Nedan listar vi vad vi observerat i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [20], Groddjur [1], Insekter [57], Kräldjur [0], Spindeldjur [1], Växter [5]

Totalt således
84
olika arter.

***

Reservatet besökt första gången 2017.

2023
19/4, 3/5, 26/5, 28/6

2022
5/5, 30/8

2020
31/5

2019
16/4, 13/7, 27/8, 1/10

2018
27/5

2017
17/8

Senast uppdaterad 30 juni 2023

Däggdjur - Mammels - Mammalia
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Fåglar - Birds - Aves
[20]
Sedda eller hörda - Seen or heard

I klassen AVES (Fåglar) visar vi i denna sammanställning observationer av arter i nedanstående ordningar

Ordningarna

Andfåglar (0) | Hönsfåglar (0) | Lomfåglar (0) | Doppingfåglar (0) | Storkfåglar (0) | Sulfåglar (0) | Pelikanfåglar (0)

Hökfåglar (0) | Tranfåglar (0) | Vadarfåglar (0) | Duvfåglar (1) | Gökfåglar (0) | Ugglefåglar (0) | Seglar- och kolibrifåglar (0)

Praktfåglar (0) | Härfåglar och näshornsfåglar (0) | Hackspettartade fåglar (1) | Falkfåglar (1) | Tättingar (17)

ORDNINGEN
COLUMBIFORMES
[Duvfåglar=1]
 
FAMILJ
COLUMBIDAE - [Duvor]
Columbiformes
Columbidae
Columba

Columba palumbus
[RINGDUVA]
[Common Wood Pigeon]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
PICIFORMES
[Hackspettartade fåglar=1]
 
FAMILJ
PICIDAE - [Hackspettar]
Piciformes
Picidae
Dendrocopos

Dendrocopos major
[STÖRRE HACKSPETT]
[Great Spotted Woodpecker]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
FALCONIFORMES
[Falkfåglar=1]
 
FAMILJ
FALCONIDAE - [Falkar]
Falconiformes
Falconidae
Falco

Falco tinnulus
[TORNFALK]
[Common Kestrel]

[2022]

Kommentarer

Setts en gång överflygande.

ORDNINGEN
PASSERIFORMES
[Tättingar=17]

 
FAMILJ
CORVIDAE - [Kråkfåglar]
Passeriformes
Corvidae
Corvus

Corvus corax
[KORP]
[Northern Raven]

[2017]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Corvidae
Corvus

Covus cornix
[KRÅKA]
[Hooded Crow]

[2023, 2017]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Corvidae
Garrulus

Garrulus glandarius
[NÖTSKRIKA]
[Eurasin Jay]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PARIDAE - [Mesar]
Passeriformes
Paridae
Parus

Parus major
[TALGOXE]
[Great Tit]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PHYLLOSCOPIDAE - [Lövsångare]
Passeriformes
Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus sibilatrix
[GRÖNSÅNGARE]
[Wood Warbler]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus trochilus
[LÖVSÅNGARE]
[Willow Warbler]

[2023h, 2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
SYLVIIDAE - [Sylvior]
Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia atricapilla
[SVARTHÄTTA]
[Eurasian Blackcap]

[2023h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia borin
[TRÄDGÅRDSSÅNGARE]
[Garden Warbler]

[2018]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia communis
[TÖRNSÅNGARE]
[Common Whitethroat]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
TURDIDAE - [Trastar]
Passeriformes
Turdidae
Turdus

Turdus merula
[KOLTRAST]
[Common Blackbird]

[2018]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
MOTACILLIDAE - [Ärlor]
Passeriformes
Motacillidae
Anthus

Anthus trivialis
[TRÄDPIPLÄRKA]
[Tree Pipit]

[2023h, 2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Motacillidae
Motacilla

Motacilla alba
[SÄDESÄRLA]
[White Wagtail]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
FRINGILLIDAE - [Finkar]
Passeriformes
Fringillidae
Carduelis

Carduelis carduelis
[STEGLITS]
[European Goldfinch]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Anthus

Fringilla coelebs
[BOFINK]
[Common Chaffinch]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Spinus

Spinus spinus
[GRÖNSISKA]
[Eurasian Siskin]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
FAMILJ
EMBERIZIDAE - [Fältsparvar]
Passeriformes
Emberizidae
Emberiza

Emberiza citrinella
[GULSPARV]
[Yellowhammer]

[2023, 2022, 2019]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Emberizidae
Emberiza

Emberiza hortulana
[ORTOLANSPARV]
[Ortolan Bunting]

[2018h]

Kommentarer

Endast hörd på håll en gång!

Groddjur - Amphibia - Amphibians
[1]

I klassen AMPHIBIANS (Groddjur) visar vi i denna sammanställning observationer av arter i nedanstående ordningar

Ordningarna

Anura (0) | Caudata (1)

 

ORDNINGEN
CAUDATA
[Stjärtgroddjur=1]
 
FAMILJ
SALAMANDRIDAE - [Vattensalamandrar]
Caudata
Salamandridae
Lissotriton

Lissotriton vulgaris
[MINDRE VATTENSALAMANDER]
[Smooth Newt]

[2018]

Kommentarer

Har setts en gång simmande i den lilla dammen.

Insekter - Insects - Hexapoda
[57]

I underfylumet HEXAPODA (Insekter) har vi observerat arter i följande ordningar:

Fjärilar (20) | Halvvingar (3) | Hopprätvingar (1) | Skalbaggar (3) | Steklar (9) | Trollsländor (15) | Tvåvingar (6)

FJÄRILAR

Ordningen LEPIDOPTERA
[20]

Fjärilar
Dag+Stora Natt+Små Natt

DAGFJÄRILAR
[16]

Familjerna

Tjockhuvuden (0), Riddarfjärilar (0), Vitfjärilar (5), Juvelvingar (6) och Praktfjärilar (5)

STORA NATTFJÄRILAR
[2]

Familjerna

Påfågelspinnare (0), Svärmare (0), Träfjärilar (0), Mätare (0), Rotfjärilar (0), Ädelspinnare (0), Erebidae/"Diverse Flyn & Spinnare" (0)

Nattflyn (2), Bastardsvärmare (0)

SMÅ NATTFJÄRILAR
[2]

Familjerna

Mångfliksmott (0), Fjädermott (1), Crambidae/"Diverse mott" (0), Solmott (1), Vecklare (0), Spinnmalar (0)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

DAGFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
PAPILIONOIDEA
[Äkta dagfjärilar=16]
 
FAMILJ
HESPERIIDAE - [Tjockhuvuden]
 
UNDERFAMILJ
HESPERIINAE - [Smygare]
 
SLÄKTET OCHLODES
Papilionoidea
Hesperiidae
Hesperiinae
Ochlodes

Ochlodes sylvanus
[ÄNGSSMYGARE]
[Large Skipper]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PIERIDAE - [Vitfjärilar]
 
UNDERFAMILJ
DISMORPHIINAE - [Skörvingar]
Papilionoidea
Pieridae
Dismorphiinae
Leptidea

Leptidea juvernica
[ÄNGSVITVINGE]
[Cryptic White]

[2022]

Kommentarer

Svår att skilja från Skogsvitvinge.
TIPS: Kolla den svarta fläcken i hörnet av framvingen. Det inre hörnet av fläcken har en vinkel större än 90 grdaer (hane). Försök att titta i motljus.

Honan har en sammanhållen mörk fläck till skillnad från Skogsvitvingens hona som har pudring endast längs vingribborna i hörnet.

 
UNDERFAMILJ
PIERINAE - [Äkta vitfjärilar]
Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris brassicae
[KÅLFJÄRIL]
[Large White]

[2017]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris nape
[RAPSFJÄRIL]
[Green-veined White]

[2023, 2019, 2018]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris rapae
[ROVFJÄRIL]
[Small White]

[2023, 2018]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
Coliadinae - [Höfjärilar]
Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Gonepteryx

Gonepteryx rhamni
[CITRONFJÄRIL]
[Brimstone]

[2022, 2017]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
LYCAENIDAE - [Juvelvingar]
 
UNDERFAMILJ
POLYOMMATINAE - [Blåvingar]
Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Cupido

Cupido minus
[MINDRE BLÅVINGE]
[Small Blue]

[2023]

Kommentarer

Många individer flög i slutet av maj 2023 (bakom dammen längst ner i gamla sandtaget).

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Glaucopsyche

Glaucopsyche alexis
[KLÖVERBLÅVINGE]
[Green-underside Blue]

[2023]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Plebejus

Plebejus idas
[HEDBLÅVINGE]
[Idas Blue]

[2017]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Polyommatus

Polyommatus icarus
[PUKTÖRNEBLÅVINGE]
[Common Blue]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
LYCAENINAE - [Äkta juvelvingar]
Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Lycaenini
Lycaena

Lycaena phlaeas
[MINDRE GULDVINGE]
[Small Copper]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
THECLINAE - [Snabbvingar]
Papilionoidea
Lycaenidae
Theclinae
Theclini
Callophrys

Callophrys rubi
[GRÖNSNABBVINGE]
[Green Hairstreak]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
NYMPHALIDAE - [Praktfjärilar]
 
UNDERFAMILJ
HELICONIINAE - [Pärlemorfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Issoria

Issoria lathonia
[STORFLÄCKIG PÄRLEMORFJÄRIL]
[Queen of Spain Fritillary]

[2023, 2017]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
NYMPHALINAE - [Vinterpraktfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Aglais

Aglais io
[PÅFÅGELÖGA]
[Peacock]

[2022, 2019, 2017]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Aglais

Aglais urticae
[NÄSSELFJÄRIL]
[Small Tortoiseshell]

[2023, 2022, 2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalis

Nymphalis antiopa
[SORGMANTEL]
[Camberwell Beauty]

[2022]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Vanessa

Vanessa atalanta
[AMIRAL]
[Red Admiral]

[2019, 2017]

Kommentarer

Sedd från skogsstigen mot ån.

STORA NATTFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
NOCTUOIDEA
[Nattflyn, Erebidae, Trågspinnare, Tandspinnare. Antalet obs=2]
 
FAMILJ
NOCTUIDAE (Nattflyn)
 
UNDERFAMILJ
ACRONICTINAE
Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Acronicta

Acronicta cinerea
[BLÅGRÅTT AFTONFLY]
[Sweet Gale Mothy]

[2022]

Kommentarer

Endast larven har setts, ej fjärilen.

 
UNDERFAMILJ
ONCOCNEMIDINAE
Noctuoidea
Noctuidae
Oncocnemidinae
Calophasia

Calophasia lunula
[GULSPORREFLY]
[Toadflax Brocade Moth]

[2022]

Kommentarer

Endast larven har setts, ej fjärilen.

SMÅ NATTFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
PTEROPHOROIDEA
[Fjädermott. Antalet obs=1]
 
FAMILJ
PTEROPHORIDAE (Fjädermott)
 
UNDERFAMILJ
PTEROPHORINAE
Pterophoroidea
Pterophoridae
Pterophorinae
Platyptilia

Platyptilia gonodactyla
[HÄSTHOVSFJÄDERMOTT]
[Triangle Plume]

[2023]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
PYRALOIDEA
[Antalet obs=1]
 
FAMILJ
PYRALIDAE (Solmott)
 
UNDERFAMILJ
PHYCITINAE
 
SLÄKTET ONCOCERA
Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Oncocera

Oncocera semirubella
[KÄRINGTANDSMOTT]
[Rosy-striped Knot-horn]

[2023]

Kommentarer

Framförallt bakom lilla dammen i gräset fanns ett flertal (2023).

HALVVINGAR

Ordningen HEMIPTERA
[Skinnbaggar] + [Stritar] + [Växtlöss] + [Växtsugare]
[3]

SKINNBAGGAR
[3]

Infraordningar inom underordningen SKINNBAGGAR

Cimicomorpha, Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Nepomorpha och Pentatomomorpha.

Observationer finns för följande familjer inom infraordningen Pentatomomorpha:

Bärfisar (1), Fröskinnbaggar (1), Smalkantskinnbaggar (1)

I underordningarna "Stritar", "Växtlöss" och "Växtsugare" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
COREOIDEA
[Bredkant-, Krumhorn- och Smalkantskinnbaggar=1]
 
FAMILJ
RHOPALIDAE (Smalkantskinnbaggar)
Coreoidea
Rhopalidae
Corizus

Corizus hyoscyami
[RÖDLUS]
[Cinnamon Bug]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
LYGAEOIDEA
[Diverse skinnbaggar=1]
 
FAMILJ
LYGAEIDAE (Fröskinnbaggar)
 
UNDERFAMILJ
LYGAEINAE
Lygaeoidea
Lygaeidae
Lygaeinae
Lygaeus

Lygaeus equestris
[RIDDARSKINNBAGGE]
[Black-and-Red-Bug]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
PENTATOMOIDEA
[Bärfisartade insekter=1]
 
FAMILJ
PENTATOMIDAE (Bärfisar)
 
UNDERFAMILJ
PENTATOMINAE
Pentatomoidea
Pentatomidae
Pentatominae
Piezodorus

Piezodorus lituratus
[HARRISBÄRFIS]
[Gorse Shield Bug]

[2019]

Kommentarer

Inga

HOPPRÄTVINGAR

Ordningen ORTHOPTERA
[Gräshoppor] + [Långhornsrätvingar]
[1]

Inga observationer finns inom underordningen "Ensifera-Långhornsrätvingar".

Observationer finns för följande familj inom underordningen "Caelifera-Gräshoppor":

Torngräshoppor (1)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

UNDERORDNINGEN
CAELIFERA
[Gräshoppor=1]
 
FAMILJ
TETRIGIDAE (Torngräshoppor)
Caelifera
Tetrigidae
Tetrix

Tetrix undulata
[GLÄNTTORNGRÄSHOPPA]
[Common Ground-hopper]

[2022]

Kommentarer

Inga

SKALBAGGAR

Ordningen COLEOPTERA
[Allätarbaggar] + [Rovskalbaggar] + [Svampätarbaggar]
[3]

ALLÄTARBAGGAR
[2]

Det finns 16 överfamiljer inom underordningen ALLÄTARBAGGAR.

Observationer finns för en familj inom överfamiljen Cucujoidea:

Nyckelpigor (2)

ROVSKALBAGGAR
[1]

Det finns endast 1 överfamilj inom underordningen ROVSKALBAGGAR.

Observationer finns för en familj inom denna överfamilj Caraboidea:

Jordlöpare (1)

I underordningen "Svampätarbaggar" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
CARABOIDEA
[8 olika familjer finns inom denna överfamilj. Antal obs=1]
 
FAMILJ
CARABIDAE (Jordlöpare)
 
UNDERFAMILJ
CICINDELINAE
Caraboidea
Carabiidae
Cicindelinae
Cicindelini
Cicindela

Cicindela campestris
[GRÖN SANDJÄGARE]
[Green Tiger Beetle]

[2023]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
CUCUJOIDEA
[8 olika familjer finns inom denna överfamilj. Antal obs=2]
 
FAMILJ
COCCINELLIDAE (Nyckelpigor)
 
UNDERFAMILJ
COCCINELLINAE
Cucujoidea
Coccinellidae
Coccinellinae
Coccinellini
Coccinella

Coccinella quinquepunctata
[FEMPRICKIG NYCKELPIGA]
[5-spotted Ladybeetle]

[2022]

Kommentarer

Inga

Cucujoidea
Coccinellidae
Coccinellinae
Coccinellini
Coccinella

Coccinella septempunctata
[SJUPRICKIG NYCKELPIGA]
[Seven-spot Ladybird]

[2023, 2022, 2017]

Kommentarer

Inga

STEKLAR

Ordningen HYMENOPTERA
[Midjesteklar] + [Växtsteklar]
[9]

MIDJESTEKLARNA delas in i GADDSTEKLAR och PARASITSTEKLAR.

Det finns 18 överfamiljer inom infra- och underordningarna GADDSTEKLAR, PARASITSTEKLAR och VÄXTSTEKLAR.

Observationer finns för två familjer inom överfamiljen Apoidea:

Crabronidae (1), Långtungebin (3) | Vägbin (1)

och för två familjer inom överfamiljen Vespoidea:

Getingar (3) | Vägsteklar (1)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
APOIDEA
[Består av 6 familjer BIN och 3 familjer ROVSTEKLAR. Antal obs=4]
 
FAMILJ
APIDAE (Långtungebin)
 
SLÄKTET APIS (Honungsbin)
Apoidea
Apidae
Apis

Apis mellifera
[HONUNGSBI]
[Western Honey Bee]

[2023, 2022, 2019]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET BOMBUS (Humlor)
Apoidea
Apidae
Bombus

Bombus pascuorum
[ÅKERHUMLA]
[Common Carder Bee]

[2023]

Kommentarer

Inga

Apoidea
Apidae
Bombus

Bombus terrestris
[MÖRK JORDHUMLA]
[Buff-tailed Bumblebee]

[2023, 2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
HALICTIDAE (Vägbin)
 
UNDERFAMILJ
HALICTINAE
 
SLÄKTET SPHECODES (Blodbin)
Apoidea
Halictidae
Halictinae
Sphecodes

Sphecodes albilabris
[STORBLODBI]
[White-lipped Blood Bee]

[2023]

Kommentarer

Inga

Apoidea
Halictidae
Halictinae
Sphecodes

Sphecodes sp.
[OKÄND ART]
[Unidentified species]

[2022]

Kommentarer

Bilden tagen 5 maj 2022.
Biet födosöker på blommande sälg.

 
FAMILJ
CRABRONIDAE
 
UNDERFAMILJ
PHILANTHINAE
Apoidea
Crabronidae
Philathinae
Philanthini
Philanthus

Philanthus triangulum
[BIVARG]
[European Beewolf]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
VESPOIDEA
[Består av 6 familjer STEKLAR och 2 familjer MYROR och familjen GETINGAR. Antal obs=4]
 
FAMILJ
POMPILIDAE (Vägsteklar)
 
UNDERFAMILJ
POMPILINAE
 
SLÄKTET ANOPLIUS (Borstvägsteklar)
Vespoidea
Pompilidae
Pompilinae
Anoplius

Anoplius viaticus
[VARGVÄGSTEKEL]
[Black-banded Spider Wasp]

[2023, 2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
VESPIDAE (Getingar)
 
UNDERFAMILJ
EUMENINAE (Solitära getingar)
 
SLÄKTET ODYNERUS (Lergetingar)
Vespoidea
Vespidae
Eumeninae
Odynerus

Odynerus reniformis
[TAGGLERGETING]
[No English common name known]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
VESPINAE (Sociala getingar)
Vespoidea
Vespidae
Vespinae
Vespa

Vespa crabro
[BÅLGETING]
[European Hornet]

[2020]

Kommentarer

Inga

Vespoidea
Vespidae
Vespinae
Vespula

Vespula germanica
[TYSKGETING]
[German Wasp]

[2020]

Kommentarer

Inga

TROLLSLÄNDOR

Ordningen ODONATA
[Egentliga trollsländor] + [Flicksländor inklusive jungfrusländor]
[15]

Det finns 9 familjer inom underordningarna "EGENTLIGA TROLLSLÄNDOR" och "FLICKLÄNDOR inklusive JUNGFRUSLÄNDOR".

Observationer finns för följande familjer:

Mosaiksländor (3), Skimmertrollsländor (1), Segeltrollsländor (4)

Jungfrusländor (2), Glansflicksländor (2), Dammflicksländor (3)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

UNDERORDNING
ANISOPTERA
[Egentliga trollsländor=8]
 
FAMILJ
AESHNIDAE (Mosaiksländor)
Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna cyanea
[BLÅGRÖN MOSAIKSLÄNDA]
[Blue Hawker]

[2022, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna grandis
[BRUN MOSAIKSLÄNDA]
[Brown Hawker]

[2022, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna juncea
[STARRMOSAIKSLÄNDA]
[Moorland Hawker]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
CORDULIIDAE (Skimmertrollsländor)
Anisoptera
Corduliidae
Cordulia

Cordulia aenea
[GULDTROLLSLÄNDA]
[Downy Emerald]

[2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
FAMILJ
LIBELLULIDAE (Segeltrollsländor)
Anisoptera
Libellulidae
Libellula

Libellula quadrimaculata
[FYRFLÄCKAD TROLLSLÄNDA]
[Four-spotted Chaser]

[2018]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum danae
[SVART ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Black Darter]

[2019, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum sanguineum
[BLODRÖD ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Ruddy Darter]

[2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum vulgatum
[TEGELRÖD ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Moustached Darter]

[2019]

Kommentarer

Inga

UNDERORDNING
ZYGOPTERA
[Flicksländor inklusive jungfrusländor=7]
 
FAMILJ
CALOPTERYGIDAE (Jungfrusländor)
Anisoptera
Calopterygidae
Calopteryx

Calopteryx splendens
[BLÅBANDAD JUNGFRUSLÄNDA]
[Banded Demoiselle]

[2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Calopterygidae
Calopteryx

Calopteryx virgo
[BLÅ JUNGFRUSLÄNDA]
[Beautiful Demoiselle]

[2023, 2020, 2019, 2018]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
LESTIDAE (Glansflicksländor)
Anisoptera
Lestidae
Lestes

Lestes sponsa
[PUDRAD SMARAGDFLICKSLÄNDA]
[Common Spreadwing]

[2023, 2022, 2019, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Lestidae
Lestes

Lestes virens
[MINDRE SMARAGDFLICKSLÄNDA]
[Small Spreadwing]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
COENAGRIONIDAE (Dammflicksländor)
Anisoptera
Coenagrionidae
Coenagrion

Coenagrion puella
[LJUS LYRFLICKSLÄNDA]
[Azure Bluet]

[2023, 2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Coenagrionidae
Enallagma

Enallagma cyathigerum
[SJÖFLICKSLÄNDA]
[Common Bluet]

[2018]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Coenagrionidae
Pyrrhosoma

Pyrrhosoma nymphula
[RÖD FLICKSLÄNDA]
[Large Red Damsel]

[2023, 2020, 2018]

Kommentarer

Inga

TVÅVINGAR

Ordningen DIPTERA
[Flugor] + [Myggor]
[6]

I underordningen "Flugor" finns 22 överfamiljer.

Observationer finns för 1 familj inom överfamiljen "Asiloidea":

Svävflugor (1)

Observationer finns även för 1 familj inom överfamiljen "Syrphoidea":

Blomflugor (5)

I underordningen "Myggor" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
ASILOIDEA
[Fem familjer finns. Antalet obs=1]
 
FAMILJ
BOMBYLIIDAE (Svävflugor)
 
UNDERFAMILJ BOMBYLIINAE
Asiloidea
Bombyliidae
Bombyliinae
Bombylius

Bombylius major
[STOR SVÄVFLUGA]
[Large Bee-fly]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
SYRPHOIDEA
[Familjerna Blomflugor och Ögonflugor. Antalet obs=5]
 
FAMILJ
SYRPHIDAE (Blomflugor)
 
UNDERFAMILJ ERISTALINAE
 
SLÄKTET ERISTALIS (Slamblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Episyrphus

Eristalis interrupta
[FÄLTSLAMFLUGA]
[No English common name known]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ SYRPHINAE
 
SLÄKTET EPISYRPHUS (Flyttblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Episyrphus

Episyrphus balteatus
[FLYTTBLOMFLUGA]
[Marmalade Hoverfly]

[2022, 2017]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET EUPEODES (Fältblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Eupeodes

Eupeodes latifasciatus
[BLANK FÄLTBLOMFLUGA]
[No English common name known]

[2017]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET SCAEVA (Glasvingeblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Scaeva

Scaeva pyrastri
[VIT GLASVINGEFLUGA]
[Pied Hoverfly]

[2017]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET SYRPHUS (Solblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Syrphus

Syrphus torvus
[HÅRIG SOLBLOMFLUGA]
[Hairy-eyed Flower Fly]

[2023]

Kommentarer

Inga

Fjällbärande kräldjur - Squamata - Squamates (Scaled reptiles)
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Spindeldjur - Arachnida - Arachnids
[1]

Klassen ARACHNIDA
[1]

Klassen "Arachnida" delas in i en underklass (Kvalster) och tre ordningar (Spindlar, Lockespindlar och Klokrypare).

Ordningen "Spindlar-Araneae" delas in i två underordningar, "Gripkäkspindlar" och "Huggkäkspindlar".
I dessa två underklasser finns sammanlagt 42 familjer.

Observationer finns för 1 familj inom underklassen "Gripkäkspindlar":

Hjulspindlar (1)

I underklassen "Kvalster" saknas observationer. Likaså för underordningen "Huggkäkspindlar".

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ORDINGEN ARANEAE (Spindlar)
UNDERORDNINGEN ARANEOMORPHAE (Gripkäkspindlar)
[41 familjer. Antalet obs=1]
 
FAMILJ
ARANEIDAE (Hjulspindlar)
Araneae
Araneomorphae
Araneidae
Araneus

Araneus diadematus
[KORSSPINDEL]
[European Garden Spider]

[2022]

Kommentarer

Inga

Kärlväxter - Tracheophyta - Vascular plants
[5]

Fylum TRACHEOPHYTA (Kärlväxter)
=
Klassen EQUISETOPSIDA (Fräkenväxter) + Klassen POLYPODIOPSIDA (Ormbunksväxter) + Klassen PINOPSIDA (Barrväxter) +
Klassen LILIOPSIDA (Enhjärtbladiga blomväxter) + Klassen MAGNOLIOPSIDA (Tvåhjärtbladiga blomväxter) +
Klassen LYCOPODIOPSIDA (Lummerväxter)

I klasserna EQUISETOPSIDA (Fräkenväxter) och POLYPODIOPSIDA (Ormbunksväxter) saknas observationer.
Likaså i klasserna PINOPSIDA (Barrväxter) och LYCOPODIOPSIDA (Lummerväxter).

I klassen LILIOPSIDA (Enhjärtbladiga blomväxter), har vi observationer från familjen

Liljeväxter (1)

I klassen MAGNOLIOPSIDA (Tvåhjärtbladiga blomväxter), har vi observationer från familjerna

Korgblommiga växter (1) | Grobladsväxter (1) | Ranunkelväxter (1) | Rosväxter (1)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

KLASSEN LILIOPSIDA [Enhjärtbladiga blomväxter]
ORDNINGEN
LILIALES [Liljeordningen]
 
FAMILJ
LILIACEAE (Liljeväxter)
Liliales
Liliaceae
Gagea

Gagea lutea
[VÅRLÖK]
[Yellow Star-of-Bethlehem]

[2022]

Kommentarer

Inga

KLASSEN MAGNOLIOPSIDA [Tvåhjärtbladiga blomväxter]
ORDNINGEN
ASTERALES [Asterordningen]
 
FAMILJ
ASTERACEAE (Korgblommiga växter)
Asterales
Asteraceae
Tussilago

Tussilago farfara
[HÄSTHOV]
[Coltsfoot]

[2023, 2022, 2019]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
LAMIALES [Plisterordningen]
 
FAMILJ
PLANTAGINACEAE (Grobladsväxter)
Lamiales
Plantaginaceae
Linaria

Linaria vulgaris
[GULSPORRE]
[Toadflax]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
RANUNCULALES [Ranunkelordningen]
 
FAMILJ
RANUNCULACEAE (Ranunkelväxter)
Ranunkulales
Ranunculaceae
Anemone

Anemone nemorosa
[VITSIPPA]
[Wood Anemone]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
ROSALES [Rosordningen]
 
FAMILJ
ROSACEAE (Rosväxter)
Rosales
Rosaceae
Prunus

Prunus spinosa
[SLÅN]
[Blackthorn (Sloe)]

[2022]

Kommentarer

Inga