Nackareservatet

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [2], Fåglar [45], Groddjur [0], Insekter [24], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [0]

Totalt således
71
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2017.

2020:
2019: 20/5, 12/3
2018: 28/7, 24/4, 5/2
2017:

Senast uppdaterad 19 januari 2022

Däggdjur
[2]

Ekorrar
[1]

Ekorre (2017)

Hjortdjur
[1]

Rådjur (2019)

Fåglar
[45]

Änder
[7]

Grågås (2016), Kanadagås (2016)
Knölsvan (2018)
Gräsand (2018), Knipa (2016), Vigg (2015)
Storskrake (2016)

Doppingar
[1]

Skäggdopping (2018)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2018)

Hökartade rovfåglar
[2]

Ormvråk (2019), Sparvhök (2018)

Rallar
[2]

Rörhöna (2016), Sothöna (2018)

Tranor
[1]

Trana (2018)

Måsfåglar
[4]

Fiskmås (2018), Silltrut (2018), Skrattmås (2018)
Fisktärna (2019)

Duvor
[1]

Ringduva (2018)

Seglare
[1]

Tornseglare (2018)

Hackspettar
[1]

Större hackspett (2018)

Kråkfåglar
[4]

Korp (2018), Kråka (2015), Nötskrika (2018), Skata (2018)

Sidensvansar
[1]

Sidensvans (2018)

Mesar
[3]

Blåmes (2019), Talgoxe (2019), Tofsmes (2018)

Lövsångare
[0]
+ 1 hörd
Lövsångare (H:2018)

Sylvior
[0]
+ 2 hörda
Svarthätta (H:2018), Trädgårdssångare (H:2018)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (2019)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (2019)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2018)

Starar
[1]

Stare (2018)

Trastar
[3]

Björktrast (2018), Koltrast (2019), Taltrast (2017)

Flugsnappare
[2]
+ 2 hörda
Grå flugsnappare (2018), Näktergal (H:2018), Rödhake (2017), Svartvit flugsnappare (H:2018)

Strömstarar
[1]

Strömstare (2018)

Sparvfinkar
[1]

Gråsparv (2016)

Ärlor
[1]

Sädesärla (2018)

Finkar
[4]

Bofink (2018), Grönfink (H:2018, 2016), Grönsiska (2018), Steglits (2016)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[24]

Fjärilar
[4]

Citronfjäril (2018)
Grönsnabbvinge (2018)
Ljungblåvinge (2018)
Mindre guldvinge (2019)

Halvvingar
[1]

Brun sammetsskräddare (2018)

Skalbaggar
[1]

Sjuprickig nyckelpiga (2018)

Steklar
[2]

Vanlig geting (2018)
Hårig krukmakargeting (2018)

Trollsländor
[15]

Pudrad smaragdflickslända (2018), Vinterflickslända (2019)
Ljus lyrflickslända (2019), Mörk lyrflickslända (2019), Sjöflickslända (2018), Större rödögonflickslända (2018)
Brun mosaikslända (2018), Tidig mosaikslända (2018)
Guldtrollslända (2018)
Bred trollslända (2018), Fyrfläckad trollslända (2018)
Bred kärrtrollslända (2018), Citronfläckad kärrtrollslända (2018), Nordisk kärrtrollslända (2018)
Blodröd ängstrollslända (2018)

Tvåvingar
[1]

Flyttblomfluga (2018)

Kräldjur
[0]

Nada!

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[0]

Nada!

Fotografier från Nackareservatet