Grafisk Konst, vykort i färg
Serie 64/x

Nedan visas vykort i färg från förlaget Grafisk Konst i 14x9 formatet.
Denna sammanställning innehåller Norrköpings vykort i serie 64.

Status 2010-05-07:

4 egna av 4 förmodat möjliga (dvs 64/1-64/4).

64/1
Norrköping. Parti från hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Grafisk Konst.
Nr: 64/1

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

64/2
Norrköping. Oskar Fredriks bro.
I bakgrunden Stadsteatern, Stadshuset och Stora Hotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Grafisk Konst.
Nr: 64/2

Fotograf: Okänd

Obegagnat

64/3
Norrköping. Carl Johans Park och Motala Ström

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Grafisk Konst.
Nr: 64/3

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

64/4
Norrköping. Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Grafisk Konst.
Nr: 64/4

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat