Sidorna senast uppdaterade den 29 augusti 2022

[Denna uppdaterings tillägg: Egen utgivning Karlskrona #KP 14C]

KARLSKRONA PAPPERSLAGER (KP)

xxx

EGEN UTGIVNING

SAGOKONST/GRAFISK KONST | ULTRAFÖRLAGET

Antal motiv i samlingen: 69

Håll muspekaren över bilden för att få se data om vykortet.
Klicka på miniatyrbilderna nedan så får du upp större bilder. Du kan sedan välja att ligga kvar i storbildsformat och stega dig igenom serien alternativt utnyttja "slide show" funktionen.

Egen utgivning

Motiv från Karlskrona.
De lägre numren är för det mesta identiska med Sagokonsts/Grafisk Konsts motiv.
Postgångna från 1951 och framåt.

1
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
2
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
3
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
4
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
5
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Stortorget
VC
Tryckserie 189
6
Karlskrona Papperslager (KP)
KARLSKRONA
Båtsmansstugor, Björkholmen
VC
Tryckserie 158
7
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Rosenbom
VC
Tryckserie 138
8
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
9
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
10
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
11
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
12
Karlskrona Papperslager (KP)
KARLSKRONA
Landshövdingeresidenset
VC
Tryckserie 109
13
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
14
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Fredrikskyrkan
VC
Tryckserie 186
15
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
16
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
17
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
18
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
19
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
20
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
21
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
22
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
23
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
24
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
25
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
26
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
27
Karlskrona Papperslager (KP)
KARLSHAMN
Rosengården
VC
Tryckserie 113
28
Karlskrona Papperslager (KP)
KARLSHAMN
Utsikt mot havet
VC
Tryckserie 113
29
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
30
Karlskrona Papperslager (KP)
KARLSKRONA
Hoglands Park
VC
Tryckserie 113
31
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
32
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
33
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Konserthusteatern
VC
Tryckserie 49
34
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
???
VC
35
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Tullparken
VC
Tryckserie 158
36
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Tyska Kyrkan
VC
Tryckserie 161
37
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Badstranden. Saltö
VC
Tryckserie 161
38
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Militärhemmet
VC
Tryckserie 161
39
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Folkets Hus
VC
Tryckserie 174
40
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Mariebergsområdet
VC
Tryckserie 174
41
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlskrona
Vämöparken. Bautastenen och Båtsmansstugorna
VC
Tryckserie 174
42
Karlskrona Papperslager (KP)

Karlskrona
Konserthuset
VC
Tryckserie 174
43
Karlskrona Papperslager (KP)

Karlskrona
Hoglands Park
VC
Tryckserie 174

Motiv från Ronneby
Postgångna från 1953 och framåt.

101
Karlskrona Papperslager (KP)
Ronneby
???
VC
102
Karlskrona Papperslager (KP)
Ronneby
???
VC
103
Karlskrona Papperslager (KP)
Ronneby
???
VC
104
Karlskrona Papperslager (KP)
Ronneby
???
VC
105
Karlskrona Papperslager (KP)
Ronneby
Motiv från Ronnebyån
VC
Tryckserie 174

Motiv från Karlshamn
Postgångna från 1951 och framåt.

201
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
"Böljalek", Torget
VC
Tryckserie 152
202
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Hamnparti
VC
Tryckserie 152
203
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Villa Utsikten
VC
Tryckserie 152
204
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Klockstapeln
VC
Tryckserie 152
205
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Villa Utsikten
VC
Tryckserie 174
206
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Motiv från Mieån
VC
Tryckserie 174
207
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Motiv från Skottsbergska gården
VC
Tryckserie 174
208
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Motiv från Smittska huset
VC
Tryckserie 174
209
Karlskrona Papperslager (KP)
Karlshamn
Rosengården
VC
Tryckserie 174
Sagokonst/Grafisk Konst

Postgångna från 1945 och framåt.

1
Sagokonst
Karlskrona
Klockstapeln
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
2
Sagokonst
Karlskrona
???
VC
3
Sagokonst
Karlskrona
Carl XI staty
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
4
Sagokonst
Karlskrona
"Eko" Hoglands park
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
5
Sagokonst
Karlskrona
Hoglands park
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
6
Sagokonst
Karlskrona
Båtsmansstugor, Björkholmen
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
7
Sagokonst
Karlskrona
Rosenbom
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
8
Sagokonst
Ronneby
Motiv från Ronnebyån
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
9
Sagokonst
Ronneby
Vattenfallet
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
10
Sagokonst
Ronneby
Brunnshotellet
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
11
Sagokonst
Karlskrona
Borgmästarefjärden
VC
Karlskrona Papperslager (KP)

NB: Samma titel, annan vy när numret är producerat av Grafisk Konst
12
Sagokonst
Karlskrona
Landshövdingsresidenset
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
13
Sagokonst
Karlskrona
Hoglands park
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
14
Sagokonst
Karlskrona
Fredrikskyrkan
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
15
Sagokonst
Karlskrona
Skeppsbron
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
16
Sagokonst
Karlskrona
Wachtmeisterstatyn
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
17
Sagokonst
Karlshamn
Kyrkan
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
18
Sagokonst
Karlshamn
Torget, Böljelek
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
19
Sagokonst
Karlshamn
Rosengården
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
20
Sagokonst
Karlshamn
Rosengården
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
21
Sagokonst
Karlshamn
Hamninloppet
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
22
Sagokonst
Karlshamn
Hamnen
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
23
Sagokonst
Karlshamn
Mieån
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
24
Sagokonst
Karlshamn
Mieån
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
25
Sagokonst
Karlshamn
Mieån
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
26
Sagokonst
Karlshamn
Samrealskolan
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
27
Sagokonst
???
???
VC
28
Sagokonst
???
???
VC
29
Sagokonst
???
???
VC
30
Sagokonst
???
???
VC
31
Sagokonst
???
???
VC
32
Sagokonst
???
???
VC
33
Sagokonst
Karlskrona
Konserthusteatern
VC
34
Grafisk Konst
Karlskrona
Stortorget
VC
Ultraförlaget

Postgångna från 1950 och framåt.

1
Ultraförlaget
Karlskrona
Klockstapeln
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
2
Ultraförlaget
Karlskrona
Stortorget
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
3
Ultraförlaget
???
???
VC
4
Ultraförlaget
???
???
VC
5
Ultraförlaget
Karlskrona
Torget
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
6
Ultraförlaget
Karlskrona
Båtsmansstugor, Björkholmen
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
7
Ultraförlaget
Karlskrona
Rosenbom
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
8
Ultraförlaget
???
???
VC
9
Ultraförlaget
Karlskrona
Kungsbron-Erik Dahlbergs Statyn
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
10
Ultraförlaget
Karlskrona
Lars-Petter-stugan, Vämöparken
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
11
Ultraförlaget
???
???
VC
12
Ultraförlaget
???
???
VC
13
Ultraförlaget
???
???
VC
14
Ultraförlaget
???
???
VC
15
Ultraförlaget
???
???
VC
16
Ultraförlaget
Karlskrona
Landbron
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
17
Ultraförlaget
Karlskrona
Bautastenen Vämö
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
18
Ultraförlaget
Karlskrona
Läroverket
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
19
Ultraförlaget
???
???
VC
20
Ultraförlaget
???
???
VC
21
Ultraförlaget
???
???
VC
22
Ultraförlaget
???
???
VC
23
Ultraförlaget
???
???
VC
24
Ultraförlaget
???
???
VC
25
Ultraförlaget
???
???
VC
26
Ultraförlaget
???
???
VC
27
Ultraförlaget
???
???
VC
28
Ultraförlaget
???
???
VC
29
Ultraförlaget
Karlskrona
Björkholmen
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
30
Ultraförlaget
???
???
VC
31
Ultraförlaget
???
???
VC
32
Ultraförlaget

Ronneby
VC
Karlskrona Papperslager (KP)

Motiv från Ronneby
Obegagnade - ca 1950

101
Ultraförlaget
Ronneby
Brunnshotellet
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
102
Ultraförlaget
Ronneby
Ronneby Brunn Källan
VC
Karlskrona Papperslager (KP)
103
Ultraförlaget
???
???
VC
104
Ultraförlaget
Ronneby
Torgparken
VC
Karlskrona Papperslager (KP)

Motiv från Nättraby
Obegagnade - ca 1950

301
Ultraförlaget
???
???
VC
302
Ultraförlaget
Nättraby
Kyrkan
VC
Karlskrona Papperslager (KP)