Sidan senast uppdaterad den 27 december 2016

Per Andersson Röding & Sofia Bengtsdotter

Per Andersson Röding och hans hustru Sofia Bengtsdotters härkomst är okända!

De är mina anor, nämligen: farmors farmors morfars morfars mormors far & mor.

Vad jag vet är följande:

Per och Sofia är belagda i Västra Husby sn, Östergötland, 1675-77.

Källa: Födelseboken Västra Husby sn.
1675-05-24 (sonen Bengt föds)
1676-05-04 (h. Sofia Per Anderssons hustru --- är fadder)
1677-12-02 (Per Andersson fougde på Hylinge --- är fadder)
1677-12-09 (Per Andersson fougde på Hylinge --- är fadder)

Paret har åtminstone tre barn.
Maria (född ca 1663), Bengt (född 24 apr 1675) och Mårten (okänt födelsedatum).
Källa: UUB Uppsala Universitetsbibliotek, allmänna handskriftssamlingen X273 "Documenter rörande Lindéniska slägten". Anteckningar av Johan Henrik Lidén, barnbarn till Maria Röding.

***

Per Andersson Röding har i olika internetsammanhang placerats som son till borgmästaren i Linköping Anders Gudmundsson. Det finns en Per Andersson Röding som är rådman i Linköping under samma period men att detta skulle vara samma person som den Per Andersson Röding jag eftersöker håller jag för otroligt.

***

All hjälp som skulle kunna lösa Per och Sofias härkomst mottages tacksamt!

***

--- Leif Gustafsson