Guckusko - Lady´s Slipper
(Cypripedium calceolus)
VC
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje (Uppland)
10 juni 2021

***

VC
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje (Uppland)
10 juni 2021

***

VC
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje (Uppland)
10 juni 2020

***

VC
Hummelsvedjans fjärilsväg, Norrtälje (Uppland)
10 juni 2020