Blåsippa - Common Hepatica
(Anemone hepatica)
VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
10 april 2023

***

VC
Fysingens naturreservat, Sigtuna (Uppland)
21 april 2022

***

VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
11 april 2022

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
30 mars 2021

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
30 mars 2021

***

VC
Häringe-Hammersta naturreservat, Haninge (Södermanland)
27 mars 2021

***

VC
Häringe-Hammersta naturreservat, Haninge (Södermanland)
27 mars 2021

***

VC
Häringe-Hammersta naturreservat, Haninge (Södermanland)
27 mars 2021

***

VC
Häringe-Hammersta naturreservat, Haninge (Södermanland)
27 mars 2021

***

VC
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala (Uppland)
21 april 2020

***

VC
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala (Uppland)
21 april 2020

***

VC
Hågadalen-Nåstens fjärilsstig, Uppsala (Uppland)
21 april 2020

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
2 april 2019

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
2 april 2019

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
2 april 2019

***

VC
Fiby urskog, Uppsala (Uppland)
19 april 2018

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
14 april 2018

***

VC
Stora Parnassen, Hjälstaviken (Uppland)
3 april 2017

***

VC
Stora Parnassen, Hjälstaviken (Uppland)
3 april 2017

***

VC
Fjellskäfte naturreservat (Södermanland)
15 mars 2017

***

VC
Nära fågeltornet, Säbysjön, Norra Järvafältet (Uppland)
28 mars 2015

***

VC
Nära fågeltornet, Säbysjön, Norra Järvafältet (Uppland)
28 mars 2015

***

VC
Nära fågeltornet, Säbysjön, Norra Järvafältet (Uppland)
28 mars 2015

***

VC
Nunnedalen S Vickleby (Öland)
25 april 2015