Östra Järvafältets naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [2], Fåglar [53], Groddjur [0], Insekter [56], Kräldjur [0], Spindeldjur [2], Växter [27]

Totalt således
140
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2017.

2022: 24/7, 17/4
2021
: 14/7, 26/6, 13/6, 11/6, 8/4
2020
: 13/8, 10/8, 22/7
2019: Inget besök
2018: Inget besök
2017: 8/7

Senast uppdaterad 24 juli 2022

Däggdjur
[2]

Hjortdjur
[1]

Rådjur (2022)

Harar och kaniner
[1]

Fälthare (2022)

***

Vi har också sett (april 2022) en flygande fladdermus på dagtid över sjön Ravalen. Förmodligen (baserat på uteslutsmetoden) var det en Nordfladdermus, men 100% säkra är vi inte. Tills vidare noteras inte det som en sedd art.

Fåglar
[53]

Änder
[10]

Kanadagås (2022)
Grågås (2022)
Sångsvan (2022)
Brunand (2022), Gräsand (2022), Knipa (2022), Kricka (2021), Snatterand (2022), Vigg (2022)
Storskrake (2022)

Doppingar
[1]

Skäggdopping (2022)

Skarvar
[1]

Storskarv (2017)

Hökartade rovfåglar
[1]

Ormvråk (2021)

Rallar
[2]

Sothöna (2022), Vattenrall (2020)

Tranor
[1]

Trana (2022)

Pipare
[1]

Tofsvipa (2022)

Snäppor
[0]
+1 hörd
Enkelbeckasin (H:2021)

Måsfåglar
[4]

Fiskmås (2021), Silltrut (2017), Skrattmås (2021)
Fisktärna (2020)

Duvor
[1]

Ringduva (2022)

Hackspettar
[2]

Gröngöling (2022)
Större hackspett (2021)

Falkar
[1]

Lärkfalk (2020)

Kråkfåglar
[2]

Korp (2022)
Skata (2021)

Mesar
[2]

Blåmes (2022), Talgoxe (2022)

Svalor
[1]

Ladusvala (2021)

Lövsångare
[1]

Lövsångare (2017)

Rörsångare
[1]

Sävsångare (2020)

Sylvior
[1]

Svarthätta (2021)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (2022)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2022)

Starar
[1]

Stare (2021)

Trastar
[4]

Björktrast (2017), Koltrast (2022), Rödvingetrast (2021), Taltrast (2022)

Flugsnappare
[4]

Grå flugsnappare (2021), Rödhake (2022), Rödstjärt (2021), Svartvit flugsnappare (2017)

Sparvfinkar
[2]

Gråsparv (2022), Pilfink (2022)

Ärlor
[1]

Sädesärla (2022)

Finkar
[4]

Bofink (H:2022, 2017), Grönfink (2022), Stenknäck (2022), Steglits (2021)

Fältsparvar
[2]

Gulsparv (2022), Sävsparv (2022)

Groddjur
[0]

Nada!

Insekter
[56]

Fjärilar
[23]

Mindre tåtelsmygare (2022), Ängssmygare (2017)
Citronfjäril (2022), Rapsfjäril (2022)
Puktörneblåvinge (2021), Violettkantad guldvinge (2021), Ängsblåvinge (2022)
Silverstreckad pärlemorfjäril (2022), Skogspärlemorfjäril (2021)
Amiral (2022), Nässelfjäril (2022), Påfågelöga (2022), Vinbärsfuks (2022)
Kamgräsfjäril (2022), Kvickgräsfjäril (2021), Luktgräsfjäril (2022), Pärlgräsfjäril (2021)

Mindre bastardsvärmare (2021)
Blåbärsparkmätare (2020), Tallbågmätare (2021)
Brunsprötad skymningssvärmare (2021)
Purpurljusmott (2022), Trädgårdsgräsmott (2021)

Halvvingar
[3]

Hårig bärfis (2022), Strimlus (2021)
Rödlus (2021)

Hopprätvingar
[1]

Grön ängsgräshoppa (2021)

Skalbaggar
[5]

Rödsköldad asbagge (2021)
Aspglansbagge (2021)
Tvåprickig nyckelpiga (2017), Sjuprickig nyckelpiga (2017)
Skogstordyvel (2021)

Steklar
[4]

Vanlig geting (2017)
Hårig krukmakargeting (2022)
Hussnylthumla (2022), Åkerhumla (2022)

Trollsländor
[16]

Blå jungfruslända (2021)
Pudrad smaragdflickslända (2020)
Mörk lyrflickslända (2021), Sjöflickslända (2022)
Större rödögonflickslända (2021)
Guldtrollslända (2021), Gulfläckad glanstrollslända (2022)
Blågrön mosaikslända (2020), Brun mosaikslända (2022), Höstmosaikslända (2020)
Fyrfläckad trollslända (2022)
Bred kärrtrollslända (2021), Citronfläckad kärrtrollslända (2021)
Blodröd ängstrollslända (2022), Gulfläckad ängstrollslända (2017), Tegelröd ängstrollslända (2020)

Tvåvingar
[5]

Bålgetingblomfluga (2022), Flyttblomfluga (2022), Fönsterblomfluga (2021), Gulfotad slamfluga (2022)
Stor svävfluga (2022)

Kräldjur
[0]

Nada!

Spindeldjur
[2]

Krabbspindlar
[1]

Blomkrabbspindel (2021)

Vårdnätsspindlar
[1]

Kärrspindel (2021)

Växter
[27]

Dybladsväxter
[2]

Dyblad (2022), Vattenaloe (2022)

Fackelblomsväxter
[1]

Fackelblomster (2022)

Irisväxter
[1]

Svärdslilja (2021)

Johannesörtsväxter
[1]

Äkta johannesört (2022)

Kaveldunsväxter
[1]

Smalkaveldun (2022)

Korgblommiga växter
[4]

Gråbo (2022), Rödklint (2022), Ullkardborre (2022), Åkertistel (2022)

Liljeväxter
[1]

Vårlök (2022)

Mistelväxter
[1]

Mistel (2021)

Nejlikväxter
[2]

Grässtjärnblomma (2021), Tjärblomster (2021)

Näckrosväxter
[1]

Gul näckros (2022)

Ranunkelväxter
[3]

Blåsippa (2022), Smörblomma (2021), Vitsippa (2022)

Rosväxter
[1]

Brudbröd (2021)

Slideväxter
[1]

Krusskräppa (2022)

Snyltrotsväxter
[1]

Natt och dag (2022)

Sparrisväxter
[1]

Liljekonvalj (2021)

Strävbladiga växter
[1]

Förgätmigej (2021)

Viveväxter
[3]

Gullviva (2021), Strandlysing (2022), Vattenblink (2021)

Ärtväxter
[1]

Kråkvicker (2022)

NATURE PICTURES / NATURBILDER
Klass
INSECTA (EGENTLIGA INSEKTER)
Ordning
Lepidoptera (Fjärilar)
Överfamiljen PAPILIONOIDEA (ÄKTA DAGFJÄRILAR)
Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Underfamiljen Heliconiinae (Pärlemorfjärilar)
Släktet Argynnis
Silverstreckad pärlemorfjäril
Silver-washed Fritillary
(Argynnis paphia)
2022-07-24
Äng nära Bögs gård
[Länk till bilder på famgus.se]
Överfamiljen PAPILIONOIDEA (Äkta dagfjärilar)
Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Underfamiljen Nymphalinae (Vinterpraktfjärilar)
Tribus Nymphalini
Släktet Polygonia
Vinbärsfuks
Comma Butterfly
(Polygonia c-album)

Denna bild: 2022-07-24
Äng nära Bögs gård
[Länk till bilder på famgus.se]
Släktet Vanessa
Amiral
Red Admiral
(Vanessa atalanta)

Denna bild: 2022-07-24
Äng nära Bögs gård
[Länk till bilder på famgus.se]
Överfamiljen BOMBYCOIDEA
Familjen Sphingidae (Svärmare) -> Underfamiljen Macroglossinae
Släktet Hyles
Brunsprötad skymningssvärmare
Bedstraw Hawk-moth
(Hyles gallii)
2021-06-13
Äng nära Bögs gård
[Länk till bilder på famgus.se]
Ordning
Diptera (Tvåvingar)
Överfamiljen SYRPHOIDEA
Familjen Syrphidae (Blomflugor) -> Underfamiljen Eristalinae
Tribus Eristalini
Släktet Eristalis (Slamblomflugor)
Gulfotad slamfluga
Tapered Drone Fly
(Eristalis pertinax)

Denna bild: 2022-07-24
Äng nära Bögs gård
[Länk till bilder på famgus.se]
Tribus Volucellini
Släktet Volucella (Humleblomflugor)
Bålgetingblomfluga
Lesser Hornet Hoverfly
(Volucella inanis)

Denna bild: 2022-07-24
Äng nära Bögs gård
[Länk till bilder på famgus.se]
Överklass
ANGIOSPERMAE (BLOMVÄXTER)
Klass
LILIOPSIDA (ENHJÄRTBLADIGA BLOMVÄXTER)
Ordning
Alismatales (Svaltingordningen)
Familjen
Hydrocharitaceae (Dybladsväxter)
Släktet Hydrocharis (Dybladsläktet)
Dyblad
Common Frogbit
(Hydrocharis morsus-ranae)
2022-07-24
Ravalen
[Länk till bilder på famgus.se]
Släktet Stratiotes (Vattenaloeer)
Vattenaloe
Water Soldiers
(Hydrocharis morsus-ranae)
2022-07-24
Ravalen
[Länk till bilder på famgus.se]
Ordning
Poales (Gräsordningen)
Familjen
Typhaceae (Kaveldunsväxter)
Släktet Typha
Smalkaveldun
Narrowleaf Cattail
(Typha angustifolia)
2022-07-24
Ravalen
[Länk till bilder på famgus.se]
Överklass
ANGIOSPERMAE (BLOMVÄXTER)
Klass
MAGNOLIOPSIDA (TVÅHJÄRTBLADIGA BLOMVÄXTER)
Ordning
Malpighiales (Malpigiaordningen)
Familjen
Hypericaceae (Johannesörtsväxter)
Släktet Hypericum (Johannesörter)
Äkta johannesört
Common St John's Wort
(Hypericum perforatum)
2022-07-24
Längs vägen mellan Bögs gård och Väsby gård
[Länk till bilder på famgus.se]
Ordning
Asterales (Asterordningen)
Familjen
Asteraceae (Korgblommiga växter)
Släktet Centaurea (Klintar)
Rödklint
Brown Knapweed
(Centaurea jacea)
2022-07-24
Längs vägen mellan Bögs gård och Väsby gård
[Länk till bilder på famgus.se]