ELSEWHERE
Landskapet Bohuslän
The province of Bohuslän

Uppdaterad/Updated: Januari/January 27, 2022

Bohuslän

Vi har rest till Bohuslän några gånger. Dels hälsat på vänner på Lavö (Orust), dels en resa till Kosteröarna,
samt med vänner en nöjestur och en BULB (golf).
Resorna/områdena presenteras kommunvis i olika bildcollage.
Sist på denna sida finns en sammanfattning av våra naturobservationer, samt en del naturbilder!

The province of Bohuslän

We have travelled a few times to Bohuslän. Mostly we have visited friends at Lavö (Orust), but we also have made trip to the Koster Islands, a leisure trip with our friends and a golf trip (BULB).
The trips/areas are presented in different image collections.
At the bottom on this page page our nature observations are listed, together with some photographs.

PLEASE READ THIS!

All these pictures are taken by us and can not be used without our written OK.
If you want to use a picture in any way, we do want that you contact us. This includes use on social medias, own web pages, publication and in any kind of commercial use. Please respect this!

Alla bilder på denna sida är tagna av oss och kan inte användas utan vårt skriftliga bifall.
Om du vill använda en bild på något sätt, vill vi att du kontaktar oss. Exempel på användning är social medier, egna websidor, publikation eller alla former av kommersiell användning. Var vänlig och respektera detta!

Leif and/och Barbro Gustafsson

***

Please click on the miniatyre pictures and they will appear in larger format.
You can also chose to remain in large format and see the pictures as a slide show.

Om du klickar på minatyrbilderna så visas de i större format.
Du kan då också välja att stanna kvar i det större formatet och se bilderna i en följd.

ENJOY!

Kommuner / Counties

Göteborg (delvis/partly), Kungälv, Lilla Edet (delvis/partly), Lysekil, Munkedal (delvis/partly), Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad,
Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö.

Fler Bohusländska vykort i färg från tiden ca 1940-1960 hittar du här.

Famgus Vykort - Bohuslän

Kommunen/County LYSEKIL
Lysekil indelas i följande 5 distrikt: Brastad, Bro, Lyse, Lysekil och Skaftö.
Spelade golfklubbar i Lysekils kommun

Spelade golfbanor (livslista)/Played golf courses (life list)
SKAFTÖ GOLFKLUBB
Besök/Visit: 2009, 2017

Vi har spelat banan två gånger, ena gången som del av BULB 2009, andra gången under en Västkustresa med vännerna Björn och Ulla.

Bild på banguide saknas.

An image of the course layout is missing.

We have played this golf course twice, once 2009 as part of BULB, the second time together with our friends Björn and Ulla during a trip to the west coast of Sweden.
INGA BILDER/NO PHOTOS
Kommunen/County ORUST
Orust indelas i följande 10 distrikt: Gullholmen, Käringön, Långelanda, Mollösund, Morlanda, Myckleby, Röra, Stala, Tegneby och Torp.
Besökta naturområden i Orusts kommun

Besökta naturreservat (Sverige)/Visited nature reserves (Sweden)

KOLLUNGERÖD VATTEN
Besök/Visit(s)
2017

Vi besökte naturreservatet tillsammans med våra vänner Björn och Ulla under en resa till Västkusten.
We visited the Nature Reserve together with our friends Björn and Ulla during a trip to the west coast of Sweden.

INGA BILDER/NO PHOTOS

Besökta naturreservat/Visited Nature Reserves

DISTRIKTET GULLHOLMEN (ORUST KOMMUN)

GULLHOLMEN

xxx

DISTRIKTET KÄRINGÖN (ORUST KOMMUN)

KÄRINGÖN

Käringön ligger längst ut i den Bohusländska skärgården. Utanför ligger Måseskär och utanför Måseskär ligger det öppna havet. Vi kom hit med Västtrafiks båt från Tuvesvik via Gullholmen, och for tillbaka samma dag, samma väg.

Käringön is situated in far out in the Bohuslän archipelago. Outside the island you find Måseskär with it's lighthouse. Outside of Måseskär is the open sea. We travelled with Västtrafik from Tuvesvik, via Gullholmen, and went back the same day, the same route.

Besök/Visit: 2021
Vi besökte Käringön 2021 under ett besök hos familjen Lidström på Lavö.
We visited Käringön 2021 during a visit to the Lidström family at Lavö.
Middagen intogs på Peterson's Krog. Tack Ulrika!
Dinner at Peterson's Krog. Thank You Ulrika!
Augusti/August 24, 2021
Inloppet till Käringön
Approaching Käringön
Augusti/August 24, 2021
Hus på Käringön
Houses on Käringön
Augusti/August 24, 2021
Hus på Käringön
Houses on Käringön
Augusti/August 24, 2021
Hus på Käringön
Houses on Käringön
Augusti/August 24, 2021
Hus på Käringön
Houses on Käringön
Augusti/August 24, 2021
Vy mot hamnen
View towards the harbour
Augusti/August 24, 2021
"Käringen"
The "lady" herself
Augusti/August 24, 2021
Manet
Jellyfish
Augusti/August 24, 2021
Kunde inte motstå denna skylt
Could not resist this sign
Augusti/August 24, 2021
DISTRIKTET MORLANDA (ORUST KOMMUN)

LAVÖ

xxx

DISTRIKTET TEGNEBY (ORUST KOMMUN)

NÖSUND
Besök/Visit(s)
2017

Vi bodde på Nösunds Havshotell i tre nätter tillsammans med våra vänner Björn och Ulla under en resa till Västkusten 2017.
We stayed at Nösund's Sea Hotel for three nights together with our friends Björn and Ulla during a trip to the west coast of Sweden 2017.

Skylten
The Signpost
Juni/June 26, 2017
Restaurangen
The Restaurant
Juni/June 26, 2017
Vi bodde på övervåningen
We stayed at the top floor
Juni/June 26, 2017
SPA och havsbad
SPA and possibility for swim
Juni/June 26, 2017
En liten tupplur
A quick nap
Juni/June 26, 2017
Skön fikaplats
Nice place for a coffea
Juni/June 26, 2017
Kommunen/County STRÖMSTAD
Strömstad indelas i följande 6 distrikt: Hogdal, Lommeland, Näsinge, Skee, Strömstad och Tjärnö.
DISTRIKTET TJÄRNÖ (STRÖMSTADS KOMMUN)

KOSTERÖARNA

Kosteröarna är till stora delar ett naturreservat. Öarna är omgivna av Sveriges enda marina nationalpark, Kosterhavet.
För att komma hit tog vi båt från Strömstad till Ekenäs på Sydkoster.

The Koster Islands is a Swedish Nature Reserve. The islands are surrounded by Sweden's only marine National Park, the Koster Sea.
To get here you take a boat from Strömstad which arrives at Ekenäs on the island of Sydkoster.

Besök/Visit: 2012
Vi besökte Kosteröarna under några dagar i juli 2012. Vi hade hyrt en liten lägenhet/stuga i Ekenäs av en av Barbros kollegor. Under besöket vandrade vi mycket både på Sydkoster och Nordkoster.
We visted the Koster Islands during a few days in July 2012. We had rented a small flat/cottage from one of Barbro's colleagues. We walked a lot on the numerous hiking trails available, both on Sydkoster and Nordkoster.
Hamnen i Ekenäs
The harbour of Ekenäs
Juli/July 1, 2012
Anslagsstavla
Billboard
Juli/July 1, 2012
Solnedgång över Kosterhavet
Sunset over the Koster Sea
Juli/July 1, 2012
I skydd för regnet
Rain shelter
Juli/July 2, 2012
Vy från Sydkoster
View from Sydkoster
Juli/July 2, 2012
Havsutsikt
Sea view
Juli/July 2, 2012
Linfärjan mellan Kosteröarna
The line ferry between the islands
Juli/July 3, 2012
Strandpromenad
Walk along the shore
Juli/July 3, 2012
Kan man bada?
Is it warm enough to swim?
Juli/July 3, 2012
Livsnjutare
Enjoying life!
Juli/July 3, 2012
Kosters kyrka
The Koster Church
Juli/July 3, 2012
Borde varit där ...
Wish I was there ...
Juli/July 4, 2012
Sjöbod
Boathouse
Juli/July 4, 2012
Manet
Jellyfish
Juli/July 4, 2012
Kommunen/County TANUM
Tanum indelas i följande 8 distrikt: Bottna, Fjällbacka, Kville, Lur, Mo, Naverstad, Svenneby och Tanum.
Spelade golfklubbar i Tanums kommun

Spelade golfbanor (livslista)/Played golf courses (life list)
FJÄLLBACKA GOLFKLUBB
Besök/Visit: 2013

Vi har spelat banan en gång som del av
BULB 2013.

Bild på banguide saknas.

An image of the course layout is missing.

We have played this golf course once 2013 as part of BULB.
INGA BILDER/NO PHOTOS
UNESCO Världsarv i Tanums kommun

Besökta UNESCO världsarv/Visited UNESCO World Heritage Sites

HÄLLRISTNINGARNA I TANUM

Besök/Visit: 2017
Vi besökte världsarvet i Tanum, Hällristningarna, tillsammans med våra vänner Björn och Ulla under en resa till Västkusten.
We visited the UNESCO world heritage site in Tanum, the rock carvings, together with our friends Björn and Ulla during a trip to the west coast of Sweden.

Hällristningarna i Tanum
Rock carvings in Tanum
UNESCO World Heritage Site
Juni/June 29, 2017
Hällristningarna i Tanum
Rock carvings in Tanum
UNESCO World Heritage Site
Juni/June 29, 2017
Hällristningarna i Tanum
Rock carvings in Tanum
UNESCO World Heritage Site
Juni/June 29, 2017
Hällristningarna i Tanum
Rock carvings in Tanum
UNESCO World Heritage Site
Juni/June 29, 2017
DISTRIKTET FJÄLLBACKA (TANUMS KOMMUN)

FJÄLLBACKA

xxx

Besök/Visit: 2013
Vi besökte Fjällbacka i samband med BULB 2013. Bodde gjorde vi på Stora Hotellet vid Bryggan i Fjällbacka. Vi hann med både en stadsrundtur, middag på Bryggan och Bryggdans. Dagen efter spelade vi Fjällbacka GK (se nedan).
We visited Fjällbacka as part of BULB 2013. We stayed at Stora Hotellet, Bryggan Fjällbacka. In the afternoon and evening we managed a village tour, dinner at Bryggan, and dance at the harbour. The day after we played the Fjällbacka Golf Course (see below).
Södra Hamngatan i Fjällbacka
Main Street of Fjällbacka
Augusti/August 7, 2013
Översiktsbild, Fjällbacka
Overview of Fjällbacka
Augusti/August 7, 2013
Högt uppe ...
At high altitude ...
Augusti/August 7, 2013
Hamnen i Fjällbacka
The harbour of Fjällbacka
Augusti/August 7, 2013
Kungsklyftan
The King's Gorge
Augusti/August 7, 2013
Bryggdans
Dance in the harbour
Augusti/August 7, 2013
Kommunen/County TJÖRN
Tjörn indelas i följande 5 distrikt: Klädesholmen, Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.
DISTRIKTET KLÖVEDAL (TJÖRNS KOMMUN)

BJÖRHOLMEN

xxx

PILANE

I detta levande jordbrukslandskap finns boplatser från stenåldern och gravar från järnåldern tillsammans med konst i världsklass.

In this living agricultural landscape you will find remains from the stone age as well as burials from the iron age together with world class art.

Besök/Visit: 2021
Vi besökte Pilane Skulpturpark 2021 under ett besök hos familjen Lidström på Lavö.
We visited Pilane Sculpture Park 2021 during a visit to the Lidström family at Lavö.
Skulptur i Pilane 2021
Sculpture in Pilane 2021
Augusti/August 25, 2021
Skulptur i Pilane 2021
Sculpture in Pilane 2021
Augusti/August 25, 2021
Fat Convertible
Erwin Wurm, Austria
Augusti/August 25, 2021
Reflection on the presence of time
Maria Miesenberger, Sweden
Augusti/August 25, 2021
Moor Shadow Stack
Sean Scully, Ireland
Augusti/August 25, 2021
Zink Tanks
Sean Scully, Ireland
Augusti/August 25, 2021
Air Cage
Sean Scully, Ireland
Augusti/August 25, 2021
Himmel lätt och tung som bly
Jenny Carlsson, Sweden
Augusti/August 25, 2021
Giant of Salt
Coderech & Malavia
Augusti/August 25, 2021
Learning to fly
Coderech & Malavia
Augusti/August 25, 2021
Pool
Tony Cragg, United Kingdom
Augusti/August 25, 2021
Spring
Tony Cragg, United Kingdom
Augusti/August 25, 2021
Anna
Jaume Plensa, Spain
Augusti/August 25, 2021
Anna
Jaume Plensa, Spain
Augusti/August 25, 2021