Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [45], Groddjur [0], Insekter [13], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [x]

Totalt således
58
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Platsen/Reservatet besökt första gången 2014. Området blev inte reservat förrän 2016.
Området är mer som en stadspark än ett naturreservat för oss. Här finns lekplats, utegym, mingolfbana samt en liten bollplan för 7-mannalag fotboll för tjejer och killar. Överallt liv och rörelse. Många av våra motionspromenader går på ett eller annat sätt igenom området. Otaliga är gångerna då vi kommit in i reservatet via Sundbybergs idrottsplats, rundat västspetsen på Lötsjön, för att sedan gå igenom golfängarna bort till Lötsjön.

Det är inte alltid jag (=Leif) har haft koll på vad vi sett vid Lötsjön respektive Råstasjön. Fr. o. m. nu (dec 2020) ska jag försöka lite mer noggrannt dokumentera det vi ser i respektive naturreservat, dvs Lötsjön-Golfängarna och Råstasjön.
Vi har haft mycket bättre koll på vad vi sett i Råstasjön!

[L=endast Lötsjön, G=endast Golfängarna, LG=båda]

2021: 5/6 (LG), 9/5 (LG), 4/5 (G), 27/4 (G), 11/4 (G), 30/3 (G), 24/3 (L), 18/3 (LG), 10/2 (G), 1/2 (G), 17/1 (L), 11/1 (G), 10/1 (L), 3/1 (G), 1/1 (LG)
2020
: 23/12 (L), 12/12 (L), 24/8 (LG), 2/7 (G), 16/5 (LG), 10/4 (LG), 23/3 (LG), 1/1 (LG)
2019: 21/8 (G), 22/6 (G), 29/5 (G), 17/5 (G), 12/5 (G), 8/5 (G), 7/4 (G), 2/4 (G), 19/3 (G), 2/3 (LG), 20/2 (G), 12/2 (LG), 11/2 (L), 27/1 (G), 1/1 (LG)
2018:
2017:
2016:
2015:

2014:

Senast uppdaterad 5 juni 2021

Däggdjur
[0]

Nada ...

Fåglar
[46]

Änder
[11]

Grågås (2021), Kanadagås (2021), Vitkindad gås (2021)
Knölsvan (2021)
Gräsand (2021), Knipa (2021), Kricka (2015), Skedand (2015), Snatterand (2021), Vigg (2021)
Storskrake (2021)

Doppingar
[1]

Skäggdopping (2021)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2021)

Hökartade rovfåglar
[1]

Duvhök (2019)

Rallar
[1]

Sothöna (2021)

Måsfåglar
[4]

Gråtrut (2018), Silltrut (2018), Skrattmås (2021)
Fisktärna (2021)

Duvor
[2]

Ringduva (2021), Tamduva (2021)

Seglare
[1]

Tornseglare (2020)

Hackspettar
[1]

Större hackspett (2021)

Kråkfåglar
[3]

Kråka (2021), Nötskrika (2021), Skata (2021)

Sidensvansar
[1]

Sidensvans (2014)

Mesar
[2]

Blåmes (2021), Talgoxe (2021)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[1]

Lövsångare (2015)

Sylvior
[1]

Svarthätta (2020)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (2016)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (2016)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2019)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2021)

Starar
[1]

Stare (2018)

Trastar
[3]

Björktrast (2021), Koltrast (2021), Taltrast (2021)

Flugsnappare
[1]

Svartvit flugsnappare (2020)

Sparvfinkar
[1]

Gråsparv (20xx)

Ärlor
[1]

Sädesärla (2021)

Finkar
[3]
+1 hörd
Domherre (H:2021), Grönfink (2021), Steglits (2021), Stenknäck (2021)

Groddjur
[0]

Nada ...

Insekter
[13]

Fjärilar
[1]

Aurorafjäril (2021)

Trollsländor
[12]

Pudrad smaragdflickslända (2019)
Ljus lyrflickslända (2017), Mörk lyrflickslända (2017), Sjöflickslända (2018), Större kustflickslända (2017)
Blågrön mosaikslända (2017), Höstmosaikslända (2018)
Bred trollslända (2018), Fyrfläckad trollslända (2021)
Blodröd ängstrollslända (2019), Svart ängstrollslända (2017), Tegelröd ängstrollslända (2018)

Kräldjur
[0]

Nada ...

Spindeldjur
[0]

Nada ...

Växter
[x]

TBD

Fotografier från Lötsjön-Golfängarna

Fåglar

Familjen
Anatidae - Änder

Kanadagås
Canada Goose
(Branta canadensis)

Vitkindad gås
Barnacle Goose
(Branta leucopsis)

Grågås
Greylag Goose
(Anser anser)

Knölsvan
Mute Swan
(Cygnus olor)

Skedand
Northern Shoveler
(Spatula clypeata)

Snatterand
Gadwall
(Mareca strepera)

Gräsand
Mallard
(Anas platyrhynchos)

Kricka
Eurasian Teal
(Anas crecca)

Vigg
Tufted Duck
(Aythya fuligula)

Knipa
Common Goldeneye
(Bucephala clangula)

Storskrake
Common Merganser
(Mergus merganser)

Familjen
Podicipedidae - Doppingar

Skäggdoppung
Great Crested Grebe
(Podiceps cristatus)

Familjen
Ardeidae - Hägrar

Gråhäger
Grey Heron
(Ardea cinerea)

Familjen
Accipitridae - Hökartade rovfåglar

Duvhök
Northern Goshawk
(Accipiter gentilis)

Familjen
Rallidae - Rallar

Sothöna
Eurasian Coot
(Fulica atra)

Familjen
Laridae - Måsfåglar

Skrattmås
Black-headed Gull
(Chroicocephalus ridibundus)

Gråtrut
European Herring Gull
(Larus argentatus)

Silltrut
Lesser Black-backed Gull
(Larus fuscus)

Fisktärna
Common Tern
(Sterna hirundo)

Familjen
Columbidae - Duvor

Tamduva
Rock Dove
(Columba livia)

Ringduva
Common Wood-Pigeon
(Columba palumbus)

Familjen
Apodidae - Seglare

Tornseglare
Common Swift
(Apus apus)

Familjen
Picidae - Hackspettar

Större hackspett
Black Woodpecker
(Dryocopus martius)

Familjen
Corvidae - Kråkfåglar

Nötskrika
Eurasian Jay
(Garrulus glandarius)

Skata
Eurasian Magpie
(Pica pica)

Gråkråka (Kråka)
Hooded Crow
(Corvus cornix)

Familjen
Bombycillidae - Sidensvansar

Sidensvans
Bohemian Waxwing
(Bombycilla garrulus)

Familjen
Paridae - Mesar

Blåmes
Eurasian Blue Tit
(Cyanistes caeruleus)

Talgoxe
Great Tit
(Parus major)

Familjen
Aegithalidae - Stjärtmesar

Stjärtmes
Long-tailed Tit
(Aegithalos caudatus)

Familjen
Phylloscopidae - Lövsångare

Lövsångare
Willow Warbler
(Phylloscopus trochilus)

Familjen
Sylviidae - Sylvior

Svarthätta
Eurasian Blackcap
(Sylvia atricapilla)

Familjen
Certhiidae - Trädkrypare

Trädkrypare
Eurasian Treecreeper
(Certhia familiaris)

Familjen
Turdidae - Trastar

Björktrast
Fieldfare
(Turdus pilaris)

Taltrast
Song Thrush
(Turdus philomelos)

Familjen
Muscicapidae - Flugsnappare

Svartvit flugsnappare
European Pied Flycatcher
(Ficedula hypoleuca)