Vårlök - Yellow Star-of-Bethlehem
(Gagea lutea)
VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
11 april 2022

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
2 april 2019

***

VC
Norra Järvafältet, Järfälla (Uppland)
20 april 2018

***

VC
Stora Parnassen, Hjälstaviken (Uppland)
3 april 2017