Fysingens naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet, eller rättare sagt runt hela sjön Fysingen. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [1], Fåglar [103], Groddjur [0], Insekter [6], Kräldjur [2], Spindeldjur [1], Växter [4]

Totalt således
117
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2014.

2022: 10/2, 21/4
2021
: 28/4
2020
: inget besök
2019: 6/2
2018: 13/4
2017: 13/3, 2/4, 18/4
2016: 23/2, 3/3, 8/3, 26/4, 1/5, 18/5, 26/5
2015: 11/7, 13/10, 1/11, 10/11
2014: 4/5

Senast uppdaterad 21 april 2022

Däggdjur
[1]

Hjortdjur
[1]

Rådjur (2021)

Fåglar
[103]

Änder
[17]

Bläsgås (2021), Grågås (2022), Kanadagås (2022), Sädgås (2017), Vitkindad gås (2021)
Knölsvan (2022), Sångsvan (2022)
Bläsand (2021), Brunand (2021), Gräsand (2022), Knipa (2021), Kricka (2022), Skedand (2022), Snatterand (2022), Vigg (2021)
Salskrake (2021), Storskrake (2021)

Hybrider:
Blåvingad årta x Skedand (2021)

Fasanfåglar
[1]

Fasan (2016)

Doppingar
[3]

Skäggdopping (2022), Smådopping (2018), Svarthakedopping (2021)

Hägrar
[2]
+1 hörd
Gråhäger (2016), Rördrom (H:2021), Ägretthäger (2016)

Skarvar
[1]

Storskarv (2021)

Fiskgjusar
[1]

Fiskgjuse (2018)

Hökartade rovfåglar
[4]

Brun kärrhök (2016), Fjällvråk (2016), Havsörn (2022), Ormvråk (2022)

Rallar
[2]

Rörhöna (2015), Sothöna (2022)

Tranor
[1]

Trana (2021)

Pipare
[3]

Mindre strandpipare (2021), Större strandpipare (2016), Tofsvipa (2022)

Snäppor
[11]

Brushane (2021), Drillsnäppa (2016), Dvärgbeckasin (2016), Enkelbeckasin (2018), Gluttsnäppa (2016), Grönbena (2021), Kärrsnäppa (2016), Mosnäppa (2016), Myrsnäppa (2016), Rödbena (2022), Skogssnäppa (2018), Svartsnäppa (2016)

Måsfåglar
[6]

Dvärgmås (2021), Fiskmås (2021), Gråtrut (2017), Skrattmås (2022)
Fisktärna (2021), Skräntärna (2015)

Duvor
[3]

Ringduva (2022), Skogsduva (2015), Tamduva (2015)

Seglare
[1]

Tornseglare (2016)

Hackspettar
[1]
+2 hörda
Gröngöling (2017), Mindre hackspett (H:2016), Större hackspett (H:2015)

Falkar
[3]

Aftonfalk (2016), Lärkfalk (2016), Tornfalk (2022)

Törnskator
[1]

Varfågel (2015)

Kråkfåglar
[5]

Kaja (2022), Korp (2022), Kråka (2021), Nötskrika (2016), Skata (2022)

Mesar
[4]

Blåmes (2022), Entita (2016), Talgoxe (2022), Talltita (2019)

Pungmesar
[1]

Pungmes (2014)

Skäggmesar
[1]

Skäggmes (2017)

Lärkor
[1]

Sånglärka (2018)

Svalor
[2]

Hussvala (2016), Ladusvala (2021)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (2018)

Lövsångare
[2]

Gransångare (2021), Lövsångare (2016)

Rörsångare
[2]

Sävsångare (2016), Trastsångare (2016)

Gräsfåglar
[1]
+1 hörd
Flodsångare (2016), Vassångare (H:2016)

Sylvior
[0]
+2 hörda
Svarthätta (H:2016), Trädgårdssångare (H:2016)

Gärdsmygar
[0]
+1 hörd
Gärdsmyg (H:2022)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2022)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2022)

Starar
[1]

Stare (2021)

Trastar
[4]

Björktrast (2016), Koltrast (2022), Rödvingetrast (H:2021, 2016), Taltrast (H:2021, 2017)

Flugsnappare
[2]
+1 hörd
Grå flugsnappare (2015), Näktergal (H:2016), Rödhake (2022)

Sparvfinkar
[2]

Gråsparv (2016), Pilfink (2022)

Ärlor
[4]

Citronärla (2014), Gulärla (2016), Sädesärla (2022)
Trädpiplärka (2016)

Finkar
[5]
+1 hörd
Domherre (2019), Bofink (2021), Gråsiska (2016), Grönfink (2021), Grönsiska (2022), Näktergal (H:2016), Steglits (2016)

Fältsparvar
[2]

Gulsparv (2019), Sävsparv (2021)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[6]

Fjärilar
[2]

Citronfjäril (2022)
Brun flickfjäril (2017)

Steklar
[3]

Hushumla (2022), Mörk jordhumla (2022), Ängshumla (2022)

Trollsländor
[1]

Vinterflickslända (2022)

Kräldjur
[2]

Snokar
[1]

Snok (2015)

Egentliga ödlor
[1]

Skogsödla (2015)

Spindeldjur
[1]

Vårdnätspindlar
[1]

Kärrspindel (2015)

Växter
[4]

Liljeväxter
[1]

Vårlök (2022)

Ranunkelväxter
[3]
Backsippa (2021), Blåsippa (2022), Vitsippa (2022)

NATURE PICTURES / NATURBILDER

RIKE: ANIMALIA - DJUR
KLASS: INSECTA - INSEKTER

Familj:
Geometridae - Mätare

Brun flickfjäril
Orange Underwing
(Archiearis parthenias)

RIKE: ANIMALIA - DJUR
KLASS: REPTILIA - KRÄLDJUR

Familj:
Colubridae - Snokar

Snok
European Grass Snake
(Natrix natrix)

Familj:
Lacertidae - Egentliga ödlor

Skogsödla
Viviparous Lizard
(Zootoca vivipara)

RIKE: ANIMALIA - DJUR
KLASS: ARACHNIDA - SPINDELDJUR

Familj:
Pisauridae - Vårdnätsspindlar

Kärrspindel
Raft Spider
(Dolomedes fimbriatus)

RIKE: PLANTAE - VÄXTER
KLASS: ARACHNIDA - TVÅHJÄRTBLADIGA BLOMVÄXTER

Familj:
Ranunculaceae - Ranunkelväxter

Backsippa
Pasque Flower
(Pulsatilla vulgaris)