Orlångens naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [92], Groddjur [0], Insekter [43], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [8]

Totalt således
143
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 31 maj 1982.
[B-B=Balingsta-Bottnen, Å=Ågestasjön]

2022: 18/4 (Å)
2021
: 25/3 (Å), 4/4 (B-B)
2020:
2019: 6/4 (Å)
2018: 15/8 (Å), 2/7 (Å), 4/6 (B-B), 19/5 (Å), 15/5 (Å)
2017:
2016:
2015: 2/8 (B-B), 19/7 (B-B), 14/7 (Å+B-B)
2014:

Tidigare även:
1986: 1/5 (Å)
1985: 27/5 (Å), 12/5 (Å), 11/5 (Å), 4/5 (Å), 27/4 (Å), 21/4 (Å)
1984: 1/5 (Å)
1983: 21/5 (Å), 1/5 (Å), 24/4 (Å)
1982: 31/5 (Å)

Senast uppdaterad 18 april 2022

Däggdjur
[0]

Nada!

Fåglar
[92]

Änder
[14]

Grågås (2022), Kanadagås (2022)
Knölsvan (2018), Sångsvan (2018)
Bläsand (1983), Brunand (2022), Gräsand (2022), Knipa (2022), Kricka (2022), Skedand (2022), Snatterand (2022), Vigg (2022), Årta (2022)
Storskrake (2021)

Fasanfåglar
[1]

Fasan (1982)

Doppingar
[2]

Skäggdopping (2022), Svarthakedopping (1983)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2022)

Fiskgjusar
[1]

Fiskgjuse (2021)

Hökartade rovfåglar
[6]

Bivråk (2015), Brun kärrhök (2022), Duvhök (2021), Havsörn (2018), Ormvråk (2021), Sparvhök (2018)

Rallar
[1]

Sothöna (2022)

Tranor
[1]

Trana (2021)

Pipare
[1]

Tofsvipa (2022)

Snäppor
[4]

Drillsnäppa (1985), Enkelbeckasin (H:2018, 2017), Grönbena (2016), Storspov (1985)

Måsfåglar
[4]

Fiskmås (2018), Gråtrut (2021), Skrattmås (2022)
Fisktärna (2015)

Duvor
[2]

Ringduva (H:2021, 2018), Skogsduva (2018)

Gökar
[1]

Gök (2018)

Seglare
[1]

Tornseglare (2018)

Hackspettar
[4]

Gröngöling (2019), Mindre hackspett (1985), Spillkråka (1984), Större hackspett (2019)

Falkar
[1]

Tornfalk (2015)

Törnskator
[1]

Törnskata (2016)

Kråkfåglar
[5]

Kaja (2022), Korp (2018), Kråka (2022), Nötskrika (2018), Skata (2018)

Mesar
[2]

Blåmes (2022), Talgoxe (2021)

Lärkor
[1]

Sånglärka (1982)

Svalor
[3]

Backsvala (1985), Hussvala (1985), Ladusvala (2018)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (1985)

Lövsångare
[2]

Gransångare (H:2022, 1986), Lövsångare (H:2018, 1983)

Rörsångare
[2]

Rörsångare (1983), Sävsångare (2018)

Sylvior
[3]

Svarthätta (2018), Trädgårdssångare (2018), Törnsångare (2015)

Gärdsmygar
[0]
+1 hörd
Gärdsmyg (H:2021)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2021)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (1984)

Starar
[1]

Stare (2022)

Trastar
[6]

Björktrast (2018), Dubbeltrast (2019), Koltrast (2022), Ringtrast (1985), Rödvingetrast (1983), Taltrast (2019)

Flugsnappare
[5]

Buskskvätta (2018), Näktergal (H:2018, 1982), Rödhake (2016), Stenskvätta (2022), Svartvit flugsnappare (2018)

Sparvfinkar
[2]

Gråsparv (2022), Pilfink (2015)

Järnsparvar
[1]

Järnsparv (1985)

Ärlor
[4]

Gulärla (1982), Sädesärla (2022)
Trädpiplärka (1983), Ängspiplärka (2017)

Finkar
[4]

Bofink (H:2022, 2021), Domherre (1985), Grönfink (H:2021, 2015), Steglits (2018)

Fältsparvar
[2]

Gulsparv (2021), Sävsparv (2022)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[43]

Fjärilar
[23]

Mindre tåtelsmygare (2018), Ängssmygare (2018)
Aurorafjäril (2017), Citronfjäril (2022), Kålfjäril (2018), Rapsfjäril (2018), Rovfjäril (2018)
Ljungblåvinge (2018), Puktörneblåvinge (2018)
Mindre guldvinge (2018)
Silverstreckad pärlemorfjäril (2018), Storfläckig pärlemorfjäril (2018)
Nässelfjäril (2022), Sorgmantel (2022), Tistelfjäril (2016), Vinbärsfuks (2022)
Aspfjäril (2015)
Sälgskimmerfjäril (2018)
Kamgräsfjäril (2018), Luktgräsfjäril (2018), Pärlgräsfjäril (2018), Sandgräsfjäril (2018)

Brun flickfjäril (2019)

Skalbaggar
[3]

Grön sandjägare (2018)
Fyrbandad blombock (2018)
Sjuprickig nyckelpiga (2018)

Steklar
[4]

Vanlig geting (2017)
Mörk jordhumla (2022), Stenhumla (2018), Åkerhumla (2018)

Trollsländor
[11]

Pudrad smaragdflickslända (2016)
Mörk lyrflickslända (2018), Röd flickslända (2018), Sjöflickslända (2018)
Blågrön mosaikslända (2016)
Guldtrollslända (2018)
Fyrfläckad trollslända (2018)
Nordisk kärrtrollslända (2018)
Blodröd ängstrollslända (2018), Gulfläckad ängstrollslända (2018), Tegelröd ängstrollslända (2018)

Tvåvingar
[2]

Bålgetingblomfluga (2018)
Tachina fera (2018)

Kräldjur
[0]

Nada!

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[8]

Fröväxter

Korgblommiga växter
[1]

Hästhov/Tussilago (2021)

Liljeväxter
[1]

Vårlök (2022)

Ranunkelväxter
[4]

Backsippa (2018), Blåsippa (2021), Gulsippa (2018), Vitsippa (2021)

Snyltrotväxter
[1]

Vätteros (2018)

Viveväxter
[1]

Gullviva (2018)

Fotografier från Orlången