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 11 februari 1755 i Sunne sn, Jämtland [3].
Ursprung okänt.

I mantal som fältbokhållare och regementsskrivare fram till 1753.
1754 är det Petter Sandvall som står som regementsskrivare. För Johan står "afsk." framför titlarna.
I 1755 års längd blir det konstigare ...
För Johan stå följande, jag citerar: "sielf afvikit utur riket, och frun lefver i fattigdom med sina många omyndiga barn sedan all egendom gådt til krono balancer". Tyvärr saknar längden datering. Johan avlider tidigt 1755 så möjligen föreligger något misstag. Digitalt är inga generalmönsterrullor tillgängliga för tiden mellan 1748 och 1770 så jag får inga ledtrådar därifrån. Hittar heller ingen bouppteckning efter Johan.
Får återkomma.

Barn

Ska ha haft 12 barn, 3 söner och 9 döttrar. En son och fem döttar lever vid moderns bortgång.
Olof Abraham, Beata Margareta, Charlotta, Johanna Elisabet, Märta Maria och Eva Kristina.

#1 - Dotter 1
BEATA MARGARETA SUNDELL

Född 2 november 1734 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död 28 december 1799 i Kall sn, Jämtland [3], [6].
Gift med bergmästaren Abraham Vilhelm Burman.
Se Familj V:1.

#2 - Dotter 2
ANNA SOFIA SUNDELL

Född 17 januari 1736 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död (begravd) 6 december 1737 i Sunne sn, Jämtland [3].

#3 - Son 1
JOHAN MAGNUS SUNDELL

Född 31 januari 1737 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i modern bouppteckning, alltså förmodligen död innan 1782.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 3
ANNA MARGARETA SUNDELL

Född 27 juni 1738 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i modern bouppteckning, alltså förmodligen död innan 1782.
Vidare öden okända.

#5 - Son 2
OLOF ABRAHAM SUNDELL

Född 13 augusti 1739 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död 22 maj 1782 i Stockholm [6].
Handelsman i Stockholm.
Gift med Helena Lundegren.
Se Familj V:2.

#6 - Dotter 4
CHARLOTTA SUNDELL

Född 22 november 1740 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död 27 april 1804 i Alsen sn, Jämtland [3].
Död ogift och barnlös.
Kom efter faderns död med sin mor till Viken i Alsen sn år 1765.
Bodde hos sin syster Eva Kristina Sundell och hennes man ryttaren Olof Röstedt i Viken.

Jag citerar ur dödboken: "Sjukdom och fattigdom voro hennes trogne följeslagare: Bägge mötte hon med tålamod och undergifvenhet. Hon plågades en lång tid av Stenpassion; befriats underbarl. ifrån en stor mångkantig sten, och föll kort derefter i en inflamatorisk Bröstfeber som äntel. påskyndade slutet af et sjukligt och sorgfullt lif".

#7 - Dotter 5
JOHANNA ELISABET SUNDELL

Född 10 februari 1742 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#8 - Dotter 6
MÄRTA MARIA SUNDELL

Född 14 augusti 1743 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Grels Andersson.
Se Familj V:xx.

#9 - Dotter 7
KRISTINA KATARINA SUNDELL

Född 24 september 1744 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död (begravd) 23 februari 1745 i Sunne sn, Jämtland [3].

#10 - Dotter 8
EVA KRISTINA SUNDELL

Född 20 december 1745 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med ryttaren Olof Olofsson Rödstedt.
Se Familj V:xx.

#11 - Son 3
NILS ERIK SUNDELL

Född 14 februari 1747 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död 3 mars 1747 i Sunne sn, Jämtland [3].

#12 - Dotter 9
ULRIKA SUNDELL

Född 14 oktober 1748 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i modern bouppteckning, alltså förmodligen död innan 1782.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Änkan och barnen
1765-83: Alsen (Z) AI:2 (Wijken N:o 3, 3die Rotan) Bild 450 (AID: v114049.b450.s67 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1766-85: Alsen (Z) AI:3 (Wiken N:o 2) Bild 880 (AID: v114050.b880.s71a Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)

Familj IV:4
Generation 4
Erik Edström

Erik Eriksson var Erik Edströms morfars farfar

ERIK EDSTRÖM

Född 1714 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 30 augusti 1771 i Ytterlännäs sn, Ångermanland [3].
Son till bonden i Ånge, Borgsjö sn, Medelpad, Mårten Olofsson Edström och och hans hustru Elisabet Bång.

Skrivare på Gimo bruk, Skäfthammar sn, Uppland, åtminstone 1742 (mantal).
Bokhållare på Gimo bruk, Skäfthammar sn, Uppland, åtminstone 1754 då sonen Karl föds (möjligen från 1749).
Bokhållare på Åvike bruk i Hässjö sn, Medelpad (ej bekräftat av mantalslängder).
Bruksinspektor på Nyede (Hornöströms) pappersbruk i Ytterlännäs sn, Ångermanland. I mantal här 1769-71.

Erik var i kompanjonskap med Lars Horneaus. Han hade köpt Lars broder, komministern Jöns Horneaus, andelar i det blivande pappersbruket i Ytterlännäs socken. Bruket startade 1760 och var i drift fram till 1833 så hela anläggningen brann ner.
Så småningom blev sonen Karl brukspatron här.

Gift med
[efter 1743 eftersom Charlotta kallas jungfru då hon är dopvittne detta år;
förmodligen inte förrän 1749 eller senare då Charlotta verkar bo hemma hös föräldrarna på Åvike bruk till dess]

GERTRUD CHARLOTTA PELT

Född 1721 i Åvike bruk, Hässjö sn, Medelpad [x]. Död 3 oktober 1804 i Ytterlännäs sn, Ångermanland [3], [6].
Dotter till brukpatronen, f.d. stadskirurgen Karl Pelt och hans hustru Elisabet Honnon.

De tre efterlevande barnen nämns i moderns bouppteckning från 1803.

Barn

#1 - Dotter 1
ANNA MARGARETA EDSTRÖM

Födelsedatum okänt. Död i maj 1783 i Väster-Dälje, Tuna sn, Medelpad [taget ur hfl].
Brukspatronshustru.
Gift med Aegidius von Horn.
Se Familj V:xx.

#2 - Son 1
KARL Martin EDSTRÖM

Född 6 februari 1754 på Gimo bruk, Skäfthammar sn, Uppland [1]. Död 2 juni 1830 i Nyede, Ytterlännäs sn, Ångermanland [3].
Brukspatron på Nyede pappersverk, Ytterlännäs sn, Ångermanland.
Gift med Margareta Maria Nordstrand.
Se Familj V:xx.

#3 - Son 2
JOHAN ROBERT EDSTRÖM

Född 1758 på Hornöströms pappersbruk, Ytterlännäs sn, Ångermanland [år uppskattat från ålder angiven i dödbok; ort från nekrologen].
Död 1 juli 1807 i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Häradsskrivare för Ångermanlands södra härad.
Gift med Margareta Kristina Nordkvist.
Se Familj V:xx.

#4 - Dotter 2
ERIKA CHARLOTTA EDSTRÖM

Född 1762 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Bor 1793-97 hos svågern Aegidius von Horn i Tuna sn, Medelpad.
Gift med komministern Johan Henrik Örberg.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1749: Skäfthammar (C) AI:1 (Gimo herrgård) Bild 39 (AID: v125887.b39.s34 Öppna, NAD: SE/ULA/11352)

Familj IV:5
Generation 4
Jöns Olofsson

Erik Eriksson var Jöns Olofsson farfars farfar

Biografi

Barbros farfars mormors mormors far
JÖNS OLOFSSON

Född (döpt) 3 maj 1719 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 7 juli 1777 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3], [6a], [6b].
Son till bonden Olof Jönsson Bång och hans hustru Brita Eriksdotter.

Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland.

Gift 24 juni 1744 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

Barbros farfars mormors mormors mor
BRITA ERIKSDOTTER

Född 1720 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 9 januari 1813 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Ursprung okänt.
Piga från Torvalla enligt vigselboken.

Barn

#1 - Dotter 1
BRITA JÖNSDOTTER

Född 26 maj 1745 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 1 september 1809 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Gift med dragonen Jon Vikholm.
Se Familj V:xx.

#2 - Dotter 2
SARA JÖNSDOTTER

Född 11 maj 1747 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 16 mars 1824 i Torvalla, Brunflo sn, Jämtland [3].
Gift med bonden Måns Olofsson Söderman.
Se Familj V:xx.

#3 - Dotter 3
Barbros farfars mormors mormor
KARIN JÖNSDOTTER

Född 22 augusti 1749 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 28 oktober 1797 i Hackåsen, Oviken sn, Jämtland [3].
Gift 1772 med Mats Matsson.
Se Familj V:xx.

#4 - Dotter 4
SIGRID JÖNSDOTTER

Född 9 februari 1752 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
"Död" skrivet efter hennes namn i födelseboken. Tyder på att hon dog tidigt.
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 5
MÄRTA JÖNSDOTTER

Född i augusti 1753 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 19 november 1812 i Viken, Brunflo sn, Jämtland [3].
Gift med NN.
Kallas änka i dödboken. Hittar henne inte i Viken i hfl!

#6 - Son 1
OLOF JÖNSSON

Född 28 mars 1756 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde och kyrkvärd i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Anna Jakobsdotter.
Se Familj V:xx.

#7 - Son 2
ERIK JÖNSSON

Född 23 juni 1759 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Karin Jönsdotter.
Se Familj V:xx.

#8 - Dotter 6
KERSTIN JÖNSDOTTER

Född 25 juli 1762 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 28 oktober 1810 i Grytan, Brunflo sn, Jämtland [3].
Gift med landbonden Erik Andersson Vallgren.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1741-53: Brunflo (Z) AI:1 (Lund) Bild 530 (AID: v114167.b530.s47 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
Brita Eriksdotter (och barnen)
1799-1807: Brunflo (Z) DII:1 (Lund) Bild 770 (AID: v114202.b770.s145 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
1807-13: Brunflo (Z) AI:2 (Lund) Bild 870 (AID: v114168.b870.s78 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)

Familj IV:6
Generation 4
Anna Abrahamsdotter

Erik Eriksson var Anna Abrahamsdotters morfars farfar

ANNA ABRAHAMSDOTTER

Född (döpt) 16 augusti 1713 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 29 oktober 1797 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till klockaren i Brunflo sn, Abraham Abrahamsson Storm och hans hustru Märta Jönsdotter.

Skriven i mantal för Lund 1 1758-1759 som "Abraham Nilssons änka".
1761 står "Abraham Nilssons änka gift med Johan Nilsson".

Gift 1:a gången 28 december 1735 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

ABRAHAM NILSSON

Född (döpt) 11 september 1708 i Vamsta, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 11 mars 1757 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3].
Son till bonden i Vamsta Nils Jonsson och hans hustru Brita Olofsdotter.

Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Skriven i mantal för Lund 1 1741-1757.
NB: 1740 års längd saknas, 1739 står svärfadern Abraham Abrahamsson för hemmanet.

Barn

#1 - Son 1
NILS ABRAHAMSSON

Född 20 november 1736 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift 1) med Karin Tyrisdotter.
Gift 2) med Karin Persdotter.
Se Familj V:xx.

#2 - Son 2
ABRAHAM ABRAHAMSSON ROSSBERG

Född 3 augusti 1739 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Dragon.
Gift med Elin Olofsdotter.
Se Familj V:xx.

#3 - Dotter 1
BRITA ABRAHAMSDOTTER

Född (döpt) 10 februari 1745 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.
Är förmodligen densamma som "Pigan Brita Abrahamsdotter" som uppger
kvarlåtenskapen efter Johan Nilsson (dvs styvfadern) i dennes bouppteckning år 1812.
I så fall lever hon ogift.

***

Anna omgift 16 november 1760 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

JOHAN NILSSON

Född 12 juli 1730 i Vamsta, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 21 januari 1812 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Son till Nils Månsson och hans hustru Brita Kristoffersdotter.

Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Skriven i mantal för Lund 1 1761-1766. Från 1767 styvsonen Nils Abrahamsson.

Inga barn kända i detta äktenskap.

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1741-53: Brunflo (Z) AI:1 (Lund) Bild 520 (AID: v114167.b520.s46 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
1764-72: Brunflo (Z) C:3 (Lund) Bild 450 (AID: v114195.b450.s48 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)

Familj IV:7
Generation 4
Olof Abrahamsson

Erik Eriksson var Olof Abrahamssons morfars farfar

OLOF ABRAHAMSSON

Född (döpt) 13 december 1730 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 12 februari 1815 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Son till klockaren i Brunflo sn, Abraham Abrahamsson Storm och hans hustru Märta Jönsdotter.

Bonde och klockare i Lund 1, Brunflo sn, Jämtland.
Utnämnd till ny klockare i Brunflo 1753 efter fadern. Se sockenstämmoprotokollet [8].

Skriven för Lund 1 i mantal 1761-1797.

Överlåter Lund 1 till sina barn 27 oktober 1796 (skrivelse till hösttinget).
Barnen kommer överens om att äldste sonen Abraham ska ta besittningen på hemmanet emot att han löser ut sina syskon med pengar.
Sonen Abraham får fasta på hemmanet 26 april 1797 och står i mantal från 1798.

Gift 9 april 1760 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

BRITA OLOFSDOTTER

Född 1734 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Från Vamsta enligt vigselboken.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
ABRAHAM OLOFSSON

Född 21 augusti 1760 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Agnes Olofsdotter.
Se Familj V:xx.

#2 - Dotter 1
URSILLA OLOFSDOTTER

Född 7 november 1762 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med bonden i Odensala Per Månsson.
Se Familj V:xx.

#3 - Son 2
OLOF OLOFSSON

Född 2 februari 1765 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 2
MÄRTA OLOFSDOTTER

Född 2 februari 1769 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1) med bonden i Gerde 1 Nils Håkansson.
Gift 2) 1813 med bonden i Lunne Nils Olofsson.
Se Familj V:xx.

#5 - Dotter 3
KARIN OLOFSDOTTER

Född 12 juni 1773 i Lund, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med 1796 rusthållaren i Överbyn, Marieby sn, Olof Olofsson.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1764-72: Brunflo (Z) C:3 (Lund) Bild 450 (AID: v114195.b450.s48 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)

Familj IV:8
Generation 4
Jöns Eliasson (Hammarin)

Erik Eriksson var Jöns Eliassons morfars farfar

JÖNS ELIASSON (HAMMARIN)

Född (döpt) 8 december 1728 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 15 maj 1783 i Västeråsen, Oviken sn, Jämtland [3], [6].
Son till skräddaren Elias Danielsson Hammarin och hans hustru Karin Jönsdotter Bång.

1755-1773 (mantal)
Bonde i Berge 3, Lockne sn, Jämland.

1774-1783
Bonde i Västeråsen 3, Oviken sn, Jämtland.

Gör ett hemmansbyte med brodern Daniel Eliasson 1773, då denne är skriven på Västergården 3 i Ovikens sn fram till 1773, därefter på Berge 3.

Enligt bouppteckningen finns inte mycket kvarlåtenskap. Behållningen stannar på blygsamma 21 riksdaler.
Husen beskrivs som följer: "En torpstuga med en kammare och förstuga samt 3 stycken ander hus".
Familjen har bara en ko och 2 getter.
För mig ger detta intyck av en topare med familj snarare än en bondefamilj ...

Gift 1756 med

KARIN ANDERSDOTTER

Född 1733 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
(Död i Lockne sn enligt hfl Oviken).
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Dotter 1
KARIN JÖNSDOTTER

Född 1759 [år baserat på årtalet för första nattvardsgången]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i hfl Oviken. Tar nattvarden första gången 1774, 2 år innan Gertrud.
Ej med i hfl Oviken 1777 och framåt. Flyttat?
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 2
GERTRUD JÖNSDOTTER

Född 1761 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i hfl Oviken. Tar nattvarden första gången 1776.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 3
BARBRO JÖNSDOTTER

Född 1763 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 4
KERSTIN JÖNSDOTTER

Född 1768 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#5 - Son 1
ANDERS JÖNSSON

Född 1770 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#6 - Son 2
ELIAS JÖNSSON

Född 1773 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar hemifrån och utanför Ovikens sn 1786 [hfl].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1773-77: Oviken (Z) AI:3 (Västeråsen) Bild 640 (AID: v115049.b640.s117 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11086)
1777-83: Oviken (Z) AI:4 (Västeråsen 4) Bild 900 (AID: v115050.b900.s171 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11086)

Familj IV:9
Generation 4
Daniel Eliasson (Hammarin)

Erik Eriksson var Daniel Eliassons morfars farfar

DANIEL ELIASSON (HAMMARIN)

Födelsedatum okänt. Död 11 augusti 1791 i Lockne sn, Jämtland [6].
Son till skräddaren Elias Danielsson Hammarin och hans hustru Karin Jönsdotter Bång.

1754-1766 (mantal)
Bonde i Odensala 7, Brunflo sn, Jämtland.
1754: "Pär Nilsson afstådt hemmanet til systerdotters man".

1767-1773 (mantal)
Bonde i Västeråsen 3, Oviken sn, Jämtland.

1774-1780 (mantal)
Bonde i Berge 3, Lockne sn, Jämland.

Gör ett hemmansbyte med brodern Jöns Eliasson 1773, då denne är skriven på Västergården 3 i Ovikens sn från 1774.

Gift 1:a gången 1 januari 1754 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

ELISABET ANDERSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Dotter 1
KARIN DANIELSDOTTER

Född 22 december 1754 i Odensala, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död förmodligen 1787/1788.
Testamentspengar betalas efter en Karin Danielsdotter i Berge (Lockne LI:2) i perioden 1 maj 1787-30 april 1788.
Vidare öden okända.

#2 - Son 1
ELIAS DANIELSSON HAMRIN

Född 8 september 1757 i Odensala, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 14 oktober 1835 i Bleka, Lockne sn, Jämtland [3].
Bonde i Bleka, Lockne sn, Jämtland.
Gift 1) med Karin Olofsdotter.
Gift 2) 1815 med Margareta Johansdotter.
Se Familj V:xx.

#3 - Son 2
PER DANIELSSON

Född 24 mars 1761 i Odensala, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 14 oktober 1830 i Berge, Lockne sn, Jämtland [3].
Bonde i Berge 3, Lockne sn, Jämtland.
Gift med Brita Persdotter.
Se Familj V:xx.

#4 - Son 3
ANDERS DANIELSSON

Född 30 oktober 1763 i Odensala, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i styvmoderns bouppteckning 1807, död då?
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 2
KERSTIN DANIELSDOTTER

Född 3 mars 1767 i Västeråsen, Oviken sn, Jämtland [1]. Död 16 maj 1832 i Berge, Lockne sn, Jämtland [3].
Gift med torparen sedermera bonden Magnus Knutsson.
Se Familj V:xx.

***

Daniel omgift med

MARIA PERSDOTTER

Födelsedatum okänt. Död 12 juli 1807 i Tramsta, Lockne sn, Jämtland [6].
Ursprung okänt.

I Marias bouppteckning nämns styvbarnen bönderna Per Danielsson i Berge, Elias Danielsson i Bleka
samt Kerstin Danielsdotter och hennes man torparen Måns Knutsson i Berge.

Barn i andra äktenskapet

#6 - Dotter 3
ELISABET DANIELSDOTTER

Född 1775 [år taget ur hfl]. Död 19 oktober 1860 i Tramsta, Lockne sn, Jämtland [3].
Gift med bonden Erik Persson.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:10
Generation 4
Sigrid Persdotter

Erik Eriksson var Sigrid Persdotters morfars farfar

SIGRID PERSDOTTER

Född (döpt) mars/april 1733 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 22 oktober 1809 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
[står uppenbarligen fel namn i födelseboken där det står Brita ...]
Dotter till bonden Per Nilsson och hans hustru Cecilia Jönsdotter.

Gift 1:a gången med

LARS ERIKSSON EKSTRÖM

Född 1726 [år taget ur hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.
Från Ragunda sn, enligt hfl.

Kallas dragonen Lars Ekström vid dottern Cecilias födelse 1761. Kallas Lars Ersson Ekström två år senare vid dottern Sigrids födelse.
Förmodligen dragon i Revsunds kompani där man hittar Ragunda folk. Dock inget i GMR 1748 (för tidigt?) eller i GMR 1770 (död redan).
Död senast 1767 då Sigrid gifter om sig i december det året. Dock ej funnen i Brunflo dödbok!

Barn

#1 - Dotter 1
BRITA LARSDOTTER

Född 1758 [år taget ur hfl]. Dödsdatum okänt.
Bondehustru i Gussjö, xxx sn, Jämtland.
Gift med Per Olofsson.
Se Familj V:xx.

#2 - Dotter 2
CECILIA LARSDOTTER

Född 28 juni 1761 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bondehustru i Hälle, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Mårten Larsson.
Se Familj V:xx.

#3 - Dotter 3
SIGRID LARSDOTTER

Född 5 april 1764 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 1 december 1809 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
Bondehustru i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Mikael Persson.
Se Familj V:xx.

***

Sigrid omgift 28 december 1767 i Brunflo sn, Jämtland [2], med

KARL MÅNSSON SJÖBERG

Född 1735 [år taget ur hfl]. Död 7 juli 1818 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3].
Ursprung okänt.

Bonde i Svedje 1, Brunflo sn, Jämtland.
Skriven i mantal för Svedje 1769-1797.
Skriven först som Dragonen Sjöberg (alt. C. Sjöberg eller Carl Sjöberg) 1769-1774, sedan som Karl Sjöberg 1775-1779, slutligen somKarl Månsson 1780-1797.
1785-1797 så är "styvmågen" Mikael Persson också skriven för Svedje, men i samma "rök" (=hushåll) som Karl.

Den 26 mars 1798 [6] skedde avvittring med föräldrarna och barnen (inklusive Karls styvbarn), nämligen:
"Sonen Carl Månsson, mågarna Per Olofsson från Gussjö, Mikael Persson i Svedje, Mårten Larsson i Hälle, tillika med deras hustrur, som woro af förra giftet, samt Mågen Jonas Göransson i Schylnäs med dess hustru".
Summorna blev: Föräldrarna 93 Riksdaler och 33 Skilling; sonen Måns 215 Riksdaler, 20 Skilling och 2 Penningar; dottern Margareta 116 Riksdaler, 17 Skilling och 5 Runstycken; Styvdöttrarna Brita, Cecilia och Sigrid vardera 35 Riksdaler, 30 Skilling och 2 Runstycken.
Fr.o.m. 1798 står sonen Måns Karlsson i mantal för Svedje.

Barn i andra äktenskapet

#4 - Son 1
MÅNS KARLSSON

Född 2 februari 1770 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Anna Persdotter.
Se Familj V:xx.

#5 - Dotter 4
MARGARETA KARLSDOTTER

Född 25 maj 1775 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bondehustru i Skylnäs, Revsund sn, Jämtland.
Gift med Jonas Göransson.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1754-66: Brunflo (Z) C:3 (Svedje) Bild 860 (AID: v114195.b860.s89 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)

Familj IV:11
Generation 4
Elsa Persdotter

Erik Eriksson var Elsa Persdotters morfars farfar

ELSA PERSDOTTER

Född 3 juli 1739 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 8 juni 1797 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till bonden Per Nilsson och hans hustru Cecilia Jönsdotter.

När Elsa dör 1797 verkar familjen klara sig riktigt bra (med tidens mått mätt).
Antalet kreatur är relativt stort. Ur bouppteckningen kan utläsas att de hade: 2 ston, ett föl, 10 kor, 3 ungnöt, 5 getter, 3 bockar, 19 får, 6 lamm, 2 unga svin samt något oläsligt. Dessutom ägde de hälften i en bäckkvarn i "Hellbergsån" (?).

Gift med

JON PERSSON

Född 4 juli 1731 i Björnön, Revsund sn, Jämtland [1]. Död 2 oktober 1799 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [3], [6], [6a].
Son till Per Olofsson och Gölin Persdotter.

Bonde i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Skriven son landbonde för Svedje 1 1765-1768 (samtigt som svärfadern står kvar på hemmanet).
Skriven för halva hemmanet Svedje i mantal 1769-1795.

Den 27 mars 1798 hölls "avvittring" hos änkemannen Jon Persson med barnen, sönerna Per och Nils, samt mågen Måns Persson från Böle, gift med dottern Gölin. Efter att fadern hade undantagit lösöre till en summa av 105 Riksdaler och 27 Skilling, lottades de tre delarna värda 114 Riksdaler och 10 Skilling mellan de tre barnen.

Arvet efter fadern enligt bouppteckningen 1799 blev 59 Riksdalerna 8 Skilling och 8 Penningar vardera för de tre barnen.

Barn

Haft 2 söner och 1 dotter enligt föräldrarnas nekrologer i dödboken.

#1 - Son 1
PER JONSSON

Född 29 januari 1764 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Svedje, Brunflo sn, Jämtland.
Gift 1) med Brita Eriksdr.
Gift 2) med Brita Olofsdr.
Se Familj V:xx.

#2 - Son 2
NILS JONSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 1
GÖLIN JONSDOTTER

Född 30 juni 1771 i Svedje, Brunflo sn, Jämtland [datum taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Bondehustru i Öster-Böle, Brunflo sn, Jämtland.
Gift med Måns Persson.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1754-66: Brunflo (Z) C:3 (Svedje) Bild 860 (AID: v114195.b860.s89 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)

Familj IV:xx
Generation 4
Ivar Boman

Erik Eriksson var Ivar Boman morfars farfar

IVAR JOHANSSON BOMAN

Född 3 augusti 1731 i Skottgården, Oviken sn, Jämtland [1]. Död 24 januari 1771 i Bäck, Marby sn, Jämtland [3], [6].
Son till länsmannen i Hallens tingslag, Jämtland, Johan Boman och hans hustru Helena Andersdotter Bång.

Torpare i Bäck, Marby sn, Jämtland.
Kallas "trumslagare" i vigselboken.

Gift 30 maj 1756 i Hallen sn, Jämtland [2], med

ANNA LARSDOTTER

Född 4 augusti 1725 [datum taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.
Från Låsböle, Hallen sn, enligt vigselboken.

Barn

#1 - Son 1
JOHAN BOMAN

Född 28 maj 1757 i Trappnäs, Hallen sn, Jämtland [RA-namnreg Jämtland]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 1
GERTRUD BOMAN

Född 4 november 1758 i Trappnäs, Hallen sn, Jämtland [RA-namnreg Jämtland]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#x - Dotter y
HELENA BOMAN

Född 30 juli 1763 i Trappnäs, Hallen sn, Jämtland [RA-namnreg Jämtland]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#x - Dotter y
SARA BOMAN

Födelse- och dödsdatum okända.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1770-76: Marby (Z) AI:1 (Bäck) Bild 180 (AID: v114837.b180.s11 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11075)
Änkan med barnen
1777-91: Marby (Z) AI:1 (Bäck) Bild 310 (AID: v114837.b310.s23 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11075)
1792-95: Marby (Z) AI:1 (Bäck) Bild 400 (AID: v114837.b400.s32 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11075)

Familj IV:xx
Generation 4
Johan Boman

Erik Eriksson var Johan Boman morfars farfar

JOHAN BOMAN

Född 3 augusti 1733 i Skottgården, Oviken sn, Jämtland [internet]. Dödsdatum okänt.
Son till länsmannen i Hallens tingslag, Jämtland, Johan Boman och hans hustru Helena Andersdotter Bång.

xxx

Gift 9 juni 1756 i Hallen sn, Jämtland [2], med

ANNA ERIKSDOTTER

Födelsedatum okänt. Död 2 februari 1799 i Hallens sn, Jämtland [6].
Ursprung okänt.
Från Låsböle, Hallen sn, enligt vigselboken.

Barn

#1 - Dotter 1
HELENA BOMAN

Född 22 juli 1757 i Trappnäs, Hallen sn, Jämtland [RA-namnreg Jämtland]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 2
BRITA BOMAN

Född 22 juni 1764 i Trappnäs, Hallen sn, Jämtland [RA-namnreg Jämtland]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Son 1
ERIK BOMAN OFELDT

Född 4 augusti 1767 i Låsböle, Hallen sn, Jämtland [RA-namnreg Jämtland]. Dödsdatum okänt.
Dragon.
Nämnd i moderns bouppteckning 1799.
Vidare öden okända.

#x - Dotter y
ANNA BOMAN

Födelse- och dödsdatum okända.
Gift med dannemannen Olof Eriksson (från Mörtsjö, Arbrå sn, Hälsingland).
Nämnd i moderns bouppteckning 1799.
Vidare öden okända.

#x - Dotter y
GUNILLA BOMAN

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i moderns bouppteckning 1799.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Olof Berg

Erik Eriksson var Olof Bergs morfars farfar

OLOF BERG

Född 1722 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 3 december 1751 i Undersåker sn, Jämtland [3].
Omkom under isen i Undersåkers älven.
Son till befallningsmannen i Jämtland, Jonas Berg och hans hustru Brita Andersdotter Bång.

Länsman i Undersåkers tingslag.

Gift med

ARMIKA GROPMAN

Födelse- och dödsdatom okända.
Ursprung okänt.

Armika var tidigare gift (1737) med sergeanten Nils Grip och hade i detta äktenskap åtminstone två barn.

Barn

#1 - Dotter 1 (tvilling)
ARMICA BERG

Född 7 december 1746 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 21 december 1746 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [3].

#2 - Dotter 2 (tvilling)
BRITA BERG

Född 7 december 1746 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 14 december 1746 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [3].

#3 - Dotter 3
ANNA ELISABET BERG

Född 25 mars 1748 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
I Stockholm skrivet i marginalen med annan penna och stil än dopnoteringen.
Vilket stämmer, då hon återfinns hos sin farbror Anders Berg Jonasson i dennes hem i Stockholm-Klara i mantal 1770. Kallas då brodersdottern Anna Elisabet Berg och anges vara 21 år.
Måste dock vara död innan 1782 då hon ej nämns i farfaderns bouppteckning från detta år, utan endast systern Brita Stina.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 4
ARMICA BERG

Född 3 januari 1750 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 1752 [info från födelsenotisen].
Noterat i födelseboken: "död på sitt triedje ålders år xxx xxx begraven i Lockne kyrka".

#5 - Dotter 5
BRITA STINA BERG

Född 15 oktober 1751 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämns 1782 i farfaderns bouppteckning då hon ärver faderns 2/9 delar av kvarlåtenskapen.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Anders Berg Jonasson

Erik Eriksson var Anders Berg Jonasson morfars farfar

ANDERS BERG JONASSON

Född 15 januari 1732 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 21 december 1794 i Stockholm, Katarina församling [3], [6], [6a].
Son till befallningsmannen i Jämtland, Jonas Berg och hans hustru Brita Andersdotter Bång.

Anders gifter in sig i en bryggarsläkt.
Hustrun var en bryggaränka. Hennes pappa Petter Björkman var bryggare. De två äldsta barnen från det första äktenskapet är verksamma i bryggeriverksamhet. Anders och Anna Margareta tre döttrar gifter sig alla med män som kallas "handelsmän och bryggare".
Har ännu inte koll på vad deras två söner gör, förmodligen verksamma i någon form av bryggeriverksamhet.

Vid hustruns död blir Anders del av arvet ca 54.000 Riksdaler (hälften av kvarlåtenskapen).
Behållningen efter Anders 1794 blev 31.175 Riksdaler.
Det finns en lång utläggning i bouppteckningen (7 sidor) rörande styvsonen Jakob Danielsson Lind. Har inte orkat läsa den än. Brottsycken jag tittat på leder mig att tro att det är någon form av arvstvist.

Gift 28 september 1760 i Stockholm, Klara församling [2], med änkan

ANNA MARGARETA BJÖRKMAN

Född ca 1727 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 4 april 1776 i Stockholm, Klara församling [3], [6], [6a].
Dotter till bryggaren Petter Björkman.

Anna Margareta var tidigare gift med bryggaren Daniel Lind. Fyra barn lever vid Daniels död 1760, tre söner och en dotter.
Äldsta sonen Johan Petter Lind är kronobrännmästare i Falun, näst äldsta sonen Daniel Lind är bryggarlärling och vistas i Riga, tredje sonen Jakob Lind är kammarskrivare på Kammrkollegium och dottern Kristina Elisabet Lind är ännu ogift. Alla uppgifterna från moderns bouppteckning 1776.

Kuriosa: Det är lite intressant (engelsk understatement ...) att läsa gamla bouppteckningar. I hustrun Anna Margaretas bouppteckning kan vi läsa att paret hade 8 hästar (namn: Västgöten, Stallmästaren, Polle, Björn, Hingst, Dragon, Kupriol och Snoppen). Vidare 13 kor, 2 får (det ena slaktat det andra förkommit), 5 ankor, 12 höns och 1 tupp. Förmodligen användes hästarna i bryggerirörelsen på något sätt. Ligger nära till hands att tänka på transporter till kunder.

Det kan ju också vara så att djuren finns på Eneby i Danderyds socken (tas upp under fasta egendomar i Anna Margaretas bouppteckning) [6b].

Barn

#1 - Dotter 1
BRITA MARIA BERG

Född 25 mars 1762 i Stockholm, Klara församling [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med handelsmannen och bryggaren Karl Rehn.
Se Familj V:xx.

#2 - Son 1
ANDERS BERG

Född 18 april 1763 i Stockholm, Klara församling [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns bouppteckning 1794.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 2
ANNA KATARINA BERG

Född 19 oktober 1764 i Stockholm, Klara församling [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med handelsmannen och bryggaren Henrik Ölmenström.
Se Familj V:xx.

#4 - Dotter 3
MARGARETA BERG

Född 13 januari 1766 i Stockholm, Klara församling [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med handelsmannen och bryggaren Zakarias Johan Sjölin.
Se Familj V:xx.

#5 - Son 2
JONAS BERG

Född 28 november 1767 i Stockholm, Klara församling [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns bouppteckning 1794.
Vidare öden okända.

#6 - Son 3
OLOF BERG

Född 14 juli 1769 i Stockholm, Klara församling [1]. Död 8 augusti 1769 i Stockholm, Klara församling [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1770: Mantalslängd - Stockholm, Klara församling [5]
1780: Mantalslängd - Stockholm, Klara församling [5]

Familj IV:xx
Generation 4
Katarina Berg

Erik Eriksson var Katarina Bergs morfars farfar

KATARINA BERG

Född (döpt) 27 december 1733 i Svensta, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 1 februari 1782 i Grytan, Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till befallningsmannen i Jämtland, Jonas Berg och hans hustru Brita Andersdotter Bång.

xxx

Gift troligen 1754 i Lockne sn, Jämtland, med
[både "Herr Landsskrifvaren Jonas Berg" och "Herr V. Landskrifvaren Olof Granbom" skänker 9 daler var 1754 enligt Lockne sn kyrkoräkenskaper.
Jonas Berg med familj var vid tiden bosatta i Lockne sn]

OLOF GRANBOM

Född 29 juni 1727 i Granbo, Ås sn, Jämtland [1]. Död 11 juni 1797 i Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Son till bonden Isak Olofsson och hans hustru Ingeborg Eskilsdotter.

Befallningsman i Jämtland 1776-1785 (eget avsked).

Gick i Frösö skola 1745-1746.
Blev antagen som skrivare hos landsskrivaren Olof Renström 1746 (utan mat och lön) i Brunflo.
Blev 1751 expeditionsfogde. 1754 vice landsskrivare, och utnämns till ordinarie landsskrivare 1763.
Blev utnämnd till fogde (befallningsman) 26 augusti 1776 och tjänstgjorde i knappt 10 år tills han fick avsked 1785.

1786 flyttade han från fogdebostället Grytan till sitt hemman i Ope "där han i lugn och sällskap af sin vackra boksamling vistades till sin död" [dödboken].
I bouppteckningen listas ca 200 poster böcker!

Barn

Enligt mannens nekrolog i dödboken så ska paret ha haft 12 barn.
6 söner och 2 döttrar lever vid faderns död. 2 söner döda i unga år och 2 döttrar dog utan dop.

#1 - Dotter 1
BRITA KATARINA GRANBOM

Född 21 september 1755 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 1818 [internet].
Vidare öden okända.

#2 - Son 1
ISAK GRANBOM

Född 31 oktober 1757 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 20 april 1821 i Halmstad, Halland [3].
Kallas "Föraren" vid Kungl. Livgardet i moderns bouppteckning 1782.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
JONAS GRANBOM

Född 21 januari 1760 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 15 november 1820 i Hallen sn, Jämtland [3], [6].
Landsfiskal i Södra Jämtlands domsaga.
Gift med Maria Sandvall.
Se Familj V:xx.

#4 - Son 3
OLOF GRANBOM

Född 26 september 1762 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 30 januari 1782 i Grytan, Brunflo sn, Jämtland [3].
Död i rötfeber.

#5 - Son 4
ANDERS JOHAN GRANBOM

Född 6 december 1764 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i moderns bouppteckning 1782.
Vidare öden okända.

#6 - Son 5 (tvilling)
KARL MAGNUS GRANBOM

Född 12 januari 1767 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 31 oktober 1781 i Brunflo sn, Jämtland [3].
Död i rötfeber.

#7 - Dotter 2 (tvilling)
INGEBORG KRISTINA GRANBOM

Född 12 januari 1767 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 14 juli 1834 i Lunne, Brunflo sn, Jämtland [6].
Bosatt först med sin bror Jakob, sedan med sin bror Abraham i Duved, Åre sn, åtminstone 1803-1808 [mantal].
Blind när hon avled. Dog hos sin svägerska, assessorskan Margareta Charlotta Granbom, född Wasell.
Död ogift och barnlös.

#8 - Son 6
PER VILHELM GRANBOM

Född 25 mars 1770 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 8 januari 1820 i Backen, Brunflo sn, Jämtland [3].
Assessor och befallningsman.
Gift 1811 med Margareta Charlotta Wasell.
Se Familj V:xx.

#9 - Son 7
JAKOB GRANBOM

Född 2 januari 1773 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död (begravd) i maj 1804 i Duved, Åre sn, Jämtland [3].
Kallas skrivare i Åre sn i mantal 1792-1796.
Kallas kontorskrivare vid tullen i Duved, Åre sn, i mantal 1797.
Vice tullinspektör åtminstone 1798-1802 i Duved, tullinspektör 1803 [mantal].
Död i flussfeber, förmodligen ogift och barnlös.

#10 - Son 8
ABRAHAM GRANBOM

Född 11 november 1775 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 5 juni 1821 i Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Kronobefallningsman.
Gift 1809 med Sara Margareta Gestrich.
Se Familj V:xx.

#11 - Dotter 3 (tvilling)
EVA GRANBOM

Född 21 februari 1778 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 21 februari 1778 i Brunflo sn, Jämtland [3].
Nöddöpt, dog strax efter födseln.

#12 - Dotter 4 (tvilling)
Dödfödd

Född 21 februari 1778 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 21 februari 1778 i Brunflo sn, Jämtland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Jonas Berg

Erik Eriksson var Jonas Bergs morfars farfar

JONAS BERG

Född 2 oktober 1746 i Högen, Sunne sn, Jämtland [1]. Död 21 juni 1823 i Lockne sn, Jämtland [3].

Son till befallningsmannen i Jämtland, Jonas Berg och hans hustru Brita Andersdotter Bång.

Äger på äldre dagar Nordanberg N:o 1 i Lockne sn, Jämtland.

Var bosatt som följer:
1770 i Stockholm hos brodern Anders Berg Jonasson (ogift) [mantal].
1771-1783 ???
1783-1796 i Härnösand, Ångermanland [födelseboken och hfl].
1796-1808 i Löfberg 4, Ljustorp sn, Medelpad [födelseboken, hfl och mantal].
1808-1811 ???
1811-1823 i Nornberg (Nordanberg), Lockne sn, Jämtland [hfl och mantal].

Tjänster:
Kammarskrivare i Kungl. Kammarkollegiet 1770.
Landskamrerare 1783-c1816.
Landsräntemästare c1816-1823 (sin död) för Jämtland.
Kunglig räntmästare.

Gift 1:a gången 1782 med

HEDVIG REGINA FORSBERG

Född 1765 [år taget från hfl]. Död 17 december 1797 i Ljustorp sn, Medelpad [3].
Död i sviterna efter yngsta dottern Britas förlossning.
Ursprung okänt.

Barn

Enligt hustruns nekrolog i dödboken så ska paret ha haft 12 barn. Har 11 i min lista nedan.
Det finns ett barn som begravdes 6 december 1795 (Landskammerer J. Bergs barn) som INTE finns i min lista.
Frågan är när det föds och vad det heter ...

#1 - Son 1
KARL DANIEL BERG

Född 8 september 1783 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Häradsskrivare.
Gift 1827 med Ulrika Gestrich.
Se Familj V:xx.

#2 - Son 2
JONAS BERG

Född 21 september 1784 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung, ej med i hfl.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 1
LOVISA REGINA BERG

Född 7 september 1785 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1807 med blivande kyrkoherden i Nordingrå, Abraham Renström.
Se Familj V:xx.

#4 - Dotter 2
HEDVIG MARGARETA BERG

Född 4 oktober 1786 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med inspektorn Per Forsgren.
Se Familj V:xx.

#5 - Dotter 3
GUSTAVA BERG

Född 9 april 1788 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Död 21 juli 1788 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [3].

#6 - Dotter 4
GUSTAVA BERG

Född 24 augusti 1789 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1821 med komministern i Östersund, Anders Ocklind.
Se Familj V:xx.

#7 - Dotter 5
ANNA KAROLINA BERG

Född 23 december 1790 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med lantmätaren Klas Joakim Meijerberg.
Se Familj V:xx.

#8 - Dotter 6
KRISTINA ULRIKA BERG

Född 21 februari 1792 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Död 9 juli 1882 [internet].
Död ogift.
Vidare öden okända.

#9 - Dotter 7
EDLA CHARLOTTA BERG

Född 4 september 1793 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med lantmätaren Martin Sunding.
Se Familj V:xx.

#10 - Son 3
GUSTAF MAGNUS BERG

Född 9 oktober 1796 i Löfberg, Ljustorp sn, Medelpad [1]. Död 8 december 1853 i Östersund [internet].
Studerar enligt Lockne hfl.
Vidare öden okända.

#11 - Dotter 8
BRITA BERG

Född 6 december 1797 i Ljustorp sn, Medelpad [1]. Död 15 december 1797 i Ljustorp sn, Medelpad [3].

***

Jonas omgift 26 juli 1799 i Ljustorp sn, Medelpad [2], med

KATARINA ELISABET BREMAN

Född 2 augusti 1759 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 31 maj 1811 i Nordanberg, Lockne sn, Jämtland [3].
Dotter till Jöns Breman och hans hustru Anna Elisabet Meiter.

Inga barn kända från detta äktenskap.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1788-96: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIa:3a (4:e kv. n:o 18) Bild 86 (AID: v121597.b86.s163 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)
1796: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) DII:1a Bild 25 (AID: v189592.b25.s33 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)
1803-08: Ljustorp (Y) AI:1 (Löfberg) Bild 63 (AID: v121826.b63.s56 Öppna, NAD: SE/HLA/1010115)
1818-23: Lockne (Z) AI:3 (Nornberg) Bild 1230 (AID: v114818.b1230.s112 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11074)

Familj IV:xx
Generation 4
Johan Edvall

Erik Eriksson var Johan Edvalls morfars farfar

JOHAN EDVALL

Född 7 december 1733 i Alsen sn, Jämtland [1]. Död 3 februari 1818 i Uppsala [6], [6a].
Son till komministern i Brunflo församling, Jämtland, Laurentius Edvall och hans hustru Margareta Andersdotter Bång.

Lantmätare i Uppsala, Uppland.
Student 1755. Inskriven vid tullverket 1759. Examen 1761.
Kommisionslantmätare i Västernorrland 1781. Transport 1786 till Uppsala län. Andre lantmätare 1811 [xx].

Gift 1789 i Stockholm med

ELISABET AGATA CALAMNIUS

Född 1756? [xx]. Död 1809 i Uppsala [xx].
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
JOHAN ALBREKT EDVALL

Födelse- och dödsdatum okända.
Befinner sig utomlands. Uppenbarligen vet ingen var. Nämns både i faderns och systerns bouppteckningar som vistandes på okänd ort utomlands.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 1
HEDVIG DOROTEA EDVALL

Född ca 1791 [år uppskattat från ålder angiven i bouppteckningen]. Död 5 maj 1818 i Uppsala [6].
Död ogift och barnlös.
Den närmaste släktingen som var närvarande vid bouppteckningen var Hospitalspredikanten Mag. Edvall.
Detta bör ha varit kusinen Laurentius Edvall, blivande kyrkoherde i Oviken (se Familj V:xx).

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Lars Edvall

Erik Eriksson var Lars Edvalls morfars farfar

LARS EDVALL

Född 7 oktober 1744 i Näs sn, Jämtland [1]. Död 2 oktober 1806 i Östhammar sn, Uppland [3].
Son till komministern i Brunflo församling, Jämtland, Laurentius Edvall och hans hustru Margareta Andersdotter Bång.

Rådman och tullskrivare i Östhammar, Uppland.

Gift med

MARIA DOUBBE

Född 1742 [år taget från hfl]. Död 26 januari 1806 i Östhammar sn, Uppland [3].
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
KARL GUSTAF EDVALL

Född 19 maj 1776 i Östhammar sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Son 2
LARS VILHELM EDVALL

Född 13 oktober 1777 i Östhammar sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Son 3
JOHAN ERIK EDVALL

Född 16 augusti 1782 i Östhammar sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Kallas vice tullskrivare i Öregrund 1804-1809 i Östhammar. Blir tullinspektor 1809 och flyttar till Öregrund.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1785-87: Östhammar (AB, C) AI:2 (7de Roten N:o 2) Bild 56 (AID: v127655.b56.s46 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)
1787-88: Östhammar (AB, C) AI:2 (7de Roten Nordanviks qv. N:o 2) Bild 118 (AID: v127655.b118.s108 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)
1790-91: Östhammar (AB, C) AI:2 (1sta Roten N:o 20) Bild 72 (AID: v127655.b72.s62 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)
1791: Östhammar (AB, C) AI:3 (1sta Roten N:o 20) Bild 27 (AID: v127656.b27.s14 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)
1791-92: Östhammar (AB, C) AI:3 (5te Roten N:o 2) Bild 65 (AID: v127656.b65.s52 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)
1793-97: Östhammar (AB, C) AI:3 (5te Roten N:o 2) Bild 57 (AID: v127656.b57.s44 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)
1798-1804: Östhammar (AB, C) AI:3 (5te Roten N:o 2) Bild 122 (AID: v127656.b122.s109 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)
1805-06: Östhammar (AB, C) AI:4 (5te Roten N:o 2) Bild 49 (AID: v127657.b49.s34 Öppna, NAD: SE/ULA/11828)

Generation 5

Familj V:1
Generation 5
Beata Margareta Sundell

Erik Eriksson var Beata Margareta Sundells mormors farfars far

BEATA MARGARETA SUNDELL

Född 2 november 1734 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död 28 december 1799 i Kall sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till Johan Sundell och hans hustru Magdalena Margareta Bång.

Gift 14 januari 1753 [x] med

ABRAHAM VILHELM BURMAN

Född 4 januari 1728 i Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 6 januari 1791 i Sölvsved, Kall sn, Jämtland [3], [6].
Son till kyrkoherden i Offerdal, Abraham Abrahamsson Burman och hans hustru Susanne Magdalena Wargentin.

Bergmästare.

Barn

#1 - Son 1
ABRAHAM BURMAN

Född 31 mars 1754 [x]. Dödsdatum okänt.
Död innan 1765 då en namne föds.

#2 - Son 2
JOHAN VILHELM BURMAN

Född 11 januari 1756 i Offerdal sn, Jämtland [1]. Död 6 augusti 1838 i Offne, Mattmar sn, Jämtland [3], [6].
Död ogift och barnlös.

Bergsråd.

Bosatt hos brorsdottern Susanna Magdalena Burman i Offne 4, Mattmar sn, Jämtland.
Skänker pengar vid sin död till Frösö skola och Uppsala Akademi [6a].
Arvingarna till honom är de levande syskonbarnen, se bouppteckningen.

#3 - Son 3
FALE BURMAN

Född 7 april 1758 i Mo, Undersåker sn, Jämtland [1]. Död 29 juli 1809 i Härnösand, Ångermanland [3].
Död ogift och barnlös.

Lektor vid Härnösands gymnasium.
Digitalt utgivna finns "Fale Burmans dagböcker över resor genom Jämtland 1793-1802".
Se även artikel i Svenskt Biografisk Lexikon [14].

#4 - Dotter 1
SUSANNA MAGDALENA BURMAN

Född 12 augusti 1760 [x]. Död 18 oktober 1808 i Sellsved, Kall sn, Jämtland [3], [6].
Gift med Karl Gustaf Pilo.
Se Familj VI:xx.

#5 - Dotter 2
MAGDALENA MARGARETA BURMAN

Född 2 april 1763 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 9 maj 1823 i Bocksjö, Undenäs sn, Västergötland [3], [6].
Gift med brukdirektören Per Haij.
Se Familj VI:xx.

#6 - Son 4
ABRAHAM BURMAN

Född 16 juni 1765 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 24 september 1814 i Hammerdal sn, Jämtland [3], [6].
Död i fallande sot, dvs epilepsi.
Död ogift och barnlös.

Student i Uppsla 1783. Studerade sedan vid Åbo universitet. Utnämnd till docent i historia 1790. Prästvigdes den 17 juli 1793 till adjunkt vid Åbo domkyrkoförsamling. Batoljonspredikant vid Åbo eskader 1796. Examinerades till pastor samma år. Tillträdde 1797 en tjänst som lärare vid Frösö skola. Utnämnd till kyrkoherde i Hammerdal 1804 och tillträdde tjänsten 1805.
Kyrkoherde i Hammerdal 1805-1814 [13].

I slutet på bouppteckningen så konstateras det att:
"det behållna Boet blifvit genom Testamente gifvet åt Bonden Jonas Knutsson Westlund i Sikås".

#7 - Dotter 3
MARIA MAGDALENA BURMAN

Född 4 oktober 1767 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 30 mars 1787 i Kall sn, Jämtland [3].
Gift med komministern Karl Gustaf Wulf.
Se Familj VI:xx.

#8 - Son 5
OLOF BURMAN

Född 27 september 1771 i Kall sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Lantmätare.
Gift med Johanna Brita Bergensson.
Se Familj VI:xx.

#9 - Dotter 4
BEATA SOFIA BURMAN

Född 16 januari 1777 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 16 januari 1777 i Kall sn, Jämtland [3].
"Nöddöptes af Fru barnmorskan Sundel och afsomnade efter en tima".

#10 - Dotter 5
ANNA BEATA BURMAN

Född 29 september 1779 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 20 maj 1838 i Mo, Hammerdal sn, Jämtland [3], [6].
Gift med gästgivaren, sedermera vice kronolänsmannen Jonas Edström.
Se Familj VI:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj V:2
Generation 5
Olof Abraham Sundell

Erik Eriksson var Olof Abraham Sundells mormors farfars far

OLOF ABRAHAM SUNDELL

Född 13 augusti 1739 i Sunne sn, Jämtland [1]. Död 22 maj 1782 i Stockholm [6].
Son till Johan Sundell och hans hustru Magdalena Margareta Bång.

Handelsman i Stockholm.

Nämnd 1769 i sin mosters, Märta Beata Bång, bouppteckning då han bevakade sin moders rätt. Kallas då handelsbetjänt.

När bouppteckningen upprättades visste inte änkan namnen på de sex syskon som skulle vara arvtagare, utom att någon skulle vara gift med bergmästaren Burman. Alla skulle dock vara bosatta i Jämtland visste hon.

"För öfrigt berättade Enkan at hennes man för flera år sedan skal inkiöpt en landtgård så kallad Wiken i Jämtland hvilken han låtit sin Moder regements skrifvaren Sundells Enka Magdalena Bong bebo som nu äfven är med döden afgången, men at hon derpå eij funnit något Kiöpebref, hvarföre sådant til rättelse antecknas."

Bland osäkra fodringar står en referens till "secretererskan Fru Bongs sterbhus". Kan var en hustru till Erik Petter Bång, dvs en faster.

Gift med

HELENA LUNDEGREN

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Inga efterlevande barn i äktenskapet.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj V:3
Generation 5
Märta Maria Sundell

Erik Eriksson var Märta Maria Sundells mormors farfars far

MÄRTA MARIA SUNDELL

Född 14 augusti 1743 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Johan Sundell och hans hustru Magdalena Margareta Bång.

Kom efter faderns död med sin mor till Viken i Alsen sn år 1765.

Gift med

GRELS ANDERSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
JOHAN GRELSSON

Född 17 maj 1767 i Viken, Alsen sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1766-83: Alsen (Z) AI:2 (Wijken N:o 3, 3die Rotan) Bild 450 (AID: v114049.b450.s67 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1766-85: Alsen (Z) AI:3 (Wiken N:o 2) Bild 880 (AID: v114050.b880.s71a Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1782-1810: Alsen (Z) AI:4 (Wikens torpare och Inhysehjon) Bild 870 (AID: v114051.b870.s163 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)

Familj V:4
Generation 5
Eva Kristina Sundell

Erik Eriksson var Eva Kristina Sundells mormors farfars far

EVA KRISTINA SUNDELL

Född 20 december 1745 i Sunne sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Johan Sundell och hans hustru Magdalena Margareta Bång.

Kom efter faderns död med sin mor till Viken i Alsen sn år 1765.

Gift med

OLOF OLOFSSON RÖSTEDT

Född 6 januari 1737 i Rönningsberg, Alsen sn, Jämtland [1]. Död 9 januari 1809 i Viken, Alsen sn, Jämtland [3].
Son till bonden Olof Andersson och hans hustru Brita Jonsdotter.

Barn

Haft 8 barn, 5 söner och 3 döttrar. 3 söner och 2 döttar lever vid fadern död 1809.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1766-83: Alsen (Z) AI:2 (Wijken N:o 3, 3die Rotan) Bild 450 (AID: v114049.b450.s67 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1766-85: Alsen (Z) AI:3 (Wiken N:o 2) Bild 880 (AID: v114050.b880.s71a Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)
1782-1810: Alsen (Z) AI:4 (Wiken N:o 1) Bild 830 (AID: v114051.b830.s155 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11039)

Familj V:5
Generation 5
Anna Margareta Edström

Erik Eriksson var Anna Margareta Edströms farmors farfars far

ANNA MARGARETA EDSTRÖM

Födelsedatum okänt. Död i maj 1783 i Väster-Dälje, Tuna sn, Medelpad.
Förmodligen död i barnsäng i maj 1783 då två döttrar föds, varav en dödfödd. I kolumnen för "kyrkotagen" står "död" och inget datum.
Finns dock ej i dödboken, utan där anges endast den dotter som dör en vecka efter födelsen.
Dotter till Erik Edström och hans hustru Gertrud Charlotta Pelt.

Gift med sin kusin

AEGIDIUS von HORN

Född 1744 [år taget från hfl]. Död 14 oktober 1805 i Väster-Dälje, Tuna sn, Medelpad [3].
Son till brukspatron Karl Aegidius von Horn och hans hustru Margareta Elisabet Pelt.

Brukspatron.
Kom förmodligen till Tuna sn omkring 1780-81.

Barn

#1 - Dotter 1
MARGARETA CHARLOTTA von HORN

Född 12 maj 1779 [datum taget från hfl]. Död 3 juli 1862 på Hornsberg, Frösö sn, Jämtland [3].
Gift med provinsialläkaren i Jämtland, Per Rissler.
Se Familj VI:xx.

#2 - Dotter 2
ANNA ELISABET von HORN

Född 1780 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar tillsammans med broderns familj till Selånger 1811.
Vidare öden okända.

#3 - Son 1
KARL AEGIDIUS von HORN

Född 26 november 1781 i Tuna sn, Medelpad [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Margareta Sundberg.
Se Familj VI:xx.

#4 - Dotter 3 (tvilling)
EVA JULIANA von HORN

Född 11 maj 1782 i Tuna sn, Medelpad [1]. Död 18 maj 1782 i Tuna sn, Medelpad [3].

#5 - Dotter 4 (tvilling)
Dödfödd dotter

Dödfödd 11 maj 1782 i Tuna sn, Medelpad [1].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1792-1803: Tuna (Y) AI:6 (Wäster-Dälje) Bild 99 (AID: v122773.b99.s93 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1804-05: Tuna (Y) AI:7 (Wäster-Dälje) Bild 89 (AID: v122774.b89.s113 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)

Familj V:7
Generation 5
Johan Robert Edström

Erik Eriksson var Johan Robert Edströms farmors farfars far

JOHAN ROBERT EDSTRÖM

Född 1758 på Hornöströms pappersbruk, Ytterlännäs sn, Ångermanland [år uppskattat från ålder angiven i dödbok; ort från nekrologen].
Död 1 juli 1807 i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland [3], [6].
Son till Erik Edström och hans hustru Gertrud Charlotta Pelt.

Brodern Karl M: Edström är med under bouppteckningen.

Paret kom till Å 1793. Bägge två avled så småningom där (1803 resp. 1807).

Gift 1793 [år angivet i hustruns nekrolog] med

MARGARETA KRISTINA NORDKVIST

Född 1786 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 14 oktober 1803 i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland [3], [6].
Dotter till kommissarien Magnus Nordkvist och hans hustru NN.

Inga barn nämnda i bouppteckningarna.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1793-94: Gudmundrå (Y) DII:1 (Å) Bild 680 (AID: v387134.b680.s122 Öppna, NAD: SE/HLA/1010049)
1795-1803: Gudmundrå (Y) DII:1 (Å) Bild 950 (AID: v387134.b950.s176 Öppna, NAD: SE/HLA/1010049)

Familj V:17
Generation 5
Abraham Olofsson

Erik Eriksson var Abraham Olofssons farmors farfars far

ABRAHAM OLOFSSON

Född 1760 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Son till klockaren i Brunflo sn, Olof Abrahamsson och hans hustru Brita Olofsdotter.

Bonde i Lund, Brunflo sn, Jämtland.

Får fasta på föräldrarnas hemman i Lund 26 april 1797.
Skattar för Lund 1 i mantal 1798-1820.
Vid tiden (1798) finns det fyra hemman på Lund 1. Abraham och kusinen Märta Nilsdotters make Karl Jönsson delar på farfadern Abraham Abrahamssons hemman, Olof och Erik Jönssöner delar på sin faders (som var deras farfaders) hemman.

Gift med

AGNES OLOFSDOTTER

Född 1761 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Dotter 1
BRITA ABRAHAMSDOTTER

Född 1789 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift 1816 med föraren Karl Axel Åsberg.
Se Familj VI:xx.

#1 - Son 1
OLOF ABRAHAMSSON

Född 1793 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift med Eva Karlsdotter.
Se Familj VI:xx.

#3 - Dotter 2
INGRID ABRAHAMSDOTTER

Född 1795 [år taget från hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj V:xx
Generation 5
Abraham Granbom

Erik Eriksson var Abraham Granboms farmors farfars far

ABRAHAM GRANBOM

Född 11 november 1775 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 5 juni 1821 i Brunflo sn, Jämtland [3], [6].
Son till kronobefallningsmannen i Jämtland, Olof Granbom och hans hustru Katarina Berg.

Kronobefallningsman i Jämtland.

Kallas vice mantalskommissarie i faderns bouppteckning 1797.
Tullinspektör åtminstone 1807-1808 i Duved [mantal].
Landsskrivare i Jämtland 1809-1810 [mantal].
Kronobefallningsman 1811 till sin död 1821.

Bosatt i Håkansta, Brunflo sn, Jämtland.

Gift 7 juli 1809 i Frösö sn, Jämtland [2], med

SARA MARIA GESTRICH

Född 4 september 1790 i Frösö sn, Jämtland [1]. Död 4 juni 1852 i Hammerdal sn, Jämtland [3].
Dotter till regementsfältskären Jonas Gestrich och hans hustru Sara Helena Huss.

Flyttar efter makens död 1821 tillbaka till Frösön.

Sara Maria omgift 1827 med komministern i Berg församling (Jämtland) Jonas Östlund, sedermera kyrkoherde i Hammerdal.
Paret fick 4 barn, varav ett dog i späd ålder [nekrologen i dödboken].

Barn

#1 - Son 1
KARL OLOF GRANBOM

Född 30 november 1810 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 1
KATARINA HELENA GRANBOM

Född 29 juni 1812 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
JONAS VILHELM GRANBOM

Född 14 januari 1815 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Son 3
SAMUEL GUSTAF GRANBOM

Född 26 april 1821 i Brunflo sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1809-16: Brunflo (Z) AI:2 (Håkanstad) Bild 950 (AID: v114168.b950.s86 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
1817-22: Brunflo (Z) AI:3 (Håkanstad) Bild 1330 (AID: v114169.b1330.s124 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
Änkan+barnen
1823-27: Frösö (Z) AI:6 (Wästerhus) Bild 140 (AID: v114408.b140.s5 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11051)
Änkan i hennes andra gifte+barnen
1835-36: Berg (Z) AI:5 (Prästgården) Bild 2030 (AID: v114097.b2030.s196 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11041)

Familj V:xx
Generation 5
Karl Daniel Berg

Erik Eriksson var Karl Daniel Bergs farmors farfars far

KARL DANIEL BERG

Född 8 september 1783 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen [1]. Död 19 februari 1861 i Östersund, Jämtland [3].
Son till landsräntemästaren, Jonas Berg och hans hustru Hedvig Regina Forsberg.

Kronobefallningsman i Jämtland.

Kallas häradskrivare 1828-1831 när familjen bor i Frösö sn.
Även så när de bor i Söre, Lit sn, 1832-1841.

Gift 31 augusti 1828 i Frösö sn, Jämtland [2], med

ULRIKA GESTRICH

Född 20 april 1796 i Frösö sn, Jämtland [1]. Död 6 februari 1869 i Östersund, Jämtland [3].
Dotter till regementsfältskären Jonas Gestrich och hans hustru Sara Helena Huss.

Barn

#1 - Son 1
JONAS SAMUEL BERG

Född 24 juni 1829 i Frösö sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Dotter 1
HEDVIG HELENA BERG

Född 3 mars 1831 i Frösö sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Död innan maj 1833 då en namne föds.
Hittar henne inte vare sig i Frösö eller Lit socknars dödböcker.

#3 - Dotter 2
HEDVIG ULRIKA HELENA BERG

Född 1 maj 1833 i Lit sn, Jämtland [1]. Död 30 januari 1897 i Östersund, Jämtland [3].
Bor med sin mor som ogift i Östersund 1865-1869 (moderns död) [hfl].
Död ogift och barnlös.

#4 - Dotter 3
MARIA REGINA BERG

Född 30 augusti 1835 i Lit sn, Jämtland [1]. Död 1 december 1835 i Lit sn, Jämtland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1828-31: Frösö (Z) AI:6 (Wästerhus) Bild 140 (AID: v114408.b140.s5 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11051)
1832-34: Lit (Z) AI:6 (Söre) Bild 900 (AID: v114762.b900.s80 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11072)
1835-41: Lit (Z) AI:7a (Söre) Bild 1220 (AID: v114763.b1220.s113 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11072)
Änkan+dottern
1865: Östersund (Z) AIa:8a Bild 1050 (AID: v115530.b1050.s74 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11109)
1865-69: Östersund (Z) AIa:8a Bild 2160 (AID: v115530.b2160.s185 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11109)

Generation 6

Generation 6
Susanna Magdalena Burman

Erik Eriksson var Susanna Magdalena Burmans mormors morfars farfar

SUSANNA MAGDALENA BURMAN

Född 12 augusti 1760 [x]. Död 18 oktober 1808 i Sellsved, Kall sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till Abraham Vilhelm Burman och hans hustru Beata Margareta Sundell.

Bruksläkarhustru.

Gift med

KARL GUSTAF PILO

Född 1763 [x]. Död 15 juni 1812 i Kall sn, Jämtland [3], [6].
Son till xxx.

Bruksfältskär/kirurg på Gustafså och Karlsbergs kopparverk.

Barn

#1 - Dotter 1
MARGARETA HELENA PILO

Född 1790 [x]. Dödsdatum okänt.
Gift med lötnanten Nils Bolin.
Se Familj VII:xx.

#2 - Son 1
ABRAHAM VILHELM PILO

Född 1791 [x]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung, ej nämnd i moderns bouppteckning från år 1809.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
OLOF PILO

Född 1791 [x]. Dödsdatum okänt.
Nämnd både i moderns och faderns bouppteckningar från år 1809 och 1812.
Kallas "skrivare" i mantal 1811-1812 i Brunflo sn. Då ogift.
Vidare öden okända.

#4 - Son 3
KARL GUSTAF PILO

Född 1797 [x]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung, ej nämnd i moderns bouppteckning från år 1809.
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 2
VILHELMINA PILO

Född 1799 [x]. Död 1833 [x].
Gift med lantmätaren Anders Tunell.
Se Familj VII:xx.

#6 - Dotter 3
SUSANNA MAGDALENA PILO

Född 1804 [x]. Död 1864 [x].
Gift med lantmätaren Johan Petter Lind.
Se Familj VII:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Magdalena Margareta Burman

Erik Eriksson var Magdalena Margareta Burmans mormors morfars farfar

MAGDALENA MARGARETA BURMAN

Född 2 april 1763 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 9 maj 1823 i Bocksjö, Undenäs sn, Västergötland [3], [6].
[Fel förnamn i dödboken; felaktiga namn på föräldrarna]
Dotter till Abraham Vilhelm Burman och hans hustru Beata Margareta Sundell.

Direktörshustru.

Kom förmodligen till Aspa bruk ca 1801. Första noterade nattvardsgången är 28 februari 1801. Leder mig att tro att paret gifte sig under 1801.

Det som stör något för stunden är att Magdalena Margareta Burman konstant skrivs med felaktigt födelsedatum. Hon anges född 24 juni 1764, både i Hammar och Undenäs husförhörsböcker. Att jag är säker på att det är rätt Magdalena beror på att dottern Karolina nämns i brodern Vilhelms bouppteckning från år 1838.

Gift med
[Finns vare sig i Hammars eller Kalls vigselbok!]

PETER HAIJ

Född 27 maj 1765 i Forsviks bruk, Undenäs sn, Västergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till bruksinspektorn Sebastian Haij och hans hustru Nora Pederson.

1793-1815: Bruksinspektor på Aspa bruk, Hammar sn, Närke.
1815-18xx: Direktör vid Forsvik, Undenäs sn, Västergötland.

Bosatt i Bocksjö (Undenäs sn) 1815-1844. Blir änkling under perioden i Undenäs då hustrun avlider 1823.
Flyttar 1844 med dottern Karolina (som blivit änka) och hennes son till Älgmyra (Kristberg sn).
1846 flyttar de vidare till Linköping.

Barn

#1 - Dotter 1
KAROLINA ELISABET HAIJ

Född 28 juni 1802 på Aspa bruk, Hammar sn, Närke [1]. Död 1864 [Elgenstiernas Svenska Släkter].
Gift med bataljonsläkaren Karl Fredrik Jennische.
Se Familj VII:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1793-1804: Hammar (T) AI:1b (Aspa bruk) Bild 6 (AID: v51334.b6.s1 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1804-10: Hammar (T) AI:2a (Aspa bruk) Bild 103 (AID: v51335.b103.s99 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1810-15: Hammar (T) AI:3a (Aspa bruk) Bild 105 (AID: v51337.b105.s101 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1815-18: Undenäs (R) AI:2 (Bocksjö) Bild 51 (AID: v10021.b51.s80 Öppna, NAD: SE/GLA/13601)
1818-24: Undenäs (R) AI:3 (Bocksjö) Bild 20 (AID: v10022.b20.s23 Öppna, NAD: SE/GLA/13601)
Maken ensam med dottern
1824-35: Undenäs (R) AI:5 (Bocksjö) Bild 23 (AID: v10024.b23.s27 Öppna, NAD: SE/GLA/13601)
1834-44: Undenäs (R) AI:7 (Bocksjö) Bild 22 (AID: v10026.b22.s27 Öppna, NAD: SE/GLA/13601)
1844-46: Kristberg (E) AI:18 (Älgmyra) Bild 54 (AID: v24766.b54.s44 Öppna, NAD: SE/VALA/00188)

Generation 6
Maria Magdalena Burman

Erik Eriksson var Maria Magdalena Burmans mormors morfars farfar

MARIA MAGDALENA BURMAN

Född 4 oktober 1767 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 30 mars 1787 i Kall sn, Jämtland [3].
Dotter till Abraham Vilhelm Burman och hans hustru Beata Margareta Sundell.

xxx

Gift 18 juni 1786 i Kall sn, Jämtland [2], med

KARL GUSTAF WULF

Född 1736 i Lit sn, Jämtland [13]. Död 21 november 1796 [13].
Son till regementsfältskären Wulf i Lit sn.

Student i Uppsala 1760. Adjunkt och nådeårspredikant i Oviken 1770. Utnämnd till komminister i Sunne församling 1784, tillträdde 1785.
Komminister på Frösön 1785-1796 [13].

Barn

#1 - Dotter 1
BEATA MARGARETA WULF

Född 16 mars 1787 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 13 januari 1864 i Sundsvall [3].
Nämnd 1838 i sin farbror Olof Vilhelm Burmans bouppteckning som en av arvtagarna.
Gift 1) med dragonen Per Tandlöf.
Gift 2) med dagakarlen Johan Bjerm.
Se Familj VII:xx.

***

Karl Gustaf gifter om sig med Eva Lovisa Rickman.
Äktenskapet med Karl Gustaf varar inte länge. Hon gifter sig med änklingen, prosten Erik Kåhre i Lit.
Uppenbarligen så följer Beata Margareta med styvmodern, åtminstone till prästgården i Lit. Prosten Kåhre dör även han ganska snabbt, redan 1804.
Eva Lovisa gifter sig då för tredje gången 1806, nu med komministern Anders Thorén. Även han dör fort, 1809 är Eva Lovisa änka igen.
Oklart om (eller hur länge) Beata Margareta hänger med på hela denna resa ...

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Anna Beata Burman

Erik Eriksson var Anna Beata Burmans mormors morfars farfar

ANNA BEATA BURMAN

Född 29 september 1779 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 20 maj 1838 i Mo, Hammerdal sn, Jämtland [3], [6].
Dotter till Abraham Vilhelm Burman och hans hustru Beata Margareta Sundell.

Enligt dödboken: "haft ett barn som dog i barndomen".
Inga bröstarvingare fanns enligt bouppteckningen.

Stämningen i äktenskapet mellan makarna måste ha varit ansträngt.
Enligt domboken (vårtinget 1826) dömdes makarna till böter för "kif och osämja i äktenskapet" [domb vt 1826].

Gift med

JONAS EDSTRÖM

Född 12 juni 1783 i Hammerdal sn, Jämtland [1]. Död 4 november 1847 i Mo, Hammerdal sn, Jämtland [3].
Son till Olof Jonsson Edström och hans hustru Armika Mosedotter Lund.

Gästgivare (enligt hustruns broder Abraham Burmans bouppteckning), senare vice kronolänsman (enligt makans bouppteckning).
Tog över hemmanet Mo 1 efter fadern år 1807.
Bland Småprotokoll, Hammerdals tingslags häradsrätt, kan man finna ett brev daterat 22 november 1806 där Olof Edström och hustrun säger sig inte längre mäkta med att sköta hemmanet utan vill lämna över det till sonen mot att han löser ut sin syster Kristina Katarina med hennes man Abraham Hansson med 200 Riksdaler Banco.
Jonas får fasta på hemmanet den 31 mars 1807.
[Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:1 (1794-1808) sidorna 260-262a]

Barn

#1 - Son 1
OLOF VILHELM EDSTRÖM

Född 10 januari 1807 i Mo, Hammerdal sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Död ung, definitivt innan 1817. Är struken redan i hfl 1807-17.

***

Jonas gifter om sig 1 december 1839 i Hammerdal med pigan Kerstin Jonsdotter från Gåxsjö.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1807-17: Hammerdal (Z) AI:4a (Mo) Bild 1280 (AID: v114514.b1280.s118 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11058)
1817-29: Hammerdal (Z) AI:5a (Mo) Bild 1350 (AID: v114516.b1350.s124 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11058)
1830-40: Hammerdal (Z) AI:6a (Mo) Bild 1570 (AID: v114518.b1570.s148 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11058)

Generation 6
Margareta Charlotta von Horn

Erik Eriksson var Margareta Charlotta von Horns morfars morfars farfar

MARGARETA CHARLOTTA von HORN

Född 12 maj 1779 [datum taget från hfl]. Död 3 juli 1862 på Hornsberg, Frösö sn, Jämtland [3].
Dotter till Aegidius von Horn och hans hustru Anna Margareta Edström.

Provinsialläkarhustru på Frösön, Jämtland.

Gift 11 juli 1813 i Tuna sn, Medelpad [3], med

PER RISSLER

Född 24 november 1781 i Sveg sn, Härjedalen [1]. Död 24 mars 1866 på Hornsberg, Frösö sn, Jämtland [3].
Son till kyrkoherden i Sveg, Per Rissler och hans hustru Anna Margareta Feltström.

Barn

#1 - Son 1
PER JOHAN RISSLER

Född 17 oktober 1815 i Klösta, Lit sn, Jämtland [1]. Död 9 januari 1816 i Klösta, Lit sn, Jämtland [3].

#2 - Son 2
ALBERT RISSLER

Född 21 september 1816 i Klösta, Lit sn, Jämtland [1]. Död 6 februari 1817 i Klösta, Lit sn, Jämtland [3].

#3 - Dotter 1
PETRONELLA CHARLOTTA RISSLER

Född 7 april 1819 i Klösta, Lit sn, Jämtland [1]. Död 18 september 1852 i Östersund, Jämtland [3].
Vidare öden okända.

#4 - Son 3
JOHAN ALBERT RISSLER

Född 29 juli 1821 i Östersund, Jämtland [1]. Död 3 februari 1887 i Östersund, Jämtland [3].
Byggmästare.
Gift med Margareta Elisabet Åkerlund.
Se Familj VII:xx.

#5 - Son 4
PER GOTTLIEB RISSLER

Född 8 november 1824 i Östersund, Jämtland [1]. Död 5 juli 1907 i Östersund, Jämtland [3].
Landssekreterare.
Gift 1) med Maria Helena Delin, 2) med Julia Andrietta Elisabet Delin.
Se Familj VII:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1860-63: Frösö (Z) AI:10 (Östberg) Bild 2010 (AID: v114412.b2010.s194 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11051)
1864-66: Frösö (Z) AI:11 (Östberg) Bild 2090 (AID: v114413.b2090.s201 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11051)

Generation 7

Generation 7
Karolina Elisabet Haij

Erik Eriksson var Karolina Elisabet Haijs mormors mormors farfars far

KAROLINA ELISABET HAIJ

Född 28 juni 1802 på Aspa bruk, Hammar sn, Närke [1]. Död 1864 [Elgenstiernas Svenska Släkter].
Dotter till Per Haij och hans hustru Magdalena Maragareta Burman.

Född på Aspa bruk i Närke. Flyttar med föräldrarna till Forsvik i Västergötland.
Sen blir det svårare ...
Flyttar som ogift 1823 till Vanäs. Åter 1825 från Ransberg som änka om med en son född 1824.

Gift med

KARL FREDIK JENNISCHE

Född 1793 [Elgenstiernas Svenska Släkter]. Död 20 juli 1825 i Vanäs, Mölltorp, Västergötland [3], [6].
Son till kaptenen vid Hälsinge frikår, Peter Reinhold Jennische och hans hustru Johanna Kristina Torgström.
[Karl Fredrik nämns som bataljonsläkare i faderns bouppteckning från år 1820].

Bataljonsläkare och fästningsläkare vid Skaraborgs regemente.

Barn

#1 - Son 1
KARL PETER REINHOLD JENNISCHE (ROSENSVAN)

Född 6 juli 1824 i Vanäs, Mölltorp sn, Västergötland [1]. Död 5 februari 1891 i Tåsjö sn, Jämtland [3].
Kallas i litteraturen både för extra ordinarie landskanslist och notarie.
I dödboken i Tåsjö nämns hans bägge föräldrar, som källa anges att det har han själv berättat.
Död ogift och förmodligen barnlös.

Ur Elgenstiernas Svenska Släktkalendern: "e. o. landskanslist, hvilken efter ett trettioårigt enstöringslif under det antagna namnet Rosensvan inom fjällbyarna i Ströms. Tasjö och Dorotea socknar, afled i Aldersnäs by i Tåsjö socken 1891.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Änkan Karolina Elisabet
1825-35: Undenäs (R) AI:5 (Bocksjö) Bild 23 (AID: v10024.b23.s27 Öppna, NAD: SE/GLA/13601)
1834-44: Undenäs (R) AI:7 (Bocksjö) Bild 22 (AID: v10026.b22.s27 Öppna, NAD: SE/GLA/13601)
1844-46: Kristberg (E) AI:18 (Älgmyra) Bild 54 (AID: v24766.b54.s44 Öppna, NAD: SE/VALA/00188)

Generation 7
Beata Margareta Wulf

Erik Eriksson var Beata Margareta Wulfs mormors mormors farfars far

BEATA MARGARETA WULF

Född 16 mars 1787 i Kall sn, Jämtland [1]. Död 13 januari 1864 i Sundsvall [3].
Död i lunginflammation i Härnösand, dock skriven i Sundsvall. Förmodligen död hos någon av döttrarna som bor i Härnösand.
Dotter till komministern Karl Gustaf Wulf och hans hustru Maria Magdalena Burman.

Föräldralös vid 9 års ålder, mamman dog redan i samband med födseln, pappan 1796.
Bodde med styvmodern (som gifte om sig 2 gånger med prästmän) åtminstone fram till 1806 på Lits prästgård.
Nämnd 1838 i sin farbror Olof Vilhelm Burmans bouppteckning som en av arvtagarna.

I Sundsvalls husförhörslängder kallas hon felaktigt (?) för Brita fr.o.m. 1836. Även så i dödboken.
Kallas rätteligen Beata Wulf i den tidigare husförhörslängden i Sundsvall.

Gift 1:a gången med

PER TANDLÖF

Född ca 1778 [år uppskattat från ålder angiven vid GMR]. Död 1808 [7].
Testamentspengar betalas efter Per under året 1808.
Ursprung okänt.

Dragon #14 i Brunflo kompani, Jämtland fältjägarregemente.
Antogs som dragon 16 oktober 1798. Förmodligen död i tjänsten. Roten är vakant vid GMR 1812.

Barn i det första äktenskapet

#1 - Son 1
JONAS PERSSON

Född 4 april 1805 i Lit sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Beata gift 2:a gången med

JOHAN BJERM

Född 1787 [år taget ur hfl]. Död 21 november 1839 i Sundsvall [datum taget ur hfl].
Ursprung okänt.

Är bevisligen i Lockne sn 1811 dåd dottern Eva Lovisa föds.
Sönerna Per och Mikael är vare sig födda i Lockne eller Brunflo socknar. Finns åtminstone inte i födelseböckerna ...

Familjen kommer 1816 till Brunflo sn (Från var???)
Är landbonde i Grytan, Brunflo sn, 1816-1818. Flyttar 1818 till Lockne sn. Är i Lockne åtminstone till 1821.

Är hästjägare i Jämtlands hästjägarregemente 18xx-18xx. Kallas "avskedad" 1819 då dottern Gertrud föds.

Flyttar till Sundsvall 18xx??? Belagd i Sundsvall 1826.
Nämnd som dagakarl i Sundsvall. Kallas även för "ringare" och kyrkoväktare (hustruns dödboksuppgift).

Barn i det andra äktenskapet

#1 - Dotter 1
EVA LOVISA BJERM

Född 30 november 1811 i Forsta, Lockne sn, Jämtland [1]. Död 6 februari 1880 i Härnösands domkyrkoförsamling [3].
Död i lungsot på fattighuset. Ogift.
Piga.

BARN med okänd fader

#1 - Son 1
Johan Oskar Bjerm
1844-19xx
Vidare öden okända

#2 - Son 1
MIKAEL BJERM

Född 1814 [år taget ur hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Son 2
PER BJERM

Född 1816 [år taget ur hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 2
GERTRUD BJERM

Född 28 maj 1819 i Forsta, Lockne sn, Jämtland [1]. Död 5 maj 1877 i Härnsösands domkyrkoförsamling [3].

BARN med okänd fader

#1 - Dotter 1
Johanna Lovisa Bjerm
1842-1843
Död i späd ålder.

Gift 6 januari 1848 i Härnösands domkyrkoförsamling [2], med

JAKOB SÖDERSTRÖM

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Sjöman (kallas coopv. sjöman i vigselboken), bosatt i Härnösand.
NB: Kallas "Arbetare" i hustruns dödboksnotis.

BARN

#1 - Dotter 1
Margareta Maria Söderström
1849-19xx
Får ett oäkta barn Albin (1871-1871).
Vidare öden okända.

#2 - Son 1
Johan Mikael Söderström
1856-19xx
Vidare öden okända.

#5 - Son 3
ERIK VILHELM BJERM

Född 13 april 1821 i Forsta, Lockne sn, Jämtland [1]. Död 4 november 1857 i Sundsvall [datum taget ur hfl].
Död på fattighuset i Sundsvall.
Sjöman.
Förmodligen död ogift och barnlös.

#6 - Dotter 3
MÄRTA JOHANNA BJERM

Född 27 april 1826 [datum taget ur hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Härnösand 1842, men ...
Enligt rotemansarkivet i Stockholm finns en Maria (inte Märta/Marta) Johanna Bjerm, gift med Johan Bernhard Lundström, boende på Östermalm (Hedvig Eleonora församling) åtminstone 1878-1902. Hon skrivs med dubbelnamn, Lundström Dreiijer f. Bjerm. Anges död 1902.
Är detta rätt person???

Mer info: 26 juni 1849 vigs gardisten #48 vid Konungens Livgarde till häst Eilert Mattias Dreijer (född 17 juni 1821 i Trondheim, Norge) med jungfru Maria Johanna Bjerm (född 27 april 1826 i Sundsvall). Som brudens giftoman anges modern (namnet nämns ej).
Maria Johanna bor då på Hornsgatan 40 i Stockholm.
Paret får senare det året dottern Karolina Margareta (född 25 juli 1849).
Obs: Faddrar är sjöfaranden Jakob Söderström och hustrun Gertrud Söderström! Voila! Systern Gertrud, se ovan!!!
[Källor till det senaste är Livgardet till häst EI:1 1792-1848 bild 132 och C:3 1841-1887 bild 30/sid 49]
Måste vara rätt person!!!
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1816-17: Brunflo (Z) AI:2 (Grytan) Bild 920 (AID: v114168.b920.s83 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
1817-18: Brunflo (Z) AI:3 (Grytan) Bild 1260 (AID: v114169.b1260.s117 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11045)
1818-22: Lockne (Z) AI:3 (Hästjägare) Bild 2340 (AID: v114818.b2340.s222 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11074)
1826-35: Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AI:4b (Hyresfolk) Bild 182 (AID: v122495.b182.s174 Öppna, NAD: SE/HLA/1010190)
1836-50: Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AI:5a (7de Roten) Bild 214 (AID: v122496.b214.s194 Öppna, NAD: SE/HLA/1010190)
1851-64: Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AI:6a (7 R.) Bild 220 (AID: v122498.b220.s222 Öppna, NAD: SE/HLA/1010190)

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] Kyrkoräkenskaper för den aktuella socknen/församlingen.

MILITARIA

[GMR] Generalmönsterrullor för den aktuella personen.

DIGITALISERADE KÄLLOR

[10] Alsens tingslags domboksprotokoll 1649–1679. Red. av Curt Malting. Pdf-dokument.
(Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utg. digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap.) www.fornskrift.se. Publicerat 2017.

[11] Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649–1690. Red. av Curt Malting. Pdf-dokument.
(Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utg. digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap.) www.fornskrift.se. Publicerat 2014.

[12] Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691–1700. Red. av Curt Malting. Pdf-dokument.
(Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utg. digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap.) www.fornskrift.se. Publicerat 2016.

[13] Leonard Bygdén. Härnösands stifts herdaminne. www.solace.se.

[14] Fale Abrahamsson Burman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17189, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Nordlander.), hämtad 2017-10-12.
[URN:SBL:17189]

[15] Per Sundin: Register över elever vid Trivialskolan i Härnösand. https://ca.kulturarvvasternorrland.se/media/abm_ca_system/images/2/1/85322_ca_object_representations_media_2167_original.pdf. Läst 2017-10-13.

TRYCKTA KÄLLOR

[A] S. P. Bexell, A. Ahlqvist, A. Lignell: Bidrag till Svenska Kyrkans och Riksdagens historia ur Prästeståndets Archiv. Stockholm 1835.

[B] Viktor Ekstrand: Svenska Lantmätare 1628-1900. Biografisk förteckning. Umeå och Uppsala 1896-1903.

Burman, Olof
Bångensson, Erik
Edvall, Johan

[C] Släkt och Hävd 1968 nr 1. Jan Eric Almqvist: JONAS BÅNG en svenska släktforskare från 1700-talets mitt.