Lännaskogens naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [30], Groddjur [0], Insekter [47], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [2]

Totalt således
79
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2017.

2020: 25/5
2019:
2018: 16/9, 5/7, 12/6, 26/5, 14/5
2017: Hittar inte datumet, men en gång var jag (=Leif) här.

Senast uppdaterad 19 januari 2022

Däggdjur
[0]

Nada!

Fåglar
[30]

Änder
[3]

Kanadagås (2020)
Gräsand (2020), Knipa (2018)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2018)

Hökartade rovfåglar
[1]

Bivråk (2018)

Tranor
[1]

Trana (2020)

Pipare
[1]

Tofsvipa (2020)

Måsfåglar
[2]

Fiskmås (2018), Skrattmås (2018)

Duvor
[1]

Ringduva (2020)

Gökar
[1]

Gök (H:2020, 2018)

Hackspettar
[2]

Spillkråka (H:2020, 2018), Större hackspett (2018)

Kråkfåglar
[3]

Nötskrika (2018), Kråka (2020), Skata (2020)

Mesar
[2]

Talgoxe (2020), Tofsmes (2020)

Svalor
[1]

Ladusvala (2018)

Lövsångare
[1]

Lövsångare (H:2020, 2018)

Rörsångare
[0]
+ 1 hörd
Sävsångare (H:2018)

Sylvior
[0]
+ 1 hörd
Svarthätta (H:2018)

Kungsfåglar
[0]
+ 1 hörd
Kungsfågel (H:2018)

Gärdsmygar
[0]
+ 1 hörd
Gärdsmyg (H:2020)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2020)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2020)

Starar
[1]

Stare (2018)

Trastar
[4]

Björktrast (2018), Dubbeltrast (2020), Koltrast (2020), Taltrast (2020)

Flugsnappare
[1]
+ 1 hörd
Buskskvätta (2020), Rödhake (H:2018)

Ärlor
[2]

Trädpiplärka (2020), Ängspiplärka (2018)

Finkar
[0]
+ 1 hörd
Bofink (H:2020)

Fältsparvar
[0]
+1 hörd
Gulsparv (H:2018)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[47]

Fjärilar
[27]

Mindre tåtelsmygare (2018), Svartfläckig glanssmygare (2018), Ängssmygare (2018)
Aurorafjäril (2020), Citronfjäril (2020), Rovfjäril (2018), Svavelgul höfjäril (2018)
Hedblåvinge (2018), Ljungblåvinge (2018), Silverblåvinge (2018), Tosteblåvinge (2018)
Mindre guldvinge (2018)
Grönsnabbvinge (2020)
Amiral (2018), Nässelfjäril (2018), Påfågelöga (2020), Sorgmantel (2020)
Sälgskimmerfjäril (2018)
Kamgräsfjäril (2018), Kvickgräsfjäril (2020), Pärlgräsfjäril (2018), Vitgräsfjäril (2018)

Gammafly (2018)
Rödfransad björnspinnare (2018)
Blåbärslundmätare (2018), Grå mårfältmätare (2020), Ängsmätare (2018)

Halvvingar
[2]

Harrisbärfis (2020)
Sjöskräddare (2018)

Skalbaggar
[2]

Tegelbock (2018), Ängsblombock (2018)

Steklar
[3]

Bålgeting (2018)
Mörk jordhumla (2020), Åkerhumla (2020)

Trollsländor
[13]

Blå jungfruslända (2018)
Röd flickslända (2018), Större rödögonflicklsända (2018)
Blågrön mosaikslända (2018), Brun mosaikslända (2018)
Guldtrollslända (2018), Metalltrollslända (2018)
Bred trollslända (2018), Fyrfläckad trollslända (2018)
Citronfläckad kärrtrollslända (2018), Myrtrollslända (2018), Nordisk kärrtrollslända (2018), Pudrad kärrtrollslända (2018)

Kräldjur
[0]

Nada!

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[2]

Ranunkelväxter
[1]

Vitsippa (2020)

Viveväxter
[1]

Gullviva (2020)

Fotografier från Lännaskogen