Insekter längs Hummelsvedjans fjärilsväg - en bildkavalkad

En bildkavalkad över insekter sedda och fotograferade längs Hummelsvedjans fjärilsväg (Norrtälje kommun).

Observera att jag är nybörjare vad gäller insekter så en del arter kan ha blivit felidentifierade. Jag är tacksam för feedback om jag har fått något om bakfoten. Notera också att detta INTE är en blog. Jag skriver och uppdaterar framförallt för min egen skull. Skulle några andra finna nöje i vad jag visar så är det jättekul, men förvänta er inte några fantasifulla kåserier och regelbundna uppdateringar. Naturen är fantastiskt men det är inte förutbestämt vad som kan ses och upptäckas. Det blir vad det blir brukar jag tänka ...

Baserat på mina besök följande datum
2020: 6/4, 21/5, 10/6, 3/8
2019
: 21/5, 30/6
2018: 6/6, 8/6, 18/7

Antal insektsarter: 92

Däggdjur [1], Fåglar [21], Groddjur [0], Kräldjur [1], Spindeldjur [0], Växter [8]

Totalt antal noterade arter är således: 123.

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade längs Hummelsvedjans fjärilsväg.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Senast uppdaterad: 2021-05-11

VC

Insekter

Direkt till insektsbilderna

Dagfjärilar (44)

Tjockhuvuden (visslare): Kattunvisslare, Skogsvisslare, Smultronvisslare
Tjockhuvuden (glanssmygare): Svartfläckig glanssmygare
Tjockhuvuden (smygare): Mindre tåtelsmygar, Ängssmygare

Riddarfjärilar: ---

Vitfjärilar (skörvingar): Skogsvitvinge, Ängsvitvinge
Vitfjärilar (äkta vitfjärilar): Aurorafjäril, Hagtornsfjäril
Vitfjärilar (höfjärilar): Citronfjäril

Juvelvingar (guldvingar): Mindre guldvinge
Juvelvingar (blåvingar): Brun blåvinge, Hedblåvinge, Klöverblåvinge, Ljungblåvinge, Midsommarblåvinge, Puktörneblåvinge, Silverblåvinge, Tosteblåvinge, Violett blåvinge, Ängsblåvinge
Juvelvingar (snabbvingar): Grönsnabbvinge

Praktfjärilar (pärlemorfjärilar): Brunfläckig pärlemorfjäril, Prydlig pärlemorfjäril, Silverstreckad pärlemorfjäril, Skogspärlemorfjäril, Storfläckig pärlemorfjäril, Älggräspärlemorfjäril, Ängspärlemorfjäril
Praktfjärilar (vinterpraktfjärilar): Amiral, Nässelfjäril, Påfågelöga, Sorgmantel, Tistelfjäril, Vinbärsfuks
Praktfjärilar (nätfjärilar): Asknätfjäril, Skogsnätfjäril
Praktfjärilar (kronseglare): ---
Praktfjärilar (skimmerfjärilar): ---
Praktfjärilar (gräsfjärilar): Berggräsfjäril, Kvickgräsfjäril, Luktgräsfjäril, Pärlgräsfjäril, Skogsgräsfjäril, Vitgräsfjäril

Nattfjärilar (12)

Bastardsvärmare: Mindre bastardsvärmare, Smalsprötad bastardsvärmare
Björnspinnare: Mindre igelkottspinnare, Mörkgrå lavspinnare, Rödfransad björnspinnare
Mott: ---
Mätare: Brun flickfjäril, Gulvingad fältmätare, Hallonfältmätare, Rutig buskmätare, Svartribbad vitvingemätare, Ängsmätare
Nattflyn: Gulbrokigt slåtterfly

Halvvingar (2)

Bärfisar: Strimlus
Eldskinnbaggar: Eldlus

Skalbaggar (10)

Bladbaggar: Aspglansbagge, Lökbagge
Bladhorningar: Gräsgrön guldbagge, Humlebagge
Jordlöpare: Grön sandjägare
Långhorningar: Gulröd blombock, Tegelbock
Nyckelpigor: Sjuprickig nyckelpiga
Plattnosbaggar: Vanlig plattnosbagge
Rödvingebaggar: Dictyoptera aurora

Steklar (6)

Bin: Honungsbi
Getingar: Bålgeting, Vanlig geting
Humlor: Mörk jordhumla, Vallhumla, Åkerhumla

Trollsländor (10)

Glansflicksländor: ---
Dammflicksländor: Mörk lyrflickslända, Spjutflickslända
Mosaiksländor: Blågrön mosaikslända, Brun mosaikslända
Skimmertrollsländor: Guldtrollslända, Gulfläckad glanstrollslända, Tvåfläckad trollslända
Segeltrollsländor: Bred trollslända, Fyrfläckad trollslända
Segeltrollsländor (Ängstrollsländor): Tegelröd ängstrollslända

Tvåvingar (8)

Blomflugor: Bålgetingfluga, Dödskallefluga, Fältslamfluga, Fönsterblomfluga, Ljungtorvblomfluga
Parasitflugor: Tachina fera
Svävflugor: Hermipenthes Maura, Villa Hottentotta

BILDER PÅ INSEKTER

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Klicka på bilderna så ser du dem i ett större format!

Dagfjärilar
Familjen Tjockhuvuden - Hesperiidae
Underfamiljen Visslare - Pyrginae
Kattunvisslare - Large Grizzled Skipper - Pyrgus alveus

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Kattunvisslare
hittar du här på Famgus Nature!

Skogsvisslare - Dingy Skipper - Erynnis tages

Första obs
2020-06-10

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2020-06-10

Fler bilder på
Skogsvisslare
hittar du här på Famgus Nature!

Smultronvisslare - Grizzled Skipper - Pyrgus malvae

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Smultronvisslare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Tjockhuvuden - Hesperiidae
Underfamiljen Glanssmygare - Heteropterinae
Svartfläckig glanssmygare - Northern Chequered Skipper - Carterocephalus silvicola

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2018-06-08
[hona]

Fler bilder på
Svartfläckig glanssmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Fler bilder
2018-06-08 #2
[hane]

Familjen Tjockhuvuden - Hesperiidae
Underfamiljen Smygare - Hesperiinae
Mindre tåtelsmygare - Essex Skipper - Thymelicus lineola

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto saknas från
Hummelsvedjans fjärilsväg!

Andra bilder på
Mindre tåtelsmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Ängssmygare - Large Skipper - Ochlodes sylvanus

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-06-06

Fler bilder på
Ängssmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Vitfjärilar - Pieridae
Underfamiljen Skörvingar - Dismorphiinae
Skogsvitvinge - Wood White - Leptidea sinapis

Första obs
2020-05-21

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-05-21

VC

Foto: 2020-05-21

Fler bilder på
Skogsvitvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Ängsvitvinge - Réal's Wood White - Leptidea juvernica

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Ängsvitvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Vitfjärilar - Pieridae
Underfamiljen Äkta vitfjärilar - Pierinae (Tribus Anthocharini)
Aurorafjäril - Orange Tip - Anthocharis cardamines i

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-08

VC

Foto saknas från
Hummelsvedjans fjärilsväg!

Andra bilder på
Aurorafjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Vitfjärilar - Pieridae
Underfamiljen Äkta vitfjärilar - Pierinae (Tribus Pierini)
Hagtornsfjäril - Black-veined White - Aporia crataegi

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Hagtornsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjene Vitfjärilar - Pieridae
Underfamiljene Höfjärilar - Coliadinae
Citronfjäril - Brimstone - Gonepteryx rhamni

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Citronfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Juvelvingar - Lycaenidae
Underfamiljen Lycaeninae (Tribus Lycaenini - Guldvingar)
Mindre guldvinge - Small Copper - Lycaena phlaeas

Första obs
2020-06-10

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2020-06-10

Fler bilder på
Mindre guldvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Juvelvingar - Lycaenidae
Underfamiljen Lycaeninae (Tribus Polyommatini - Blåvingar)
Brun blåvinge - Geranium Argus - Eumedonia eumedon

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2018-06-06

Fler bilder på
Brun blåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Hedblåvinge - Idas Blue - Plebejus idas

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Hedblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Klöverblåvinge - Green-underside Blue - Glaucopsyche alexis

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-08

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Klöverblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Ljungblåvinge - Silver-studded Blue - Plebejus argus

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Ljungblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Midsommarblåvinge - Northern Brown Argus - Aricia artaxerxes

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Midsommarblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Puktörneblåvinge - Common Blue - Polyommatus icarus

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-05-21

VC

Foto saknas från
Hummelsvedjans fjärilsväg!

Andra bilder på
Puktörneblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Silverblåvinge - Amanda's Blue - Polyommatus amandus

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Silverblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Tosteblåvinge - Holly Blue - Celastrina argiolus

Första obs
2020-06-10

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto saknas från
Hummelsvedjans fjärilsväg!

Andra bilder på
Puktörneblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Violett blåvinge - Cranberry Blue - Plebejus optilete

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-08

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Violett blåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Ängsblåvinge - Mazarine Blue - Polyommatus semiargus

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-06

VC

Foto: 2018-06-06

Fler bilder på
Ängsblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Juvelvingar - Lycaenidae
Underfamiljen Snabbvingar - Theclinae
Grönsnabbvinge - Green Hairstreak - Callophrys rubi

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-05-21

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Grönsnabbvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Praktfjärilar - Nymphalidae
Underfamiljen Pärlemorfjärilar - Heliconiinae
Brunfläckig pärlemorfjäril - Small Pearl-bordered Fritillary - Boloria selene

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Brunfläckig pärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Prydlig pärlemorfjäril - Pearl-bordered Fritillary - Boloria euphrosyne

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Prydlig pärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Silverstreckad pärlemorfjäril - Silver-washed Fritillary - Argynnis paphia

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-07-18

Fler bilder på
Silverstreckad pärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Skogspärlemorfjäril - High Brown Fritillary - Argynnis adippe

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-07-18

Fler bilder på
Skogspärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Storfläckig pärlemorfjäril - Queen of Spain Fritillary - Issoria lathonia

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2018-07-18

Fler bilder på
Storfläckig pärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Älgräspärlemorfjäril - Lesser Marbled Fritillary - Brenthis ino

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-07-18

Fler bilder på
Älgräspärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Ängspärlemorfjäril - Dark Green Fritillary - Argynnis aglaja

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-07-18

Fler bilder på
Ängspärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Praktfjärilar - Nymphalidae
Underfamiljen Vinterpraktfjärilar - Nymphalinae
Amiral - Red Admiral - Vanessa atalanta

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-18

VC

Foto saknas från
Hummelsvedjans fjärilsväg!

Andra bilder på
Amiral
hittar du här på Famgus Nature!

Nässelfjäril - Small Tortoiseshell - Aglais urticae

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Nässelfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Påfågelöga - Peacock - Inachi io

Första obs
2020-04-06

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-04-06

Fler bilder på
Påfågelöga
hittar du här på Famgus Nature!

Sorgmantel - Mourning Cloak - Nymphalis antiopa

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-04-06

Fler bilder på
Sorgmantel
hittar du här på Famgus Nature!

Tistelfjäril - Painted Lady - Vanessa cardui

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Tistelfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Vinbärsfuks - Comma - Polygonia c-album

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Vinbärsfuks
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Praktfjärilar - Nymphalidae
Underfamiljen Nätfjärilar - Melitaeinae
Asknätfjäril - Scarce Fritillary - Euphydryas maturna

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Asknätfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Skogsnätfjäril - Heath Fritillary - Melitaea athalia

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Skogsnätfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Praktfjärilar - Nymphalidae
Underfamiljen Gräsfjärilar - Satyrinae
Berggräsfjäril - Northern Large Wall - Lasiommata petropolitana

Första obs
2020-06-10

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2020-06-10

Fler bilder på
Berggräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Kvickgräsfjäril - Speckled Wood - Pararge aegeria

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
20220-06-10

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Kvickgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Luktgräsfjäril - Ringlet - Aphantopus hyperantus

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Luktgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Pärlgräsfjäril - Pearly Heath - Coenonympha arcania

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Pärlgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Skogsgräsfjäril - Arran Brown - Erebia ligea

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Skogsgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Vitgräsfjäril - Large Wall - Lasiommata maera

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Vitgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Nattfjärilar
Familjen Bastardsvärmare - Zygaenidae
Mindre bastardsvärmare - New Forest Burnet - Zygaena viciae

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Mindre bastardsvärmare
hittar du här på Famgus Nature!

Smalsprötad bastardsvärmare - Zygaena osterodensis

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Smalsprötad bastardsvärmare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Björnspinnare - Arctidae
Mindre igelkottspinnare - Wood Tiger - Parasemia plantaginis

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Mindre igelkottspinnare
hittar du här på Famgus Nature!

Mörkgrå lavspinnare - Scarce Footman - Eilema complanum

Första obs
2020-08-03

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-08-03

Fler bilder på
Mörkgrå lavspinnare
hittar du här på Famgus Nature!

Rödfransad björnspinnare - Clouded Buff - Diacrisia russula

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-08

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Rödfransad björnspinnare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Mätare - Geometridae
Underfamiljen Flickfjärilar - Archiearinae
Brun flickfjäril - Orange Underwing - Archiearis parthenias

Första obs
2020-04-06

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-04-06

VC

Foto: 2020-04-06

Fler bilder på
Brun flickfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Mätare - Geometridae
Underfamiljen Ennominae
Rutig buskmätare - Latticed Heath - Chiasmia clathrata

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Rutig buskmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Svartribbad vitvingemätare - Black-veined Moth - Siona lineata

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-06

VC

Foto: 2018-06-06

Fler bilder på
Svartribbad vitvingemätare
hittar du här på Famgus Nature!

Ängsmätare - Common Heath - Ematurga atomaria

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Ängsmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Mätare - Geometridae
Underfamiljen Larentiinae
Gulvingad fältmätare - Yellow Shell - Camptogramma bilineata

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Gulvingad fältmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Hallonfältmätare - Beautiful Carpet - Mesoleuca albicillata

Första obs
2018-06-06

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-06

VC

Foto: 2018-06-06

Fler bilder på
Hallonfältmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Nattflyn - Noctuidae
Gulbrokigt slåtterfly - Burnet Companion - Euclidia glyphica

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-05-21

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Gulbrokigt slåtterfly
hittar du här på Famgus Nature!

Halvvingar
Familjen Bärfisar - Pentatomidae
Strimlus - Italian Striped Bug - Graphosoma lineatum

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2020-06-10

Andra bilder på
Strimlus
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Eldskinnbaggar - Pyrrhocoridae
Eldlus - Firebug - Pyrrhocoris apterus

Första obs
2020-04-06

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-04-06

VC

Foto: 2020-04-06

Fler bilder på
Eldlus
hittar du här på Famgus Nature!

Skalbaggar
Familjen Bladbaggar - Chrysomelidae
Aspglansbagge - Chrysomela populi

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019, 2020

Senaste obs
2020-05-21

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Aspglansbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Lökbagge - Lilioceris merdigera

Första obs
2020-05-21

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-05-21

VC

Foto: 2020-05-21

Fler bilder på
Lökbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Bladhorningar - Scarabaeidae
Gräsgrön guldbagge - Rose Chafer - Cetonia aurata

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2018-05-21

Fler bilder på
Gräsgrön guldbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Humlebagge - Bee Beetle - Trichius fasciatus

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Humlebagge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Jordlöpare - Carabidae
Grön sandjägare - Green Tiger Beetle - Cicindela campestris

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019, 2020

Senaste obs
2020-05-21

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Grön sandjägare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Långhorningar - Cerambycidae
Gulröd blombock - Red-brown Longhorn Beetle - Stictoleptura rubra

Första obs
2020-08-03

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-08-03

Fler bilder på
Gulröd blombock
hittar du här på Famgus Nature!

Tegelbock - Anastrangalia sanguinolenta

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Tegelbock
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Nyckelpigor - Coccinellidae
Sjuprickig nyckelpiga - Seven-spot Ladybird - Coccinella septempunctata

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-05-21

VC

Foto saknas från
Hummelsvedjans fjärilsväg!

Andra bilder på
Sjuprickig nyckelpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Plattnosbaggar - Anthribidae
Vanlig plattnosbagge - Fungus weevil - Platystomos albinus

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-05-21

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Vanlig plattnosbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Rödvingebaggar - Lycidae
Golden Net-wing - Dictyoptera aurora

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Dictyoptera aurora
hittar du här på Famgus Nature!

Steklar
Familjen Getingar - Vespidae
Bålgeting - European Hornet - Vespa carbro

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Bålgeting
hittar du här på Famgus Nature!

Vanlig geting - Common Wasp - Vespula vulgaris

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-18

VC

Foto saknas från
Hummelsvedjans fjärilsväg!

Andra bilder på
Vanlig geting
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Långtungebin - Apidae
Släktet Honungsbin - Apis
Honungsbi - Western Honey Bee - Apis mellifera

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019, 2020

Senaste obs
2020-04-06

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Honungsbi
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Långtungebin - Apidae
Släktet Humlor - Bombus
Mörk jordhumla - Buff-tailed Bumblebee - Bombus terrestris

Första obs
2020-04-06

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-04-06

VC

Foto: 2020-04-06

Fler bilder på
Mörk jordhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Vallhumla - Short-haired Bumblebee - Bombus subterraneus

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-08

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Vallhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Åkerhumla - Common Carder Bee - Bombus pascuorum

Första obs
2020-05-21

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-05-21

VC

Foto: 2020-05-21

Fler bilder på
Åkerhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Trollsländor
Familjen Dammflicksländor - Coenagrionidae
Mörk lyrflickslända - Variable Bluet - Coenagrion pulchellum

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-05-21

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Mörk lyrflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Spjutflickslända - Spearhead Bluet - Coenagrion hastulatum

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-08

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Spjutflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Mosaiktrollsländor - Aeshnidae
Blågrön mosaikslända - Blue Hawker - Aeshna cyanea

Första obs
2020-08-03

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-08-03

Fler bilder på
Blågrön mosaikslända
hittar du här på Famgus Nature!

Brun mosaikslända - Brown Hawker - Aeshna grandis

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018, 2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-08-03

Andra bilder på
Brun mosaikslända
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Skimmertrollsländor - Corduliidae
Guldtrollslända - Downy Emerald - Cordulia aenea

Första obs
2019-05-21

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-05-21

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder på
Guldtrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Gulfläckad glanstrollslända - Yellow-Spotted Emerald - Somatochlora flavomaculata

Första obs
2020-08-03

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-08-03

Fler bilder på
Gulfläckad glanstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Tvåfläckad trollslända - Eurasian Baskettail - Epitheca bimaculata

Första obs
2020-06-10

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2020-06-10

Fler bilder på
Tvåfläckad trollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Segeltrollsländor - Libellulidae
Bred trollslända - Broad-bodied Chaser - Libellula depressa

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2018-06-08

Fler bilder på
Bred trollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Fyrfläckad trollslända - Four-spotted Chaser - Libellula quadrimaculata

Första obs
2020-06-10

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2020-06-10

Fler bilder på
Fyrfläckad trollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Tvåvingar
Familjen Blomflugor - Syrphidae
Dödskallefluga - Myathropa florea

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Dödskallefluga
hittar du här på Famgus Nature!

Fältslamfluga - Eristalis interrupta

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Fältslamfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Fönsterblomfluga - Pellucid Hoverfly - Volucella pellucens

Första obs
2018-06-08

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Fönsterblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Ljungtorvblomfluga - Sericomyia silentis

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Fler bilder på
Ljungtorvblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Parasitflugor - Tachinidae
Tachina fera

Första obs
2020-06-10

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-10

VC

Foto: 2020-06-10

Fler bilder på
Tachina fera
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen Svävflugor - Bombyliidae
Hemipenthes maura

Första obs
2020-08-03

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-08-03

VC

Foto: 2020-08-03

Fler bilder på
Hemipenthes maura
hittar du här på Famgus Nature!

Det okända ...
Dagfjärilar
Okänd art av Blåvinge...

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-18

VC

Foto: 2018-07-18

Skalbaggar
Okänd skalbagge

Första obs
2018-05-21

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-05-21

VC

Foto: 2019-05-21

Fler bilder
2019-05-21 #2

Okänd art av Långhorning...

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-18

VC

Foto: 2018-07-18

Steklar
Okänd art av Buksamlarbi...

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-18

VC

Foto: 2018-07-18

Tvåvingar
Okänd art av tvåvinge ...

Första obs
2018-07-18

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-18

VC

Foto: 2018-07-18

Fler bilder
2018-07-18 #2
2018-07-18 #3
2018-07-18 #4

Okänd art av tvåvinge ...

Första obs
2019-06-30

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-06-30

VC

Foto: 2019-06-30

Bonus (utan bilder) ...
Däggdjur
[1]

Svindjur
[1]

Vildsvin (2019)

Fåglar
[24] + 8 hörda

Hökartade rovfåglar
[2]

Bivråk (2019), Ormvråk (2019)

Tranor
[1]

Trana (2021)

Snäppor
[1]

Skogssnäppa (2021)

Duvor
[1]

Ringduva (2019)

Seglare
[1]

Tornseglare (2020)

Hackspettar
[3]
+1 hörd
Gröngöling (2018), Spillkråka (2020), Större hackspett (2020)
Göktyta (H:2021)

Törnskator
[1]

Törnskata (2018)

Mesar
[1]
+ 1 hörd
Blåmes (2020), Tofsmes (H:2020)

Lövsångare
[1]
+1 hörd
Gransångare (H:2021), Lövsångare (2021)

Sylvior
[1]
+3 hörda
Svarthätta (H:2021), Trädgårdssångare (H:2019), Ärtsångare (2021)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (2020)

Gärdsmygar
[0]
+1 hörd
Gärdsmyg (H:2021)

Trastar
[1]
+2 hörda
Koltrast (2021), Rödvingetrast (H:2020), Taltrast (H:2021)

Flugsnappare
[1]

Rödhake (2021)

Järnsparvar
[1]

Järnsparv (2021)

Ärlor
[2]

Sädesärla (2019)
Trädpiplärka (2021)

Finkar
[4]

Domherre (2020), Bofink (H:2021, 2020), Grönsiska (2021)
Mindre korsnäbb (2018)

Fältsparvar
[1]

Gulsparv (2020)

Groddjur
[0]

---
Kräldjur
[1]

Egentliga ödlor
[1]

Skogsödla (2019)

Spindeldjur
[0]

---

Svampar
[1]

Morchellaceae
[1]

Toppmurkla (2019)

Växter
[8]

Korgblommiga växter
[1]

Hästhov/Tussilago (2020)

Näveväxter
[1]

Skogsnäva/Midsommarblomster (2020)

Orkidéer
[1]

Guckusko (2020)

Ranunkelväxter
[1]

Blåsippa (2020), Smörblomma (2020), Vitsippa (2020)

Rosväxter
[2]

Gåsört (2020), Humleblomster (2020)

Sparrisväxter
[1]

Liljekonvalj (2020)

Viveväxter
[1]

Gullviva (2020)