Häringe-Hammersta naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [1], Fåglar [45], Groddjur [0], Insekter [15], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [3]

Totalt således
64
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2020.

2022: 29/5
2021
: 27/3
2020: 17/7, 6/11

Senast uppdaterad 29 maj 2022

Däggdjur
[1]

Harar och kaniner
[1]

Fälthare (2022)

Fåglar
[45]

Änder
[7]

Grågås (2020)
Knölsvan (2022), Sångsvan (2021)
Gräsand (2022), Knipa (2022), Vigg (2021)
Storskrake (2021)

Fasanfåglar
[0]
+1 hörd
Fasan (H:2021)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2021)

Skarvar
[1]

Storskarv (2021)

Hökartade rovfåglar
[3]

Havsörn (2021), Ormvråk (2020), Sparvhök (2022)

Rallar
[1]

Sothöna (2020)

Duvor
[2]

Ringduva (2022), Tamduva (2020)

Seglare
[1]

Tornseglare (2020)

Hackspettar
[2]

Mindre hackspett (2021), Större hackspett (2022)

Kråkfåglar
[4]

Kaja (2020), Korp (2022), Kråka (2021), Skata (2021)

Mesar
[5]

Blåmes (2022), Entita (2021), Svartmes (H:2021, 2020), Talgoxe (2022), Tofsmes (H:2021, 2020)

Lärkor
[1]

Sånglärka (2022)

Svalor
[1]

Ladusvala (2022)

Sylvior
[2]
+1 hörd
Svarthätta (H:2020), Trädgårdssångare (2022), Törnsångare (2022)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (H:2022, 2020)

Gärdsmygar
[0]

Gärdsmyg (H:2022)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2021)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2022)

Starar
[1]

Stare (2022)

Trastar
[2]

Björktrast (2021), Koltrast (2022)

Flugsnappare
[2]

Buskskvätta (2020), Rödhake (2022)

Sparvfinkar
[2]

Gråsparv (2020), Pilfink (2022)

Ärlor
[1]

Sädesärla (2022)

Finkar
[2]

Domherre (2020), Steglits (2022)

Fältsparvar
[1]

Gulsparv (2022)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[15]

Fjärilar
[7]

Rapsfjäril (2022)
Mindre guldvinge (2020)
Silverstreckad pärlemorfjäril (2020), Ängspärlemorfjäril (2020)
Amiral (2022), Påfågelöga (2020)
Slåttergräsfjäril (2020)

Skalbaggar
[2]

Brunborre (2020)
Cantharis obscura (2022)

Steklar
[2]

Mörk jordhumla (2020), Ängshumla (2020)

Trollsländor
[3]

Sjöflickslända (2020)
Fyrfläckad trollslända (2022)
Större sjötrollslända (2020)

Tvåvingar
[1]

Villa Hottentotta (2020)

Kräldjur
[0]

Nada!

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[3]

Korgblommiga växter
[1]

Hästhov/Tussilago (2021)

Liljeväxter
[1]

Vårlök (2021)

Ranunkelväxter
[1]

Blåsippa (2021)

Fotografier från Häringe-Hammersta