Hjälstavikens naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [3], Fåglar [122], Groddjur [0], Insekter [38], Kräldjur [2], Spindeldjur [0], Växter [17]

Totalt således
182
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången någon gång 1960-talet då tillsammans med mina (läs Leifs) föräldrar.

2022: 19/4
2021
: 8/5
2020
: 27/11, 31/5
2019: 1/10, 11/5, 17/4, 1/4
2018: 29/8, 5/5
2017:
2016:
2015: 22/2, 8/3, 27/6, 5/7
2014: 21/4, 27/4, 3/5, 8/6

Tidigare även:
1983: 8/5

Senast uppdaterad 19 april 2022

Däggdjur
[3]

Harar och kaniner
[1]

Fälthare (2022)

Mårddjur
[1]

Mink (2016)

Svindjur
[1]

Vildsvin (2020)

Fåglar
[122]

Änder
[22]

Bläsgås (2022), Fjällgås (2018), Grågås (2022), Kanadagås (2022), Rödhalsad gås (2022), Spetsbergsgås (2016), Sädgås (2019), Vitkindad gås (2022)
Knölsvan (2020), Sångsvan (H:2020, 2018)
Bläsand (2019), Brunand (2016), Gräsand (2022), Knipa (2022), Kricka (2022), Rödhuvad dykand (2017), Skedand (2022), Snatterand (2022), Stjärtand (2022), Vigg (2022), Årta (2016)
Storskrake (2022)

Fasanfåglar
[1]

Fasan (H:2022, 2016)

Doppingar
[3]

Skäggdopping (2022), Smådopping (2016), Svarthakedopping (2016)

Hägrar
[2]
+1 hörd
Gråhäger (2022), Rördrom (H:2018), Ägretthäger (2018)

Skarvar
[1]

Storskarv (2022)

Fiskgjusar
[1]

Fiskgjuse (2022)

Hökartade rovfåglar
[6]

Blå kärrhök (2019), Brun kärrhök (2022), Duvhök (2016), Havsörn (2019), Ormvråk (2017), Sparvhök (2019)

Rallar
[2]
+1 hörd
Rörhöna (2016), Sothöna (2022), Vattenrall (H:2017)

Tranor
[1]

Trana (2022)

Strandskator
[1]

Strandskata (2017)

Pipare
[3]

Mindre strandpipare (2016), Större strandpipare (2018), Tofsvipa (2022)

Snäppor
[12]

Brushane (2016), Drillsnäppa (2018), Enkelbeckasin (2018), Gluttsnäppa (2015), Grönbena (2019), Kärrsnäppa (2016), Myrspov (2016), Rödbena (2016), Skogssnäppa (2016), Småsnäppa (2016), Storspov (2016), Svartsnäppa (2018)

Måsfåglar
[7]

Dvärgmås (2022), Fiskmås (2022), Gråtrut (2018), Skrattmås (2022)
Fisktärna (2022), Skräntärna (2016), Svarttärna (2018)

Duvor
[2]

Ringduva (2015), Skogsduva (2015)

Seglare
[1]

Tornseglare (2016)

Kungsfiskare
[1]

Kungsfiskare (2015)

Hackspettar
[2]

Gråspett (2015), Gröngöling (H:2018), Större hackspett (2020)

Falkar
[2]

Lärkfalk (2019), Tornfalk (2019)

Törnskator
[1]

Törnskata (2015)

Kråkfåglar
[5]

Kaja (2022), Korp (2020), Kråka (2022), Nötskrika (2016), Skata (2020)

Sidensvansar
[1]

Sidensvans (2016)

Mesar
[3]

Blåmes (2022), Entita (2016), Talgoxe (2020)

Pungmesar
[1]

Pungmes (2019)

Skäggmesar
[1]

Skäggmes (H:2020, 2017)

Lärkor
[1]

Sånglärka (2022)

Svalor
[2]

Hussvala (2015), Ladusvala (2019)

Lövsångare
[2]

Grönsångare (2018), Lövsångare (H:2019, 2018)

Rörsångare
[2]
+1 hörd
Kärrsångare (2016), Rörsångare (H:2021), Sävsångare (2020)

Gräsfåglar
[1]

Vassångare (H:2018, 2016)

Sylvior
[3]
+1 hörd
Svarthätta (H:2018, 2014), Trädgårdssångare (H:2015), Törnsångare (2018), Ärtsångare (2019)

Gärdsmygar
[0]
+1 hörd
Gärdsmyg (H:2019)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2020)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2020)

Starar
[1]

Stare (2020)

Trastar
[3]

Björktrast (2016), Koltrast (2020), Taltrast (H:2018, 2017)

Flugsnappare
[5]
+1 hörd
Buskskvätta (2019), Grå flugsnappare (2015), Näktergal (H:2015), Rödhake (H:2019, 2016), Stenskvätta (2017), Svartvit flugsnappare (2019)

Sparvfinkar
[2]

Gråsparv (2016), Pilfink (2016)

Järnsparvar
[1]

Järnsparv (2017)

Ärlor
[4]

Gulärla (2021), Sädesärla (2022)
Trädpiplärka (2019), Ängspiplärka (2022)

Finkar
[9]

Bofink (2019), Domherre (2016), Grönfink (2021), Grönsiska (2021), Hämpling (2019), Steglits (2020), Stenknäck (2020), Vinterhämpling (2019)
Mindre korsnäbb (2018)

Fältsparvar
[2]

Gulsparv (2019), Sävsparv (H:2022,2019)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[38]

Fjärilar
[19]

Aurorafjäril (2022), Citronfjäril (2022), Kålfjäril (2018), Rapsfjäril (2019), Rovfjäril (2019), Ängsvitvinge (2020)
Midsommarblåvinge (2017), Silverblåvinge (2017), Tosteblåvinge (2018)
Violettkantad guldvinge (2017)
Grönsnabbvinge (2018)
Silverstreckad pärlemorfjäril (2017), Storfläckig pärlemorfjäril (2019), Älggräspärlemorfjäril (2017)
Nässelfjäril (2022), Påfågelöga (2022), Sorgmantel (2022), Vinbärsfuks (2018)
Luktgräsfjäril (2017)

Halvvingar
[3]

Grön bärfis (2020), Rödbent bärfis (2017)
Riddarskinnbagge (2022)

Skalbaggar
[4]

Prästbagge (2017)
Större timmerman (2019)
Femprickig nyckelpiga (2019), Sjuprickig nyckelpiga (2020)

Steklar
[6]

Honungsbi (2017)
Bålgeting (2020), Rödbandad geting (2019), Tyskgeting (2020)
Mörk jordhumla (2022), Stenhumla (2017)

Trollsländor
[5]

Vinterflickslända (2022)
Blågrön mosaikslända (2016)
Blodröd ängstrollslända (2018), Gulfläckad ängstrollslända (2018), Tegelröd ängstrollslända (2018)

Tvåvingar
[1]

Fältslamfluga (2016)

Kräldjur
[2]

Snokar
[1]

Snok (2016)

Egentliga ödlor
[1]

Skogsödla (2019)

Spindeldjur
[0]

Nada!

Växter
[17]

Korgblommiga växter
[1]

Hästhov/Tussilago (2022)

Liljeväxter
[2]

Kungsängslilja (2019), Vårlök (2022)

Ranunkelväxter
[7]

Backsippa (2022), Blåsippa (2022), Gulsippa (2021), Kabbleka (2019), Smörblomma (2019), Svalört (2021), Vitsippa (2021)

Rosväxter
[2]

Hägg (2019), Slån (2019)

Snyltrotväxter
[1]

Vätteros (2018)

Violväxter
[3]

Buskviol (2022), Skogsviol (2019), Styvmorsviol (2019)

Viveväxter
[1]

Gullviva (2019)

Fotografier från Hjälstaviken

Däggdjur

Leporidae - Harar och kaniner

Fälthare
European Hare
(Lepus europaeus)

Mustelidae - Mårddjur

Mink
American Mink
(Neovison vison)

Fåglar

Acrocephalidae - Rörsångare

Sävsångare
Sedge Warbler
(Acrocephalus schoenobaenus)

Insekter

Coccinellidae - Nyckelpigor

Femprickig nyckelpiga
Five-spot Ladybeetle
(Coccinella quinquepunctata)

Sjuprickig nyckelpiga
Seven-spot Ladybird
(Coccinella septempunctata)