Steklar i Sverige

Möjliga steklar att se i Sverige är stort.
Vi fotograferar i fält och funderar och söker i litteratur samt på internet för att identifiera arterna.
OBSERVERA att på denna sida finns ENDAST de arter vi SETT och FOTOGRAFERAT!

Ordningen STEKLAR (Hymenoptera) indelas i två underordningar, VÄXTSTEKLAR och MIDJESTEKLAR.
Underordningen MIDJESTEKLAR delas sedan in i de två infraordningarna PARASITSTEKLAR och GADDSTEKLAR.

Vi väljer i denna presentation att dela in våra observationer i VÄXTSTEKLAR, PARASITSTEKLAR och GADDSTEKLAR.

VÄXTSTEKLAR - SYMPHYTA
[xx]

Tenthredinoidea (2)

PARASITSTEKLAR - PARASITICA
[xx]

Ichneumonoidea (se obestämda)

GADDSTEKLAR - ACULEATA
[xx]

Apoidea/Bin (x), Apoidea/Rovsteklar (1), Vespoidea/Getingar, myror mm (x)

Observera att vi är nybörjare vad gäller steklar så en del arter kan ha blivit felidentifierade.
Vi är tacksamma för feedback om vi har fått något om bakfoten.

Förkortningar
NR=Naturreservat, NP=Nationalpark

Antal arter sedda hittills: xx

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Senast uppdaterad: 2022-05-18

VÄXTSTEKLAR
Överfamiljen
Tenthredinoidea
Familjen Tenthredinidae (Bladsteklar) -> Underfamiljen Tenthredininae
Släktet Tenthredo -> Undersläkte Tenthredo (Eurogaster)
Svenskt namn saknas
No English common name known
(Tenthredo mesomela)

Första obs: 2021-06-24
Denna bild: 2021-06-24
Koloniträdgården vid Säby gård, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Tenthredo -> Undersläkte Tenthredo (Temuledo)
Svenskt namn saknas
No English common name known
(Tenthredo temula)

Första obs: 2021-06-24
Denna bild: 2021-06-24
Koloniträdgården vid Säby gård, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
GADDSTEKLAR
Överfamiljen
Apoidea (Bin)
Familjen Andrenidae (Grävbin) -> Underfamilj Andreninae
Släktet Andrena (Sandbin)
Hagtornssandbi
Chocolate Mining Bee
(Andrena carantonica)

Första obs: 2019-05-10
Denna bild: 2019-05-10
Waldemarsudde, Stockholm, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Videsandbi
Clarke's Mining Bee
(Andrena clarkella)

Första obs: 2021-04-14
Denna bild: 2021-04-14
Tyresta nationalpark, Tyresö, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Trädgårdssandbi
Orange-tailed Mining Bee
(Andrena haemorrhoa)

Första obs: 2020-04-26
Denna bild: 2020-04-26
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Apidae (Långtungebin)
Släktet Anthophora (Pälsbin)
Svartpälsbi
Potter Flower Bee
(Anthophora retusa)

Första obs: 2022-05-15
Denna bild: 2022-05-15
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Örtagårdsbi
Four-banded Flower Bee
(Anthophora quadrimaculata)

Första obs: 2021-05-19
Denna bild: 2021-06-24
Koloniträdgården vid Säby Gård, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Apis (Honungsbin)
Honungsbi
Western Honey Bee
(Apis mellifera)

Första obs: 2013-07-06
Denna bild: 2020-05-09
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Bombus (Humlor)
Hushumla
Tree Bumblebee
(Bombus hypnorum)

Första obs: 2013-07-06
Denna bild: 2021-07-17
Råstasjöns NR, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ljus jordhumla
White-tailed Bumblebee
(Bombus lucorum)

Första obs: 2017-07-09
Denna bild: 2019-06-21
Bredsand, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Mosshumla
Large (Moss) Carder Bee
(Bombus muscorum)

Första obs: 2022-05-10
Denna bild: 2022-05-10
Ottenby NR, Mörbylånga, Öland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Åkerhumla
Common Carder Bee
(Bombus pascuorum)

Första obs: 2016-08-30
Denna bild: 2019-08-14
Västra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ängshumla
Early Bumblebee
(Bombus pratorum)

Första obs: 2017-07-12
Denna bild: 2021-04-01
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Vallhumla
Short-haired Bumblebee
(Bombus subterraneus)

Första obs: 2018-06-08
Denna bild: 2018-06-23
Råstasjöns NR, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Mörk jordhumla
Buff-tailed Bumblebee
(Bombus terrestris)

Första obs: 2013-07-06
Denna bild: 2013-07-06
Herrängen, Stockholm, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Bombus (Snylthumlor)
Jordsnylthumla
Gypsy's Cuckoo Bumblebee
(Bombus bohemicus)

Första obs: 2017-08-13
Denna bild: 2019-07-10
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Nomada (Gökbin)
Gyllengökbi
Gooden's Nomad Bee
(Nomada goodeniana)

Första obs: 2019-05-10
Denna bild: 2019-05-10
Waldemarsudde, Stockholm, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Megachilidae (Buksamlarbin) -> Underfamiljen Megachilinae
Släktet Osmia (Murarbin)
Snäckmurarbi
Red-tailed Mason Bee
(Osmia bicolor)

Första obs: 2022-05-11
Denna bild: 2022-05-15
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Melittidae (Sommarbin) -> Underfamiljen Dasypodainae
Släktet Dasypoda (Byxbin)
Praktbyxbi
Hairy-legged Mining Bee
(Dasypoda hirtipes)

Första obs: 2021-07-15
Denna bild: 2021-07-15
Sandemars NR, Haninge, Södermanland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Apoidea (Rovsteklar)
Familjen Crabronidae -> Underfamiljen Philanthinae
-> Tribus Philanthini
Släktet Philanthus
Bivarg
European Beewulf
(Philanthus triangulum)

Första obs: 2018-07-14
Denna bild: 2018-07-14
Råstasjöns naturreservat, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen
Vespoidea (Getingar, myror mm)
Familjen Vespidae (Getingar) -> Underfamiljen Vespinae (Sociala getingar)
Släktet Dolichovespula (Långkindade getingar)
Nordgeting
Norwegian Wasp
(Dolichovespula norwegica)

Första obs: 2021-07-06
Denna bild: 2021-07-06
Långfjällets NR, Älvdalen, Dalarna
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Skogsgeting
Tree Wasp
(Dolichovespula sylvestris)

Första obs: 2018-08-06
Denna bild: 2018-08-06
Lindö Park golfbana, Vallentuna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Vespa (Bålgetingar)
Bålgeting
European Hornet
(Vespa crabro)

Första obs: 2016-09-06
Denna bild: 2019-08-14
Västra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Vespula (Jordgetingar)
Tyskgeting
German Wasp
(Vespula germanica)

Första obs: 2016-09-05
Denna bild: 2018-08-18
Västra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Rödbandad geting
Red Wasp
(Vespula rufa)

Första obs: 2016-07-18
Denna bild: 2016-07-18
Hestraviken, Gislaved, Småland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Vanlig geting
Common Wasp
(Vespula vulgaris)

Första obs: 2009-07-23
Denna bild: 2021-06-01
Västra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
SETT
men inte
ARTBESTÄMT
SYMPHYTA - VÄXTSTEKLAR
Förmodligen en Bladstekel i
familjen Tenthredinidae

Denna bild: 2019-07-14
Västra Järvafältetes NR, Järfälla, Uppland
PARASITICA - PARASITSTEKLAR
Förmodligen en Brokparasitstekel i
familjen Ichneumonidae

Denna bild: 2019-08-02
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppasla, Uppland
Förmodligen ännu en Brokparasitstekel i
familjen Ichneumonidae

Denna bild: 2021-06-28
Sandemars naturreservat, Haninge, Södermanland