I nummerordning visas nedan samtliga vykort i Pressbyråns serie 28 (14x9 cm gamla formatet) som jag har i min samling. Jag har även kompletterat med de nummer och titlar jag i övrigt känner till, samt med kopior på bilder där jag så har tillgång.

Status 2012-11-10:

434 egna (80%), totalt 477 (89%) identifierade av 536 kända numrerade.

281
Indalsälven vid Bispgården.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

282
Ångermanälven i Sollefteå

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

283
Formobroarna

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget

284
FORSMOBRON, ED

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

285
Okänt

Kommentar

286
Kramforsanläggningarna från "Utsikten"

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

287
Utsikt från Nylandsbergets högsta topp

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1950

288
Väija fabrik Ytterlännäs

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1945

289
Ångermanälven och Kungsgårdsfjärden från Nylandsberget, Ytterlännäs

Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

2810
Dövstumskolan, Härnösand

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1943

2811
Stora porten, Härnön

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget, otydlig stämpling

2812
Härnösand. Posthuset

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1940

2813
Okänt

Kommentar

2814
"Bränning" söder om Smitingen, i bakgrunden Klubberget

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1938

2815
HÄRNÖSAND Kronholmskajen och Skeppsbron

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1936

2816
HÄRNÖSAND. Kanalen med de gamla magasinen

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2817
HÄRNÖSAND Tobaksmonopolets fabrik

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1945

2818
Smitingebaden, Härnön

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

2819
HÄRNÖSAND Kanalbron och Kyrkan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2820
HÄRNÖSAND Nattviken från Kronholmens båtlänning

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

2821
HÄRNÖSAND Residenset

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

2822
SOLLEFTEÅ Utsikt mot norr från Hallstaberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

2823
SOLLEFTEÅ Utsikt från Hallstaberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1949

2824
SOLLEFTEÅ Tingshuset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2825
Idyll i Sollefteå

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

2826
Okänt

Kommentar

2827
Sollefteå turistförenings stuga å Hallstaberget, Sollefteå

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1946

2828
Okänt

Kommentar

2829
Sollefteå från nipan Petersborg

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget, otydlig stämpling

2830
Okänt

Kommentar

2831
Ångermanälven från "Utsikten", Kramfors

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2832
Okänt

Kommentar

2833
STADSFORSEN.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2834
Lintjärn vid Döda fallet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2835
Indalsälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1947

2836
DÖDA FALLET.

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1936

2837
STADSFORSEN.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2838
BOLLSTABRUK. Herrgården.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2839
Okänt

Kommentar

2840
BOLLSTABRUK

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 194x

2841
BOLLSTABRUK Utsikt över fjärden

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

2842
Ytterlännäs Kyrka sedd över Edsfjärden

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2843
Parti av Nyland med Nylandsberget

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2844
Parti av Nyland

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2845
Okänt

Kommentar

2846
Okänt

Kommentar

2847
NYLAND Hammars Bygdesanatorium

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2848
Nämnforsen Ådalsliden

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2849
Okänt

Kommentar

2850
ÅDALSLIDEN. Hällristningar å Lillforshällan i Nämforsen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

Kommentar: Motsvarande kort har jag även från Alga förlaget, dock i stående format.

2851
Okänt

Kommentar

2852
Okänt

Kommentar

2853
Ådalsliden. Utsikt från Pelle Molins stuga

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1944

2854
Nässeforsen Faxälven, Långsele

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1942

2855
Nässeforsen Faxälven, Långsele

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2856
Ångermanälven ovanför Forsmobron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2857
Ångermanälven, Sollefteå

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget, otydlig stämpling

2858
SOLLEFTEÅ

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2859
SOLLEFTEÅ Hallstaberget. Utsiktstornet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2860
SOLLEFTEÅ Hallstastugan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2861
SOLLEFTEÅ Hallstabacken

Kommentar

Förlag: Alga
Skrivet men ej postgånget

Jag har även motsvarande kort med förlagsbeteckning Pressbyrån.

2862
SOLLEFTEÅ Hallstastugan

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget, otydlig stämpling

2863
Okänt

Kommentar

2864
ÖSTERÅS. Faxälvens utlopp i Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2865
Österåsforsen i Faxälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2866
ÖSTERÅS Tväröbron

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1938

2867
Långsele Kyrkan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1946

2868
Långsele Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2869
Långsele-bron

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1946

2870
Österede. Indalsbron

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2871
Okänt

Kommentar

2872
Bispfors. Landsvägsbron över Indalsälven

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1943

2873
BISPGÅRDEN Järnvägsstationen

Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

2874
HÄRNÖSAND Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget, otydlig stämpling

2875
HÄRNÖSAND Residenset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1947

2876
HÄRNÖSAND Nybrogatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2877
HÄRNÖSAND Parti av kanalen

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2878
HÄRNÖSAND Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

2879
HÄRNÖSAND Parti av kanalen

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2880
KRAMFORS Limstagatan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2881
KRAMFORS Västra Järnvägsgatan

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1936

2882
KRAMFORS Östra Järnvägsgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2883
Bollstabruk från Bollstaberget

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2884
Bollstabruk från Bollstaberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2885
BOLLSTABRUK Bollstafjärden från Bollstaberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

2886
Okänt

Kommentar

2887
SOLLEFTEÅ. Ångermanälven från Utsikten

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2888
Okänt

Kommentar

2889
SOLLEFTEÅ Badhusparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

2890
SOLLEFTEÅ Från Skidbacken

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

2891
SOLLEFTEÅ Utsikt från Hallstabacken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2892
SOLLEFTEÅ. Ångermanälven och Multråberget från Utsikten

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2893
Sollefteå från Utsikten. Österås

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2894
SOLLEFTEÅ Ångermanälven från Utsikten

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

2895
Ångermanälven med Svanö och Nensjö fabriker

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

2896
Faxälven vid Österås

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

2897
Okänt

Kommentar

2898
HÄRNÖSAND "Fiskafänget", Stadsparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

2899
HÄRNÖSAND Sehlstedtsbysten, Stadsparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Skrivet med ej postgånget

28100
HÄRNÖSAND. Rådhuset

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

28101
HÄRNÖSAND Nybrogatan

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1935

28102
HÄRNÖSAND Nybrogatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28103
Okänt

Kommentar

28104
HÄRNÖSAND Kanaludden

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 194x

28105
HÄRNÖSAND. Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1943

28106
HÄRNÖSAND Köpmannagatan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget (plundrat)

28107
HÄRNÖSAND Residenset

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget

28108
HÄRNÖSAND. Torget och Sundsvalls Enskilda Bank

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28109
Okänt

Kommentar

28110
HÄRNÖSAND Segelsällskapets klubbhus, Kanaludden

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1941

28111
HÄRNÖSAND Kanalen

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

28112
Parti av Härnösand

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28113
HÄRNÖSAND Vanföreanstalten

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28114
HÄRNÖSAND. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28115
HÄRNÖSAND. Stadshotellet och Sparbanken

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

28116
HÄRNÖSAND. Skeppsbron

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28117
HÄRNÖSAND. Franzénbysten

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28118
Gudmundrå. Krematoriet med Kyrkan.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28119
Frånö. Ålderdomshemmet.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28120
KRAMFORS. Parti av Ödsvägen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28121
SOLLEFTEÅ Hallstabacken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28122
SOLLEFTEÅ Hallstabacken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28123
SOLLEFTEÅ. Pettersborg.

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1945

28124
SOLLEFTEÅ Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28125
Ångermanälven. Utsikt från Österåsen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1947

28126
Ångermanälven. Utsikt från Österåsen

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1943

28127
Österåsens Sanatorium.

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1945

28128
ÖSTERÅS, Tväråbron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28129
Ångermanälven. Utsikt från Österåsen mot Sollefteå

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28130
HÄRNÖSAND Länsstyrelsen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28131
HÄRNÖSAND Landsarkivet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28132
HÄRNÖSAND Tingshuset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28133
Härnösand. Murberget med Hembygdsmuseet. Flygfoto.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28134
Parti av Härnösand. Flygfoto

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1939

28135
Parti av Härnösand. Flygfoto

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1938

28136
Parti av Härnösand. Flygfoto

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1939

28137
SOLLEFTEÅ Storgatan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28138
NYLAND. Bron vid Hammar

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1939

28139
KRAMFORS.

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1944

28140
SPRÄNGSVIKEN Utsikt från Middagsberget

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1945

28141
Parti av Sprängsviken

Kommentar

Förlag: Alga
Skrivet men ej postgånget

28142
SPRÄNGSVIKEN Nensjö Fabrik.

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28143
Okänt

Kommentar

28144
Okänt

Kommentar

28145
Okänt

Kommentar

28146
Parti av Frånö

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28147
Parti av Frånö

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28148
Okänt

Kommentar

28149
SOLLEFTEÅ. Nya bron över Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28150
HÄRNÖSAND. Seminariet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1949

28151
HÄRNÖSAND. Navigationsskolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28152
HÄRNÖSAND. Högre Allmänna Läroverket

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

28153
HÄRNÖSAND. Flickskolan

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1946

28154
Härnösand från Gådeåberget

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1985

28155
Härnösand. Lasarettet

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28156
HÄRNÖSAND. Domkyrkan, Interiör

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28157
Okänt

Kommentar

28158
BISPGÅRDEN Skogsskolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28159
Indalsälven vid Bispfors.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28160
Indalsälven vid Bispgården.

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget, otydlig stämpling

28161
Parti av Bispgården.

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

28162
NYLAND Utsikt från Nylandsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

28163
Okänt

Kommentar

28164
Parti av Nyland.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28165
NYLAND Parti av hamnen.
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28166
Okänt

Kommentar

28167
Parti av Långsele

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28168
Långsele från Andberget.

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28169
Okänt

Kommentar

28170
LÅNGSELE Nässeforsen

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28171
LÅNGSELE Faxälven med Landsvägsbron.

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

28172
SOLLEFTEÅ. Bron över Ångermanälven.

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 194x

28173
SOLLEFTEÅ. Utsikt från Pettersborg

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28174
SOLLEFTEÅ. Kungl. Norrlands Trängkårs kaserner.

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28175
SOLLEFTEÅ Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28176
SOLLEFTEÅ Hallstastugan och S.T.F:s Vandrarhem

Kommentar

Förlag: Alga
Obegagnat

28177
Döda Fallet. Jämtland

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28178
HÄRNÖSAND Kvällsmotiv från Nattviken.

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1942

28179
HÄRNÖSAND Skidfrämjandets stuga. Fälleberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28180
KRAMFORS. Järnvägsstationen.

Kommentar

Förlag: Alga
Postgånget 1940

28181
KRAMFORS Limstagatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28182
KRAMFORS Limstagatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28183
VÄJA Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget men otydligt stämplat

28184
VÄJA Utsikt från Dysjöberget

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1948

28185
Parti av Väja

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28186
Ytterlännäs Kyrka.

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget 1947

28187
Gudmundrå Kyrka.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28188
SOLLEFTEÅ. "Timmerflottarna"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28189
SOLLEFTEÅ. "Timmerflottare"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

28190
HÄRNÖSAND Nybrogatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28191
HÄRNÖSAND Brunnhusgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

28192
HÄRNÖSAND Kanaludden

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1949

28193
HÄRNÖSAND Residenset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28194
HÄRNÖSAND Parti av Kanalen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28195
HÄRNÖSAND Sundsvalls Enskilda Bank

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28196
Utsikt över Härnösand

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28197
Parti av Bollstabruk

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28198
Parti av Bollstabruk

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28199
Okänt

Kommentar

28200
Parti av Bollstabruk

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28201
KRAMFORS. Fabriksanläggningar

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1950

28202
KRAMFORS. Fabriksanläggningar

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget

28203
KRAMFORS Plattfabriken

Kommentar

Förlag: Svenska Pressbyrån
Obegagnat

28204
Parti av Lunde med Sandöbron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28205
Sandöbron över Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Skrivet men ej postgånget

28206
HÄRNÖSAND Stadsparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28207
HÄRNÖSAND Nybrogatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28208
HÄRNÖSAND Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28209
HÄRNÖSAND. Parti av Nybrogatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28210
SOLLEFTEÅ. Parti av Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1949

28211
SOLLEFTEÅ. Parti av Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1949

28212
SOLLEFTEÅ. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28213
SOLLEFTEÅ. Lasarettet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28214
SOLLEFTEÅ. Parti av Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 194x

28215
Okänt

Kommentar

28216
HÄRNÖSAND. Parti av Hamnen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28217
HÄRNÖSAND. Parti av Köpmannagatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28218
HÄRNÖSAND. Parti av Torget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28219
HÄRNÖSAND. Parti av Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28220
HÄRNÖSAND. Parti av Hamnen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1948

28221
HÄRNÖSAND. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28222
HÄRNÖSAND. Parti av Änget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28223
HÄRNÖSAND. Parti av Trädgårdsgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget men plundrat

28224
HÄRNÖSAND. Landsarkivet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28225
HÄRNÖSAND. KA 4 Kaserner

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28226
HÄRNÖSAND Parti av Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28227
LÅNGSELE. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28228
LÅNGSELE. Stationsplan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28229
Parti av Långsele

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 194x

28230
NYLAND. Parti av Timmersorteringen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget men otydligt stämplat

28231
NYLAND. Tingshuset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28232
NYLAND. Gatubild

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28233
BOLLSTABRUK. Högre Folkskolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Skrivet men ej postgånget

28234
BOLLSTABRUK. Järnvägsstationen
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28235
FRÅNÖ. Sjukhemmet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28236
FRÅNÖ. Gatuparti

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28237
FRÅNÖ. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28238
KRAMFORS. Högsta Stugan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28239
KRAMFORS. Torggatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Skrivet men ej postgånget

28240
KRAMFORS. Kommunalkontoret

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28241
KRAMFORS. Parti av V. Järnvägsgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28242
HÄRNÖSAND. Rådhuset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28243
NYLAND.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28244
SOLLEFTEÅ.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28245
SOLLEFTEÅ.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget men plundrat

28246
Indalsälven vid Bispgården

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28247
Döda fallet.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28248
KRÅNGEDE. Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28249
Okänt

Kommentar

28250
BISPGÅRDEN. Svarthålsforsen i Indalsälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28251
Indalsälven vid Krångede

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28252
Vettaberget från Gevåg

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28253
KRÅNGEDE. Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28254
KRÅNGEDE. Utsikt från Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28255
RAGUNDA. Utsikt från Rasaberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28256
RAGUNDA. Utsikt från Middagsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28257
BISPGÅRDEN. Hängbron över Indalsälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28258
Okänt

Kommentar

28259
GEVÅG. Utsikt mot Kyrkslätten. Ragunda

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28260
HÄRNÖSAND. Lasarettet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28261
HÄRNÖSAND. Parti av Nybrogatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28262
HÄRNÖSAND. Utsikt mot Vanföreanstalten

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28263
HÄRNÖSAND. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28264
HÄRNÖSAND. Polishuset och Residenset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28265
HÄRNÖSAND. Utsikt över Brännan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28266
HÄRNÖSAND. Rådhuset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28267
HÄRNÖSAND. Hamnparti

Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28268
HÄRNÖSAND. Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28269
Okänt

Kommentar

28270
HÄRNÖSAND. Rådhuset i kvällsbelysning

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28271
HÄRNÖSAND. Nybrogatan i kvällsbelysning

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28272
HÄRNÖSAND. Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28273
HÄRNÖSAND. Domkyrkan i kvällsbelysning

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952, plundrat

28274
SANDÖBRON.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28275
KRAMFORS. Utsikt från skidbacken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28276
Parti av Kramfors
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28277
KRAMFORS. Skidbacken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28278
KRAMFORS. Idrottsplatsen
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28279
KRAMFORS. Parti av Kungsängen
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28280
KRAMFORS. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28281
KRAMFORS. Parti av Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28282
SOLLEFTEÅ. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28283
SOLLEFTEÅ. "Liften"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28284
Utsikt över Sollefteå.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28285
SOLLEFTEÅ. Remsle

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget men otydligt stämplat

28286
Okänt

Kommentar

28287
SOLLEFTEÅ. Torget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28288
SOLLEFTEÅ. "Timmerflottarna"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28289
SOLLEFTEÅ. "Timmerflottarna"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget men plundrat

28290
SOLLEFTEÅ. Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28291
Okänt

Kommentar

28292
BISPGÅRDEN. Fors kyrka

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28293
Okänt

Kommentar

28294
BISPGÅRDEN. Turisthotellet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28295
Okänt

Kommentar

28296
Motiv från Bispgården

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28297
Okänt

Kommentar

28298
Motiv från Bispgården

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28299
Okänt

Kommentar

28300
Okänt

Kommentar

28301
Okänt

Kommentar

28302
Okänt

Kommentar

28303
Okänt

Kommentar

28304
MELLANSEL. Folkhögsskolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28305
MELLANSEL. Motiv från Moälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28306
Motiv från Mellansel.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28307
Okänt

Kommentar

28308
MELLANSEL. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28309
Motiv från Fränsta.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28310
Motiv från Fränsta.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28311
FRÄNSTA. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28312
Motiv från Fränsta

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28313
LJUNGAVERK. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, plundrat

28314
Motiv från Ljungaverk.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, plundrat

28315
LJUNGAVERK. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1959

28316
LJUNGAVERK. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, plundrat

28317
ÖRNSKÖLDSVIK. Västra Station

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28318
ÖRNSKÖLDSVIK. Stadsparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28319
Utsikt över Örnsköldsvik

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28320
ÖRNSKÖLDSVIK. Hamnen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28321
ÖRNSKÖLDSVIK. Läroverket

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28322
Utsikt över Örnsköldsvik

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28323
ÖRNSKÖLDSVIK. Lasarettet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28324
ÖRNSKÖLDSVIK. Stadsparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28325
Motiv från Frånö.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28326
Okänt

Kommentar

28327
Motiv från Frånö.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28328
Utsikt över Kramfors

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28329
KRAMFORS. Idrottsplatsen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28330
Utsikt över Kramfors.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28331
KRAMFORS. Parti av Kungsänget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28332
KRAMFORS. Kramfors fabriker

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28333
KRAMFORS. Motiv från Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28334
KRAMFORS. Motiv från Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28335
SANDÖBRON

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28336
SANDÖBRON

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28337
SANDÖBRON

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28338
SUNDSVALL. H.S.B.-husen Bergsgatan
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28339
SUNDSVALL. Läroverket

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28340
SUNDSVALL. Hovrätten

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28341
SUNDSVALL. "Vängåvan"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28342
SUNDSVALL. Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28343
SUNDSVALL. Utsikt från Norra Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28344
SUNDSVALL. Lasarettet och Selångerån

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28345
SUNDSVALL. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28346
SUNDSVALL. "Vängåvan"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28347
SUNDSVALL. Utsikt från Norra Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28348
SUNDSVALL. Hamnen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28349
SUNDSVALL. Hamnen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28350
SUNDSVALL. Hamnen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28351
SOLLEFTEÅ. Radhusen vid Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28352
Utsikt över Sollefteå.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28353
SOLLEFTEÅ. Motiv över Nipstaden.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 2007

28354
SOLLEFTEÅ. Storgatan.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28355
Utsikt över Sollefteå.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28356
Utsikt över Sollefteå.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28357
SOLLEFTEÅ. Utsikt från Hallstabacken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28358
SOLLEFTEÅ. Hotell Appelberg

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28359
SOLLEFTEÅ. Djupövägen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28360
SOLLEFTEÅ. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 195x

28361
SOLLEFTEÅ. Motiv från Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28362
SOLLEFTEÅ. "Timmerflottare"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28363
SOLLEFTEÅ. Torget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28364
Motiv från Långsele

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28365
Motiv från Långsele

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28366
Motiv från Långsele

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952 (plundrat)

28367
Motiv från Långsele

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28368
HÄRNÖSAND. Parti av Hovsjorden

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 2006

28369
HÄRNÖSAND. Residenset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28370
Okänt

Kommentar

28371
HÄRNÖSAND. Vanföreanstalten

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28372
HÄRNÖSAND. Parti av Kanalen med de gamla magasinen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28373
HÄRNÖSAND. Lekparken vid Södra vägen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28374
HÄRNÖSAND. Lekparken vid Södra vägen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28375
HÄRNÖSAND. Murberget. Gamla Rådhuset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28376
HÄRNÖSAND. Parti av Nattviken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28377
HÄRNÖSAND. Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28378
HÄRNÖSAND. "Fiskafänget"

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1974

28379
HÄRNÖSAND. Stadsparken med Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28380
HÄRNÖSAND. Murberget. Kyrkan med klockstapeln

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28381
HÄRNÖSAND. Murberget. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 195x

28382
HÄRNÖSAND. Parti av Hamnen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28383
HÄRNÖSAND. Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28384
Motiv från Nyland.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28385
Motiv från Nyland.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28386
Motiv från Nyland.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28387
STÖDE. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28388
STÖDE. Stödebron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28389
STÖDE. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28390
STÖDE. Utsikt över Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28391
STÖDE. Kyrkan och Stödebron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28392
Motiv från Stöde.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28393
VISKAN. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1951

28394
VISKAN. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28395
Motiv från Viskan.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28396
Motiv från Viskan.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28397
Motiv från Viskan.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28398
Motiv från Bollstabruk.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28399
Motiv från Bollstabruk.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28400
BOLLSTABRUK. Ytterlännäs Kyrka

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28401
MATFORS. Parti av Ljungan
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28402
Motiv från Matfors.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28403
MATFORS. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1952

28404
Utsikt över Matfors.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28405
Utsikt över Matfors.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1960

28406
TORPSHAMMAR. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28407
TORPSHAMMAR. Parti av Ljungan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28408
Motiv från Torpshammar.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28409
TORPSHAMMAR. Herrgården

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28410
ÖRNSKÖLDSVIK. Utsikt från Varvsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28411
ÖRNSKÖLDSVIK. Skyttepaviljongen
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28412
ÖRNSKÖLDSVIK. Rådhuset

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28413
ÖRNSKÖLDSVIK. Utsikt från Skyttepaviljongen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28414
Parti över Örnsköldsvik.
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28415
SOLLEFTEÅ. Läroverket

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28416
HÄRNÖSAND Småskoleseminariet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28417
HÄRNÖSAND. Tobaksmonopolet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28418
HÄRNÖSAND. Vårdkasen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28419
HÄRNÖSAND. Utsikt från Vårdkasen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28420
ÅDALSLIDEN.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28421
ÅDALSLIDEN.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28422
ÅDALSLIDEN. Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1958

28423
ÅDALSLIDEN. Nämforsen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28424
ÅDALSLIDEN. Näsåkers kyrka

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28425
ÅDALSLIDEN. Hembygdsgården

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28426
ÅDALSLIDEN. Motiv från Näsåker

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28427
ÅDALSLIDEN. Nämforsen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28428
ÅDALSLIDEN. Nämforsen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28429
ÖRNSKÖLDSVIK. Lasarettet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28430
NORDINGRÅ. Inloppet till Bönhamn

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28431
NORDINGRÅ. Utsikt över Bönhamn

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28432
NORDINGRÅ. Gamla Kyrkoruinen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28433
Okänt

Kommentar

28434
NORDINGRÅ. Utsikt över Vågsfjärden

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28435
NORDINGRÅ. Utsikt över Häggviken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28436
NORDINGRÅ. Jeresta by

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1958

28437
NORDINGRÅ. Gamla Kyrkstallarna

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget men plundrat

28438
HUSUM. Mo & Domsjö kontor

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28439
HUSUM. Folkskolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28440
HUSUM. Parti av Dammen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1953

28441
HUSUM. Svandammen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28442
HUSUM. Husumgården

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28443
HUSUM. Husån från nya bron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28444
Okänt

Kommentar

28445
Okänt

Kommentar

28446
BREDBYN. Klockstapeln

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28447
BREDBYN. Kyrkan och folkskolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28448
Parti av Bredbyn

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1957

28449
Parti av Bredbyn

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28450
Okänt

Kommentar

28451
BERGEFORSEN. Utsikt över Indalsälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28452
BERGEFORSEN. Järnvägsbron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28453
BERGEFORSEN. Landsvägsbron över Indalsälven
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28454
Parti av Skönvik

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28455
TIMRÅ. Utsikt mot Vivstavarv

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28456
TIMRÅ. Folkskolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28457
TIMRÅ. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28458
TIMRÅ. Parti av Vivsta

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28459
TIMRÅ. Parti av Vivsta

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28460
Okänt

Kommentar

28461
TIMRÅ. Östrands fabriker

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28462
Okänt

Kommentar

28463
BJÄSTA. Nätra kyrka
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28464
BJÄSTA. Skolan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28465
Okänt

Kommentar

28466
Parti av Bjästa
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28467
SUNDSVALL. Sanatoriet
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28468
SUNDSVALL. Selångersån
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28469
SUNDSVALL. Turistpaviljongen, Norra Stadsberget
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28470
SUNDSVALL. Sidsjöns sjukhus
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28471
SUNDSVALL. Parti av Haga
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28472
SUNDSVALL. Fläsiabadet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28473
SUNDSVALL. Utsikt från Södra Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28474
Okänt

Kommentar

28475
SUNDSVALL. Parti av Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28476
SUNDSVALL. Utsikten, Södra Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28477
SUNDSVALL. Storgatan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28478
SUNDSVALL. Järnvägsstationen

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28479
SUNDSVALL. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28480
SUNDSVALL. Utsikt från Norra Stadsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28481
SUNDSVALL. Selångersån och Stadsbron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28482
Okänt

Kommentar

28483
Parti av Sörberge.
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28484
NJURUNDA. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28485
NJURUNDA. Järnvägsbron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28486
NJURUNDA. Parti av Ljungan
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28487
Okänt

Kommentar

28488
NJURUNDA. Kyrkan
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28489
Okänt

Kommentar

28490
Okänt

Kommentar

28491
Essvik och Nyhamns fabriker

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28492
Svartvik. Svartviks Sulfitfabrik

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28493
Okänt

Kommentar

28494
Utsikt över Lugnvik

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28495
HÄRNÖSAND. Tekniska Gymnasiet
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28496
HÄRNÖSAND. Lasarettet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28497
Okänt

Kommentar

28498
Okänt

Kommentar

28499
Okänt

Kommentar

28500
HÄRNÖSAND. Domkyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28501
HÄRNÖSAND. Utsikt mot Nybron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28502
Okänt

Kommentar

28503
Utsikt från Sandöbron
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28504
FORSMON. Järnvägsbron

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget men otydligt stämplat

28505
Okänt

Kommentar

28506
ÖSTERÅS. Sanatoriet

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28507
LÅNGSELE. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28508
ALNÖ. Gamla kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28509
ALNÖ. Vindhems restaurant

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1954

28510
ALNÖ. Kyrkan
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28511
Okänt

Kommentar

28512
ALNÖ. Tranviken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28513
ALNÖ. Spikarna fiskeläge

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

Samma bild har använts som underlag för PB 10328, dock något mer beskuren.

28514
ALNÖ. Spikarna fiskeläge
Vykortet saknas i min samling (kopia nedan)

Kommentar

Källa: Tradera

28515
ÖRNSKÖLDSVIK. Motiv från Stadsparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28516
ÖRNSKÖLDSVIK. Torget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28517
ÖRNSKÖLDSVIK. Utsikt från Varvsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28518
ÖRNSKÖLDSVIK. Stadsparken

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28519
ÖRNSKÖLDSVIK. Utsikt från Varvsberget

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28520
Okänt

Kommentar

28521
ALFREDSHEM. Mo & Domsjö fabriker

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28522
SJÄLEVAD. Kyrkan

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget, otydlig stämpling

28523
Okänt

Kommentar

28524
GULLÄNGET. Hägglund & Söners fabriker

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Postgånget 1955

28525
Okänt

Kommentar

28526
Okänt

Kommentar

28527
Okänt

Kommentar

28528
Okänt

Kommentar

28529
Okänt

Kommentar

28530
SOLLEFTEÅ. Nipstaden

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28531
SOLLEFTEÅ. Timmerflottare
Vykortet saknas i min samling

Kommentar

Källa: Tradera

28532
SOLLEFTEÅ. Ångermanälven

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28533
Okänt

Kommentar

28534
HÄRNÖSAND. Rådhuset (Isbjörnar)

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28535
SANDÖBRON.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat

28536
SUNDSVALL. Skvadern.

Kommentar

Förlag: Pressbyrån
Obegagnat