Större hackspett - Greater Spotted Woodpecker
(Dendrocopos major)
VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
25 januari 2025

***

VC
Isbladskärret, Södra Djurgården, Stockholm (Uppland)
10 april 2021

***

VC
Matningen, Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
30 mars 2021

***

VC
Matningen, Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
30 mars 2021

***

VC
Matningen, Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
1 januari 2020

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
8 maj 2019

***

VC
Norra Järvafältet, Järfälla (Uppland)
3 april 2019

***

VC
Matningen, Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
27 januari 2019

***

VC
Matningen, Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
26 december 2018

***

VC
Gotska Sandöns nationalpark (Gotland)
24 juli 2018

***

VC
Gotska Sandöns nationalpark (Gotland)
24 juli 2018

***

VC
Gotska Sandöns nationalpark (Gotland)
23 juli 2018

***

VC
Angarnsjöängen (Uppland)
15 juni 2017

***

VC
Angarnsjöängen (Uppland)
15 juni 2017

***

VC
Matningen vid kolonistugan, Säby gård, Norra Järvafältet (Uppland)
14 januari 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
1 januari 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
1 januari 2017

***

VC
Ekskogen, Visingsö (Småland)
21 maj 2016

***

VC
Ekskogen, Visingsö (Småland)
21 maj 2016

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
22 april 2016

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
22 april 2016

***

VC
Matningen N Säby gård, Norra Järvafältet (Uppland)
10 april 2016

***

VC
Matningen N Säby gård, Norra Järvafältet (Uppland)
5 mars 2016

***

VC
Hjälstaviken (Uppland)
24 januari 2016

***

VC
Tyresö slott (Södermanland)
3 januari 2016

***

VC
Skogsön (Uppland)
15 juli 2015

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
2 maj 2015

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
2 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 februari 2015

***

VC
Isbergavägen, Herrängen (Södermanland)
9 juli 2013

***

VC
Isbergavägen, Herrängen (Södermanland)
1 maj 2013