Sagokonst & Grafisk Konst utgivning av vykort

Denna är ingångssidan till min samling av färgfotografi vykort
från förlagen Sagokonst och Grafisk Konst.

Utgivningen spänner över en 30 års period från mitten av 1930-talet fram till slutet av 1960-talet.

Sagokonst gav ut vykort från ca 1935 fram till de första åren på 1950-talen. Därefter så utgavs korten med förlagsbeteckning Grafisk Konst. Om detta är ett nytt förlag som helt enkelt köpte upp Sagokonst eller ett namnbyte har jag ingen aning om. Helt klart är dock att rättigheten till de tidigare Sagokonst utgivna vykorten gick över till Grafisk Konst.

Följ länkarna över minibilderna nedan för att komma till vykorten.

Sagokonst
Serie K
Detta är den tidigaste serien. Serien gavs ut runt år 1935 och innehåller topografiska motiv från hela Sverige, företrädesvis dock från Stockholm och Göteborg.
Flertalet av korten är fotograferade av civilingenjör G. W:son Cronquist.
Serien innehåller även en del icke topografiska motiv.

Nummer 1-107

Serie K - gamla formatet

VC
Sagokonst & Grafisk Konst
10K "serien"

Den här serien som jag kallar 10K (läs 10.000) må vara en efterhandskonstruktion. Men jag tror att jag har en poäng när jag säger att det går att logiskt koppla ihop en utgivning från nummer 1 till nummer 10.000. En utgivning som i så fall spänner över 20 år.

Så här resonerar jag.

1)
Nummer 1-1160 utgörs av den Sagokonst serie som utgavs åren 1940-1949. Numren har suffix 50, dvs på korten är numren angivna som 50/1 upp till 50/1160 i det nedre vänstra hörnet på baksidan. Korten var utgivna i det gamla formatet 9x14 cm.

2)
År 1950 fortsatte Sagokonst sin utgivning från nummer 1161 men tog bort suffixet 50 som jag tror utgjorde en markering mot det kommande 50-talet när utgivningen startade 1940. Utgivningen fortsatte i Sagokonsts regi t.o.m. nummer 1960, fortfarande i det gamla formatet.

3)
Någon gång i början på 1950-talet så uppgick Sagokonst i Grafisk Konst (eller så var det att man helt enkelt bytte namn ...). Nåväl, vykortsutgivningen fortsatte i Grafisk Konst regi från nummer 1961. Mot mitten av 1950-talet så slog kort i A6 formatet igenom. Så på väg upp mot nummer 3000 så finns kort både i det gamla formatet, i A6 format med rak kant (med och utan vit kant) samt i A6 format med den för tiden nya vågiga kanten.

4)
För nummer över 3000 är det mer eller mindre vykort i A6 format med den vågiga kanten som dominerar. Någonstans på 1960-talet så ändrar Grafisk Konst namn till Grako. Jag tror dock att merparten av korten upp mot nummer 10.000 har beteckningen Grafisk Konst.

Det finns dock en hake med mitt resonemang.
I nummerspannet 6001-7000 har jag endast vykort som har ett huvudnummer samt ett delnummer, typ 6xxx-y.
I nummerspannet 7001-8000 saknar jag hittills helt vykort.
Hmmm ...

Så här samlar jag.

Framförallt har samlandet koncentrerats på det gamla formatet, vilket innebär ungefär upp till nummer 2600. För högre nummer så har jag bara sporadiska vykort.

Till A6 korten

Nummer 1-1160

[~90%]

10K - Steg 1
Sagokonst serie 50/x - gamla formatet

VC

Nummer 1161-1960

[~84%]

10K - Steg 2
Sagokonst serie - gamla formatet

VC

Nummer 1961-3000

[~46%]

10K - Steg 3
Grafisk Konst serie - blandade format

VC
Sagokonst & Grafisk Konst
Annan egen utgivning

Två "serier" till.

Serien med "Samer & Fjäll" är nog i själva verket minst två olika serier. En Sagokonst serie
(nummer 1-46, och en Grafisk Konst serie (A6 med vit rak kant) nummer 51-89.

Stockholmsmotiv mm innehåller inte bara Stockholmskort. Även kort från Gripsholm, Haparanda, Nybro, Visby samt Östersund/Frösön finns med. En hel bilder är från Skansen i Stockholm.
Här finns även en serie i serien, nämligen "Under Stadens Broar". Utgörs förmodligen av kort man kunde köpa i samband med en båtfärd just under Stockholms broar.

Nummer 1-89

Samer & Fjäll

VC

Nummer 101-568

Stockholmsmotiv m.m.

VC
Sagokonst: annan egen utgivning

Sagokonst har också givit ut ett antal andra serien än vad som presenterats ovan.

Här visas en fyra "egna" serier, eller vad jag ska kalla det ...

Nummer 600-613

Svenska fjällmassiv från luften

VC

Nummer 31-40

1940-tals interiörer

VC

Nummer 53-59

Kungligt

VC

Nummer 300-309

Barnkort

VC
Grafisk Konst: annan egen utgivning

Även Grafisk Konst har givit ut andra serier än de som visats ovan.

I det följande visas fyra "egna serier".

Serie 54
Nummer 1-57

hand-kolorerade kort i gamla formatet

VC

Serie 55
Nummer 1-16

färgfotokort i A6 format

VC

Serie 64
Nummer 1-4

hand-kolorerade kort i gamla formatet

VC
VC
Sagokonst & Grafisk Konst
Producerat för andra förlag

Sagokonst, senare Grafisk Konst, har producerat kort för ett flertal förlag. Två av de största kunderna var Berndt Johnssons förlag i Malmö och Karlskrona Papperslager.

Berndt Johnsson, Malmö

[Sagokonst & Grafisk Konst]

VC

Karlskrona Papperslager (KP)

[Sagokonst & Grafisk Konst]

VC
VC
VC

L. B. N.

[Sagokonst]

VC
VC
VC

AB Linjebuss

[Grafisk Konst]

VC
VC
Sagokonst & Grafisk Konst
Kort som inte passar in ...
Här samlar jag kort som åtminstone för stunden inte med enkelhet passar in i någon av de ovan presenterade kategorierna.
VC