Trollsländor (Odonata)

Möjliga trollsländor att se i Sverige enligt denna lista är 64.
Som referens används Magnus Billqvists utmärkta "Nordens Trollsländor".

Observera att vi är nybörjare vad gäller trollsländor så en del arter kan ha blivit felidentifierade.
Vi är tacksamma för feedback om vi har fått något om bakfoten.

Antal arter sedda hittills: 45

[Jungfrusländor=2, Glansflicksländor=3, Flodflicksländor=0, Dammflicksländor=9] = 14 Flicksländor
[Mosaiksländor=8, Flodtrollsländor=2, Kungstrollsländor=1, Skimmertrollsländor=5, Segeltrollsländor=15] = 31 Egentliga trollsländor

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Senast uppdaterad: 2021-07-11

Flicksländor
Underordningen Flicksländor - Zygoptera
Familjen Jungfrusländor - Calopterygidae
Släktet Calopteryx
Blå jungfruslända
Beautiful Demoiselle
(Calopteryx virgo)

Första obs: 2016-07-20
- - -
Fler bilder
Blåbandad jungfruslända
Banded Demoiselle
(Calopteryx splendens)

Första obs: 2019-07-06
- - -
Fler bilder
Underordningen Flicksländor - Zygoptera
Familjen Glansflicksländor - Lestidae
Släktet Lestes
Pudrad smaragdflickslända
Common Spreadwing
(Lestes sponsa)

Första obs: 2016-08-23
- - -
Fler bilder
Kraftig smaragdflickslända
Robust Spreadwing
(Lestes dryas)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Mindre smaragdflickslända
Small spreadwing
(Lestes virens)

Första obs: 2018-08-23
- - -
Fler bilder
Vandrande smaragdflickslända
Migrant spreadwing
(Lestes barbarus)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Släktet Sympecma
Vinterflickslända
Common Winter Damsel
(Sympecma fusca)

Första obs: 2017-07-21
- - -
Fler bilder
Sibirisk vinterflickslända
Siberian Winter Damsel
(Sympecma paedisca)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Underordningen Flicksländor - Zygoptera
Famijen Flodflicksländor - Platycnemididae
Släktet Platycnemis
Flodflickslända
Blue Featherleg
(Platycnemis pennipes)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Underordningen Flicksländor - Zygoptera
Familjen Dammflicksländor - Coenagrionidae
Släktet Erythromma
Större rödögonflickslända
Large Redeye
(Erythromma najas)

Första obs: 2017-06-01
- - -
Fler bilder
Mindre rödögonflickslända
Small Redeye
(Erythromma viridulum)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Släktet Pyrrhosoma
Röd flickslända
Large Red Damsel
(Pyrrhosoma nymphula)

Första obs: 2017-06-19
- - -
Fler bilder
Släktet Coenagrion
Spjutflickslända
Spearhead Bluet
(Coenagrion hastulatum)

Första obs: 2017-05-29
- - -
Fler bilder
Månflickslända
Crescent Bluet
(Coenagrion lunulatum)

Första obs: 2018-06-12
- - -
Fler bilder
Griptångsflickslända
Dark Bluet
(Coenagrion armatum)

Första obs: 2018-05-20
- - -
Fler bilder
Myrflickslända
Arctic Damselfly
(Coenagrion johanssoni)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Ljus lyrflickslända
Azure Bluet
(Coenagrion puella)

Första obs: 2017-06-19
- - -
Fler bilder
Mörk lyrflickslända
Variable Bluet
(Coenagrion pulchellum)

Första obs: 2017-05-31
- - -
Fler bilder
Släktet Nehalennia
Dvärgflickslända
Sedgling
(Nehalennia speciosa)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Släktet Enallagma
Sjöflickslända
Common Bluet
(Enallagma cyathigerum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Släktet Ischnura
Större kustflickslända
Common Bluetail
(Ischnura elegans)

Första obs: 2017-05-26
- - -
Fler bilder
Mindre kustflickslända
Small Bluetail
(Ischnura pumilio)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Egentliga Trollsländor
Underordningen Egentliga Trollsländor - Anisoptera
Familjen Mosaiksländor - Aeshnidae
Släktet Aeshna
Vassmosaikslända
Baltic Hawker
(Aeshna serrata)

Första obs: 2018-08-07
- - -
Fler bilder
Klarblå mosaikslända
Blue-eyed Hawker
(Aeshna affinis)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Höstmosaikslända
Migrant Hawker
(Aeshna mixta)

Första obs: 2016-08-25
- - -
Fler bilder
Starrmosaikslända
Moorland Hawker
(Aeshna juncea)

Första obs: 2018-08-07
- - -
Fler bilder
Gungflymosaikslända
Bog Hawker
(Aeshna subarctica)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Fjällmosaikslända
Azure Hawker
(Aeshna caerulea)

Första obs: 2021-07-07
- - -
Fler bilder
Kilfläckslända
Green-eyed Hawker
(Aeshna isoceles)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Grön mosaikslända
Green Hawker
(Aeshna viridis)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Blågrön mosaikslända
Blue Hawker
(Aeshna cyanea)

Första obs: 2016-08-22
- - -
Fler bilder
Brun mosaikslända
Brown Hawker
(Aeshna grandis)

Första obs: 2016-08-22
- - -
Fler bilder
Släktet Brachytron
Tidig mosaikslända
Hairy Hawker
(Brachytron pratense)

Första obs: 2015-07-03
- - -
Fler bilder
Släktet Anax
Mindre kejsartrollslända
Lesser Emperor
(Anax parthenope)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Blå kejsartrollslända
Blue Emperor
(Anax imperator)

Första obs: 2019-07-10
- - -
Fler bilder
Brun kejsartrollslända
Vagrant Emperor
(Anax ephippiger)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Underordningen Egentliga Trollsländor - Anisoptera
Familjen Flodtrollsländor - Gomphidae
Släktet Gomphus
Sandflodtrollslända
[Sandklubbslända]
Common Clubtail
(Gomphus vulgatissimus)

Första obs: 2018-06-24
- - -
Fler bilder
Släktet Onychogomphus
Stenflodtrollslända
[Stentångtrollslända]
Small Pincertail
(Onychogomphus forcipatus)

Första obs: 2018-06-24
- - -
Fler bilder
Släktet Ophiogomphus
Grön flodtrollslända
Green Snaketail
(Ophiogomphus cecilia)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Underordningen Egentliga Trollsländor - Anisoptera
Familjen Kungstrollsländor - Cordulegastridae
Släktet Cordulegaster
Kungstrollslända
Common Goldenring
(Cordulegaster boltonii)

Första obs: 2016-07-22
- - -
Fler bilder
Underordningen Egentliga Trollsländor - Anisoptera
Familjen Skimmertrollsländor - Corduliidae
Släktet Epitheca
Tvåfläckad trollslända
Eurasian Baskettail
(Epitheca bimaculata)

Första obs: 2020-06-10
- - -
Fler bilder
Släktet Cordulia
Guldtrollslända
Downy Emerald
(Cordulia aenea)

Första obs: 2017-05-29
- - -
Fler bilder
Släktet Somatochlora
Metalltrollslända
Brilliant Emerald
(Somatochlora metallica)

Första obs: 2017-06-27
- - -
Fler bilder
Gulfläckad glanstrollslända
Yellow-spotted Emerald
(Somatochlora flavomaculata)

Första obs: 2018-08-13
- - -
Fler bilder
Mindre glanstrollslända
Northern Emerald
(Somatochlora arctica)

Första obs: 2021-07-07
- - -
Fler bilder
Fjälltrollslända
Alpine Emerald
(Somatochlora alpestris)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Tundratrollslända
Treeline Emerald
(Somatochlora sahlbergi)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Underordningen Egentliga Trollsländor - Anisoptera
Familjen Segeltrollsländor - Libellulidae
Släktet Libellula
Fyrfläckad trollslända
Four-spotted Chaser
(Libellula quadrimaculata)

Första obs: 2015-06-27
- - -
Fler bilder
Bred trollslända
Broad-bodied Chaser
(Libellula depressa)

Första obs: 2017-06-17
- - -
Fler bilder
Spetsfläckad trollslända
Blue Chaser
(Libellula fulva)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas
Släktet Orthetrum
Större sjötrollslända
Black-tailed Skimmer
(Orthetrum cancellatum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Mindre sjötrollslända
Keeled Skimmer
(Orthetrum coerulescens)

Första obs: 2019-08-05
- - -
Fler bilder
Släktet Leucorrhinia
Bred kärrtrollslända
Lilypad Whiteface
(Leucorrhinia caudalis)

Första obs: 2018-05-28
- - -
Fler bilder
Pudrad kärrtrollslända
Dark Whiteface
(Leucorrhinia albifrons)

Första obs: 2018-06-09
- - -
Fler bilder
Myrtrollslända
Small Whiteface
(Leucorrhinia dubia)

Första obs: 2018-05-26
- - -
Fler bilder
Nordisk kärrtrollslända
Ruby Whiteface
(Leucorrhinia rubicunda)

Första obs: 2017-06-02
- - -
Fler bilder
Citronfläckad kärrtrollslända
Yellow-spotted Whiteface
(Leucorrhinia pectoralis)

Första obs: 2018-05-28
- - -
Fler bilder
Släktet Sympetrum
Vandrande ängstrollslända
Red-veined Darter
(Sympetrum fonscolombii)

Första obs: 2019-07-10
- - -
Fler bilder
Gulfläckad ängstrollslända
Yellow-winged Darter
(Sympetrum flaveolum)

Första obs: 2016-08-25
- - -
Fler bilder
Svart ängstrollslända
Black Darter
(Sympetrum danae)

Första obs: 2016-08-23
- - -
Fler bilder
Tegelröd ängstrollslända
Moustached Darter
(Sympetrum vulgatum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Större ängstrollslända
Common Darter
(Sympetrum striolatum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Blodröd ängstrollslända
Ruddy Darter
(Sympetrum sanguineum)

Första obs: 2015-08-02
- - -
Fler bilder
Bandad ängstrollslända
Banded Darter
(Sympetrum pedemontanum)

Ej ännu sedd i Sverige
- - -
Bilder saknas