Vykortssidorna senast uppdaterade: 17 Augusti 2019

Den Finska Samlingen

Min mamma var född och uppvuxen i Mänttä i mellersta Finland.
Själv har jag tillbringat de flesta av mina somrar upp till tonåren i Mänttä tillsammans med familjen hos morfar och mormor i villa Rosenlund på Rusiniementie.

Jag har inte så många kort än, det är svårt att hitta något vare sig i butiker eller på auktioner här i Sverige eller utomlands. Förutom två, så kommer korten i min samling uteslutande från släkten.

Enjoy!

Leif Gustafsson

Vill du använda en vykortsbild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

If you want to use a postcard picture in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states wher you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

VC