Nedan listar vi vad vi observerat i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [x], Fåglar [x], Groddjur [x], Insekter [x], Kräldjur [x], Spindeldjur [x], Växter [x]

Totalt således
xx
olika arter.

***

Reservatet besökt första gången 2015.

2023
19/3, 1/4, 10/4, 20/4

2022
25/1, 11/4, 3/5, 17/5, 23/5, 12/6, 11/9, 20/10

2021
3/1, 26/1, 31/1, 26/2, 19/3, 8/4 (även Ö Järva), 17/4, 10/5, 18/5, 1/6, 11/6 (även Ö Järva), 16/6, 24/6

2020
11/4, 23/4, 2/5, 17/5, 2/6, 13/6, 18/6, 26/7, 3/11

2019
3/4, 18/4, 15/5, 4/6, 5/6, 19/6, 23/6, 14/7, 14/8

2018
21/1, 9/6, 5/8, 18/8, 14/10

2017
14/1

2016
5/3, 13/3, 4/4, 10/4, 12/4, 20/4, 30/4

2015
28/3

***

Titta gärna på våra observationer från

ÖSTRA JÄRVAFÄLTETS NATURRESERVAT | SÄBY KOLONITRÄDGÅRD (endast insekter)

***

Senast uppdaterad 1 juni 2023

Däggdjur - Mammels - Mammalia
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Fåglar - Birds - Aves
[xx]
Sedda eller hörda - Seen or heard

I klassen AVES (Fåglar) visar vi i denna sammanställning observationer av arter i nedanstående ordningar

Ordningarna

Andfåglar (13) | Hönsfåglar (0) | Lomfåglar (1) | Doppingfåglar (1) | Storkfåglar (0) | Sulfåglar (1) | Pelikanfåglar (1)

Hökfåglar (4) | Tranfåglar (4) | Vadarfåglar (10) | Duvfåglar (1) | Gökfåglar (0) | Ugglefåglar (0) | Seglar- och kolibrifåglar (1)

Praktfåglar (0) | Härfåglar och näshornsfåglar (0) | Hackspettartade fåglar (3) | Falkfåglar (1) | Tättingar (x)

ORDNINGEN
ANSERIFORMES
[Andfåglar=13]
 
FAMILJ
ANATIDAE - [Änder, gäss och svanar]
 
UNDERFAMILJ
ANSERINAE - [Gäss och svanar]
Anseriformes
Anatidae
Anserinae
Anser

Anser anser
[GRÅGÅS]
[Greylag Goose]

[2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anserinae
Branta

Branta canadensis
[KANADAGÅS]
[Canada Goose]

[2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anserinae
Cygnus

Cygnus olor
[KNÖLSVAN]
[Greylag Goose]

[2023, 2021, 2016]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anserinae
Cygnus

Cygnus cygnus
[SÅNGSVAN]
[Whooper Swan]

[2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2016]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
ANATINAE - [Änder]
 
TRIBUS ANATININI - [Simänder]
Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Anas

Anas crecca
[KRICKA]
[Eurasian Teal]

[2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Anas

Anas platyrhynchos
[GRÄSAND]
[Mallard]

[2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Mareca

Mareca penelope
[BLÄSAND]
[Eurasian Wigeon]

[2023, 2022, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Mareca

Mareca strepera
[SNATTERAND]
[Gadwall]

[2022, 2020, 2018, 2016]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Spatula

Spatula clypeata
[SKEDAND]
[Northern Shoveler]

[2021, 2018, 2016]

Kommentarer

Inga

 
TRIBUS AYTHYINI - [Lätta dykänder]
Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Aythya

Aythya ferina
[BRUNAND]
[Common Pochard]

[2018, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Aythya

Aythya fuligula
[VIGG]
[Tufted Duck]

[2018, 2016]

Kommentarer

Inga

 
TRIBUS MERGINI - [Tunga dykänder]
Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Bucephala

Bucephala clangula
[KNIPA]
[Common Goldeneye]

[2023, 2021, 2018, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Mergellus

Mergellus albellus
[SALSKRAKE]
[Smew]

[2020]

Kommentarer

Endast sedd i vinterdräkt i Översjön.

Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Mergus

Mergus merganser
[STORSKRAKE]
[Goosander/Common Merganser]

[2023, 2022, 2020, 2018]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
GAVIFORMES
[Lomfåglar=1]
 
FAMILJ
GAVIDAE - [Lommar]
Gaviformes
Gavidae
Gavia

Gavia arctica
[STORLOM]
[Black-throated Loon]

[2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
PODICIPEDIFORMES
[Doppingfåglar=1]
 
FAMILJ
PODICIPEDIDAE - [Doppingar]
Podicipediformes
Podecipedidae
Podiceps

Podiceps cristatus
[SKÄGGDOPPING]
[Great Crested Grebe]

[2019, 2016]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
SULIFORMES
[Sulfåglar=1]
 
FAMILJ
PHALACROCORACIDAE - [Skarvar]
Suliformes
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax

Phalacrocorax carbo
[STORSKARV]
[Great Cormorant]

[2016]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
PELECANIFORMES
[Pelikanfåglar=1]
 
FAMILJ
ARDEIDAE - [Hägrar]
Pelecaniformes
Ardeidae
Ardea

Ardea cinerea
[GRÅHÄGER]
[Grey Heron]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
ACCIPITRIFORMES
[Hökfåglar=4]
 
FAMILJ
ACCIPITRIDAE - [Hökartade rovfåglar]
Accipitriformes
Accipitridae
Accipiter

Accipiter gentilis
[DUVHÖK]
[Northern Goshawk]

[2020]

Kommentarer

Inga

Accipitriformes
Accipitridae
Buteo

Buteo buteo
[ORMVRÅK]
[Common Buzzard]

[2016]

Kommentarer

Inga

Accipitriformes
Accipitridae
Circus

Circus aeruginosus
[BRUN KÄRRHÖK]
[Western Marsh Harrier]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PANDIONIDAE - [Fiskgjusar]
Accipitriformes
Pandionidae
Pandion

Pandion haliaetus
[FISKGJUSE]
[Western Osprey]

[2021]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
GRUIFORMES
[Tranfåglar=4]
 
FAMILJ
GRUIDAE - [Tranor]
Gruiformes
Gruidae
Grus

Grus grus
[TRANA]
[Common Crane]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
RALLIDAE - [Rallar]
Gruiformes
Rallidae
Fulica

Fulica atra
[SOTHÖNA]
[Eurasian Coot]

[2022]

Kommentarer

Inga

Gruiformes
Rallidae
Gallinula

Gallinula chloropus
[RÖRHÖNA]
[Common Moorhen]

[2016]

Kommentarer

Inga

Gruiformes
Rallidae
Rallus

Rallus aquaticus
[VATTENRALL]
[Water Rail]

[2020h]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
CHARADRIIFORMES
[Vadarfåglar=10]
 
FAMILJ
CHARADRIIDAE - [Pipare]
Charadriiformes
Charadriidae
Charadrius

Charadrius dubius
[MINDRE STRANDPIPARE]
[Little Ringed Plover]

[2022]

Kommentarer

Inga

Charadriiformes
Charadriidae
Vanellus

Vanellus vanellus
[TOFSVIPA]
[Northern Lapwing]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
LARIDAE - [Måsfåglar]
 
UNDERFAMILJ
LARINAE - [Måsar och trutar]
Charadriiformes
Laridae
Larinae
Chroicocephalus

Chroicocephalus ridibundus
[SKRATTMÅS]
[Black-headed Gull]

[2023, 2022]

Kommentarer

Inga

Charadriiformes
Laridae
Larinae
Larus

Larus argentatus
[GRÅTRUT]
[European Herring Gull]

[2019]

Kommentarer

Inga

Charadriiformes
Laridae
Larinae
Larus

Larus canus
[FISKMÅS]
[Mew Gull]

[2021]

Kommentarer

Inga

Charadriiformes
Laridae
Larinae
Larus

Larus fuscus
[SILLTRUT]
[Lesser Black-backed Gull]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
STERNINAE - [Tärnor]
Charadriiformes
Laridae
Sterninae
Sterna

Sterna hirundo
[FISKTÄRNA]
[Common Tern]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
SCOLOPACIDAE - [Snäppor]
Charadriiformes
Scolopacidae
Actitis

Actitis hypoleucos
[DRILLSNÄPPA]
[Common Sandpiper]

[2022]

Kommentarer

Inga

Charadriiformes
Scolopacidae
Gallinago

Gallinago gallinago
[ENKELBECKASIN]
[Common Snipe]

[2022]

Kommentarer

Inga

Charadriiformes
Scolopacidae
Tringa

Tringa glareola
[GRÖNBENA]
[Wood Sandpiper]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
COLUMBIFORMES
[Duvfåglar=1]
 
FAMILJ
COLUMBIDAE - [Duvor]
Columbiformes
Columbidae
Columba

Columba oenas
[SKOGSDUVA]
[Stock Dove]

[2020]

Kommentarer

Inga

Columbiformes
Columbidae
Columba

Columba palumbus
[RINGDUVA]
[Common Wood Pigeon]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
APODIFORMES
[Seglar- och kolibrifåglar=1]
 
FAMILJ
APODIDAE - [Seglare]
Apodiformes
Apodidae
Apus

Apus apus
[TORNSEGLARE]
[Common Swift]

[2019]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
PICIFORMES
[Hackspettartade fåglar=1]
 
FAMILJ
PICIDAE - [Hackspettar]
Piciformes
Picidae
Dendrocopos

Dendrocopos major
[STÖRRE HACKSPETT]
[Great Spotted Woodpecker]

[2022]

Kommentarer

Inga

Piciformes
Picidae
Dryocopus

Dryocopus martius
[SPILLKRÅKA]
[Black Woodpecker]

[2021]

Kommentarer

Inga

Piciformes
Picidae
Picus

Picus viridis
[GRÖNGÖLING]
[European Green Woodpecker]

[2021]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
FALCONIFORMES
[Falkfåglar=1]
 
FAMILJ
FALCONIDAE - [Falkar]
Falconiformes
Falconidae
Falco

Falco subbuteo
[LÄRKFALK]
[Eurasian Hobby]

[2022]

Kommentarer

Setts en gång överflygande.

ORDNINGEN
PASSERIFORMES
[Tättingar=1]

 
FAMILJ
LANIIDAE - [Törnskator]
Passeriformes
Laniidae
Lanius

Lanius collurio
[TÖRNSKATA]
[Red-backed Shrike]

[2019]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Laniidae
Lanius

Lanius excubitor
[VARFÅGEL]
[Great Grey Shrike]

[2016]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
CORVIDAE - [Kråkfåglar]
Passeriformes
Corvidae
Corvus

Coloeus monedula
[KAJA]
[Western Jackdaw]

[2021]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Corvidae
Corvus

Corvus corax
[KORP]
[Northern Raven]

[2017]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Corvidae
Corvus

Covus cornix
[KRÅKA]
[Hooded Crow]

[2023, 2017]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Corvidae
Garrulus

Garrulus glandarius
[NÖTSKRIKA]
[Eurasain Jay]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Corvidae
Garrulus

Pica pica
[SKATA]
[Eurasian Magpie]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PARIDAE - [Mesar]
Passeriformes
Paridae
Parus

Cyanistes caeruleus
[BLÅMES]
[Eurasian Blue Tit]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Paridae
Parus

Lophophanes cristatus
[TOFSMES]
[European Crested Tit]

[2016]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Paridae
Parus

Parus major
[TALGOXE]
[Great Tit]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
ALAUDIDAE - [Lärkor]
Passeriformes
Alaudidae
Alauda

Alauda arvensis
[SÅNGLÄRKA]
[Eurasian Skylark]

[2020h, 2015]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
HIRUNDINIDAE - [Svalor]
Passeriformes
Hirundinidae
Delichon

Delichon urbicum
[HUSSVALA]
[Common House Martin]

[2020]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Hirundinidae
Hirundo

Hirundo rustica
[LADUSVALA]
[Barn Swallow]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
AEGITHALIDAE - [Stjärtmesar]
Passeriformes
Aegithalidae
Aegithalos

Aegithalos caudatus
[STJÄRTMES]
[Long-tailed Tit]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PHYLLOSCOPIDAE - [Lövsångare]
Passeriformes
Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus collybita
[GRANSÅNGARE]
[Common Chiffchaff]

[2019h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus sibilatrix
[GRÖNSÅNGARE]
[Wood Warbler]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus trochilus
[LÖVSÅNGARE]
[Willow Warbler]

[2023h, 2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
ACROCEPHALIDAE - [Rörsångare]
Passeriformes
Acrocephalidae
Acrocephalus

Acrocephalus schoenobaenus
[SÄVSÅNGARE]
[Sedge Warbler]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Acrocephalidae
Acrocephalus

Acrocephalus scirpaceus
[RÖRSÅNGARE]
[Eurasian Reed Warbler]

[2021h]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
SYLVIIDAE - [Sylvior]
Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia atricapilla
[SVARTHÄTTA]
[Eurasian Blackcap]

[2023h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia borin
[TRÄDGÅRDSSÅNGARE]
[Garden Warbler]

[2022h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia communis
[TÖRNSÅNGARE]
[Common Whitethroat]

[2020]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia curruca
[ÄRTSÅNGARE]
[Lesser Whitethroat]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
REGULIDAE - [Kungsfåglar]
Passeriformes
Regulidae
Regulus

Regulus regulus
[KUNGSFÅGEL]
[Goldcrest]

[2022, 2020]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
TROGLODYTIDAE - [Gärdsmygar]
Passeriformes
Troglodytidae
Troglodytes

Troglodytes troglodytes
[GÄRDSMYG]
[Eurasian Wren]

[2021h, 2016]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
SITTIDAE - [Nötväckor]
Passeriformes
Sittidae
Sitta

Sitta europaea
[NÖTVÄCKA]
[Eurasian Nuthatch]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
CERTHIIDAE - [Trädkrypare]
Passeriformes
Certhiidae
Certhia

Certhia familiaris
[TRÄDKRYPARE]
[Eurasian Treecreeper]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
STURNIDAE - [Starar]
Passeriformes
Sturnidae
Sturnus

Sturnus vulgaris
[STARE]
[Common Starling]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
TURDIDAE - [Trastar]
Passeriformes
Turdidae
Turdus

Turdus merula
[KOLTRAST]
[Common Blackbird]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Turdidae
Turdus

Turdus philomelos
[TALTRAST]
[Song Thrush]

[2022h, 2018]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Turdidae
Turdus

Turdus pilaris
[BJÖRKTRAST]
[Fieldfare]

[2021]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Turdidae
Turdus

Turdus viscivorus
[DUBBELTRAST]
[Mistle Thrush]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
MUSCICAPIDAE - [Flugsnappare]
Passeriformes
Muscicapidae
Erithacus

Erithacus rubecula
[RÖDHAKE]
[European Robin]

[2021]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Muscicapidae
Ficedula

Ficedula hypoleuca
[SVARTVIT FLUGSNAPPARE]
[European Pied Flycatcher]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Muscicapidae
Luscinia

Luscinia luscinia
[NÄKTERGAL]
[Thrush Nightingale]

[2021]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Muscicapidae
Muscicapa

Muscicapa striata
[GRÅ FLUGSNAPPARE]
[Spotted Flycatcher]

[2019]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Muscicapidae
Phoenicurus

Phoenicurus phoenicurus
[RÖDSTJÄRT]
[Common Redstart]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PASSERIDAE - [Sparvfinkar]
Passeriformes
Passeridae
Passer

Passer domesticus
[GRÅSPARV]
[House Sparrow]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Passeridae
Passer

Passer montanus
[PILFINK]
[Eurasian Tree Sparrow]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PRUNELLIDAE - [Järnsparvar]
Passeriformes
Prunellidae
Prunella

Prunella modularis
[JÄRNSPARV]
[Dunnock]

[2017]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
MOTACILLIDAE - [Ärlor]
Passeriformes
Motacillidae
Anthus

Anthus pratensis
[ÄNGSPIPLÄRKA]
[Meadow Pipit]

[2022, 2018h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Motacillidae
Anthus

Anthus trivialis
[TRÄDPIPLÄRKA]
[Tree Pipit]

[2023h, 2022, 2021h, 2019]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Motacillidae
Motacilla

Motacilla alba
[SÄDESÄRLA]
[White Wagtail]

[2023]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Motacillidae
Motacilla

Motacilla flava
[GULÄRLA]
[Western Yellow Wagtail]

[2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
FRINGILLIDAE - [Finkar]
Passeriformes
Fringillidae
Acanthis

Acanthis flammea
[GRÅSISKA]
[Common Redpoll]

[2018]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Carduelis

Carduelis carduelis
[STEGLITS]
[European Goldfinch]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Chloris

Chloris chloris
[GRÖNFINK]
[European Greenfinch]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Coccothraustes

Coccothraustes coccothraustes
[STENKNÄCK]
[Hawfinch]

[2020]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Fringilla

Fringilla coelebs
[BOFINK]
[Common Chaffinch]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Fringilla

Fringilla montifringilla
[BERGFINK]
[Brambling]

[2016]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Pyrrhula

Pyrrhula pyrrhula
[DOMHERRE]
[Eurasian Bullfinch]

[2021h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Spinus

Spinus spinus
[GRÖNSISKA]
[Eurasian Siskin]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
FAMILJ
EMBERIZIDAE - [Fältsparvar]
Passeriformes
Emberizidae
Emberiza

Emberiza citrinella
[GULSPARV]
[Yellowhammer]

[2022]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Emberizidae
Emberiza

Emberiza schoeniclus
[SÄVSPARV]
[Common Reed Bunting]

[2019]

Kommentarer

Inga

Groddjur - Amphibia - Amphibians
[1]

I klassen AMPHIBIANS (Groddjur) visar vi i denna sammanställning observationer av arter i nedanstående ordningar

Ordningarna

Anura (1) | Caudata (0)

 

ORDNINGEN
ANURA
[Stjärtlösagroddjur=1]
 
FAMILJ
BUFONIDAE - [Paddor]
Anura
Bufonidae
Bufo

Bufo bufo
[VANLIG PADDA]
[Common Toad]

[2019]

Kommentarer

Inga

Insekter - Insects - Hexapoda
[52]

I underfylumet HEXAPODA (Insekter) har vi observerat arter i följande ordningar:

Fjärilar (x) | Halvvingar (x) | Hopprätvingar (0) | Skalbaggar (x) | Steklar (x) | Trollsländor (x) | Tvåvingar (x)

FJÄRILAR

Ordningen LEPIDOPTERA
[x]

Fjärilar
Dag+Stora Natt+Små Natt

DAGFJÄRILAR
[x]

Familjerna

Tjockhuvuden (0), Riddarfjärilar (0), Vitfjärilar (x), Juvelvingar (x) och Praktfjärilar (x)

STORA NATTFJÄRILAR
[x]

Familjerna

Påfågelspinnare (0), Svärmare (0), Träfjärilar (0), Mätare (0), Rotfjärilar (0), Ädelspinnare (0), Erebidae/"Diverse Flyn & Spinnare" (0)

Nattflyn (x), Bastardsvärmare (0)

SMÅ NATTFJÄRILAR
[x]

Familjerna

Mångfliksmott (0), Fjädermott (x), Crambidae/"Diverse mott" (0), Vecklare (0), Spinnmalar (0)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

DAGFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
PAPILIONOIDEA
[Äkta dagfjärilar=x]
 
FAMILJ
HESPERIIDAE - [Tjockhuvuden]
 
UNDERFAMILJ
HESPERIINAE - [Smygare]
Papilionoidea
Hesperiidae
Hesperiinae
Ochlodes

Ochlodes sylvanus
[ÄNGSSMYGARE]
[Large Skipper]

[2020]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Hesperiidae
Hesperiinae
Thymelicus

Thymelicus lineola
[MINDRE TÅTELSMYGARE]
[European Skipper]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
PYRGINAE - [Visslare]
Papilionoidea
Hesperiidae
Hesperiinae
Pyrgus

Pyrgus malvae
[SMULTRONSVISSLARE]
[Grizzled Skipper]

[2020]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PIERIDAE - [Vitfjärilar]
 
UNDERFAMILJ
PIERINAE - [Äkta vitfjärilar]
Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Anthocharis

Anthocharis cardamines
[AURORAFJÄRIL]
[Orange Tip]

[2022]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris brassicae
[KÅLFJÄRIL]
[Large White]

[2018]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris nape
[RAPSFJÄRIL]
[Green-veined White]

[2022]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris rapae
[ROVFJÄRIL]
[Small White]

[2020]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
Coliadinae - [Höfjärilar]
Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Gonepteryx

Gonepteryx rhamni
[CITRONFJÄRIL]
[Brimstone]

[2021]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
LYCAENIDAE - [Juvelvingar]
 
UNDERFAMILJ
POLYOMMATINAE - [Blåvingar]
Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Cyaniris

Cyaniris semiargus
[ÄNGSBLÅVINGE]
[Mazarine Blue]

[2020]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Polyommatus

Polyommatus amandus
[SILVERBLÅVINGE]
[Amanda's Blue]

[2018]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Polyommatus

Polyommatus icarus
[PUKTÖRNEBLÅVINGE]
[Common Blue]

[2020]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
LYCAENINAE - [Äkta juvelvingar]
Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Lycaenini
Lycaena

Lycaena hippothoe
[VIOLETTKANTAD GULDVINGE]
[Purple-edge Copper]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Lycaenini
Lycaena

Lycaena phlaeas
[MINDRE GULDVINGE]
[Small Copper]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
THECLINAE - [Snabbvingar]
Papilionoidea
Lycaenidae
Theclinae
Theclini
Callophrys

Callophrys rubi
[GRÖNSNABBVINGE]
[Green Hairstreak]

[2022]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Theclinae
Theclini
Callophrys

Thecla betulae
[ELDSNABBVINGE]
[Brown Hairstreak]

[2018]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
NYMPHALIDAE - [Praktfjärilar]
 
UNDERFAMILJ
HELICONIINAE - [Pärlemorfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Argynnis

Argynnis paphia
[SILVERSTRECKAD PÄRLEMORFJÄRIL]
[Silver-washed Frittillary]

[2020]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

Boloria euphrosyne
[PRYDLIG PÄRLEMORFJÄRIL]
[Pearl-bordered Frittillary]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Brenthis

Brenthis ino
[ÄLGGRÄSPÄRLEMORFJÄRIL]
[Lesser Marbled Frittillary]

[2018]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Issoria

Issoria lathonia
[STORFLÄCKIG PÄRLEMORFJÄRIL]
[Queen of Spain Fritillary]

[2023, 2017]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Speyeria

Speyeria aglaja
[ÄNGSPÄRLEMORFJÄRIL]
[Dark Green Frittillary]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
NYMPHALINAE - [Vinterpraktfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Aglais

Aglais io
[PÅFÅGELÖGA]
[Peacock]

[2021]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Aglais

Aglais urticae
[NÄSSELFJÄRIL]
[Small Tortoiseshell]

[2022]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalis

Nymphalis antiopa
[SORGMANTEL]
[Camberwell Beauty]

[2022]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Polygonia

Polygonia c-album
[VINBÄRSFUKS]
[Comma Butterfly]

[2022]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Vanessa

Vanessa atalanta
[AMIRAL]
[Red Admiral]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Vanessa

Vanessa cardui
[TISTELFJÄRIL]
[Painted Lady]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
SATYRINAE - [Gräsfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Aphantopus

Aphantopus hyperantus
[LUKTGRÄSFJÄRIL]
[Ringlet]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Coenenymphini
Coenonympha

Coenonympha arcania
[PÄRLGRÄSFJÄRIL]
[Pearly Heath]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Coenenymphini
Coenonympha

Coenonympha pamphilus
[KAMGRÄSFJÄRIL]
[Small Heath]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Coenenymphini
Lasiommata

Lasiommata maera
[VITGRÄSFJÄRIL]
[Large Wall Brown]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Coenenymphini
Pararge

Pararge aegeria
[KVICKGRÄSFJÄRIL]
[Speckled Wood]

[2018]

Kommentarer

Inga

STORA NATTFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
GEOMETROIDEA
[Mätare. Antalet obs=x]
 
FAMILJ
GEOMETRIDAE (Mätare)
 
UNDERFAMILJ
ENNOMINAE
Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Boarmiini
Ematurga

Ematurga atomaria
[ÄNGSMÄTARE]
[Common Heath]

[2019]

Kommentarer

Inga

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Gnophini
Siona

Siona lineata
[SVARTRIBBAD VITVINGEMÄTARE]
[Black-veined Moth]

[2020]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
LARENTIINAE
Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Xanthorhoini
Camptogramma

Camptogramma bilineatum
[GULVINGAD FÄLTMÄTARE]
[Yellow Shell]

[2019]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
NOCTUOIDEA
[Antalet obs=1]
 
FAMILJ
EREBIDAE
 
UNDERFAMILJ
EREBINAE
Noctuoidea
Erebidae
Erebinae
Euclidiini
Euclidia

Euclidia glyphica
[GULBROKIGT SLÅTTERFLY]
[Burnet Companion]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
NOCTUIDAE (Nattflyn)
 
UNDERFAMILJ
NOCTUINAE
Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctuini
Agrotina
Agrotis

Agrotis exclamationis
[ÅKERJORDFLY]
[Heart & Dart]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
PLUSINAE
Noctuoidea
Noctuidae
Plusinae
Plusiini
Plusiina
Autographa

Autographa gamma
[GAMMAFLY]
[Silver Y]

[2019]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
ZYGAENOIDEA
[Antalet obs=1]
 
FAMILJ
ZYGAENIDAE (Bastardsvärmare)
 
UNDERFAMILJ
ZYGAENINAE
Zygaenoidea
Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

Zygaena filipendulae
[SEXFLÄCKIG BASTARDSVÄRMARE]
[Six-spot Burnet]

[2019]

Kommentarer

Inga

HALVVINGAR

Ordningen HEMIPTERA
[Skinnbaggar] + [Stritar] + [Växtlöss] + [Växtsugare]
[3]

SKINNBAGGAR
[3]

Infraordningar inom underordningen SKINNBAGGAR

Cimicomorpha, Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Nepomorpha och Pentatomomorpha.

Observationer finns för följande familjer inom infraordningen Pentatomomorpha:

Bärfisar (1), Fröskinnbaggar (1), Smalkantskinnbaggar (1)

I underordningarna "Stritar", "Växtlöss" och "Växtsugare" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
COREOIDEA
[Bredkant-, Krumhorn- och Smalkantskinnbaggar=1]
 
FAMILJ
RHOPALIDAE (Smalkantskinnbaggar)
Coreoidea
Rhopalidae
Corizus

Corizus hyoscyami
[RÖDLUS]
[Cinnamon Bug]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
LYGAEOIDEA
[Diverse skinnbaggar=1]
 
FAMILJ
LYGAEIDAE (Fröskinnbaggar)
 
UNDERFAMILJ
LYGAEINAE
Lygaeoidea
Lygaeidae
Lygaeinae
Lygaeus

Lygaeus equestris
[RIDDARSKINNBAGGE]
[Black-and-Red-Bug]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
PENTATOMOIDEA
[Bärfisartade insekter=1]
 
FAMILJ
PENTATOMIDAE (Bärfisar)
 
UNDERFAMILJ
PENTATOMINAE
Pentatomoidea
Pentatomidae
Pentatominae
Piezodorus

Piezodorus lituratus
[HARRISBÄRFIS]
[Gorse Shield Bug]

[2019]

Kommentarer

Inga

SKALBAGGAR

Ordningen COLEOPTERA
[Allätarbaggar] + [Rovskalbaggar] + [Svampätarbaggar]
[2]

ALLÄTARBAGGAR
[2]

Det finns 16 överfamiljer inom underordningen ALLÄTARBAGGAR.

Observationer finns för en familj inom överfamiljen Cucujoidea:

Nyckelpigor (2)

I underordningarna "Rovskalbaggar" och "Svampätarbaggar" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
CUCUJOIDEA
[8 olika familjer finns inom denna överfamilj. Antal obs=2]
 
FAMILJ
COCCINELLIDAE (Nyckelpigor)
 
UNDERFAMILJ
COCCINELLINAE
Cucujoidea
Coccinellidae
Coccinellinae
Coccinellini
Coccinella

Coccinella quinquepunctata
[FEMPRICKIG NYCKELPIGA]
[5-spotted Ladybeetle]

[2022]

Kommentarer

Inga

Cucujoidea
Coccinellidae
Coccinellinae
Coccinellini
Coccinella

Coccinella septempunctata
[SJUPRICKIG NYCKELPIGA]
[Seven-spot Ladybird]

[2023, 2022, 2017]

Kommentarer

Inga

STEKLAR

Ordningen HYMENOPTERA
[Midjesteklar] + [Växtsteklar]
[5]

MIDJESTEKLARNA delas in i GADDSTEKLAR och PARASITSTEKLAR.

Det finns 18 överfamiljer inom infra- och underordningarna GADDSTEKLAR, PARASITSTEKLAR och VÄXTSTEKLAR.

Observationer finns för två familjer inom överfamiljen Apoidea:

Crabronidae (1), Långtungebin (3)

och för en familj inom överfamiljen Vespoidea:

Getingar (3)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
APOIDEA
[Består av 6 familjer BIN och 3 familjer ROVSTEKLAR. Antal obs=4]
 
FAMILJ
APIDAE (Långtungebin)
 
SLÄKTET APIS (Honungsbin)
Apoidea
Apidae
Apis

Apis mellifera
[HONUNGSBI]
[Western Honey Bee]

[2023, 2022, 2019]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET BOMBUS (Humlor)
Apoidea
Apidae
Bombus

Bombus pascuorum
[ÅKERHUMLA]
[Common Carder Bee]

[2023]

Kommentarer

Inga

Apoidea
Apidae
Bombus

Bombus terrestris
[MÖRK JORDHUMLA]
[Buff-tailed Bumblebee]

[2023, 2022]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
CRABRONIDAE
 
UNDERFAMILJ
PHILANTHINAE
Apoidea
Crabronidae
Philathinae
Philanthini
Philanthus

Philanthus triangulum
[BIVARG]
[European Beewolf]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
VESPOIDEA
[Består av 6 familjer STEKLAR och 2 familjer MYROR och familjen GETINGAR. Antal obs=3]
 
FAMILJ
VESPIDAE (Getingar)
 
UNDERFAMILJ
EUMENINAE (Solitära getingar)
 
SLÄKTET ODYNERUS (Lergetingar)
Vespoidea
Vespidae
Eumeninae
Odynerus

Odynerus reniformis
[TAGGLERGETING]
[No English common name known]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
VESPINAE (Sociala getingar)
Vespoidea
Vespidae
Vespinae
Vespa

Vespa crabro
[BÅLGETING]
[European Hornet]

[2020]

Kommentarer

Inga

Vespoidea
Vespidae
Vespinae
Vespula

Vespula germanica
[TYSKGETING]
[German Wasp]

[2020]

Kommentarer

Inga

TROLLSLÄNDOR

Ordningen ODONATA
[Egentliga trollsländor] + [Flicksländor inklusive jungfrusländor]
[15]

Det finns 9 familjer inom underordningarna "EGENTLIGA TROLLSLÄNDOR" och "FLICKLÄNDOR inklusive JUNGFRUSLÄNDOR".

Observationer finns för följande familjer:

Mosaiksländor (3), Skimmertrollsländor (1), Segeltrollsländor (4)

Jungfrusländor (2), Glansflicksländor (2), Dammflicksländor (3)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

UNDERORDNING
ANISOPTERA
[Egentliga trollsländor=8]
 
FAMILJ
AESHNIDAE (Mosaiksländor)
Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna cyanea
[BLÅGRÖN MOSAIKSLÄNDA]
[Blue Hawker]

[2022, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna grandis
[BRUN MOSAIKSLÄNDA]
[Brown Hawker]

[2022, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna juncea
[STARRMOSAIKSLÄNDA]
[Moorland Hawker]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
CORDULIIDAE (Skimmertrollsländor)
Anisoptera
Corduliidae
Cordulia

Cordulia aenea
[GULDTROLLSLÄNDA]
[Downy Emerald]

[2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
FAMILJ
LIBELLULIDAE (Segeltrollsländor)
Anisoptera
Libellulidae
Libellula

Libellula quadrimaculata
[FYRFLÄCKAD TROLLSLÄNDA]
[Four-spotted Chaser]

[2018]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum danae
[SVART ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Black Darter]

[2019, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum sanguineum
[BLODRÖD ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Ruddy Darter]

[2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum vulgatum
[TEGELRÖD ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Moustached Darter]

[2019]

Kommentarer

Inga

UNDERORDNING
ZYGOPTERA
[Flicksländor inklusive jungfrusländor=7]
 
FAMILJ
CALOPTERYGIDAE (Jungfrusländor)
Anisoptera
Calopterygidae
Calopteryx

Calopteryx splendens
[BLÅBANDAD JUNGFRUSLÄNDA]
[Banded Demoiselle]

[2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Calopterygidae
Calopteryx

Calopteryx virgo
[BLÅ JUNGFRUSLÄNDA]
[Beautiful Demoiselle]

[2023, 2020, 2019, 2018]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
LESTIDAE (Glansflicksländor)
Anisoptera
Lestidae
Lestes

Lestes sponsa
[PUDRAD SMARAGDFLICKSLÄNDA]
[Common Spreadwing]

[2022, 2019, 2017]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Lestidae
Lestes

Lestes virens
[MINDRE SMARAGDFLICKSLÄNDA]
[Small Spreadwing]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
COENAGRIONIDAE (Dammflicksländor)
Anisoptera
Coenagrionidae
Coenagrion

Coenagrion puella
[LJUS LYRFLICKSLÄNDA]
[Azure Bluet]

[2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Coenagrionidae
Enallagma

Enallagma cyathigerum
[SJÖFLICKSLÄNDA]
[Common Bluet]

[2018]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Coenagrionidae
Pyrrhosoma

Pyrrhosoma nymphula
[RÖD FLICKSLÄNDA]
[Large Red Damsel]

[2023, 2020, 2018]

Kommentarer

Inga

TVÅVINGAR

Ordningen DIPTERA
[Flugor] + [Myggor]
[6]

I underordningen "Flugor" finns 22 överfamiljer.

Observationer finns för 1 familj inom överfamiljen "Asiloidea":

Svävflugor (1)

Observationer finns även för 1 familj inom överfamiljen "Syrphoidea":

Blomflugor (5)

I underordningen "Myggor" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
ASILOIDEA
[Fem familjer finns. Antalet obs=1]
 
FAMILJ
BOMBYLIIDAE (Svävflugor)
 
UNDERFAMILJ BOMBYLIINAE
Asiloidea
Bombyliidae
Bombyliinae
Bombylius

Bombylius major
[STOR SVÄVFLUGA]
[Large Bee-fly]

[2022]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
SYRPHOIDEA
[Familjerna Blomflugor och Ögonflugor. Antalet obs=5]
 
FAMILJ
SYRPHIDAE (Blomflugor)
 
UNDERFAMILJ ERISTALINAE
 
SLÄKTET ERISTALIS (Slamblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Episyrphus

Eristalis interrupta
[FÄLTSLAMFLUGA]
[No English common name known]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ SYRPHINAE
 
SLÄKTET EPISYRPHUS (Flyttblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Episyrphus

Episyrphus balteatus
[FLYTTBLOMFLUGA]
[Marmalade Hoverfly]

[2022, 2017]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET EUPEODES (Fältblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Eupeodes

Eupeodes latifasciatus
[BLANK FÄLTBLOMFLUGA]
[No English common name known]

[2017]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET SCAEVA (Glasvingeblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Scaeva

Scaeva pyrastri
[VIT GLASVINGEFLUGA]
[Pied Hoverfly]

[2017]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET SYRPHUS (Solblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Syrphus

Syrphus torvus
[HÅRIG SOLBLOMFLUGA]
[Hairy-eyed Flower Fly]

[2023]

Kommentarer

Inga

Fjällbärande kräldjur - Squamata - Squamates (Scaled reptiles)
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Spindeldjur - Arachnida - Arachnids
[1]

Klassen ARACHNIDA
[1]

Klassen "Arachnida" delas in i en underklass (Kvalster) och tre ordningar (Spindlar, Lockespindlar och Klokrypare).

Ordningen "Spindlar-Araneae" delas in i två underordningar, "Gripkäkspindlar" och "Huggkäkspindlar".
I dessa två underklasser finns sammanlagt 42 familjer.

Observationer finns för 1 familj inom underklassen "Gripkäkspindlar":

Hjulspindlar (1)

I underklassen "Kvalster" saknas observationer. Likaså för underordningen "Huggkäkspindlar".

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ORDINGEN ARANEAE (Spindlar)
UNDERORDNINGEN ARANEOMORPHAE (Gripkäkspindlar)
[41 familjer. Antalet obs=1]
 
FAMILJ
ARANEIDAE (Hjulspindlar)
Araneae
Araneomorphae
Araneidae
Araneus

Araneus diadematus
[KORSSPINDEL]
[European Garden Spider]

[2022]

Kommentarer

Inga

Kärlväxter - Tracheophyta - Vascular plants
[5]

Fylum TRACHEOPHYTA (Kärlväxter)
=
Klassen EQUISETOPSIDA (Fräkenväxter) + Klassen POLYPODIOPSIDA (Ormbunksväxter) + Klassen PINOPSIDA (Barrväxter) +
Klassen LILIOPSIDA (Enhjärtbladiga blomväxter) + Klassen MAGNOLIOPSIDA (Tvåhjärtbladiga blomväxter) +
Klassen LYCOPODIOPSIDA (Lummerväxter)

I klasserna EQUISETOPSIDA (Fräkenväxter) och POLYPODIOPSIDA (Ormbunksväxter) saknas observationer.
Likaså i klasserna PINOPSIDA (Barrväxter) och LYCOPODIOPSIDA (Lummerväxter).

I klassen LILIOPSIDA (Enhjärtbladiga blomväxter), har vi observationer från familjen

Liljeväxter (1)

I klassen MAGNOLIOPSIDA (Tvåhjärtbladiga blomväxter), har vi observationer från familjerna

Korgblommiga växter (1) | Grobladsväxter (1) | Ranunkelväxter (1) | Rosväxter (1)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

KLASSEN LILIOPSIDA [Enhjärtbladiga blomväxter]
ORDNINGEN
LILIALES [Liljeordningen]
 
FAMILJ
LILIACEAE (Liljeväxter)
Liliales
Liliaceae
Gagea

Gagea lutea
[VÅRLÖK]
[Yellow Star-of-Bethlehem]

[2022]

Kommentarer

Inga

KLASSEN MAGNOLIOPSIDA [Tvåhjärtbladiga blomväxter]
ORDNINGEN
ASTERALES [Asterordningen]
 
FAMILJ
ASTERACEAE (Korgblommiga växter)
Asterales
Asteraceae
Tussilago

Tussilago farfara
[HÄSTHOV]
[Coltsfoot]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
LAMIALES [Plisterordningen]
 
FAMILJ
PLANTAGINACEAE (Grobladsväxter)
Lamiales
Plantaginaceae
Linaria

Linaria vulgaris
[GULSPORRE]
[Toadflax]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
RANUNCULALES [Ranunkelordningen]
 
FAMILJ
RANUNCULACEAE (Ranunkelväxter)
Ranunkulales
Ranunculaceae
Anemone

Anemone nemorosa
[VITSIPPA]
[Wood Anemone]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
ROSALES [Rosordningen]
 
FAMILJ
ROSACEAE (Rosväxter)
Rosales
Rosaceae
Prunus

Prunus spinosa
[SLÅN]
[Blackthorn (Sloe)]

[2022]

Kommentarer

Inga