Tyrestas naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Listan inkluderar även de observationer vi gjort inom Tyresta nationalparks område. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [1], Fåglar [55], Groddjur [0], Insekter [54], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [1]

Totalt således
111
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet/nationalparken besökt första gången 2017.

2020: 6/5
2019: 17/7
2018: 23/8
2017:

Senast uppdaterad 20 januari 2022

Däggdjur
[1]

Ekorrar
[1]

Ekorre (2019)

Fåglar
[55]

Änder
[6]

Grågås (2017), Kanadagås (2018)
Sångsvan (2017)
Gräsand (2018), Knipa (2020), Kricka (2018)

Doppingar
[2]

Smådopping (2016), Svarthakedopping (2020)

Fiskgjusar
[1]

Fiskgjuse (2018)

Hökartade rovfåglar
[3]

Havsörn (2017), Ormvråk (2018), Sparvhök (2018)

Tranor
[1]

Trana (2020)

Pipare
[1]

Tofsvipa (2016)

Snäppor
[1]
+ 1 hörd
Enkelbeckasin (H:2016), Skogssnäppa (2018)

Måsfåglar
[2]

Fiskmås (2018), Gråtrut (2016)

Duvor
[1]

Ringduva (2018)

Seglare
[1]

Tornseglare (2019)

Hackspettar
[4]

Gröngöling (2020), Spillkråka (2020), Större hackspett (H:2019, 2018), Tretåig hackspett (2016)

Törnskator
[2]

Törnskata (2016), Varfågel (2015)

Kråkfåglar
[4]

Kråka (2018), Korp (2018), Nötskrika (2015), Skata (2016)

Mesar
[4]

Blåmes (2018), Svartmes (2015), Talgoxe (2019), Tofsmes (H:2020, 2018)

Svalor
[2]

Hussvala (2019), Ladusvala (2019)

Lövsångare
[0]
+ 1 hörd
Lövsångare (H:2018)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (H:2020, 2018)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (H:2019, 2018)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2016)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (H:2017, 2016)

Starar
[1]

Stare (2018)

Trastar
[3]
+ 1 hörd
Dubbeltrast (2017), Koltrast (2019), Rödvingetrast (H:2018), Taltrast (2018)

Flugsnappare
[2]

Rödhake (2018), Stenskvätta (2019)

Strömstarar
[1]

Strömstare (2018)

Sparvfinkar
[2]

Gråsparv (2019), Pilfink (2018)

Ärlor
[3]

Sädesärla (2018)
Trädpiplärka (2020), Ängspiplärka (2017)

Finkar
[5]
+ 1 hörd
Bofink (2019), Domherre (H:2016), Grönfink (2016), Grönsiska (2017), Steglits (2020)
Mindre korsnäbb (2020)

Fältsparvar
[1]

Gulsparv (2018)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[54]

Fjärilar
[23]

Mindre tåtelsmygare (2019), Ängssmygare (2019)
Citronfjäril (2019), Kålfjäril (2018), Rapsfjäril (2019)
Ljungblåvinge (2019), Puktörneblåvinge (2016)
Mindre guldvinge (2018), Violettkantad guldvinge (2019)
Silverstreckad pärlemorfjäril (2017), Storfläckig pärlemorfjäril (2018)
Nässelfjäril (2016), Påfågelöga (2020), Sorgmantel (2018), Vinbärsfuks (2020)
Kamgräsfjäril (2019), Kvickgräsfjäril (2017), Luktgräsfjäril (2019), Sandgräsfjäril (2017), Skogsgräsfjäril (2017)

Brun flickfjäril (2018)
Gammafly (2019)
Vickerbackmätare (2017)

Hopprätvingar
[1]

Slåttergräshoppa (2017)

Skalbaggar
[3]

Gulröd blombock (2017), Ängsblombock (2019)
Sjuprickig nyckelpiga (2019)

Steklar
[3]

Bålgeting (2018)
Honungsbi (2020)
Stenhumla (2020)

Trollsländor
[15]

Mindre smaragdflickslända (2018), Pudrad smaragdflickslända (2019)
Spjutflickslända (2017), Sjöflickslända (2017)
Blågrön mosaikslända (2017), Brun mosaikslända (2018), Starrmosaikslända (2018)
Guldtrollslända (2017), Metalltrollslända (2019)
Fyrfläckad trollslända (2017)
Nordisk kärrtrollslända (2017)
Blodröd ängstrollslända (2019), Gulfläckad ängstrollslända (2019), Svart ängstrollslända (2018), Tegelröd ängstrollslända (2016)

Tvåvingar
[9]

Fältslamfluga (2016), Ljungtorvblomfluga (2016), Ljus lyktblomfluga (2017), Mindre solblomfluga (2016),
Mörk slamfluga (2018), Pendelblomfluga (2016), Större kärrblomfluga (2019), Taggsländfluga (2019)
Gymnosoma nudifrons (2019)

Kräldjur
[0]

Nada!

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[1]

Ranunkelväxter
[1]

Kabbleka (2020)

Fotografier från Tyresta nationalpark och naturreservat