Angarnsjöängens naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [116], Groddjur [0], Insekter [67], Kräldjur [1], Spindeldjur [0], Växter [6]

Totalt således
190
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 9 maj 1982.

2022: 24/5, 9/6 (Skesta hage)
2021
: 15/4, 17/6
2020: inget besök
2019: inget besök
2018: 7/5 (Skesta hage)
2017: 15/6, 12/7 (Skesta hage), 15/8 (Skesta hage)
2016: 12/3
2015: 14/3
2014: inget besök
2013: 6/6

Tidigare även:
2003: 17/5
2002: 9/5
1991: 12/5
1989: 4/5, 2/4
1988: 15/5, 11/5, 30/4, 24/4
1987: 28/5, 24/5, 1/5, 26/4
1986: 19/5, 7/5, 2/5, 27/4
1985: 26/5, 17/5
1984: 12/5, 6/5, 30/4
1983: 14/5, 11/5
1982: 15/5, 9/5

Senast uppdaterad 9 juni 2022

Däggdjur
[0]

Nada!

Fåglar
[116]

Änder
[18]
Bläsgås (2021), Grågås (2022), Kanadagås (2022), Sädgås (2016), Vitkindad gås (2022)
Knölsvan (2005), Mindre sångsvan (2014), Sångsvan (2022)
Bläsand (2022), Brunand (2013), Gräsand (2022), Knipa (2022), Kricka (2022), Skedand (2022), Snatterand (2021), Stjärtand (2021),
Vigg (2021), Årta (2006)
Salskrake (2013)

Fasanfåglar
[1]

Fasan (1986, H:2003)

Doppingar
[2]
Skäggdopping (1991), Svarthakedopping (2014)

Hägrar
[2]
Gråhäger (2002), Rördrom (H:2014)

Fiskgjusar
[1]
Fiskgjuse (2022)

Hökartade rovfåglar
[4]
Brun kärrhök (2021), Havsörn (2017), Ormvråk (2017), Sparvhök (1989)

Rallar
[2]
Rörhöna (1986), Sothöna (2022)

Tranor
[1]
Trana (2021)

Pipare
[3]
Ljungpipare (2002), Mindre strandpipare (1988), Tofsvipa (2022)

Snäppor
[8]
Brushane (2021), Enkelbeckasin (2021), Grönbena (2014), Rödbena (2014), Rödspov (2003), Skogssnäppa (2021), Storspov (1987, H:1988), Svartsnäppa (2013)

Måsfåglar
[5]
Fiskmås (2022), Gråtrut (2016), Skrattmås (2022)
Fisktärna (2006), Svarttärna (2003)

Duvor
[2]
Ringduva (2022), Skogsduva (2016)

Gökar
[1]
Gök (2013)

Seglare
[1]
Tornseglare (2022)

Hackspettar
[4]
Gröngöling (1987, H:2002), Göktyta (H:2022, 2005), Spillkråka (2005), Större hackspett (2017)

Falkar
[1]
Tornfalk (2022)

Törnskator
[1]
Törnskata (2017)

Kråkfåglar
[5]
Kaja (2022), Korp (2021), Kråka (2022), Nötskrika (2021), Skata (2021)

Mesar
[5]
Blåmes (2021), Entita (2006), Svartmes (1988, H:1989), Talgoxe (2022)

Lärkor
[2]
Sånglärka (2022), Trädlärka (2020)

Svalor
[3]
Backsvala (1988), Hussvala (1988), Ladusvala (2022)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (2022)

Lövsångare
[3]
Gransångare (H:2014, 1984), Grönsångare (H:1988, 1986), Lövsångare (H:2018, 2006)

Rörsångare
[2]
Rörsångare (2003), Sävsångare (H:2022, 2017)

Gräsfåglar
[1]
Gräshoppsångare (1987, H:1988)

Sylvior
[4]
Svarthätta (H:2022, 1986), Trädgårdssångare (2006), Törnsångare (2022), Ärtsångare (H:2022, 2003)

Kungsfåglar
[1]
Kungsfågel (1989)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (2021)

Nötväckor
[1]
Nötväcka (2018)

Trädkrypare
[1]
Trädkrypare (1986)

Starar
[1]
Stare (2022)

Trastar
[4]
Björktrast (2018), Koltrast (H:2022, 2017), Rödvingetrast (2006), Taltrast (H:2014, 2006)

Flugsnappare
[7]
Blåhake (2003), Buskskvätta (2022), Grå flugsnappare (2003), Näktergal (H:2022, 1987), Rödhake (H:2014, 1988), Stenskvätta (2021),
Svartvit flugsnappare (2022)

Sparvfinkar
[2]
Gråsparv (2022), Pilfink (2014)

Järnsparvar
[1]
Järnsparv (1987)

Ärlor
[4]
Gulärla (2022), Sädesärla (2022)
Trädpiplärka (2013), Ängspiplärka (2022)

Finkar
[6]
Bofink (H:2021, 2013), Grönfink (2016), Grönsiska (2015), Hämpling (2018), Rosenfink (1987), Steglits (2015)

Fältsparvar
[3]
Gulsparv (H:2022, 2016), Ortolansparv (1988), Sävsparv (H:2021, 2017)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[67]

Fjärilar
[41]

Mindre tåtelsmygare (2017), Ängssmygare (2021)
Aurorafjäril (2022), Citronfjäril (2021), Kålfjäril (2021), Rapsfjäril (2017)
Eldsnabbvinge (2017)
Hedblåvinge (2017), Midsommarblåvinge (2021), Puktörneblåvinge (2021), Silverblåvinge (2021), Svartfläckig blåvinge (2017), Violett blåvinge (2017), Ängsblåvinge (2017)
Mindre guldvinge (2022), Vitfläckig guldvinge (2017)
Storfläckig pärlemorfjäril (2017), Älggräspärlemorfjäril (2017), Ängspärlemorfjäril (2017)
Amiral (2022), Nässelfjäril (2022), Påfågelöga (2022), Videfuks (2014)
Skogsnätfjäril (2022)
Sälgskimmerfjäril (2017)
Kamgräsfjäril (2017), Luktgräsfjäril (2017), Pärlgräsfjäril (2022), Slåttergräsfjäril (2017)

Sexfläckig bastardsvärmare (2017)
Gulbrokigt slåtterfly (2017)
Brun lövmätare (2017), Gulvattrad lövmätare (2017), Gulvingad fältmätare (2021), Jämnbandad fältmätare (2021), Rutig buskmätare (2021), Svartribbad vitvingemätare (2022), Vickerbackmätare (2017), Ängslövmätare (2017)
Större häggblomsvivel (2022)
Prydlig brokvecklare (2022)

Halvvingar
[2]

Rödlus (2018)
Purpurbärfis (2022)

Skalbaggar
[4]

Aspglansbagge (2022)
Tegelbock (2022), Ängsblombock (2021)
Sjuprickig nyckelpiga (2022)

Steklar
[9]

Honungsbi (2022)
Hushumla (2022), Mörk jordhumla (2022), Stenhumla (2022), Ängshumla (2017)
Åkersnylthumla (2022)
Långhornsbi (2022), Småsandbi (2022), Svartpälsbi (2022)

Trollsländor
[5]

Mörk lyrflickslända (2021)
Tidig mosaikslända (2022)
Fyrfläckad trollslända (2022)
Blodröd ängstrollslända (2017), Gulfläckad ängstrollslända (2017)

Tvåvingar
[6]

Herminpenthes maura (2021), Prickvingad svävfluga (2022), Stor svävfluga (2022)
Fönsterblomfluga (2017)
Tachina fera (2017)
Laphria flava (2021)

Kräldjur
[1]

Colubridae (Snokar)
[1]

Vanlig snok (2014)

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[6]

Korgblommiga väster
[2]

Backskärvfrö (2021), Hästhov/Tussilago (2021)

Ranunkelvävter
[2]

Blåsippa (2021), Vitsippa (2022)

Sparrisväxter
[1]

Liljekonvalj (2022)

Viveväxter
[1]

Gullviva (2022)

NATURE PICTURES / NATURBILDER
Klass
INSECTA (INSEKTER)
Ordning
LEPIDOPTERA (FJÄRILAR)
Överfamiljen Papilionoidea (Äkta dagfjärilar) -> Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar)
-> Underfamiljen Nymphalinae (Vinterpraktfjärilar)
Tribus Nymphalini
Släktet Nymphalis
Videfuks
Yellow-legged Tortoiseshell
(Nymphalis xanthomelas)

Överfamiljen Geometroidea -> Familjen Geometridae (Mätare)
-> Underfamiljen Ennominae
Tribus Gnophini
Släktet Macaria
Svartribbad vitvingemätare
Black-veined Moth
(Siona lineata)

2022-06-09
Skesta hage
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Överfamiljen Tortricoidea -> Familjen Tortricidae (Vecklare)
-> Underfamiljen Olethreutinae
Släktet Olethreutes
Prydlig brokvecklare
Arched Marble
(Olethreutes arcuellus)

2022-06-09
Skesta hage
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ordning
Coleoptera (Skalbaggar)
Underordning
Polyphaga (Allätarbaggar)
Överfamiljen Chrysomeloidea -> Familjen Cerambycidae (Långhorningar)
-> Underfamiljen Lepturinae
Tribus Lepturini
Släktet Anastrangalia
Tegelbock
No English common name known
(Anastrangalia sanguinolenta)

2022-06-09
Skesta hage
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ordning
Hymenoptera (Steklar)
Underordning Apocrita (Midjesteklar) -> Infraordning Aculeata (Gaddsteklar)
Överfamiljen Apoidea -> Bin -> Familjen Apidae (Långtungebin)
Släktet Eucera (Långhornsbin)
Långhornsbi
Long-horned Bee
(Eucera longicornis)

2022-06-09
Skesta hage
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ordning
Diptera (Tvåvingar)
Underordning Brachycera (Flugor)
Överfamiljen Asiloidea -> Familjen Bombyliidae (Svävflugor)
Släktet Bombylius
Prickvingad svävfluga
Dotted Bee-fly
(Bombylius medius)

2022-06-09
Skesta hage
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Klass
REPTILIA (KRÄLDJUR)
Ordning
Squamata (Fjällbärande kräldjur)
Underordning
Serpentes (Ormar)
Familjen
Colubridae (Snokar)
Släktet Natrix
Vanlig snok
Grass Snake
(Natrix natrix)

Klass
ARACHNIDA (SPINDELDJUR)
Ordning
Araneae (Spindlar)
Underordning
Araneomorphae (Gripkäksspindlar)
Familjen Pisauridae (Vårdnätsspindlar)
Släktet Pisaura
Presentspindel
Nursery Web Spider
(Pisaura mirabilis)

Överklass ANGIOSPERMAE (BLOMVÄXTER)
-> Klass MAGNOLIOPSIDA (TVÅHJÄRTBLADIGA BLOMVÄXTER)
Ordning
Lamiales (Plisterordningen)
Familjen
Lamiaceae (Kransblommiga)
Släktet Ajuga (Sugor)
Blåsuga
Pyramidal Bugle
(Ajuga pyramidalis)

2022-06-09
Skesta hage
[Länk till fler bilder på famgus.se]