Sandemars naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [1], Fåglar [83], Groddjur [0], Insekter [59], Kräldjur [2], Spindeldjur [0], Växter [0]

Totalt således
145
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 201x.

2021: 15/7, 28/6
2020
: 9/8
2019: 15/4
2018: 16/7
2017:
2016:
2015:

Senast uppdaterad 20 januari 2022

Däggdjur
[1]

Hjortdjur
[1]

Rådjur (2021)

Fåglar
[83]

Änder
[12]

Grågås (2019), Kanadagås (2021), Vitkindad gås (2021)
Knölsvan (2021), Sångsvan (2016)
Ejder (2019), Gräsand (2018), Knipa (2017), Kricka (2019), Vigg (2021)
Salskrake (2016), Storskrake (2021)

Doppingar
[1]

Skäggdopping (2021)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2019)

Skarvar
[1]

Storskarv (2021)

Fiskgjusar
[1]

Fiskgjuse (2018)

Hökartade rovfåglar
[3]

Havsörn (2021), Ormvråk (2020), Sparvhök (2016)

Tranor
[1]

Trana (2020)

Strandskator
[1]

Strandskata (2021)

Pipare
[4]

Tofsvipa (2021)
Ljungpipare (2015)
Mindre strandpipare (2017), Större strandpipare (2019)

Snäppor
[10]

Brushane (2015), Drillsnäppa (2021), Enkelbeckasin (2019), Gluttsnäppa (2015), Grönbena (2017), Kärrsnäppa (2015), Mosnäppa (2017), Myrsnäppa (2014), Rödbena (2021), Svartsnäppa (2014)

Måsfåglar
[7]

Fiskmås (2018), Gråtrut (2019), Havstrut (2021), Skrattmås (2021), Silltrut (2019)
Fisktärna (2021), Skräntärna (2016)

Duvor
[2]

Ringduva (2016), Skogsduva (2021)

Gökar
[0]
+ 1 hörd
Gök (H:2017)

Seglare
[1]

Tornseglare (2016)

Hackspettar
[2]
+ 1 hörd
Gröngöling (H:2016), Spillkråka (2016), Större hackspett (H:2017, 2016)

Törnskator
[2]

Törnskata (2021), Varfågel (2015)

Kråkfåglar
[3]

Kaja (2016), Korp (2016), Kråka (2019)

Mesar
[4]

Blåmes (2017), Entita (2016), Talgoxe (2021), Tofsmes (H:2020, 2016)

Lärkor
[1]

Sånglärka (2021)

Svalor
[1]

Ladusvala (2017)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (2016)

Lövsångare
[2]
+ 1 hörd
Gransångare (2017), Grönsångare (H:2017), Lövsångare (2017)

Rörsångare
[0]
+ 2 hörda
Härmsångare (H:2017), Kärrsångare (H:2017)

Sylvior
[3]
+ 1 hörd
Svarthätta (H:2021), Trädgårdssångare (H:2021, 2015), Törnsångare (2017), Ärtsångare (2017)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (H:2020, 2016)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (H:2019, 2015)

Nötväckor
[0]
+ 1 hörd
Nötväcka (H:2016)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2019)

Starar
[1]

Stare (2019)

Trastar
[4]

Björktrast (2019), Koltrast (2019), Rödvingetrast (2016), Taltrast (2019)

Flugsnappare
[4]

Buskskvätta (2017), Grå flugsnappare (2018), Rödhake (2019), Stenskvätta (2017)

Ärlor
[3]

Sädesärla (2021)
Trädpiplärka (2017), Ängspiplärka (2019)

Finkar
[3]
+ 1 hörd
Bofink (2019), Grönsiska (2019), Rosenfink (2016), Steglits (H:2016)

Fältsparvar
[1]

Gulsparv (2019)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[59]

Fjärilar
[30]

Mindre tåtelsmygare (2017), Smultronvisslare (2017), Ängssmygare (2021)
Citronfjäril (2021), Rapsfjäril (2021)
Ljungblåvinge (2018), Puktorneblåvinge (2020), Silverblåvinge (2017)
Mindre guldvinge (2020)
Amiral (2021), Nässelfjäril (2021), Påfågelöga (2021), Tistelfjäril (2021)
Silverstreckad pärlemorfjäril (2021), Skogspärlemorfjäril (2020), Storfläckig pärlemorfjäril (2017), Älggräspärlemorfjäril (2021), Ängspärlemorfjäril (2018)
Kamgräsfjäril (2017), Luktgräsfjäril (2021), Pärlgräsfjäril (2021), Sandgräsfjäril (2017), Slåttergräsfjäril (2021)

Mindre bastardsvärmare (2018)
Ockragul lavspinnare (2017)
Plommonmätare (2021), Sotmätare (2021), Ängslövmätare (2021)
Gammafly (2021), Källfly (2021)

Halvvingar
[1]

Jallabärfis (2019)

Hopprätvingar
[2]

Kärrgräshoppa (2017), Strandänggräshoppa (2016)

Skalbaggar
[9]

Rödsköldad asbagge (2021)
Gräsgrön guldbagge (2021), Humlebagge (2021)
Prästbagge (2017)
Fyrbandad blombock (2021), Gulröd blombock (2020), Myskbock (2017)
Sjuprickig nyckelpiga (2017)
Dictyoptera aurora (2021)

Steklar
[4]

Bålgeting (2021), Vanlig geting (2017)
Hushumla (2018), Mörk jordhumla (2018)

Trollsländor
[7]

Sjöflickslända (2020), Större kustflickslända (2017)
Brun mosaikslända (2017)
Gulfläckad glanstrollslända (2021)
Fyrfläckad trollslända (2021), Större sjötrollslända (2021), Tegelröd ängstrollslända (2020)

Tvåvingar
[8]

Flyttblomfluga (2021), Fälltslamfluga (2021), Mörk slamfluga (2021), Taggsländfluga (2021)
Tachina fera (2018), Tachina grossa (2017)
Laphria flava (2021)
Gulgördlad jättevapenfluga (2017)

Kräldjur
[2]

Snokar
[1]

Snok (2020)

Kopparödlor
[1]

Kopparödla (2017)

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[0]

Nada!

Fotografier från Sandemar