Sidorna senast uppdaterade den 4 april 2023

Vykortsbrev i Sverige

I min samling har jag vykortsbrev från sex olika förlag i Sverige:
Grafisk Konst, Göteborgs Nya Konstförlag, Nordisk Konst, Pressbyrån, Sagokonst, Ultraförlaget och Åhlén & Holm.

Det tidigaste postgångna vykortsbrevet jag har är Pressbyråns VB 281 (Härnösand. Nybron) som är stämplat 23 augusti 1949.
Pressbyrån är också det förlag jag har sett överlägset flest vykortsbrev ifrån.

Antal vykortsbrev i min samling: 118

Notera följande:
Håll muspekaren över bilden för att få se data om vykortet.
Klicka på miniatyrbilderna nedan så får du upp större bilder. Du kan sedan välja att ligga kvar i storbildsformat och stega dig igenom serien, alternativt utnyttja "slide show" funktionen.

Grafisk Konst

Sagokonst/Grafisk Konsts utgivning kännetecknas av att numret inleds med "KB", Kortbrev.
Grafisk Konsts utgivning kan (hittills) indelas i fem grupper.

1) Denna grupp har förlagsmärkningen "GRAFISK KONST" och med mindre bokstäver "SAGO-KONST".
Bildtext och nummer på framsidan. Förlagsinfo på adressidan.
Nummer <500. Högsta kända 1149.
4 kort i samlingen. Ett obegagnat, två postgångna 1953, ett förefaller ej att vara postgånget.

2) Denna grupp har förlagsmärkningen a: "GRAFISK KONST", alternativt b: "Grafisk Konst" eller c: "AB Grafisk Konst, Stockholm.
För 2a och 2c gäller bildtext och nummer på framsidan. Förlagsinfo på adresssidan.
För 2b gäller att all information finns på adressidan. Framsidan har bara bilden.
Nummer >500. Högsta kända 574.

3) Denna grupp har förlagsmärkning "Grafisk konst" eller så saknas denna helt.
All information finns på adressidan. Framsidan har bara bilden.
Nummer >3000. Högsta kända 3213.
Postgångna 1962-1964.

4) Denna grupp har en förlagsmärkning "Grafisk Konst".
Hälsningskort, 5-bilders.
All information finns på adressidan. Framsidan har bara bilden.
Ett kort (KB 100), postgånget 1962.

5) Denna grupp har en förlagsmärkning "Grafisk konst".
All information finns på adressidan. Framsidan har bara bilden.
Jag har två kort i samlingen, ett obegagnat och ett postgånget 1966.
Verkar vara en serie med grundnumret 2037/x, därefter ett undernummer x (1, 2, 3, osv.).

Grupp 1
KB 245
GRAFISK KONST
SAGO-KONST
STOCKHOLM
VAKTPARADEN
VC
Obegagnat
KB 298
GRAFISK KONST
SAGO-KONST
STOCKHOLM
KUNGSGATAN OCH KUNGSTORNEN
VC
11 mars 1953
KB 422
GRAFISK KONST
SAGO-KONST
Stockholm
Stadshusets Trädgård
VC
10 november 1953
(OBS: kantklippt)
KB 1149
GRAFISK KONST
SAGO-KONST
Visby
M/S Gotland i inre hamnen
VC
Skrivet o frankerat, ej postgånget?
Grupp 2
KB 508
GRAFISK KONST
STOCKHOLM
KUNGL. SLOTTET. VAKTAVLÖSNINGEN
VC
Obegagnat
KB 530
Grafisk Konst
Stockholm
Karl XII:s torg och
operan
VC
3 november 1961
KB 573
AB Grafisk Konst, Stockholm

Stockholm
Riksdagshuset
VC
25 juli 1959
KB 574
AB Grafisk Konst, Stockholm

Stockholm
Slussen
VC
14 oktober 1959
Grupp 3
KB 3113
Grafisk Konst
Stockholm
Skeppsbron från Katarinahissen
VC
Obegagnat
KB 3115
Grafisk Konst
Stockholm
Kungl. Slottet
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
KB 3212
Förläggare ej nämnt
Stockholm
Utsikt från Mosebacke över
Slussen och Gamla Sta´n
VC
13 mars 1962
KB 3213
Förläggare ej nämnt

Stockholm
Kungl. Slottet
VC
26 oktober 1964
KB 3214
Förläggare ej nämnt

Stockholm
Hötorgs-City
VC
11 mars 1953
Grupp 4
KB 100
Grafisk Konst
Hälsning från Visby
VC
26 juni 1962
Grupp 5
Vykortet intill har samma fotografi som A6 seriens 37/24.
2037/1
Grafisk konst
Göteborg
"Paddans" tilläggsplats
VC
19 december 1966
2037/4
Grafisk konst
Göteborg
Hamnen
VC
Obegagnat
Göteborgs Nya Konstförlag

Jag har två vykortsbrev i samlingen. Nummer 648 och 659. Oklart hur många som finns.
Numren kan relateras med Göteborgs (Nya) Konstförlags färgkortserie.
648 i gamla formatet (obegagnat), och 659 i A6 formatet postgånget 1959.
Oklart om 659 finns utgivet i gamla formatet. Högsta numret jag har sett är 658!

Observera att vykortsbreven har olika layout. 648 har titeltext och nummer på bildsidan, medan 659 har det på adressidan!

KB 648
A/B Göteborgs Nya Konstförlag
Göteborg Liseberg
Spegeldammen med Värdshuset och Huvudrestaurangen
VC
Obegagnat
KB 659
A/B Göteborgs Nya Konstförlag
Göteborg
Skeppsbron
VC
Obegagnat
Nordisk Konst

Jag har sex vykortsbrev i samlingen. Dessa med nummer 201-203, 209, 214 och 216, nummer som kan relateras tillbaka till Nordisk Konsts färgkortserie, men då med helt andra nummer.

Oklart hur många nummer som ingår i Nordisk Konsts vykortbrevserie.

201
Nordisk Konst

STOCKHOLM
Kungl. Slottet
VC
Obegagnat
= 6010/41 i färgkortsserien
202
Nordisk Konst
STOCKHOLM
Konserthuset med Milles
Orfeus-staty
VC
Obegagnat
= 6010/45
203
Nordisk Konst
STOCKHOLM
Motiv från Slussen med Katarinahissen
VC
Obegagnat
oklart vilket nummer i färgkortserien som detta vykortsbrev motsvarar
209
Nordisk Konst
STOCKHOLM
Utsikt från
Stadshusets torn
VC
7 januari 1955
= 6010/56 i färgkortsserien
214
Nordisk Konst
STOCKHOLM
Utsikt över Strömmen med Norrbro och Grand Hôtel
VC
5 december 1952
= 6010/61 i färgkortsserien,
dock något mer beskuren
216
Nordisk Konst
STOCKHOLM
Utsikt över
Stadshusträdgården
VC
23 augusti 1960
oklart vilket nummer i färgkortserien som detta vykortsbrev motsvarar
Pressbyrån

Pressbyrån utgivning kännetecknas av att numret inleds med "VB", Vykortsbrev.

Pressbyrån var tidigt ute. Redan 1949 startade man utgivningen. Under introduktionsåret såldes ca 100.000 exemplar av dessa kort.
[Källa: Arne Sandström. Samlarbladet nr 3, Vykortets hsitoria - Pressbyrån, Alga & Klaraberg, 2016-03-01]

Detta är det förlag jag i särklass har flest vykortsbrev ifrån. Motiv och nummer för dessa är samma som för färgkorten i gamla formatet.
Vykortsbreven finns utgivna både med de gamla filialnumren (30 möjliga serier) och med den nya avdelningsnumreringen (28 möjliga serier).
[Se min sida om Pressbyråns vykort i gamla formatet]

Inte alla filialer/avdelningar gav ut vykortsbrev. I dagsläget har jag vykortsbrev från 18 av 30 filialer, men endast 2 av 28 avdelningar. Utgivningen lär ha upphört 1964 och det förklarar att det är så få avdelningsnumrerade vykortsbrev jag ser, intresset hos allmänheten hade svalnat.

För Pressbyråns vykortsbrev finns tre olika förlagsangivelser.
Jag antar typ 1 är den äldsta, sedan användes typ 2, och den sista som användes var typ 3.
Många vykortsbrev finns utgivna i flera versioner, dvs med olika förlagsangivelser.

Förlagsmärkning på adresssidan, typ 1
Förlagsmärkning på
adresssidan, typ 2
Förlagsmärkning på adresssidan, typ 3

Merparten av mina vykortsbrev från Pressbyrån är postgångna 1950-1962.
Det "äldsta" 23 augusti 1949, det "yngsta" 14 maj 1969, 5 år efter att de hade slutat att ges ut!

Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 10
VB 101
Pressbyrån
Boden
Kyrkan med kyrkstugorna
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 102
Pressbyrån
Luleå
Stadsparken och Domkyrkan
VC
16 juni 1950
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 12
VB 1273
Pressbyrån
Leksand
Utsikt över Sjugare by och sjön Opplimen
VC
19 juni 1958
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 13
VB 134
Pressbyrån
Borås
Rådhuset
VC
19 juni 1958
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 14
VB 147
Pressbyrån
Strängnäs
från
Mälaren
VC
21 juni 1955
Logotyp 3
VB 1416
Pressbyrån
Eskilstuna
Nybron med Milles fontän
"Jona och Valfisken"
VC
6 augusti 1958
Logotyp 3
VB 1419
Pressbyrån
Eskilstuna
Fristadstorget med
"Arbetets ära"
VC
30 december 1952
Logotyp 3
VB 1422
Pressbyrån
Södertälje
Maren
VC
20 xxx 1953
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 19
OBS! Numren på vykortsbreven stämmer för de lägre numren INTE överens med numren i Pressbyråns färgkortserie F. 19.
Bilderna finns, men med andra nummer.
Dvs av någon anledning har numren ändrats.
VB 191
Svenska Pressbyrån

GÖTEBORG
HAMNEN
VC
9 april 1951
Bilden = gamla formatets F. 199
Logotyp 1
VB 193
Pressbyrån
Göteborg
Gustaf Adolfs torg med
Börsen
VC
5 juli 1951
Bilden = gamla formatets F. 196
Logotyp 3
VB 194
Pressbyrån
Göteborg
Stora Hamnkanalen med
Kristine kyrka
VC
4 april 1952
Bilden = gamla formatets F. 193
Logotyp 3
VB 195
Pressbyrån
Göteborg
Trädgårdsföreningens
Restaurant
VC
Obegagnat
Bilden = gamla formatets F. 198
Logotyp 1
VB 196
Pressbyrån
Göteborg
Gustaf Adolfs torg med
Rådhuset
VC
28 juli 1954
Bilden = gamla formatets F. 195
Logotyp 3
VB 1936
Pressbyrån
Göteborg
Vallgraven
VC
Obegagnat
Bilden = samma som gamla formatets F. 1936
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 20
VB 2024
Pressbyrån
Varberg
Fästningen
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 2028
Pressbyrån
Falkenberg
Tullbron
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 27
VB 277
Pressbyrån
Hälsingborg
Kärnan
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 28
Det tidigast postgångna vykortsbrevet i min samling ser du här till höger, 23 augusti 1949.
VB 281
Svenska Pressbyrån
Härnösand
Nybron
VC
23 augusti 1949
Logotyp 1
VB 282
Svenska Pressbyrån
Härnösand
Skeppsbron
VC
Obegagnat
Logotyp 1
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 29
VB 296
Pressbyrån
Jönköping
Rådhuset
VC
19 augusti 1959
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 30
VB 302
Pressbyrån
Kalmar
Slottet
VC
30 juli 1956
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 32
VB 3214
Pressbyrån
Åmål
Parti av Ån
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 3226
Pressbyrån
Årjäng
Torget
VC
16 maj 1954
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 37
VB 374
Svenska Pressbyrån
Linköping
Folkungamonumentet med Folke Filbyter
VC
13 september 195(2)
Logotyp 2
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 38
VB 3829
Pressbyrån
Malmö
Karl X Gustafs staty med
Rådhuset i bakgrunden
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 3847
Pressbyrån
Lund
Universitetsfontänen med Akademiska Föreningen
VC
24 januari 1957
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 51
VB 5111
Pressbyrån
Skara
Domkyrkan
VC
6 juni 1950
Logotyp 3
VB 5113
Pressbyrån
Skövde
"Gyllen"
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 5114
Pressbyrån
Skövde
Parti från Hertig Johans Torg
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 55
VB 5540
Pressbyrån
Vänersborg
Torgbrunnen
VC
14 juli 1955
Logotyp 3
VB 5555
Pressbyrån
Uddevalla
Kungstorget och klocktornet
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 56
VB 561
Pressbyrån
Uppsala
Domkyrkan från Slottsbacken
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 59
VB 5921
Pressbyrån
Visby
Norderport från
S:t Nicolaus
VC
3 januari 1960
Logotyp 3
VB 5929
Pressbyrån
Visby
S:t Nicolaus. Scen ur musik-skådespelet "Petrus de Dacia"
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 62
VB 621
Pressbyrån
Enköping
Båthamnen
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 626
Pressbyrån
Västerås
Parti från Svartån
VC
12 augusti 1950
Logotyp 3
VB 628
Pressbyrån
Fagersta
Kyrkan i Västanfors
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 64
VB 644
Pressbyrån
Örebro
Parti av Slottet och Kanslibron
VC
22 juni 1954
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 70
För denna serie blir det tydligt att vykortsbreven getts ut i flera upplagor. Förmodligen vid den första utgivningen är förlagsangivelsen av typ 1, för att vid senare nytryckning bli typ 2 och 3. Två av numren jag har finns med två olika förlagsangivelser.
Oklart hur långt upp i nummerserien förlagsangivelse typ 1 går. Mitt högsta nummer VB 7054.
För stunden antar jag att numren VB 701-7054 finns utgivna med alla tre förlagsangivelserna!
VB 701
Pressbyrån
Stockholm
Kungl. Slottet
VC
9 oktober 1961
Logotyp 3
VB 702
Pressbyrån
Stockholm
Stadshuset
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 703
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Stadshuset
VC
17 maj 1952
Logotyp 2 (även 3)
VB 704
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Gust. Adolfs torg m Kungl. Operan
VC
28 maj 1951
Logotyp 2
VB 706
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Riddarhuset
VC
Obegagnat
Logotyp 1
VB 708
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Hamngatan, Kungl. Dramatiska Teatern
VC
11 augusti 1950
Logotyp 1
VB 709
Svenska Pressbyrån

Stockholm
Grand Hôtel
VC
23 oktober 1957
Logotyp 2
VB 7010
Svenska Pressbyrån

Stockholm
Södra Blasieholmshamnen
VC
Obegagnat
Logotyp 1 (även 2)
VB 7014
Svenska Pressbyrån

Stockholm
Norr Mälarstrand
VC
22 maj 1956
Logotyp 2
VB 7015
Pressbyrån

Stockholm
Slussen med Katarinahissen
VC
23 juni 1954
Logotyp 3
VB 7016
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Konserthuset och Carl Milles "Orfeusgrupp"
VC
3 juni 1962 (typ 2)
Logotyp 1 och 2
VB 7017
Pressbyrån
Stockholm
Nybroplan och Strandvägen
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 7018
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Stadshusträdgården
VC
24 juni 1954
Logotyp 3
VB 7019
Pressbyrån
Stockholm
Stadshusträdgården
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 7023
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Vasagatan med
Centralstationen
VC
Obegagnat
Logotyp 1
VB 7024
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Tegelbacksviadukten och
Stadshuset
VC
9 december 1952
Logotyp 1
VB 7025
Pressbyrån
Stockholm
Kungl. Operan och
Jakobs kyrka
VC
21 april 1964
Logotyp 3
VB 7027
Svenska Pressbyrån

Stockholm
Slussen
VC
Obegagnat
Logotyp 1
VB 7029
Pressbyrån
Stockholm
Strömbron och S. Blasieholmshamnen
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 7030
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Norrbro och Kungl.
Operan
VC
3 september 1952
Logotyp 1
VB 7031
Pressbyrån

Stockholm
Strömparterren
VC
8 september 1952
Logotyp 3
VB 7032
Pressbyrån
Stockholm
Strömparterren med
"Solsångaren"
VC
27 februari 1952
Logotyp 3
VB 7033
Pressbyrån
Stockholm
Rådhuset
VC
Obegagnat
Logotyp 1
VB 7034
Pressbyrån
Stockholm
Västerbron
VC
Obegagnat
Logotyp 1 (även 3)
VB 7035
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Västerbron
VC
17 oktober 19(49)
Logotyp 1
VB 7036
Svenska Pressbyrån
Stockholm
Nybroviken
VC
6 maj 1957
Logotyp 1
VB 7044
Pressbyrån
Stockholm
Skeppsbron med Kungl. Slottet
VC
6 juli 1952
Logotyp 3
VB 7045
Pressbyrån
Stockholm
Södersjukhuset
VC
26 mars 1956
Logotyp 3
VB 7046
Pressbyrån
Stockholm
Riksdagshuset
VC
8 oktober 1954
Logotyp 3
VB 7048
Pressbyrån
Stockholm
Tessinparken
VC
Obegagnat
Logotyp 3
VB 7049
Pressbyrån
Stockholm
Utsikt från Stadshustornet
VC
14 maj 1969
Logotyp 3
VB 7054
Pressbyrån
Stockholm
Gustafs Adolfs torg med Operan
VC
Obegagnat
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet filialserie nr 71
VB 711
Svenska Pressbyrån
Drottningholm. Slottet
VC
Obegagnat
Logotyp 1
VB 7112
Pressbyrån
Gebers Konvalescenthem
VC
10 augusti 1958
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet avdelningsserie nr 77
OBS! Numret på vykortsbrev VB 775 stämmer INTE överens med numret i Pressbyråns färgkortserie F. 19. Bilden finns som nr F 198.
De högre numren stämmer, dvs bilden är identisk med motsvarande nummer i färgserien.
VB 775
Pressbyrån

Göteborg
Trädgårdsföreningens Restaurant
VC
28 juli 1956
Logotyp 3
VB 7727
Pressbyrån
Göteborg
Götaplatsen med Stadsteatern samt Park Avenue Hotel
VC
31 januari 1956
Logotyp 3
VB 7732
Pressbyrån

Göteborg
Stora Hamnkanalen
VC
13 januari 1956
Logotyp 3
VB 7743
Pressbyrån

Göteborg
Hamnen
VC
28 juni 1956
Logotyp 3
Pressbyrån - gamla formatet avdelningsserie nr 24
VB 2450
Pressbyrån
Visby
Snäckgärdsbaden. Badviken
VC
2 november 1955
Logotyp 3
Sagokonst

Sagokonst/Grafisk Konsts utgivning kännetecknas av att numret inleds med "KB", Kortbrev.

Jag har fem vykortsbrev i min samling med förlagsbeteckning "SAGOKONST". Man använde samma nummer som för de utgivna vykorten i gamla formatet. Samma bilder, samma nummer återfinns i Sagokonsts vykortsutgivning.
Vykortsbreven är postgångna 1950 (två) och 1960 (två).

Sagokonst - gamla formatet
KB 119
SAGOKONST
RIDDARHUSET
STOCKHOLM
VC
8 augusti 1950
KB 251
SAGOKONST
SKEPPSBRON
STOCKHOLM
VC
4 april 1960
KB 277
SAGOKONST
KUNGL. OPERAN
STOCKHOLM
VC
18 maj 1960
KB 297
SAGOKONST
STOCKHOLM
RIKSDAGSHUSET OCH NORRBRO
VC
Obegagnat
KB 299
SAGOKONST
STOCKHOLM
UTSIKT FRÅN SÖDER
VC
28 juni 1950
Ultraförlaget

Jag har nio vykortsbrev i samlingen.
Ett förmodat tidigt (även om det använts på 1970-talet) med nr 211 VB.
Med beteckningen UN, sju inom spannet nr 57-94. Numren implicerar att flera vykortsbrev borde finnas ...
Notera att layouten är något olika. Nummer 57, 64 och 66 har titel och nummer på bildsidan vilket de övriga inte har.
Vidare finns ingen Ultra logotyp på adressidan på nummer 69 och 75, annars identisk layout som för nummer 73, 84 och 94.
Postgångna 1961-1964.

211 VB
Ultraförlaget
Ritsemjokk lappläger
AKKA "Lapplands Drottning" i bakgrunden
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
(Frimärket utgivet 1971)
UN nr 57
Ultraförlaget
STOCKHOLM
Kungl. Operan och
Karl XII:s torg
VC
26 september 1957
UN nr 64
Ultraförlaget
Stockholm
Kungl. Dramatiska
Teatern
VC
23 augusti 1961
UN nr 66
Ultraförlaget
Stockholm
Utsikt över Strömmen mot Grand Hotell och Natioanl Museum
VC
27 april 1961
UN nr 69
Förläggare ej nämnt
STOCKHOLM
Utsikt över Skeppsbron
VC
Obegagnat
UN nr 73
Ultraförlaget
Stockholm
Hötorgscity med Konserthuset
VC
7 juli 1964
UN nr 75
Förläggare ej nämnt
Stockholm
Norr Mälarstrand
VC
Obegagnat
UN nr 84
Ultraförlaget
Stockholm
Slussen
VC
Obegagnat
UN nr 85
Ultraförlaget
Stockholm
Utsikt från Riksdagshuset
VC
Obegagnat
UN nr 94
Ultraförlaget
Stockholm
Stadshuset
VC
Obegagnat
Åhlén & Holm

Två vykortsbrev finns i samlingen. Numret är på det ena är 4136/42, det andra är onumrerat. Åhlén & Holms 4136-numrering är ganska knepig ...
Jag har ett antal vykort i gamla formatet med nummer som startar med detta prefix. Numret efter "4136/xx" verkar vara relaterat till orten. Dvs flera vykort har samma nummer. Hur det är med vykortsbreven får framtiden utvisa.
Det ena vykortsbrevet är obegagnat, det andra postgånget 1954.

4136/42
Åhlén & Holm AB
STOCKHOLM
RIKSDAGSHUSET
VC
Obegagnat
Onumrerat
Åhlén & Holm AB
Stockholm
Kungsgatan med Kungstornen
VC
29 juni 1954