Fåglar i Sundbyberg år 2021

Den här sidan visar vilka fågelarter jag sett i Sundbyberg sedan 2014 (året vi flyttade hit).
Jag listar även de arter jag sett från lägenheten.

Sundbyberg | Lägenheten

***

Senast uppdaterad 25 juni 2021

SUNDBYBERG

Sedda fågelarter i Sundbyberg vid årets början var 60.

Nya arter under året var: Korp, Taltrast.

Sett detta år: 42 arter

Per familj:
Änder (8), Doppingar (1), Hägrar (1), Hökartade rovfåglar (1), Rallar (2), Strandskator (1), Måsfåglar (5), Duvor (2),
Seglare (1), Hackspettar (1), Kråkfåglar (5), Sidensvansar (0), Mesar (2), Svalor (1), Stjärtmesar (1), Lövsångare (0)
Sylvior (0), Kungsfåglar (0), Gärdsmygar (0), Nötväckor (1), Starar (0), Trastar (3), Flugsnappare (0)
Sparvfinkar (2), Ärlor (0), Finkar (4)

Änder
[8/10]
Kanadagås (2021), Vitkindad gås (2021)
Grågås (2021)
Knölsvan (2021)
Skedand (2019)
Snatterand (2021)
Gräsand (2021), Kricka (2020)
Vigg (2021)
Storskrake (2021)

Doppingar
[1/1]
Skäggdopping (2021)

Hägrar
[0/1]
Gråhäger (2021)

Hökartade rovfåglar
[1/3]
Sparvhök (2021), Duvhök (2020)
Havsörn (2020)

Rallar
[2/2]
Rörhöna (2021)
Sothöna (2021)

Strandskator
[1/1]
Strandskata (2021)

Måsfåglar
[5/5]
Skrattmås (2021)
Fiskmås (2021), Gråtrut (2021), Silltrut (2021)
Fisktärna (2021)

Duvor
[2/2]
Tamduva (2021), Ringduva (2021)

Seglare
[1/1]
Tornseglare (2021)

Hackspettar
[1/1]
Större hackspett (2021)

Kråkfåglar
[5/5]
Nötskrika (2021)
Skata (2021)
Kaja (2021)
Gråkråka (2021), Korp (2021)

Sidensvansar
[0/1]
Sidensvans (2020)

Mesar
[2/2]

Blåmes (2021)
Talgoxe (2021)

Svalor
[1/1]
Ladusvala (2021)

Stjärtmesar
[1/1]
Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[0/1]
Lövsångare (2020)

Sylvior
[0/1]
Svarthätta (2020)

Kungsfåglar
[0/1]

Kungsfågel (2020)

Gärdsmygar
[0/1]
Gärdsmyg (2020)

Nötväckor
[1/1]
Nötväcka (2021)

Starar
[0/1]
Stare (2020)

Trastar
[3/4]
Koltrast (2021), Björktrast (2021), Rödvingetrast (2019), Taltrast (2021)

Flugsnappare
[0/3]
Rödhake (2020)
Svartvit flugsnappare (2020)
Rödstjärt (2020)

Sparvfinkar
[2/2]
Gråsparv (2021), Pilfink (2021)

Ärlor
[0/1]
Sädesärla (2020)

Finkar
[4/9]
Bofink (2020)
Stenknäck (2021)
Tallbit (2020)
Domherre (2021)
Grönfink (2021)
Gråsiska (2020)
Bändelkorsnäbb (2015)
Steglits (2021)
Grönsiska (2020)

LANDMÄRKET

Sedda fågelarter från lägenheten i Landmärket (Sundbyberg) vid årets början var 31.

Nya arter under året är: Grönfink, Korp, Ladusvala, Sothöna, Skäggdopping, Storskrake.

Sett detta år: 25 arter

Per familj:
Änder (3), Doppingar (1), Hökartade rovfåglar (1), Rallar (1), Strandskator (1), Måsfåglar (5), Duvor (2), Seglare (1), Hackspettar (0), Kråkfåglar (5), Mesar (1), Svalor (1), Starar (0), Trastar (2), Flugsnappare (0), Sparvfinkar (0), Ärlor (0), Finkar (1)

Änder
[3/5]
Kanadagås (2020)
Knölsvan (2021)
Gräsand (2021)
Vigg (2020)
Storskrake (2021)

Doppingar
[1/1]
Skäggdopping (2021)

Hökartade rovfåglar
[1/3]
Sparvhök (2021), Duvhök (2020)
Havsörn (2020)

Rallar
[1/1]

Sothöna (2021)

Strandskator
[1/1]
Strandskata (2021)

Måsfåglar
[5/5]
Skrattmås (2021)
Fiskmås (2021), Gråtrut (2021), Silltrut (2021)
Fisktärna (2021)

Duvor
[2/2]
Tamduva (2021), Ringduva (2021)

Seglare
[1/1]
Tornseglare (2021)

Hackspettar
[0/1]
Större hackspett (2020)

Kråkfåglar
[5/5]
Nötskrika (2021)
Skata (2021)
Kaja (2021)
Gråkråka (2021), Korp (2021)

Mesar
[1/2]

Blåmes (2021)
Talgoxe (2020)

Svalor
[1/1]

Ladusvala (2021)

Starar
[0/1]
Stare (2020)

Trastar
[2/2]
Koltrast (2021), Björktrast (2021)

Flugsnappare
[0/1]
Rödstjärt (2020)

Sparvfinkar
[0/2]
Gråsparv (2020), Pilfink (2020)

Ärlor
[0/1]
Sädesärla (2020)

Finkar
[1/2]
Grönfink (2021), Steglits (2020)