Stornunneört - Spring Fumewort
(Corydalis solida)
VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
23 april 2022