Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [45], Groddjur [0], Insekter [23], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [4]

Totalt således
72
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Platsen/Reservatet besökt första gången 2014. Området blev inte reservat förrän 2016.
Området är mer som en stadspark än ett naturreservat för oss. Här finns lekplats, utegym, mingolfbana samt en liten bollplan för 7-mannalag fotboll för tjejer och killar. Överallt liv och rörelse. Många av våra motionspromenader går på ett eller annat sätt igenom området. Otaliga är gångerna då vi kommit in i reservatet via Sundbybergs idrottsplats, rundat västspetsen på Lötsjön, för att sedan gå igenom golfängarna bort till Lötsjön. Eller också har vi kommit Vackra vägen, sneddat ner mot bollplanen för att sedan via gångvägen ta oss till Råstasjön.

Det är inte alltid jag (=Leif) har haft koll på vad vi sett vid Lötsjön respektive Råstasjön. Fr. o. m. nu (dec 2020) ska jag försöka lite mer noggrannt dokumentera det vi ser i respektive naturreservat, dvs Lötsjön-Golfängarna och Råstasjön.
Vi har haft mycket bättre koll på vad vi sett i Råstasjön!

[L=endast Lötsjön, G=endast Golfängarna, LG=båda]

2022: 22/3 (L), 23/4 (G)
2021
: 31/8 (G), 31/7 (L), 25/7 (L), 17/7 (G), 5/6 (LG), 9/5 (LG), 4/5 (G), 27/4 (G), 11/4 (G), 30/3 (G), 24/3 (L), 18/3 (LG), 10/2 (G), 1/2 (G), 17/1 (L), 11/1 (G), 10/1 (L), 3/1 (G), 1/1 (LG)
2020
: 23/12 (L), 12/12 (L), 24/8 (LG), 2/7 (G), 16/5 (LG), 10/4 (LG), 23/3 (LG), 1/1 (LG)
2019: 21/8 (G), 22/6 (G), 29/5 (G), 17/5 (G), 12/5 (G), 8/5 (G), 7/4 (G), 2/4 (G), 19/3 (G), 2/3 (LG), 20/2 (G), 12/2 (LG), 11/2 (L), 27/1 (G), 1/1 (LG)
2018:
2017:
2016:
2015:

2014:

Senast uppdaterad 23 april 2022

Däggdjur
[0]

Nada ...

Fåglar
[47]

Änder
[11]

Grågås (2021), Kanadagås (2022), Vitkindad gås (2022)
Knölsvan (2022)
Gräsand (2022), Knipa (2021), Kricka (2015), Skedand (2015), Snatterand (2021), Vigg (2022)
Storskrake (2021)

Doppingar
[1]

Skäggdopping (2021)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2021)

Hökartade rovfåglar
[1]

Duvhök (2019)

Rallar
[2]

Rörhöna (2021), Sothöna (2022)

Måsfåglar
[4]

Gråtrut (2018), Silltrut (2018), Skrattmås (2022)
Fisktärna (2021)

Duvor
[2]

Ringduva (2021), Tamduva (2022)

Seglare
[1]

Tornseglare (2021)

Hackspettar
[1]

Större hackspett (2021)

Kråkfåglar
[3]

Kråka (2022), Nötskrika (2021), Skata (2021)

Sidensvansar
[1]

Sidensvans (2014)

Mesar
[2]

Blåmes (2021), Talgoxe (2021)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[1]

Lövsångare (2015)

Sylvior
[1]

Svarthätta (2020)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (2016)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (2016)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2019)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2021)

Starar
[1]

Stare (2018)

Trastar
[3]

Björktrast (2021), Koltrast (2021), Taltrast (2021)

Flugsnappare
[1]

Svartvit flugsnappare (2020)

Sparvfinkar
[1]

Gråsparv (20xx)

Ärlor
[1]

Sädesärla (2021)

Finkar
[3]
+1 hörd
Domherre (H:2021), Grönfink (2021), Steglits (2021), Stenknäck (2021)

Groddjur
[0]

Nada ...

Insekter
[23]

Fjärilar
[7]

Aurorafjäril (2021), Citronfjäril (2021), Puktörneblåvinge (2021), Påfågelöga (2021), Rapsfjäril (2021), Rovfjäril (2021), Ängssmygare (2021)

Trollsländor
[14]

Pudrad smaragdflickslända (2021)
Ljus lyrflickslända (2017), Mörk lyrflickslända (2021), Sjöflickslända (2021), Större kustflickslända (2017)
Blågrön mosaikslända (2017), Höstmosaikslända (2018), Starrmosaikslända (2021)
Bred trollslända (2018), Fyrfläckad trollslända (2021), Större sjötrollslända (2021)
Blodröd ängstrollslända (2021), Svart ängstrollslända (2017), Tegelröd ängstrollslända (2018)

Tvåvingar
[2]

Gulfotad slamfluga (2021), Praktslamfluga (2021)

Kräldjur
[0]

Nada ...

Spindeldjur
[0]

Nada ...

Växter
[4]

Fröväxter

Korgblommiga växter
[1]

Hästhov/Tussilago (2022)

Liljeväxter
[1]

Vårlök (2022)

Ranunkelväxter
[2]
Blåsippa (2022), Vitsippa (2022)

NATURE PICTURES / NATURBILDER

RIKE: ANIMALIA - DJUR
KLASS: AVES - FÅGLAR

Familj:
Anatidae - Änder

Kanadagås
Canada Goose
(Branta canadensis)

Vitkindad gås
Barnacle Goose
(Branta leucopsis)

Grågås
Greylag Goose
(Anser anser)

Knölsvan
Mute Swan
(Cygnus olor)

Skedand
Northern Shoveler
(Spatula clypeata)

Snatterand
Gadwall
(Mareca strepera)

Gräsand
Mallard
(Anas platyrhynchos)

Kricka
Eurasian Teal
(Anas crecca)

Vigg
Tufted Duck
(Aythya fuligula)

Knipa
Common Goldeneye
(Bucephala clangula)

Storskrake
Common Merganser
(Mergus merganser)

Familj:
Podicipedidae - Doppingar

Skäggdoppung
Great Crested Grebe
(Podiceps cristatus)

Familj:
Ardeidae - Hägrar

Gråhäger
Grey Heron
(Ardea cinerea)

Familj:
Accipitridae - Hökartade rovfåglar

Duvhök
Northern Goshawk
(Accipiter gentilis)

Familj:
Rallidae - Rallar

Sothöna
Eurasian Coot
(Fulica atra)

Familj:
Laridae - Måsfåglar

Skrattmås
Black-headed Gull
(Chroicocephalus ridibundus)

Gråtrut
European Herring Gull
(Larus argentatus)

Silltrut
Lesser Black-backed Gull
(Larus fuscus)

Fisktärna
Common Tern
(Sterna hirundo)

Familj:
Columbidae - Duvor

Tamduva
Rock Dove
(Columba livia)

Ringduva
Common Wood-Pigeon
(Columba palumbus)

Familj:
Apodidae - Seglare

Tornseglare
Common Swift
(Apus apus)

Familj:
Picidae - Hackspettar

Större hackspett
Black Woodpecker
(Dryocopus martius)

Familj:
Corvidae - Kråkfåglar

Nötskrika
Eurasian Jay
(Garrulus glandarius)

Skata
Eurasian Magpie
(Pica pica)

Gråkråka (Kråka)
Hooded Crow
(Corvus cornix)

Familj:
Bombycillidae - Sidensvansar

Sidensvans
Bohemian Waxwing
(Bombycilla garrulus)

Familj:
Paridae - Mesar

Blåmes
Eurasian Blue Tit
(Cyanistes caeruleus)

Talgoxe
Great Tit
(Parus major)

Familj:
Aegithalidae - Stjärtmesar

Stjärtmes
Long-tailed Tit
(Aegithalos caudatus)

Familj:
Phylloscopidae - Lövsångare

Lövsångare
Willow Warbler
(Phylloscopus trochilus)

Familj:
Sylviidae - Sylvior

Svarthätta
Eurasian Blackcap
(Sylvia atricapilla)

Familj:
Certhiidae - Trädkrypare

Trädkrypare
Eurasian Treecreeper
(Certhia familiaris)

Familj:
Turdidae - Trastar

Björktrast
Fieldfare
(Turdus pilaris)

Taltrast
Song Thrush
(Turdus philomelos)

Familj:
Muscicapidae - Flugsnappare

Svartvit flugsnappare
European Pied Flycatcher
(Ficedula hypoleuca)

RIKE: ANIMALIA - DJUR
KLASS: INSECTA - INSEKTER

ORDNING:
DIPTERA (TVÅVINGAR)

Familj:
Syrphoidea - Blomflugor

Praktslamfluga
No English common name known
(Eristalis oestracea)

2021-07-31
Denna bild: Lötsjöns V ände
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Gulfotad slamfluga
Tapered Drone Fly
(Eristalis pertinaxa)

2021-07-25
Denna bild: Lötsjöns V ände
[Länk till fler bilder på famgus.se]