Västra Järvafältets naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [1], Fåglar [97], Groddjur [1], Insekter [89], Kräldjur [1], Spindeldjur [1], Växter [11]

Totalt således
201
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2015.

2022: 25/1, 5/3, 11/4, 3/5, 8/5, 17/5, 23/5, 12/6
2021
: 3/1, 26/1, 31/1, 26/2, 19/3, 8/4 (delvis), 17/4, 10/5, 18/5, 16/6, 24/6
2020
: 11/4, 23/4, 2/5, 17/5, 2/6, 13/6, 18/6, 26/7, 3/11, 16/12
2019: 3/4, 18/4, 15/5, 4/6, 5/6, 19/6, 23/6, 14/7, 14/8
2018: 9/6, 5/8, 18/8
2017:
2016:
2015:

Senast uppdaterad 23 maj 2022

Däggdjur - Mammalia - Mammels
[1]

Harar och kaniner
[1]

Fälthare - European Hare - Lepus europaeus
(2019)

Fåglar - Aves - Birds
[97]
Sedda eller hörda - Seen or heard

ANDFÅGLAR - ANSERIFORMES

Änder - Anatidae
[14]

GÄSS-SVANAR

Grågås - Greylag Goose - Anser anser
(2022)

Kanadagås - Canada Goose - Branta canadensis
(2022)

Sångsvan - Whooper Swan - Cygnus cygnus
(2022)

Knölsvan - Mute Swan - Cygnus olor
(2021)

SIMÄNDER

Kricka - Eurasian Teal - Anas crecca
(2022)

Gräsand - Mallard - Anas platyrhynchos
(2022)

Bläsand - Eurasian Wigeon - Mareca penelope
(2022)

Snatterand - Gadwall - Mareca strepera
(2020)

Skedand - Northern Shoveler - Spatula clypeata
(2021)

DYKÄNDER

Brunand - Common Pochard - Aythya ferina
(2018)

Vigg - Tufted Duck - Aythya fuligula
(2018)

Knipa - Common Goldeneye - Bucephala clangula
(2021)

SKRAKAR

Salskrake - Smew - Mergellus albellus
(2020)

Storskrake - Common Merganser - Mergus merganser
(2020)

LOMFÅGLAR - GAVIIFORMES

Lommar - Gaviidae
[1]

Storlom - Black-throated Loon - Gavia arctica
(2022)

DOPPINGFÅGLAR - PODICIPEDIFORMES

Doppingar - Podicipedidae
[1]

Skäggdopping - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
(2019)

PELIKANFÅGLAR - PELECANIFORMES

Hägrar - Ardeidae
[1]

Gråhäger - Grey Heron - Ardea cinerea
(2022)

SULFÅGLAR - SULIFORMES

Skarvar - Phalacrocoracidae
[1]

Storskarv - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo
(2016)

HÖKFÅGLAR - ACCIPITRIFORMES

Fiskgjusar
[1]

Fiskgjuse - Western Osprey - Pandion haliaetus
(2021)

Hökartade rovfåglar
[3]

Brun kärrhök - Western Marsh Harrier - Circus aeruginosus
(2022)

Duvhök - Northern Goshawk - Accipiter gentilis
(2020)

Ormvråk - Common Buzzard - Buteo buteo
(2016)

TRAN- och RALLFÅGLAR - GRUIFORMES

Rallar - Rallidae
[3]

Rörhöna - Common Moorhen - Gallinula chloropus
(2016)

Sothöna - Eurasian Coot - Fulica atra
(2022)

Vattenrall - Water Rail - Rallus aquaticus
(Hörd/Heard:2020)

Tranor - Gruidae
[1]

Trana - Common Crane - Grus grus
(2022)

VADARFÅGLAR - CHARADRIIFORMES

Pipare - Charadriidae
[2]

Mindre strandpipare - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
(2022)

Tofsvipa - Northern Lapwing - Vanellus vanellus
(2022)

Snäppor - Scolopacidae
[3]

Enkelbeckasin - Common Snipe - Gallinago gallinago
(2022)

Drillsnäppa - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos
(2022)

Grönbena - Wood Sandpiper - Tringa glareola
(2022)

Måsfåglar - Laridae
[5]

Fiskmås - Mew Gull - Larus canus
(2021)

Gråtrut - European Herring Gull - Larus argentatus
(2019)

Silltrut - Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus
(2022)

Skrattmås - Black-headed Gull - Chroicocephalus ridibundus
(2022)

Fisktärna - Common Tern - Sterna hirundo
(2022)

DUVFÅGLAR - COLUMBIFORMES

Duvor - Columbidae
[2]

Skogsduva - Stock Dove - Columba oenas
(2020)

Ringduva - Common Wood Pigeon - Columba palumbus
(2022)

SEGLAR- och KOLIBRIFÅGLAR - APODIFORMES

Seglare - Apodidae
[1]

Tornseglare - Common Swift - Apus apus
(2019)

HACKSPETTARTADE FÅGLAR - PICIFORMES

Hackspettar - Picidae
[3]

Gröngöling - European Green Woodpecker - Picus viridis
(2021)

Spillkråka - Black Woodpecker - Dryocopus martius
(2021)

Större hackspett - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major
(2022)

FALKFÅGLAR - FALCONIDAE

Falkar - Falconidae
[1]

Lärkfalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
(2022)

TÄTTINGAR - PASSERIFORMES

Törnskator - Laniidae
[2]

Törnskata - Red-backed Shrike - Lanius collurio
(2019)

Varfågel - Great Grey Shrike - Lanius excubitor
(2016)

Kråkfåglar - Corvidae
[5]

Nötskrika - Eurasian Jay - Garrulus glandarius
(2022)

Skata - Eurasian Magpie - Pica pica
(2022)

Kaja - Western Jackdaw - Coloeus monedula
(2021)

Korp - Northern Raven - Corvus corax
(2021)

Kråka - Hooded Crow - Corvus cornix
(2022)

Mesar - Paridae
[3]

Blåmes - Eurasian Blue Tit - Cyanistes caeruleus
(2022)

Talgoxe - Great Tit - Parus major
(2022)

Tofsmes - European Crested Tit - Lophophanes cristatus
(2016)

Lärkor - Alaudidae
[1]

Sånglärka - Eurasian Skylark - Alauda arvensis
(2015, Hörd/Heard:2020)

Svalor - Hirundinidae
[2]

Hussvala - Common House Martin - Delichon urbicum
(2020)

Ladusvala - Barn Swallow - Hirundo rustica
(2022)

Stjärtmesar - Aegithalidae
[1]

Stjärtmes - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
(2022)

Lövsångare - Phylloscopidae
[3]

Gransångare - Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
(Hörd/Heard: 2019)

Grönsångare - Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix
(Hörd/Heard: 2020)

Lövsångare - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
(2016, Hörd/Heard: 2021)

Rörsångare - Acrocephalidae
[2]

Rörsångare - Eurasian Reed Warbler - Acrocephalus scirpaceus
(Hörd/Heard: 2021)

Sävsångare - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
(2022)

Sylvior - Sylviidae
[4]

Svarthätta - Eurasian Blackcap - Sylvia atricapilla
(2022)

Trädgårdssångare - Garden Warbler - Sylvia borin
(Hörd/Heard: 2022)

Törnsångare - Common Whitethroat - Sylvia communis
(Hörd/Heard: 2020)

Ärtsångare - Lesser Whitethroat - Sylvia curruca
(2022)

Kungsfåglar - Regulidae
[1]

Kungsfågel - Goldcrest - Regulus regulus
(Hörd/Heard: 2020, 2022)

Gärdsmygar - Troglodytidae
[1]

Gärdsmyg - Eurasian Wren - Troglodytes troglodytes
(2016, Hörd/Heard: 2021)

Nötväckor - Sittidae
[1]

Nötväcka - Eurasian Nuthatch - Sitta europaea
(2022)

Trädkrypare - Certhiidae
[1]

Trädkrypare - Eurasian Treecreeper - Certhia familiaris
(2022)

Starar - Sturnidae
[1]

Stare - Common Starling - Sturnus vulgaris
(2022)

Trastar - Turdidae
[4]

Björktrast - Fieldfare - Turdus pilaris
(2021)

Dubbeltrast - Mistle Thrush - Turdus viscivorus
(2019)

Koltrast - Common Blackbird - Turdus merula
(2022)

Taltrast - Song Thrush - Turdus philomelos
(2018, Hörd/Heard:2022)

Flugsnappare - Muscicapidae
[5]

Grå flugsnappare - Spotted Flycatcher - Muscicapa striata
(2019)

Näktergal - Thrush Nightingale - Luscinia luscinia
(2021)

Rödstjärt - Common Redstart - Phoenicurus phoenicurus
(2022)

Rödhake - European Robin - Erithacus rubecula
(2021)

Svartvit flugsnappare - European Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca
(2022)

Sparvfinkar - Passeridae
[2]

Gråsparv - House Sparrow - Passer domesticus
(2022)

Pilfink - Eurasian Tree Sparrow - Passer montanus
(2022)

Järnsparvar - Prunellidae
[1]

Järnsparv - Dunnock - Prunella modularis
(2017)

Ärlor - Motacillidae
[4]

Gulärla - Western Yellow Wagtail - Motacilla flava
(2022)

Sädesärla - White Wagtail - Motacilla alba
(2022)

Trädpiplärka - Tree Pipit - Anthus trivialis
(2019, Hörd/Heard: 2021)

Ängspiplärka - Meadow Pipit - Anthus pratensis
(Hörd/Heard: 2018, 2022)

Finkar - Fringillidae
[8]

Bergfink - Brambling - Fringilla montifringilla
(2016)

Bofink - Common Chaffinch - Fringilla coelebs
(2022)

Domherre - Eurasian Bullfinch - Pyrrhula pyrrhula
(Hörd/Heard: 2021)

Gråsiska - Common Redpoll - Acanthis flammea
(2018)

Grönfink - European Greenfinch - Chloris chloris
(2022)

Grönsiska - Eurasian Siskin - Spinus spinus
(2022)

Steglits - European Goldfinch - Carduelis carduelis
(2022)

Stenknäck - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes
(2020)

Fältsparvar - Emberizidae
[2]

Gulsparv - Yellowhammer - Emberiza citrinella
(2022)

Sävsparv - Common Reed Bunting - Emberiza schoeniclus
(2019)

Groddjur - Amphibia - Amphibians
[1]

Äkta paddor
[1]

Vanlig padda - Common Toad - Bufo bufo
(2019)

Egentliga insekter - Insecta - Insects
[89]

Fjärilar (38) | Halvvingar (5) | Hopprätvingar (1) | Skalbaggar (5) | Steklar (7) | Trollsländor (21) | Tvåvingar (12)

FJÄRILAR - LEPIDOPTERA - BUTTERFLIES and MOTHS
[38]

Tjockhuvuden-Smygare

Mindre tåtelsmygare - Essex Skipper - Thymelicus lineola
(2019)

Ängssmygare - Large Skipper - Ochlodes sylvanus
(2020)

Tjockhuvuden-Visslare

Smultronvisslare - Grizzled Skipper - Pyrgus valvae
(2020)

Vitfjärilar-Äkta vitfjärilar

Aurorafjäril - Orange Tip - Anthocharis cardamines
(2022)

Kålfjäril- Large White - Pieris brassicae
(2018)

Rapsfjäril - Green-veined White - Pieris nape
(2022)

Rovfjäril- Small White - Pieris rapae
(2020)

Vitfjärilar-Höfjärilar

Citronfjäril- Brimstone - Gonepteryx rhamni
(2021)

Juvelvingar-Blåvingar

Midsommarblåvinge - Northern Brown Argus - Aricia artaxerxes
(2019)

Ängsblåvinge - Mazarine Blue - Cyaniris semiargus
(2020)

Puktörneblåvinge - Common Blue - Polyommatus icarus
(2020)

Silverblåvinge - Amanda's Blue - Polyommatus amandus
(2018)

Juvelvingar-Gulvingar

Violettkantad guldvinge - Purple-edged Copper - Lycaena hippothoe
(2019)

Mindre guldvinge - Small Copper - Lycaena phlaeas
(2019)

Juvelvingar-Snabbvingar

Grönsnabbvinge - Green Hairstreak - Callophrys rubi
(2022)

Eldsnabbvinge - Brown Hairstreak - Thecla betulae
(2018)

Praktfjärilar-Pärlemorfjärilar

Ängspärlemorfjäril - Dark Green Frittillary - Argynnis aglaja
(2019)

Silverstreckad pärlemorfjäril - Silver-washed Frittillary - Argynnis papia
(2020)

Prydlig pärlemorfjäril - Pearl-bordered Frittillary - Boloria euphrosyne
(2019)

Älggräspärlemorfjäril - Lesser Marbled Frittillary - Brenthis ino
(2018)

Praktfjärilar-Vinterpraktfjärilar

Påfågelöga - Peacock - Aglais io
(2021)

Nässelfjäril - Small Tortoiseshell - Aglais urticae
(2022)

Sorgmantel - Camberwell Beauty - Nymphalis antiopa
(2022)

Vinbärsfuks - Comma Butterfly - Polygonia c-album
(2020)

Amiral - Red Admiral - Vanessa atalanta
(2019)

Tistelfjäril - Painted Lady - Vanessa cardui
(2019)

Praktfjärilar-Gräsfjärilar

Luktgräsfjäril - Ringlet - Aphantopus hyperantus
(2019)

Pärlgräsfjäril - Pearly Heath - Coenonympha arcania
(2019)

Kamgräsfjäril - Small Heath - Coenonympha pamphilus
(2019)

Vitgräsfjäril - Large Wall Brown - Lasiommata maera
(2018)

Kvickgräsfjäril - Speckled Wood - Pararge aegeria
(2018)

Bastardsvärmare-Zygaenidae

Sexfläckig bastardsvärmare - Six-spot Burnet - Zygaena filipendulae
(2019)

Mätare-Geometridae

Gulvingad fältmätare - Yellow Shell - Camptogramma bilineatum
(2019)

Svartribbad vitvingemätare - Black-veined Moth - Siona lineata
(2020)

Ängsmätare - Common Heath - Ematurga atomaria
(2019)

Nattflyn-Erebidae

Gulbrokigt slåtterfly - Burnet Companion - Euclidia glyphica
(2019)

Nattflyn-Noctuidae

Gammafly - Silver Y - Autographa gamma
(2019)

Åkerjordfly - Heart & Dart - Agrotis exclamationis
(2019)

HALVVINGAR - HEMIPTERA - TRUE BUGS
[5]

Bärfisar - Pentatomidae

Hårig bärfis - Hairy Shield Bug - Dolycoris baccarum
(2019)

Grön bärfis - Green Shield Bug - Palomena prasina
(2020)

Strimlus - Italian Striped Bug - Graphosoma lineatum
(2019)

Kölskinnbaggar-Acanthosomatidae

Större björkbärfis
(2019)

Skräddare-Gerridae

Brun sammetsskräddare - Pond Skater - Limnoporus rufoscutellatus
(2018)

HOPPRÄTVINGAR - ORTHOPTERA - ORTHOPTERANS
[1]

Markgräshoppor - Acrididae

Kärrgräshoppa - Large Marsh Grasshopper - Mecostethus grossus
(2018)

SKALBAGGAR - COLEOPTERA - BEETLES
[5]

Bladbaggar - Chrysomelidae

Aspglansbagge - Poplar Leaf Beetle - Chrysomela populi
(2021)

Renfanebagge - No English common name known - Galeruca tanaceti
(2019)

Nyckelpigor - Coccinellidae

Sjuprickig nyckelpiga - Seven-spot Ladybird - Coccinella septempunctata
(2021)

Bladhorningar - Scarabaeidae

Gräsgrön guldbagge - Rose Chafer - Cetonia aurata
(2019)

Asbaggar - Silphidae

Rödsköldad asbagge - Red-breasted Carrion Beetle - Oiceoptoma thoracicum
(2021)

STEKLAR - HYMENOPTERA - HYMENOPTERANS
[7]

Getingar - Vespidae

Bålgeting - European Hornet - Vespa crabro
(2019)

Tyskgeting - German Wasp - Vespula germanica
(2018)

Vanlig geting - Common Wasp - Vespula vulgaris
(2019)

Långtungebin - Apidae

Honungsbi - Western Honey Bee - Apis mellifera
(2020)

Mörk jordhumla - Buff-tailed Bumblebee - Bombus terrestris
(2022)

Åkerhumla - Common Carder Bee - Bombus pascuorum
(2021)

Stensnylthumla - Hill Cuckoo-Bee - Bombus rupestris
(2022)

TROLLSLÄNDOR - ODONATA - DRAGONFLIES and DAMSELFLIES
[21]

Jungfrusländor - Calopterygidae

Blå jungfruslända - Beautiful Demoiselle - Calopteryx virgo
(2019)

Glansflicksländor - Lestidae

Vinterflickslända - Common Winter Damsel - Sympecma fusca
(2022)

Dammflicksländor - Coenagrionidae

Spjutflickslända - Spearhead Bluet - Coenagrion hastulatum
(2021)

Mörk lyrflickslända - Variable Bluet - Coenagrion pulchellum
(2022)

Ljus lyrflickslända - Azure Bluet - Coenagrion puella
(2022)

Sjöflickslända - Common Bluet - Enallagma cyathigerum
(2020)

Större rödögonflickslända - Large Redeye - Erythromma najas
(2021)

Mosaiksländor - Aeshnidae

Brun mosaikslända - Brown Hawker - Aeshna grandis
(2020)

Höstmosaikslända - Migrant Hawker - Aeshna mixta
(2019)

Tidig mosaikslända - Hairy Hawker - Brachytron pratense
(2020)

Skimmertrollsländor - Corduliidae

Guldtrollslända - Downy Emerald - Cordulia aenea
(2021)

Metalltrollslända - Brilliant Emerald - Somatochlora metallica
(2019)

Segeltrollsländor - Libellulidae

Bred trollslända - Broad-bodied Chaser - Libellula depressa
(2019)

Fyrfläckad trollslända - Four-spotted Chaser - Libellula quadrimaculata
(2022)

Större sjötrollslända - Black-tailed Skimmer - Orthetrum cancellatum
(2019)

Pudrad kärrtrollslända - Dark Whiteface - Leucorrhinia albifrons
(2020)

Bred kärrtrollslända - Lilypad Whiteface - Leucorrhinia caudalis
(2021)

Citronfläckad kärrtrollslända - Yellow-spotted Whiteface - Leucorrhinia pectoralis
(2021)

Gulfläckad ängstrollslända - Yellow-winged Darter - Sympetrum flaveolum
(2019)

Blodröd ängstrollslända - Ruddy Darter - Sympetrum sanguineum
(2020)

Tegelröd ängstrollslända - Moustached Darter - Sympetrum vulgatum
(2018)

TVÅVINGAR - DIPTERA - TRUE FLIES
[12]

Svävflugor - Bombyliidae

Hermipenthes maura
[Inget Svenskt namn känt - No English common name known]
(2019)

Stor svävfluga - Large Bee-fly - Bombylius major
(2022)

Villa Hottentotta
[Inget Svenskt namn känt - No English common name known]
(2020)

Blomflugor - Syrphidae

Bredkilblomfluga - No English common name known - Xanthogramma pedissequum
(2021)

Gul strandblomfluga - No English common name known - Parhelophilus versicolor
(2021)

Humlelik pälsblomfluga - Large Bear Hoverfly - Criorhina ranunculi
(2021)

Pendelblomfluga - Sun Fly - Helophilus pendulus
(2022)

Rödbent mulmblomfluga - No English common name known - Chalcosyrphus valgus
(2021)

Välvd getingfluga - No English common name known - Chrysotoxum arcuatum
(2019)

Ängsgetingfluga - No English common name known - Chrysotoxum festivum
(2021)

Ängssländfluga - No English common name known - Sphaerophoria taeniata
(2021)

Parasitflugor - Tachinidae

Tachina fera
[Inget Svenskt namn känt - No English common name known]
(2019)

Fjällbärande kräldjur - Squamata - Squamates (Scaled reptiles)
[1]

Snokar - Colubridae
[1]

Vanlig snok - European Grass Snake - Natrix natrix
(2022)

Spindeldjur - Arachnida - Arachnids
[1]

Hjulspindlar - Araneidae
[1]

Lövgurkspindel - Cucumber Green Spider - Araniella cucurbitina
(2019)

Blomväxter
[11]

Enhjärtbladiga blomväxter - Liliopsida

Liljeordningen/Liljeväxter - Liliales/Liliaceae
[1]

Vårlök - Yellow Star-of-Bethlehem - Gagea lutea
(2022)

Tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida

Asterordningen/Korgblommiga växter - Asterales/Asteraceae
[1]

Hästhov - Coltsfoot - Tussilago farfara
(2022)

Näckrosordningen/Näckrosväxter - Nymphaeales/Nymphaeaceae
[1]

Gul näckros - Yellow-pond Lily - Nuphar lutea
(2021)

Ranunkelordningen/Ranunkelväxter - Ranunculales/Ranunculaceae
[4]

Vitsippa - Wood Anemone - Anemone nemorosa
(2022)

Kabbleka - Marsh-marigold - Caltha palustris
(2022)

Svalört - Lesser Celandine - Ficaria verna
(2022)

Blåsippa - Liverwort - Hepatica nobilis
(2022)

Rosordningen/Rosväxter - Rosales/Rosaceae
[1]

Slån - Blackthorn (Sloe) - Prunus spinosa
(2022)

Malpigiaordningen/Violväxter - Malpighiales/Violaceae
[1]

Buskviol - Hairy Violet - Viola hirta
(2021)

Ljungordningen/Viveväxter - Ericales/Primulaceae
[1]

Gullviva - Common Cowslip - Primula veris
(2022)

Fräkenväxter - Equisetopsida

Fräkenväxter - Equisetaceae
[1]

Kärrfräken - Marsh Horsetail - Equisetum palustre
(2018)

NATURE PICTURES / NATURBILDER
Klass
AVES (FÅGLAR)
Ordning
PELECANIFORMES (PELIKANFÅGLAR)
Familjen
Ardeidae (Hägrar)
Släktet Ardea
Gråhäger
Grey Heron
(Ardea cinerea)

Klass
AMPHIBIA (GRODDJUR)
Ordning
ANURA (STJÄRTLÖSA GRODDJUR)
Familjen
Bufonidae (Paddor)
Släktet Bufo
Vanlig padda
Common Toad
(Bufo bufo)

Klass
INSECTA (INSEKTER)
Ordning
LEPIDOPTERA (FJÄRILAR)
Överfamiljen Papilionoidea (Äkta dagfjärilar) -> Familjen Pieridae (Vitfjärilar)
-> Underfamiljen Pierinae (Äkta vitfjärilar)
Tribus Pierini
Släktet Pieris
Rapsfjäril
Green-veined White
(Pieris napi)

Överfamiljen Papilionoidea (Äkta dagfjärilar) -> Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar)
-> Underfamiljen Nymphalinae (Vinterpraktfjärilar)
Tribus Nymphalini
Släktet Aglais
Nässelfjäril
Small Tortoiseshell
(Aglais urticae)

Släktet Nymphalis
Sorgmantel
Camberwell Beauty/Mourning Cloak
(Nymphalis antiopa)

Ordning
COLEOPTERA (SKALBAGGAR)
Familjen
Silphidae (Asbaggar)
Släktet Oiceoptoma
Rödsköldad asbagge
Red-breasted Carrion Beetle
(Oiceoptoma thoracicum)

Familjen
Chrysomelidae (Bladbaggar)
Släktet Chrysomela
Aspglansbagge
Poplar Leaf Beetle
(Chrysomela populi)

Familjen
Coccinellidae (Nyckelpigor)
Släktet Coccinella
Sjuprickig nyckelpiga
Seven-spot Ladybird
(Coccinella septempunctata)

Ordning
HYMENOPTERA (STEKLAR)
Underordning Apocrita (Midjesteklar) -> Infraordning Aculeata (Gaddsteklar)
Överfamiljen Apoidea -> Bin -> Familjen Apidae (Långtungebin)
Släktet Bombus (Humlor)
Stensnylthumla
Red-tailed Cuckoo-bee
(Bombus rupestris)

2022-06-12
Säby koloniträdgård
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ordning
ODONATA (TROLLSLÄNDOR)
Underordning
Zygoptera (Flicksländor inklusive jungfrusländor)
Familjen
Coenagrionidae (Dammflicksländor)
Släktet Coenagrion
Spjutflickslända
Spearhead Bluet
(Coenagrion hastulatum)

Ordning
DIPTERA (TVÅVINGAR)
Underordning
Brachycera (Flugor)
Överfamiljen Syrphoidea -> Familjen Syrphidae (Blomflugor)
Tribus Xylotini
Släktet Criorhina
Humlelik pälsblomfluga
Large Bear Hoverfly
(Criorhina ranunculi)

Klass
ARACHNIDA (SPINDELDJUR)
Ordning
ARANEAE (SPINDLAR)
Underordning
Araneomorphae (Gripkäksspindlar)
Familjen
Araneidae (Hjulspindlar)
Släktet Araniella
Lövgurkspindel
Cucumber Green Spider
(Araniella cucurbitina)

Överklass ANGIOSPERMAE (BLOMVÄXTER)
Klass MAGNOLIOPSIDA (TVÅHJÄRTBLADIGA BLOMVÄXTER)
Ordning
Liliales (Liljeordningen)
Familjen
Liliaceae (Liljeväxter)
Släktet Gagea (Vårlökar)
Vårlök
Yellow Star-of-Bethlehem
(Gagea lutea)

Ordning
Ericales (Ljungordningen)
Familjen
Primulaceae (Viveväxter)
Släktet Primula (Vivor)
Gullviva
Cowslip
(Primula veris)

Ordning
Ranunculales (Ranunkelordningen)
Familjen
Ranunculaceae (Ranunkelväxter)
Släktet Anemone (Sippor)
Vitsippa
Wood Anemone
(Anemone nemorosa)

Släktet Hepatica (Blåsippor)
Blåsippa
Common Hepatica
(Hepatica nobilis)

Släktet Caltha (Kabblekor)
Kabbleka
Marsh-marigold
(Caltha palustris)

Klass
EQUISETOPSIDA (FRÄKENVÄXTER)
Ordning
Equisetales (Fräkenordningen)
Familjen
Equisetaceae (Fräkenväxter)
Släktet Equisetum (Fräknar)
Kärrfräken
Marsh Horsetail
(Equisetum palustre)