Hemsta naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [15], Groddjur [0], Insekter [45], Kräldjur [0], Spindeldjur [1], Växter [2]

Totalt således
63
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2017.

2022: 19/5
2021
: 23/3
2020: 4/8, 9/6
2019: 3/9, 3/8
2018: 19/8, 3/8, 15/7
2017: 21/5

Senast uppdaterad 19 maj 2022

Däggdjur
[0]

Nada!

Fåglar
[15]

Hökartade rovfåglar
[1]

Ormvråk (2019)

Tranor
[1]

Trana (2017)

Duvor
[1]

Ringduva (2022)

Seglare
[1]

Tornseglare (2019)

Hackspettar
[2]

Göktyta (2022)
Större hackspett (2022)

Falkar
[1]

Lärkfalk (2017)

Kråkfåglar
[3]

Korp (2018), Kråka (2022), Skata (2022)

Mesar
[1]

Talgoxe (2022)

Lärkor
[0]
+ 1 hörd
Sånglärka (H:2020)

Starar
[1]

Stare (2022)

Flugsnappare
[1]
+1 hörd
Svartvit flugsnappare (H:2022), Stenskvätta (2022)

Ärlor
[1]
+1 hörd
Sädesärla (2019)
Trädpiplärka (H:2022)

Finkar
[1]

Steglits (2022)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[45]

Fjärilar
[23]

Mindre tåtelsmygare (2017), Silversmygare (2017)
Ängsvitvinge (2022)
Aurorafjäril (2022)
Kålfjäril (2019), Rapsfjäril (2018), Rovfjäril (2019)
Puktörneblåvinge (2019)
Mindre guldvinge (2020), Vitfläckig guldvinge (2020)
Storfläckig pärlemorfjäril (2018), Ängspärlemorfjäril (2017)
Nässelfjäril (2021), Tistelfjäril (2019)
Kamgräsfjäril (2020), Luktgräsfjäril (2020), Pärlgräsfjäril (2017), Sandgräsfjäril (2018)

Blekgult ängsmott (2018)
Röllekafjädermott (2017)
Grå mårfältmätare (2020), Gulvingad fältmätare (2021), Svartribbad vitvingemätare (2020)
Vickervecklare (2022)

Halvvingar
[6]

Bred bärfis (2021), Grön bärfis (2020), Hårig bärfis (2017), Mindre spetsnäsa (2020), Purpurbärfis (2018), Strimlus (2020)

Hopprätvingar
[4]

Cikadavårtbitare (2017), Grön vårtbitare (2020), Större vårtbitare (2017)
Slåttergräshoppa (2017)

Skalbaggar
[3]

Aspglansbagge (2020)
Prästbagge (2017)
Femprickig nyckelpiga (2018)

Steklar
[5]

Honungsbi (2022)
Tapetserarbi sp. (2018)
Vanlig geting (2020)
Jordsnylthumla (2017)
Stenhumla (2022), Åkerhumla (2019)

Tvåvingar
[3]

Flyttblomfluga (2017), Taggsländfluga (2021), Vit glasvingefluga (2017)

Kräldjur
[0]

Nada!

Spindeldjur
[1]

Hjulspindlar
[1]

Getingspindel (2021)

Växter
[2]

Ranunkelväxter
[1]

Backsippa (2022)

Stenbräckeväxter
[1]

Mandelblomma (2022)

Fotografier från Hemsta