Munkhyttans naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [x], Fåglar [x], Groddjur [x], Insekter [x], Kräldjur [x], Spindeldjur [x], Växter [x]

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besöktes första gången den 29 juni 2018.

2021: 21/6
2020
: 26/6, 23/6
2019: Inga besök
2018: 29/6

Senast uppdaterad 25 December 2020

Däggdjur
[x]

Ekorrar
[0]

---

Harar och kaniner
[0]

---

Hjortdjur
[0]

---

Hunddjur
[0]

---

Igelkottdjur
[0]

---

Läderlappar
[0]

---

Mårddjur
[0]

---

Råttdjur
[0]

---

Svindjur
[0]

---

Fåglar
[xxx]

Änder
[0]

---

Fasanfåglar
[0]

---

Lommar
[0]

---

Doppingar
[0]

---

Storkar
[0]

---

Hägrar
[0]

---

Skarvar
[0]

---

Fiskgjusar
[0]

---

Hökartade rovfåglar
[0]

---

Rallar
[0]

---

Tranor
[0]

---

Strandskator
[0]

---

Skärfläckor
[0]

---

Pipare
[0]

---

Snäppor
[0]

---

Måsfåglar
[0]

---

Labbar
[0]

---

Alkor
[0]

---

Duvor
[0]

Ringduva (2020)

Gökar
[0]

Gök (H:2020)

Ugglor
[0]

---

Seglare
[0]

---

Kungsfiskare
[0]

---

Biätare
[0]

---

Härfåglar
[0]

--

Hackspettar
[0]

---

Falkar
[0]

---

Törnskator
[0]

---

Kråkfåglar
[0]

---

Sidensvansar
[0]

---

Mesar
[0]

---

Pungmesar
[0]

---

Skäggmesar
[0]

---

Lärkor
[0]

---

Svalor
[0]

---

Stjärtmesar
[0]

---

Lövsångare
[0]

---

Rörsångare
[0]

---

Gräsfåglar
[0]

---

Sylvior
[0]

Svarthätta (H:2020), Trädgårdssångare (H:2020, 2018), Ärtsångare (H:2020)

Kungsfåglar
[0]

---

Gärdsmygar
[0]

---

Nötväckor
[0]

---

Trädkrypare
[0]

---

Starar
[0]

---

Trastar
[0]

Koltrast (2021)

Flugsnappare
[0]

Rödhake (2018)

Strömstarar
[0]

---

Sparvfinkar
[0]

---

Järnsparvar
[0]

---

Ärlor
[0]

Forsärla (2021), Sädesärla (2018)

Finkar
[0]

Mindre korsnäbb (2020)

Sporrsparvar
[0]

---

Fältsparvar
[0]

---

Groddjur
[x]

Äkta paddor
[0]

---

Äkta grodor
[0]

---

Salamandrar
[0]

---

Insekter
[x]

Dagsländor
[0]

---

Fjärilar
[0]

Ängssmygare (2020)
Citronfjäril (2020)
Hedblåvinge (2018), Ljungblåvinge (2020), Midsommarblåvinge (2020), Violett blåvinge (2021), Ängsblåvinge (2020)
Brunfläckig pärlemorfjäril (2020), Myrpärlemorfjäril (2018), Älggräspärlemorfjäril (2018)
Amiral (2021)
Asknätfjäril (2021), Skogsnätfjäril (2021), Sotnätfjäril (2021), Väddnätfjäril (2021)
Kvickgräsfjäril (2020), Luktgräsfjäril (2020), Vitgräsfjäril (2018)

Gråkantat ängsfly (2021), Vitfläckat glansfly (2021)
Mindre igelkottspinnare (2020), Rödfransad björnspinnare (2020), Vitfläckigt ängsmott (2021)
Plommonmätare (2020), Snövit streckmätare (2021), Ängsmätare (2020)
Klubbfläckad brokvecklare (2021)

Halvvingar
[0]

---

Hopprätvingar
[0]

Grön änggräshoppa (2020)

Nätvingar
[0]

---

Skalbaggar
[0]

Gräsgrön guldbagge (2020)
Tallbock (2020)

Steklar
[0]

Bålgeting (2020)
Ängshumla (2018)

Trollsländor
[0]

Blå jungfruslända (2021)
Röd flickslända (2021)
Brun mosaikslända (2020)
Kungstrollslända (2020)
Guldtrollslända (2020), Metalltrollslända (2020)
Bred trollslända (2020), Fyrfläckad trollslända (2020)
Nordisk kärrtrollslända (2020)

Tvåvingar
[0]

Ljungtorvblomfluga (2018)
Hermipentes maura (2020)

Vattennätvingar
[0]

---

Kräldjur
[x]

Huggormar
[0]

Huggorm (2021)

Snokar
[0]

---

Egentliga ödlor
[0]

---

Kopparödlor
[0]

---

Spindeldjur
[x]

Jättekrabbspindlar
[0]

---

Vargspindlar
[0]

---

Vårdnätspindlar
[0]

---

Växter
[x]

xxx

Fotografier från Munkhyttan