Insekter i Sverige år 2022

Sedda och identifierade insekter i Sverige vid årets början var 323.
Fjärilar [140], Halvvingar [17], Hopprätvingar [8], Skalbaggar [41], Steklar [24], Trollsländor [45], Tvåvingar [48]

NYA ARTER UNDER ÅRET VAR

Fjärilar
Grått lövfly (Fam. Nattflyn)
Vickervecklare (Fam. Vecklare)

Steklar
Snäckmurarbi (Fam. Buksamlarbin)

Tvåvingar
Långnosig dammblomfluga (Fam. Blomflugor)

***

Senast uppdaterad 29 maj 2022

Hittills sett detta år: 45 av 327

Per ordning och familjer:

FJÄRILAR [19]
Tjockhuvuden (2), Riddarfjärilar (0), Vitfjärilar (5), Juvelvingar (3), Pärlemorfjärilar (0), Vinterpraktfjärilar (4), Nätfjärilar (0),
Kronseglare (0), Skimmerfjärilar (0), Gräsfjärilar (1)
Bastardsvärmare (0), Björnspinnare (0), Fjädermott (0), Mott (0), Mätare (2), Nattflyn (1), Spinnmalar (0), Svärmare (0), Vecklare (1)

HALVVINGAR [2]
Bredkantskinnbaggar (0), Bärfisar (1), Eldskinnbaggar (0), Fröskinnbaggar (1), Kölskinnbaggar (0), Skräddare (0), Smalkantskinnbaggar (0)

HOPPRÄTVINGAR [0]
Gräshoppor (0), Vårtbitare (0)

SKALBAGGAR [5]
Asbaggar (0), Bladbaggar (0), Bladhorningar (1), Brokbaggar (0), Flugbaggar (0), Jordlöpare (1), Knäppare (0), Långhorningar (0)
Nyckelpigor (3), Plattnosbaggar (0), Rödvingebaggar (0), Tordyvlar (0), Vivlar (0)

STEKLAR [10]
Crabronidae (0), Getingar (1), Grävbin (0), Långtungebin (8), Buksamlarbin (1)

TROLLSLÄNDOR [5]
Jungfrusländor (0), Glansflicksländor (1), Dammflicksländor (3)
Mosaiksländor (0), Flodtrollsländor (0), Kungstrollsländor (0), Skimmertrollsländor (0), Segeltrollsländor (1)

TVÅVINGAR [4]
Blomflugor (2), Husflugor (1), Parasitflugor (0), Rovflugor (0), Spyflugor (0), Svävflugor (1), Vapenflugor (0)

Direkt till bilderna!

FJÄRILAR
[19/141]

DAGFJÄRILAR

Tjockhuvuden
[2/7]

Skogsvisslare (2022), Smultronvisslare (2022), Kattunvisslare (2021)
Svartfläckig glanssmygare (2020)
Mindre tåtelsmygare (2021)
Silversmygare (2017)
Ängssmygare (2021)

Riddarfjärilar
[0/2]

Apollofjäril (2019)
Makaonfjäril (2021)

Vitfjärilar
[5/9]

Skogsvitvinge (2019), Ängsvitvinge (2022)
Aurorafjäril (2022)
Hagtornsfjäril (2021)
Kålfjäril (2021), Rapsfjäril (2022), Rovfjäril (2022)
Svavelgul höfjäril (2021)
Citronfjäril (2022)

Juvelvingar
[3/19]

Mindre blåvinge (2018), Tosteblåvinge (2022), Klöverblåvinge (2021), Svartfläckig blåvinge (2017), Ljungblåvinge (2021), Hedblåvinge (2021)
Midsommarblåvinge (2021), Brun blåvinge (2017), Ängsblåvinge (2021), Violett blåvinge (2021), Silverblåvinge (2021),
Puktörneblåvinge (2021)
Mindre guldvinge (2022), Vitfläckig guldvinge (2021), Violettkantad guldvinge (2021)
Grönsnabbvinge (2022), Almsnabbvinge (2018), Eldsnabbvinge (2017), Eksnabbvinge (2021)

Pärlemorfjärilar
[0/9]

Silverstreckad pärlemorfjäril (2021), Ängspärlemorfjäril (2021), Skogspärlemorfjäril (2021), Hedpärlemorfjäril (2018)
Prydlig pärlemorfjäril (2021), Brunfläckig pärlemorfjäril (2021), Myrpärlemorfjäril (2018)
Älggräspärlemorfjäril (2021)
Storfläckig pärlemorfjäril (2020)

Vinterpraktfjärilar
[4/8]

Amiral (2021), Tistelfjäril (2021)
Nässelfjäril (2022), Påfågelöga (2022)
Körsbärsfuks (2021), Videfuks (2013), Sorgmantel (2022)
Vinbärsfuks (2022)

Nätfjärilar
[0/4]

Asknätfjäril (2021), Väddnätfjäril (2021)
Sotnätfjäril (2021), Skogsnätfjäril (2021)

Kronseglare
[0/1]

Aspfjäril (2015)

Skimmerfjärilar
[0/1]

Sälgskimmerfjäril (2019]

Gräsfjärilar
[1/11]

Kvickgräsfjäril (2021)
Svingelgräsfjäril (2020), Vitgräsfjäril (2021), Berggräsfjäril (2020)
Pärlgräsfjäril (2022), Kamgräsfjäril (2021)
Luktgräsfjäril (2021)
Slåttergräsfjäril (2021)
Skoggräsfjäril (2021), Fjällgräsfjäril (2021)
Sandgräsfjäril (2021)

NATTFJÄRILAR

Bastardsvärmare
[0/5]

Fjällbastardsvärmare (2021), Mindre bastardsvärmare (2021), Sexfläckig bastardsvärmare (2021), Smalsprötad bastardsvärmare (2019)
Ängsmetallvinge (2017)

Björnspinnare
[0/5]

Karminspinnare (2013), Mindre igelkottspinnare (2018), Mörkgrå lavspinnare (2020), Ockragul lavspinnare (2017), Rödfransad björnspinnare (2018)

Fjädermott
[0/1]

Röllekafjädermott (2017)

Mott
[0/9]

Blekgult ängsmott (2018), Guldljusmott(2021), Kalkfjällsmott (2021), Näckrosmott (2017), Purpurljusmott (2017), Saltängsgräsmott (2017),
Trädgårdsgräsmott (2021), Vattenskräppemott (2021), Vitfläckigt ängsmott (2021)

Mätare
[2/33]

Brun flickfjäril (2022)
Bandatlasmätare (2017), Blåbärslundmätare (2018), Blåbärsparkmätare (2020), Brun lövmätare (2017), Dagfjärilsmätare (2009), Granbågmätare (2021), Gråbandad lövmätare (2017), Grå mårfältmätare (2018), Gul syramätare (2021), Guldgul frostmätare (2021), Gulvattrad lövmätare (2017), Gulvingad fältmätare (2017), Hallonfältmätare (2018), Jämnbandad fältmätare (2021), Mellanhöstmätare (2021), Mindre fläckmätare (2018), Mindre purpurmätare (2021), Ormbunksmätare (2022), Plommonmätare (2021), Rutig buskmätare (2021), Snövit sträckmätare (2021), Sotmätare (2021), Större eklavmätare (2021), Svartribbad vitvingemätare (2021), Tallbågmätare (2021), Tallmätare (2018), Torvmosstaggmätare (2018), Vickerbacksmätare (2017), Vinkellövmätare (2018), Vågbräddad lavmätare (2020), Ängslövmätare (2017), Ängsmätare (2021)

Nattflyn
[1/12]

Gaffelgräsfly (2021), Gammafly (2021), Gråkantat glansfly (2021), Grått lövfly (2022), Grönglänsande metallfly (2021), Gulbrokigt slåtterfly (2021),
Gulfläckigt jordfly (2021), Helfläckat vickerfly(2021), Källfly (2021), Vitbrokigt slåtterfly (2021), Vitfläckat glansfly (2021), Åkerjordfly (2019)

Spinnmalar
[0/1]

Häggspinnmal (2013)

Svärmare
[0/3]

Svävflugedagsvärmare (2021)
Humledagsvärmare (2021)
Brunsprötad skymningssvärmare (2021)

Vecklare
[1/3]

Fjällbrokvecklare (2021)
Klubbfläckad brokvecklare (2021)
Vickervecklare (2022)

HALVVINGAR
[2/17]

Bredkantskinnbaggar
[0/1]

Coreus marginatus (2021)

Bärfisar
[1/9]

Bred bärfis (2018), Grön bärfis (2020), Harrisbärfis (2020), Hårig bärfis (2022), Jallabärfis (2019), Purpurbärfis (2021),
Rödbent bärfis (2021), Strimlus (2021)
Mindre spetsnäsa (2020)

Eldskinnbaggar
[0/1]

Eldlus (2020)

Fröskinnbaggar
[1/1]

Riddarskinnbagge (2022)

Kölskinnbaggar (Taggbärfisar)
[0/2]

Hagtornsbärfis (2020), Större björkbärfis (2019)

Skräddare
[0/2]

Brun sammetsskräddare (2018), Sjöskräddare (2018)

Smalkantskinnbaggar
[0/1]

Rödlus (2021)

HOPPRÄTVINGAR
[0/8]

Markgräshoppor
[0/5]

Grön ängsgräshoppa (2020), Kärrgräshoppa (2018), Slåttergräshoppa (2019), Strandängsgräshoppa (2016), Större klubbgräshoppa (2020)

Vårtbitare
[0/3]

Cikadavårtbitare (2017), Grön vårtbitare (2020), Större vårtbitare (2019)

SKALBAGGAR
[5/41]

Asbaggar
[0/2]

Rödsköldad asbagge (2021), Svartklubbad dödgrävare (2021)

Bladbaggar
[0/5]

Allövbagge (2021), Aspglansbagge (2021), Frossörtsbagge (2017), Lökbagge (2020), Renfanebagge (2019)

Bladhorningar
[1/3]

Brunborre (2020), Gräsgrön guldbagge (2022), Humlebagge (2021)

Brokbaggar
[0/1]

Myrbagge (2021)

Flugbaggar
[0/2]

Prästbagge (2017), Stor flugbagge (2021)

Jordlöpare
[1/2]

Grön sandjägare (2022), Skogssandjägare (2021)

Knäppare
[0/1]

Kamhornad knäppare (2021)

Långhorningar
[0/12]

Fläckhornad blombock (2021), Fyrbandad blombock (2021), Gulröd blombock (2021), Lövträdlöpare (2021), Myskbock (2017),
Större aspvedsbock (2019), Större timmerman (2021), Tallbock (2020), Tegelbock (2021), Videbock (2014), Videsmalbock (2020),
Ängsblombock (2021)

Nyckelpigor
[3/9]

Alnyckelpiga (2020), Femprickig nyckelpiga (2017), Fjortonfläckig lövpiga (2019), Harlekinpiga (2022), Nittonprickig kärrpiga (2017), Schackbrädspiga (2022), Sjuprickig nyckelpiga (2022), Tjugotvåprickig nyckelpiga (2020), Tvåprickig nyckelpiga (2016)

Plattnosvivlar
[0/1]

Alplattnos (2019)

Rödvingebaggar
[0/1]

Dictyoptera aurora (2021)

Tordyvlar
[0/1]

Skogstordyvel (2021)

Vivlar
[0/1]

Vanlig snytbagge (2018)

STEKLAR
[10/26]

Crabronidae
[0/1]

Bivarg (2021)

Getingar
[1/6]

Bålgeting (2021), Rödbandad geting (2019), Skogsgeting (2021), Tyskgeting (2018), Vanlig geting (2022)
Hårig krukmakargeting (2018)

Grävbin
[0/3]

Hagtornssandbi (2019), Trädgårdssandbi (2020), Videsandbi (2021)

Långtungebin
[8/15]

Svartpälsbi (2022), Örtagårdsbi (2021)
Honungsbi (2022)
Haghumla (2017), Hushumla (2022), Ljus jordhumla (2022), Mörk jordhumla (2022), Stenhumla (2022), Vallhumla (2019), Åkerhumla (2022), Ängshumla (2022)
Jordsnylthumla (2019), Stensnylthumla (2021), Åkersnylthumla (2021)
Gyllengökbi (2019)

Buksamlarbin
[1/1]

Snäckmurarbi (2022)

TROLLSLÄNDOR
[5/45]

Jungfrusländor
[0/2]

Blå jungfruslända (2021), Blåbandad jungfruslända (2019)

Glansflicksländor
[1/3]

Pudrad smaragdflickslända (2021), Mindre smaragdflickslända (2018)
Vinterflickslända (2022)

Dammflicksländor
[3/9]

Större rödögonflickslända (2021)
Röd flickslända (2021)
Spjutflickslända (2022), Månflickslända (2021), Griptångflickslända (2018), Ljus lyrflickslända (2021), Mörk lyrflickslända (2022)
Sjöflickslända (2022)
Större kustflickslända (2020)

Mosaiksländor
[0/8]

Vassmosaikslända (2018), Höstmosaikslända (2020), Starrmosaikslända (2021)
Fjällmosaikslända (2021), Blågrön mosaikslända (2021), Brun mosaikslända (2021)
Tidig mosaikslända (2020)
Blå kejsartrollslända (2020)

Flodtrollsländor
[0/2]

Sandflodtrollslända (2018)
Stenflodtrollslända (2018)

Kungstrollsländor
[0/1]

Kungstrollslända (2020)

Skimmertrollsländor
[0/5]

Tvåfläckad trollslända (2021)
Guldtrollslända (2021)
Metalltrollslända (2020), Gulfläckad glanstrollslända (2021), Mindre glanstrollslända(2021)

Segeltrollsländor
[1/15]

Fyrfläckad trollslända (2022), Bred trollslända (2021)
Större sjötrollslända (2021), Mindre sjötrollslända (2019)
Bred kärrtrollslända (2021), Pudrad kärrtrollslända (2020), Myrtrollslända (2018), Nordisk kärrtrollslända (2017),
Citronfläckad kärrtrollslända (2021)
Gulfläckad ängstrollslända (2020), Vandrande ängstrollslända (2019), Svart ängstrollslända (2020), Tegelröd ängstrollslända (2020),
Större ängstrollslända (2019), Blodröd ängstrollslända (2021)

Tvåvingar
[4/49]

Blomflugor
[2/32]

Barrblomflugor [Megasyrphus]: Bandad barrblomfluga (2017)
Dammblomflugor [Anasimyia]: Långnosig dammblomfluga (2022)
Dödskalleblomflugor [Myathropa]: Dödskallefluga (2021)
Flyttblomflugor [Episyrphus]: Flyttblomfluga (2021)
Getingblomflugor [Chrysotoxum]: Tvåbandad getingfluga (2019), Större getingfluga (2021), Ängsgetingfluga (2020)
Glasvingeblomflugor [Scaeva]: Vit glasvingefluga (2017)
Humleblomflugor [Volucella]: Bålgetingblomfluga (2021), Fönsterblomfluga (2021)
Kilblomflugor [Xanthogramma]: Bredkilblomfluga (2021)
Kärrblomflugor [Helophilus]: Pendelblomfluga (2022), Större kärrblomfluga (2019)
Lyktblomflugor [Leucozona]: Ljus lyktblomfluga (2017), Ljushårig lyktblomfluga (2021)
Mulmblomflugor [Chalcosyrphus]: Rödbent mulmblomfluga (2021)
Pälsblomflugor [Criorhina]: Humlelik pälsblomfluga (2021)
Slamflugor [Eristalis]: Fältslamfluga (2021), Gulfotad slamfluga (2021), Lillslamfluga (2018), >Mörk slamfluga (2021)
Skogsblomflugor [Dasysyrphus]: Större skogsblomfluga (2017)
Sländblomflugor [Sphaerophoria]: Sandsländfluga (2019), Taggsländfluga (2021), Ängssländfluga< (2021)
Solblomflugor [Syrphus]: Gul solblomfluga (2019), Mindre solblomfluga (2016)
Strandblomflugor [Parhelophilus]: Gul strandblomfluga (2021)
Torvblomflugor [Sericomyia]: Lapptorvblomfluga (2021), Ljungtorvblomfluga (2019)
Trädblomflugor [Spilomyia]: Gulfotad trädblomfluga (2021)
Örtblomflugor [Cheilosia]: Rävröd örtblomfluga< (2021)

Husflugor
[1/1]

Mesembrina meridiana (2022)

Parasitflugor
[0/7]

Cylindromyia: Cylindromyia brassicaria (2018), Cylindromyia interrupta (2019)
Gymnosoma: Gymnosoma nudifrons (2019)
Nowickia: Nowickia ferox (2016)
Tachina: Tachina fera (2020), Tachina grossa (2017), Tachina ursina (2017)

Rovflugor
[0/2]

Laphria: Laphria flava (2021)
Tolmerus: Tolmerus atricapillus (2020)

Spyflugor
[0/2]

Lucilia: Lucilia caesar (2017)
Pollenia: Pollenia rudis (2016)

Svävflugor
[1/4]

Bombylius: Stor svävfluga (2022)
Hemipenthes: Hemipenthes maura (2021), Hemipenthes morio (2021)
Villa: Villa Hottentotta (2020)

Vapenflugor
[0/1]

Stratiomys: Gulgördlad jättevapenfluga (2017)