Torslundagropens naturreservat

Nedan listar vi vad vi observerat i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [17], Groddjur [1], Insekter [43], Kräldjur [0], Spindeldjur [1], Växter [5]

Totalt således
67
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2017.

2022: 5/5, 30/8
2020
: 31/5
2019: 16/4, 13/7, 27/8, 1/10
2018: 27/5
2017: 17/8

Senast uppdaterad 2 september 2022

Däggdjur - Mammalia - Mammels
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Fåglar - Aves - Birds
[17]
Sedda eller hörda - Seen or heard

DUVFÅGLAR - COLUMBIFORMES

Duvor - Columbidae
[1]

Ringduva - Common Wood Pigeon - Columba palumbus
(2022)

HACKSPETTARTADE FÅGLAR - PICIFORMES

Hackspettar - Picidae
[1]

Större hackspett - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major
(2022)

FALKFÅGLAR - FALCONIFORMES

Falkar - Falconidae
[1]

Tornfalk - Common Kestrel - Falco tinnunculus
(2022)

TÄTTINGAR - PASSERIFORMES

Kråkfåglar - Corvidae
[3]

Korp - Northern Raven - Corvus corax
(2017)

Kråka - Hooded Crow - Corvus cornix
(2017)

Nötskrika - Eurasian Jay - Garrulus glandarius
(2022)

Mesar - Paridae
[1]

Talgoxe - Great Tit - Parus major
(2022)

Lövsångare - Phylloscopidae
[2]

Grönsångare - Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix
(2022)

Lövsångare - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
(2022)

Sylvior - Sylviidae
[1]

Trädgårdssångare - Garden Warbler - Sylvia borin
(2018)

Trastar - Turdidae
[1]

Koltrast - Common Blackbird - Turdus merula
(2018)

Ärlor - Motacillidae
[1]

Trädpiplärka - Tree Pipit - Anthus trivialis
(2022)

Finkar - Fringillidae
[3]

Bofink - Common Chaffinch - Fringilla coelebs
(2022)

Grönsiska - Eurasian Siskin - Spinus spinus
(2022)

Steglits - European Goldfinch - Carduelis carduelis
(2022)

Fältsparvar - Emberizidae
[2]

Gulsparv - Yellowhammer - Emberiza citrinella
(2022)

Ortolansparv - Ortolan Bunting - Emberiza hortulana
(Hörd: 2018)

Groddjur - Amphibia - Amphibians
[1]

Vattensalamandrar - Salamandridae
[1]

Mindre vattensalamander - Smooth Newt - Lissotriton vulgaris
(2018)

Egentliga insekter - Insecta - Insects
[43]

Fjärilar (14) | Halvvingar (3) | Skalbaggar (2) | Steklar (5) | Trollsländor (15) | Tvåvingar (4)

FJÄRILAR - LEPIDOPTERA - BUTTERFLIES and MOTHS
[14]

Vitvingar-Skörvingar

Ängsvitvinge - Réal's Wood White - Leptidea juvernica
(2020)

Vitfjärilar-Äkta vitfjärilar

Kålfjäril - Large White - Pieris brassicae
(2017)

Rapsfjäril - Green-veined White - Pieris nape
(2018, 2019)

Rovfjäril - Small White - Pieris rapae
(20xx)

Vitfjärilar-Höfjärilar

Citronfjäril - Brimstone - Gonepteryx rhamni
(2017, 2022)

Juvelvingar-Blåvingar

Hedblåvinge - Idas Blue - Plebejus idas
(2017)

Juvelvingar-Snabbvingar

Grönsnabbvinge - Green Hairstreak - Callophrys rubi
(2022)

Praktfjärilar-Pärlemorfjärilar

Storfläckig pärlemorfjäril - Queen of Spain Fritillary - Issoria lathonia
(2017)

Praktfjärilar-Vinterpraktfjärilar

Påfågelöga - Peacock - Aglais io
(2017, 2019, 2022)

Nässelfjäril - Small Tortoiseshell - Aglais urticae
(2019, 2022)

Sorgmantel - Camberwell Beauty - Nymphalis antiopa
(2022)

Amiral - Red Admiral - Vanessa atalanta
(2017, 2019)

Nattflyn

Gulsporrefly - Toadflax Brocade Moth - Calophasia lunula
[Larv - Larva]
(2022)

Blågrått aftonfly - Sweet Gale Moth - Acronicta cinerea
[Larv - Larva]
(2022)

HALVVINGAR - HEMIPTERA - TRUE BUGS
[3]

Bärfisar - Pentatomidae

Harrisbärfis - Gorse Shield Bug - Piezodorus lituratus
(2019)

Fröskinnbaggar - Lygaeidae

Riddarskinnbagge - Black-and-Red-bug - Lygaeus equestris
(2022)

Smalkantskinnbaggar - Rhopalidae

Rödlus - Cinnamon Bug - Corizus hyoscyami
(2022)

SKALBAGGAR - COLEOPTERA - BEETLES
[2]

Nyckelpigor - Coccinellidae

Femprickig nyckelpiga - 5-spotted Ladybeetle - Coccinella quinquepunctata
(2022)

Sjuprickig nyckelpiga - Seven-spot Ladybird - Coccinella septempunctata
(2017, 2022)

STEKLAR - HYMENOPTERA - HYMENOPTERANS
[4]

Gaddsteklar-Apoidea-Bin

Honungsbi - Western Honey Bee - Apis mellifera
(2019, 2022)

Mörk jordhumla - Buff-tailed Bumblebee - Bombus terrestris
(2022)

Gaddsteklar-Apoidea-Rovsteklar

Bivarg - European Beewolf - Philanthus triangulum
(2022)

Gaddsteklar-Vespoidea

Bålgeting - European Hornet - Vespula crabro
(2020)

Tysk geting - German Wasp - Vespula germanica
(2020)

TROLLSLÄNDOR - ODONATA - DRAGONFLIES and DAMSELFLIES
[15]

Jungfrusländor - Calopterygidae

Blåbandad jungfruslända - Banded Demoiselle - Calopteryx splendens
(2019)

Blå jungfruslända - Beautiful Demoiselle - Calopteryx virgo
(2018, 2020)

Glansflicksländor - Lestidae

Pudrad smaragdflickslända - Common Spreadwing - Lestes sponsa
(2017, 2022)

Mindre smaragdflickslända - Small Spreadwing - Lestes virens
(2019)

Dammflicksländor - Coenagrionidae

Ljus lyrflickslända - Azure Bluet - Coenagrion puella
(2020)

Sjöflickslända - Common Bluet - Enallagma cyathigerum
(2018)

Röd flickslända - Large Red Damsel - Pyrrhosoma nymphula
(2018, 2020)

Mosaiksländor - Aeshna

Blågrön mosaikslända - Blue Hawker - Aeshna cyanea
(2017, 2022)

Brun mosaikslända - Brown Hawker - Aeshna grandis
(2017, 2022)

Starrmosaikslända - Moorland Hawker - Aeshna juncea
(2019)

Skimmertrollsländor - Corduliidae

Guldtrollslända - Downy Emerald - Cordulia aenea
(2020)

Segeltrollsländor - Libellulidae

Fyrfläckad trollslända - Four-spotted Chaser - Libellula quadrimaculata
(2018)

Svart ängstrollslända - Black Darter - Sympetrum danae
(2017, 2019)

Blodröd ängstrollslända - Ruddy Darter - Sympetrum sanguineum
(2017)

Tegelröd ängstrollslända - Moustached Darter - Sympetrum vulgatum
(2019)

TVÅVINGAR - DIPTERA - TRUE FLIES
[4]

Svävflugor - Bombyliidae

Stor svävfluga - Large Bee-fly - Bombylius major
(2022)

Blomflugor - Syrphidae

Flyttblomfluga - Marmalade Hoverfly - Episyrphus balteatus
(2017, 2022)

Blank fältblomfluga - No English common name known - Eupeodes latifasciatus
(2017)

Vit glasvingefluga - Pied Hoverfly - Scaeva pyrastri
(2017)

Fjällbärande kräldjur - Squamata - Squamates (Scaled reptiles)
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Spindeldjur - Arachnida - Arachnids
[1]

Hjulspindlar - Araneidae
[1]

Korsspindel - European Garden Spider - Araneus diadematus
(2022)

Blomväxter
[5]

Enhjärtbladiga blomväxter - Liliopsida

Liljeordningen/Liljeväxter - Liliales/Liliaceae
[1]

Vårlök - Yellow Star-of-Bethlehem - Gagea lutea
(2022)

Tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida

Asterordningen/Korgblommiga växter - Asterales/Asteraceae
[1]

Hästhov - Coltsfoot - Tussilago farfara
(2022)

Plisterordningen/Grobladsväxter - Lamiales/Plantaginaceae
[1]

Gulsporre - Common Toadflax - Linaria vulgaris
(2022)

Ranunkelordningen/Ranunkelväxter - Ranunculales/Ranunculaceae
[1]

Vitsippa - Wood Anemone - Anemone nemorosa
(2022)

Rosordningen/Rosväxter - Rosales/Rosaceae
[1]

Slån - Blackthorn (Sloe) - Prunus spinosa
(2022)

NATURE PICTURES / NATURBILDER
Class
INSECTA (EGENTLIGA INSEKTER - INSECTS)
Order
LEPIDOPTERA (FJÄRILAR - BUTTERFLIES and MOTHS)
Super-family Papilionoidea (Äkta dagfjärilar)
Family Pieridae (Vitfjärilar) -> Sub-family Dismorphiinae (Skörvingar)
Genus Leptidea
Ängsvitvinge
Réal's Wood White
(Leptidea juvernica)

Denna bild: 31 maj 2020
[Länk till foton på famgus.se]
Super-family Papilionoidea (Äkta dagfjärilar)
Family Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Sub-family Heliconiinae (Pärlemorfjärilar)
Genus Issoria
Storfläckig pärlemorfjäril
Queen of Spain Fritillary
(Issoria lathonia)

Denna bild: 17 augusti 2017
[Länk till foton på famgus.se]
Super-family Papilionoidea (Äkta dagfjärilar)
Family Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Sub-family Nymphalinae (Vinterpraktfjärilar)
Genus Aglais
Nässelfjäril
Peacock
(Aglais io)

Denna bild: 16 april 2019
[Länk till foton på famgus.se]
Nässelfjäril
Small Tortoiseshell
(Aglais urticae)

Denna bild: 16 april 2019
[Länk till foton på famgus.se]
Super-family Papilionoidea (Äkta dagfjärilar)
Family Lycaenidae (Juvelvingar) -> Sub-family Polyommatinae
Tribus Polyommatini (Blåvingar)
Genus Issoria
Hedblåvinge
Idas Blue
(Plebejus idas)

Denna bild: 17 augusti 2017
[Länk till foton på famgus.se]
Super-family Noctuoidea
Family Noctuidae (Nattflyn) -> Sub-family Acronictinae
Genus Acronicta
Blågrått aftonfly
Sweet Gale Moth
(Acronicta cinerea)

[Larv - Larva]
Denna bild: 30 augusti 2022
[Länk till foton på famgus.se]
Super-family Noctuoidea
Family Noctuidae (Nattflyn) -> Sub-family Oncocnemidinae
Genus Calophasia
Gulsporrefly
Toadflax Brocade Moth
(Calophasia lunula)

[Larv - Larva]
Denna bild: 30 augusti 2022
[Länk till foton på famgus.se]
Order
HYMENOPTERA (STEKLAR)
Sub-order APOCRITA (MIDJESTEKLAR) -> Infra-order ACULEATA (GADDSTEKLAR)
Super-family Vespoidea (Getingar, myror mm)
Family Vespidae (Getingar) -> Sub-family Vespinae (Sociala getingar)
Genus Vespula (Jordgetingar)
Bålgeting
European Hornet
(Vespula crabro)

Denna bild: 31 maj 2020
[Länk till foton på famgus.se]
Tyskgeting
German Wasp
(Vespula germanica)

Denna bild: 31 maj 2020
[Länk till foton på famgus.se]
Order
ODONATA (TROLLSLÄNDOR - DRAGONFLIES and DAMSELFLIES)
Sub-order
ZYGOPTERA (FLICKSLÄNDOR inklusive JUNGFRUSLÄNDOR - DAMSELFLIES)
Family Calopterygidae (Jungfrusländor)
Genus Calopteryx
Blåbandad jungfruslända
Banded Demoiselle
(Calopteryx splendens)

Denna bild: 13 juli 2019
[Link to photos at famgus.se]
Blå jungfruslända
Beautiful Demoiselle
(Calopteryx virgo)

Denna bild: 27 maj 2018
[Link to photos at famgus.se]
Family Coenagrionidae (Dammflicksländor)
Genus Coenagrion
Ljus lyrflickslända
Azure Bluet
(Coenagrion puella)

Denna bild: 31 maj 2020
[Link to photos at famgus.se]
Genus Pyrrhosoma
Röd flickslända
Large Red Damsel
(Pyrrhosoma nymphula)

Denna bild: 27 maj 2018
[Link to photos at famgus.se]
Family Lestidae (Glansflicksländor)
Genus Lestes
Pudrad smaragdflickslända
Common Spreadwing
(Lestes sponsa)

Denna bild: 27 augusti 2019
[Link to photos at famgus.se]
Sub-order
ANISOPTERA (EGENTLIGA TROLLSLÄNDOR - DRAGONFLIES)
Family Aeshnidae (Mosaiksländor)
Genus Aeshna
Brun mosaikslända
Brown Hawker
(Aeshna grandis)

Denna bild: 17 augusti 2017
[Link to photos at famgus.se]
Family Corduliidae (Skimmertrollsländor)
Genus Cordulia
Guldtrollslända
Downy Emerald
(Cordulia aenea)

Denna bild: 31 maj 2020
[Link to photos at famgus.se]
Family Libellulidae (Segeltrollsländor)
Genus Sympetrum (Ängstrollsländor)
Svart ängstrollslända
Black Darter
(Sympetrum danae)

Denna bild: 1 oktober 2019
[Link to photos at famgus.se]
Order
DIPTERA (TVÅVINGAR - TRUE FLIES)
Super-family Syrphoidea
Family Syrphidae -> Sub-family Syrphinae
Tribe Syrphini
Genus Episyrphus (Flyttblomflugor)
Flyttblomfluga
Marmalade Hoverfly
(Episyrphus balteatus)

Denna bild: 17 augusti 2017
[Link to photos at famgus.se]
Genus Eupeodes (Fältblomflugor)
Blank fältblomfluga
No English common name known
(Eupeodes latifasciatus)

Denna bild: 17 augusti 2017
[Link to photos at famgus.se]
Genus Scaeva (Glasvingeblomflugor)
Vit glasvingefluga
Pied Hoverfly
(Scaeva pyrastri)

Denna bild: 17 augusti 2017
[Link to photos at famgus.se]