Kabbleka - Marsh-marigold
(Caltha palustris)
VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
10 maj 2021

***

VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
2 maj 2020

***

VC
Lyckebyån, Karlskrona (Blekinge)
30 april 2019

***

VC
Lyckebyån, Karlskrona (Blekinge)
30 april 2019

***

VC
Sandemar (Södermanland)
16 maj 2017

***

VC
Hjälstaviken (Uppland)
8 juni 2014