Midsommarblomster (Skogsnäva) - Wood Crane's-bill
(Geranium sylvaticum)
VC
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje (Uppland)
10 juni 2020

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 juni 2017

***

VC
Vickleby ädellövskog (Öland)
27 maj 2017

***

VC
Vickleby ädellövskog (Öland)
27 maj 2017