Fåglar i Sverige år 2021

Sedda fåglar i Sverige vid årets början var 231.

Nya arter under året är: Videsparv

Fåglar i Sverige 2020

***

Senast uppdaterad 14 september 2021

Hittills sett detta år: 132 arter

Per familj:
Änder (21), Fasanfåglar (2), Lommar (1), Doppingar (3), Storkar (0), Hägrar (1), Skarvar (1), Fiskgjusar (1), Hökartade rovfåglar (6),
Rallar (3), Tranor (1), Strandskator (1), Skärfläckor (1), Pipare (4), Snäppor (8), Måsfåglar (8), Labbar (0), Alkor (1), Duvor (2), Gökar (1),
Ugglor (0), Seglare (1), Kungsfiskare (0), Biätare (0), Härfåglar (0), Hackspettar (4), Falkar (1), Törnskator (1), Kråkfåglar (6), Sidensvansar (1),
Mesar (4), Pungmesar (0), Skäggmesar (0), Lärkor (2), Svalor (2), Stjärtmesar (1), Lövsångare (2), Rörsångare (1), Gräsfåglar (0), Sylvior (3),
Kungsfåglar (1), Gärdsmygar (1), Nötväckor (1), Trädkrypare (1), Starar (1), Trastar (4), Flugsnappare (7), Strömstarar (0)
Sparvfinkar (2), Järnsparvar (1), Ärlor (5), Finkar (9), Sporrsparvar (0), Fältsparvar (3)

Direkt till bilderna!

Änder
[21/32]

Prutgås (2016), Kanadagås (2021), Vitkindad gås (2021)
Grågås (2021), Sädgås (2019), Spetsbergsgås (2015), Bläsgås (2021), Fjällgås (2016)
Knölsvan (2021), Mindre sångsvan (2017), Sångsvan (2021)
Gravand (2021)
Årta (2021), Skedand (2021)
Snatterand (2021), Bläsand (2021)
Gräsand (2021), Stjärtand (2021), Kricka (2021), Amerikansk kricka (2016)
Rödhuvad dykand (2017)
Brunand (2021), Vigg (2021), Bergand (2016)
Ejder (2021)
Svärta (2016), Sjöorre (2016)
Alfågel (2016)
Knipa (2021)
Salskrake (2021)
Storskrake (2021), Småskrake (2021)

Hybrider:
Blåvingad årta x Skedand (2021)

Fasanfåglar
[2/5]

Tjäder (2015)
Orre (2019)
Fjällripa (1982), Dalripa (2021)
Fasan (2021)

Lommar
[1/2]

Smålom (1991), Storlom (2021)

Doppingar
[3/5]

Smådopping (2018)
Gråhakedopping (2021), Skäggdopping (2021), Svarthakedopping (2021), Svarthalsad dopping (1987)

Storkar
[0/1]

Vit stork (2016)

Hägrar
[1/2]

Gråhäger (2021), Ägretthäger (2018)

Skarvar
[1/1]

Storskarv (2021)

Fiskgjusar
[1/1]

Fiskgjuse (2021)

Hökartade rovfåglar
[6/11]

Bivråk (2019)
Kungsörn (2016)
Sparvhök (2021), Duvhök (2021)
Brun kärrhök (2021), Blå kärrhök (2019), Ängshök (2015)
Röd glada (2021)
Havsörn (2021)
Fjällvråk (2020), Ormvråk (2021)

Rallar
[3/3]

Vattenrall (2021)
Rörhöna (2021)
Sothöna (2021)

Tranor
[1/1]

Trana (2021)

Strandskator
[1/1]

Strandskata (2021)

Skärfläckor
[1/1]

Skärfläcka (2021)

Pipare
[4/6]

Tofsvipa (2021)
Ljungpipare (2021), Kustpipare (2015)
Större strandpipare (2021), Mindre strandpipare (2021), Fjällpipare (2016)

Snäppor
[8/23]

Småspov (2016), Storspov (2021)
Myrspov (2017), Rödspov (2017)
Roskarl (2017)
Kustsnäppa (2015), Brushane (2021), Myrsnäppa (2017), Spovsnäppa (2015), Mosnäppa (2019), Sandlöpare (2015),
Kärrsnäppa (2017), Småsnäppa (2015)
Morkulla (2016)
Dvärgbeckasin (2016)
Enkelbeckasin (2021)
Smalnäbbad simsnäppa (2017)
Drillsnäppa (2021)
Skogssnäppa (2021), Rödbena (2021), Grönbena (2021), Svartsnäppa (2016), Gluttsnäppa (2017)

Måsfåglar
[8/12]

Skrattmås (2021)
Dvärgmås (2021)
Fiskmås (2021), Havstrut (2021), Gråtrut (2021), Silltrut (2021)
Skräntärna (2018)
Kentsk tärna (2016)
Småtärna (2021)
Fisktärna (2021), Silvertärna (2017)
Svarttärna (2015)

Labbar
[0/2]

Kustlabb (1987), Fjällabb (1991)

Alkor
[1/3]

Sillgrissla (2021)
Tordmule (2013)
Tobisgrissla (1988)

Duvor
[1/4]

Tamduva (2021), Skogsduva (2020), Ringduva (2021)
Turkduva (2015)

Gökar
[1/1]

Gök (2021)

Ugglor
[0/4]

Berguv (2020)
Kattuggla (2016)
Hökuggla (2015)
Sparvuggla (2015)

Seglare
[1/1]

Tornseglare (2021)

Kungsfiskare
[0/1]

Kungsfiskare (2020)

Biätare
[0/1]

Biätare (2015)

Härfåglar
[0/1]

Härfågel (2016)

Hackspettar
[4/7]

Göktyta (2005)
Tretåig hackspett (2016)
Mindre hackspett (2021)
Större hackspett (2021)
Spillkråka (2021)
Gröngöling (2021), Gråspett (2016)

Falkar
[1/3]

Tornfalk (2021), Aftonfalk (2016), Lärkfalk (2020)

Törnskator
[1/2]

Törnskata (2021), Varfågel (2020)

Kråkfåglar
[6/8]

Lavskrika (2019)
Nötskrika (2021)
Skata (2021)
Nötkråka (2016)
Kaja (2021)
Råka (2021), Gråkråka (2021), Korp (2021)

Sidensvansar
[1/1]

Sidensvans (2021)

Mesar
[4/6]

Svartmes (2021)
Tofsmes (2020)
Entita (2021), Talltita (2019)
Blåmes (2021)
Talgoxe (2021)

Pungmesar
[0/1]

Pungmes (2019)

Skäggmesar
[0/1]

Skäggmes (2017)

Lärkor
[2/2]

Trädlärka (2021)
Sånglärka (2021)

Svalor
[2/3]

Backsvala (2017)
Ladusvala (2021)
Hussvala (2021)

Stjärtmesar
[1/1]

Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[2/4]

Grönsångare (2019), Lövsångare (2021), Gransångare (2021), Lundsångare (2016)

Rörsångare
[1/6]

Trastsångare (2016), Sävsångare (2021), Busksångare (2016), Rörsångare (2020), Kärrsångare (2016)
Härmsångare (2017)

Gräsfåglar
[0/3]

Gräshoppsångare (1987), Flodsångare (2016), Vassångare (2016)

Sylvior
[4/4]

Svarthätta (2021), Trädgårdssångare (2021), Ärtsångare (2021), Törnsångare (2021)

Kungsfåglar
[1/1]

Kungsfågel (2021)

Gärdsmygar
[1/1]

Gärdsmyg (2021)

Nötväckor
[1/1]

Nötväcka (2021)

Trädkrypare
[1/1]

Trädkrypare (2021)

Starar
[1/1]

Stare (2021)

Trastar
[4/6]

Ringtrast (2017), Koltrast (2021), Björktrast (2021), Rödvingetrast (2021), Taltrast (2021), Dubbeltrast (2020)

Flugsnappare
[7/12]

Grå flugsnappare (2021)
Rödhake (2021)
Blåhake (2016), Näktergal (2021)
Svartvit flugsnappare (2021), Halsbandsflugsnappare (2017), Mindre flugsnappare (2017)
Svart rödstjärt (2017), Rödstjärt (2021)
Buskskvätta (2021), Svarthakad buskskvätta (2016)
Stenskvätta (2021)

Strömstarar
[0/1]

Strömstare (2019)

Sparvfinkar
[2/2]

Gråsparv (2021), Pilfink (2021)

Järnsparvar
[1/1]

Järnsparv (2021)

Ärlor
[5/7]

Gulärla (2021), Citronärla (2014), Forsärla (2021), Sädesärla (2021)
Ängspiplärka (2021), Trädpiplärka (2021), Skärpiplärka (2017)

Finkar
[9/15]

Bofink (2021), Bergfink (2021)
Stenknäck (2021)
Tallbit (2020)
Domherre (2021)
Rosenfink (2016)
Grönfink (2021)
Vinterhämpling (2019), Hämpling (2021)
Gråsiska (2021)
Större korsnäbb (2018), Mindre korsnäbb (2020), Bändelkorsnäbb (2015)
Steglits (2021)
Grönsiska (2021)

Sporrsparvar
[0/2]

Lappsparv (1987)
Snösparv (2016)

Fältsparvar
[3/4]

Gulsparv (2021), Ortolansparv (1988), Sävsparv (2021), Videsparv (2021)

FÅGELBILDER 2021

Familjen
Podicipedidae - Doppingar

Gråhakedopping
Red-necked Grebe
(Podiceps grisegena)