Skalbaggar i Sverige

Möjliga skalbaggar att se i Sverige är stort (ca 4400).
Vi fotograferar i fält och funderar och söker i litteratur samt på internet för att identifiera arterna.
OBSERVERA att på denna sida finns ENDAST de arter vi SETT och FOTOGRAFERAT!

Ordningen SKALBAGGAR (Coleoptera) indelas i fyra underordningar.

ADEPHAGA/ROVSKALBAGGAR
[2]

Carabidae/Jordlöpare (2)

ARCHOSTEMATA
[0]

MYXOPHAGA/SVAMPÄTARBAGGAR
[0]

POLYPHAGA/ALLÄTARBAGGAR
[43]

Anthribidae/Plattnosbaggar (1)
Cantharidae/Flugbaggar (5)
Cerambycidae/Långhorningar (11)
Chrysomelidae/Bladbaggar (6)
Cleridae/Brokbaggar (1)
Coccinellidae/Nyckelpigor (9)
Curculionidae/Äkta vivlar (2)
Elateridae/Knäppare (1)
Geotrupidae/Tordyvlar (1)
Lycidae/Rödvingebaggar (1)
Scarabaeidae/Bladhorningar (3)
Silphidae/Asbaggar (2)

Observera att vi är nybörjare vad gäller halvvingar så en del arter kan ha blivit felidentifierade.
Vi är tacksamma för feedback om vi har fått något om bakfoten.

OIDENTIFIERADE

Förkortningar
NR=Naturreservat, NP=Nationalpark

Antal arter sedda hittills: 45

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Senast uppdaterad: 2022-05-30

ADEPHAGA/ROVSKALBAGGAR
Överfamiljen
Caraboidea
Familjen Carabidae (Jordlöpare) -> Underfamiljen Cicindelinae
Släktet Cicindela
Grön sandjägare
Green Tiger Beetle
(Cicindela campestris)

Första obs: 2017-05-26
Denna bild: 2019-05-21
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Skogssandjägare
Wood Tiger Beetle
(Cicindela sylvatica)

Första obs: 2021-07-01
Denna bild: 2021-07-01
Alderängarnas NR, Mora, Dalarna
[Länk till fler bilder på famgus.se]
POLYPHAGA/ALLÄTARBAGGAR
Överfamiljen
Chrysomeloidea
Familjen Cerambycidae (Långhorningar)
Underfamiljen Cerambycinae -> Tribe Callichromatini
Släktet Aromia
Myskbock
Musk Beetle
(Aromia moschata)

Första obs: 2017-07-22
Denna bild: 2017-07-22
Sandemars NR, Haninge, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Lamiinae -> Tribe Acanthocinini
Släktet Acanthocinus
Större timmerman
Timberman Beetle
(Acanthocinus aedilis)

Första obs: 2018-05-12
Denna bild: 2018-05-12
Fjällmossens NR, Norrköping, Östergötland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Lamiinae -> Tribe Lamiini
Släktet Lamia
Videbock
Weaver Beetle
(Lamia textor)

Första obs: 2014-06-01
Denna bild: 2014-06-01
Tyresta NP, Haninge, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Lamiinae -> Tribe Monochamini
Släktet Monochamus
Tallbock
Small White-marmorated Longicorn
(Monochamus sutor)

Första obs: 2020-06-23
Denna bild: 2020-06-23
Munkhyttans NR, Lindesberg, Västmanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Lamiinae -> Tribe Phytoeciini
Släktet Oberea
Videsmalbock
Eyed Longhorn Beetle
(Oberea oculata)

Första obs: 2020-07-16
Denna bild: 2020-07-16
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Lamiinae -> Tribe Saperdini
Släktet Saperda
Större aspvedbock
Large Poplar Longhorn Beetle
(Saperda carcharias)

Första obs: 2019-08-02
Denna bild: 2019-08-02
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Lepturinae -> Tribe Lepturini
Släktet Leptura
Fyrbandad blombock
A Longhorn Beetle
(Leptura quadrifasciata)

Första obs: 2018-07-02
Denna bild: 2018-07-02
Orlångens NR, Huddinge, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Stenurella
Ängsblombock
Black-striped Longhorn Beetle
(Stenurella melanura)

Första obs: 2017-07-09
Denna bild: 2020-07-09
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Stictoleptura
Fläckhornad blombock
A Longhorn Beetle
(Stictoleptura maculicornis)

Första obs: 2020-07-09
Denna bild: 2020-07-09
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Gulröd blombock
Red-brown Longhorn Beetle
(Stictoleptura rubra)

Första obs: 2017-08-09
Denna bild: 2017-08-23
Ängslyckan, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Lepturinae -> Tribe Rhagiini
Släktet Rhagium
Lövträdlöpare
Blackspotted Pliers Support Beetle
(Rhagium mordax)

Första obs: 2018-05-13
Denna bild: 2021-06-03
Grinduga fjärilsväg, Gävle, Gästrikland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Chrysomelidae (Bladbaggar)
Underfamiljen Chrysomelinae -> Tribe Chrysomelini
Släktet Chrysomela
Aspglansbagge
Poplar Leaf Beetle
(Chrysomela populi)

Första obs: 2019-05-21
Denna bild: 2019-05-21
Hummelsvedjans fjärilsstig, Norrtälje, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Criocerinae -> Tribe Criocerini
Släktet Lilioceris
Lökbagge
No English common name known
(Lilioceris merdigera)

Första obs: 2020-05-21
Denna bild: 2020-05-21
Hummelsvedjans fjärilsstig, Norrtälje, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Liljebagge
Scarlet Lily Beetle
(Lilioceris lilii)

Första obs: 2022-05-25
Denna bild: 2022-05-25
Stora Skuggan, Djurgården, Stockholm, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Galerucinae -> Tribus Galerucini
Släktet Galeruca
Renfanebagge
No English common name known
(Galeruca tanaceti)

Första obs: 2019-06-19
Denna bild: 2019-06-19
Västra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Galerucinae -> Tribus Hylaspini
Släktet Agelastica
Allövbagge
Alder Leaf Beetle
(Agelastica alni)

Första obs: 2019-05-29
Denna bild: 2021-05-20
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Galerucinae -> Tribus Luperini
Släktet Phyllobrotica
Frossörtsbagge
Skullcap Leaf Beetle
(Phyllobrotica quadrimaculata)

Första obs: 2017-07-02
Denna bild: 2017-07-02
Näsnabbens NR, Varberg, Halland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Cleroidea
Familjen Cleridae (Brokbaggar)
Underfamiljen Clerinae
Släktet Thanasimus
Myrbagge
Ant Beetle
(Thanasimus formicarius)

Första obs: 2021-04-01
Denna bild: 2021-04-01
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Cucujoidea
Familjen Coccinellidae (Nyckelpigor)
Underfamiljen Coccinellinae -> Tribus Coccinellini
Släktet Adalia
Tvåprickig nyckelpiga
Two-spot Ladybird
(Adalia bipunctata)

Första obs: 2016-09-10
Denna bild: 2017-07-05
Råstasjöns NR, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Anisosticta
Nittonprickig kärrpiga
Water Ladybird
(Anisosticta novemdecimpunctata)

Första obs: 2017-07-05
Denna bild: 2017-07-05
Råstasjöns NR, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Calvia
Fjortonprickig lövpiga
Cream-streaked Ladybird
(Calvia quatuordecimguttata)

Första obs: 2019-08-03
Denna bild: 2019-08-03
Ängslyckan, Enköping, Uppland
(Denna individ funnen i dotterns tält,
som var ihoppackat i Lidköping)
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Coccinella
Femprickig nyckelpiga
Five-spotted Ladybeetle
(Coccinella quinquepunctata)

Första obs: 2017-08-21
Denna bild: 2017-08-21
Hemsta hagars NR, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Sjuprickig nyckelpiga
Seven-spot Ladybird
(Coccinella septempunctata)

Första obs: 2016-03-17
Denna bild: 2020-05-31
Hjälstavikens NR, Enköping/Håbo, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Harmonia
Harlekinpiga
Asian Ladybeetle
(Harmonia axyridis)

Första obs: 2018-06-23
Denna bild: 2018-07-08
Råstasjöns NR, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Propylea
Schackbrädspiga
No English common name known
(Propylea quatuordecimpunctata)

Första obs: 2018-08-22
Denna bild: 2022-05-15
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Sospita
Alnyckelpiga
No English common name known
(Sospita vigintiguttata)

Första obs: 2020-07-19
Denna bild: 2020-07-19
Ängslyckan, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Coccinellinae -> Tribus Halyziini
Släktet Psyllobora
Tjugotvåprickig nyckelpiga
22 spot Ladybird
(Psyllobora vigintiduopunctata)

Första obs: 2020-06-09
Denna bild: 2020-06-09
Ängslyckan, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Curculionoidea
Familjen Anthribidae (Plattnosbaggar/vivlar)
Underfamiljen Anthribinae -> Tribus Platystomini
Släktet Platystomos
Vanlig plattnosbagge
Fungus weevil
(Platystomos albinus)

Första obs: 2019-05-21
Denna bild: 2019-05-21
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Curculionidae (Äkta vivlar)
Underfamiljen Curculioninae -> Tribus Anthonomini
Släktet Anthonomus
Större häggblomsvivel
Stone Fruit Weevil
(Anthonomus rectirostris)

Första obs: 2022-05-24
Denna bild: 2022-05-24
Angarnsjöängens NR, Vallentuna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Molytinae -> Tribus Hylobiini
Släktet Hylobius
Vanlig snytbagge
Large Pine Weevil
(Hylobius abietis)

Första obs: 2018-05-12
Denna bild: 2018-05-12
Fjällmossens NR, Norrköping, Östergötland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Elateroidea
Familjen Cantharidae (Flugbaggar)
Underfamiljen Cantharinae -> Tribus Cantharini
Släktet Cantharis
Stor flugbagge
No English common name known
(Cantharis fusca)

Första obs: 2017-06-11
Denna bild: 2021-06-01
Västra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Svenskt namn saknas
No English common name known
(Cantharis livida)

Första obs: 2017-05-29
Denna bild: 2017-05-29
Flemingsbergsvik. våtmark, Huddinge, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Svenskt namn saknas
Grey Sailor Beetle
(Cantharis nigricans)

Första obs: 2017-05-31
Denna bild: 2017-05-31
Råstasjöns NR, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Svenskt namn saknas
No English common name known
(Cantharis obscura)

Första obs: 2022-05-29
Denna bild: 2022-05-29
Häringe-Hammersta NR, Haninge, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Rhagonycha
Prästbagge
No English common name known
(Rhagonycha fulva)

Första obs: 2017-07-21
Denna bild: 2017-07-22
Hemsta hagars NR, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Elateridae (Knäppare)
Underfamiljen Denticollinae -> Tribus Ctenicerini
Släktet Ctenicera
Kamhornad knäppare
No English common name known
(Ctenicera pectinicornis)

Första obs: 2020-06-08
Denna bild: 2021-05-30
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Lycidae (Rödvingebaggar)
Underfamiljen Erotinae -> Tribus Erotini
Släktet Dictyoptera
Svenskt namn okänt
No English common name known
(Dictyoptera aurora)

Första obs: 2019-06-30
Denna bild: 2019-06-30
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Scarabaeoidea
Familjen Geotrupidae (Tordyvlar)
Underfamiljen Geotrupinae -> Tribus Geotrupini
Släktet Anoplotrupes
Skogstordyvel
Dor Beetle
(Anoplotrupes stercorosus)

Första obs: 2016-10-02
Denna bild: 2017-06-30
Särö Västerskogs NR, Kungsbacka, Halland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Scarabaeidae (Bladhorningar)
Underfamiljen Cetoniinae -> Tribus Cetoniini
Släktet Cetonia
Gräsgrön guldbagge
Rose Chafer
(Cetonia aurata)

Första obs: 2014-06-15
Denna bild: 2019-06-23
Koloniträdgården vid Säby gård, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Cetoniinae -> Tribus Trichiini
Släktet Trichius
Humlebagge
Bee Beetle
(Trichius fasciatus)

Första obs: 2013-06-26
Denna bild: 2017-07-13
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Melolonthinae
Släktet Serica
Brunborre
Brown Chafer
(Serica brunnea)

Första obs: 2020-07-17
Denna bild: 2020-07-17
Häringe-Hammersta NR, Haninge, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Staphylinoidea
Familjen Silphidae (Asbaggar)
Underfamiljen Nicrophorinae
Släktet Nicrophorus (dödgrävare)
Svartklubbad dödgrävare
Common Sexton Beetle
(Nicrophorus vespilloides)

Första obs: 2020-07-09
Denna bild: 2020-07-09
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Underfamiljen Silphinae -> Tribus Silphini
Släktet Oiceoptoma
Rödsköldad asbagge
Red-breasted Carrion Beetle
(Oiceoptoma thoracicum)

Första obs: 2020-05-09
Denna bild: 2020-05-09
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
SETT
men inte
ARTBESTÄMT
POLYPHAGA - ALLÄTARBAGGAR
Kanske någon vivel???

Denna bild: 2021-05-30
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland