Vykort i färg
Grafisk Konst AB, Stockholm

Nedan visas vykort i färg från förlaget Grafisk Konst i det gamla formatet (14x9 cm) som inte tillhör någon speciell serie.

Status 2011-11-20:

Antalet kort är just nu:
5

AB Linjebuss
Swedish Transeuropean Bus Lines

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Linjebuss (Grafisk Konst).
(Nr: L.B. 10 F)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Swedish Transeuropean Bus Lines

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Linjebuss (Grafisk Konst).
(Nr: L.B. 268)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Linjebuss International AB

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Linjebuss International AB (Grafisk Konst).
(Nr: L.B. 280)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Onumrerade kort
Grand Hôtel Royal.
Vinterträdgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Onumrerat - endast tryckserien 170 i nedre högra hörnet)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Ersta Kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ersta Diakonissanstalts Bokförråd, Stockholm (Grafisk Konst).
(Onumrerat - endast tryckserien 186 i nedre högra hörnet)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget